Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI:

Din comunicările ajutătorilor noştri astrali:
Scrierile cu referire la metafizică au o importanţă deosebită în gândirea umană până ce gândirea prin citire va redeveni trăire de amintire...

joi, 2 august 2018

DESPRE VARIAŢIA VIBRAŢIEI PLANETARE (răspunsuri la întrebările dvs.)

Răspunsurile actuale, la fel ca şi cele din trecut, sunt prezentate cu tot sufletul şi cu mult respect pentru toată lumea. 
Recitind diverse explicaţii privind variaţa vibraţiei medii planetare, îmi dau seama că articolele sunt destul de vechi şi este necesar să fie completate cu mai multe direcţionări în explicaţii şi încă câteva elemente în plus, toate la un loc fiind mai mult decât o completare. 
De aceea voi face separat un articol cu noile direcţionări chiar pe site, iar aici voi răspunde doamnei Simona la întrebările care mi le-a adresat – şi pentru care îi mulţumesc din suflet !!! şi îi ofer o poză care sper să-i placă !!! 


Aşadar, să începem prin a explica pe scurt mai întâi ce se petrece cu creşterea vibraţiei – fenomen care se petrece acum, îl trăim, ne punem numeroase întrebări cu privire la el. Ne referim acum strict la creşterea vibraţiei pe planeta noastră, aceea a cărei efecte le putem simţi şi noi, azi. 
Creşterea vibraţiei vine în principal pe două căi (orice variaţie se alimentează în plus cu altele care se trag din înseşi rădăcinile, dezvoltările şi efecte celor principale, rezultând un proces extrem de complex, de care coordonatorii evoluţiilor noastre ţin cont în desfăşurarea lor):
– creşterea vibraţiei medii a cosmosului, pe măsura schimbării fluxurilor de filamente energo-materiale vechi, cu vibraţie scăzută – cu fluxuri noi, regenerate, proaspete. Deja cercetătorii spun nu ştiu de ce temperatura cosmosului este în mod clar mult mai înaltă decât se credea până acum;
– creşterea vibraţiei medii a nucleului planetei: în centru Pământului nu este nici un gol, nici un “Soare interior”, ci nucleul planetei compus dintr-un nod al corzii stelei locale (Soarele nostru cel de toate zilele) unde toate buclele şi pliurile nodului sunt dublate cu materiile cu vibraţie foarte înaltă, cea mai înaltă pe care o poate suporta planeta în formare, atrase prin întruparea în acel nod a unui întreg popor spiritual ce va forma planeta ca atare. Urmează formarea celorlalte manşoane, dintre care unul va adăposti partea fizică a planetei – cea care este formată dintr-o parte pământoasă, una apoasă şi una gazoasă: pământuri, ape, atmosferă. Partea fizică se schimbă cel mai greu, fiind partea cu vibraţia cea mai joasă, cu circulaţia cea mai lentă, în timp ce părţile cu vibraţie mai înaltă se schimbă mai repede, dar influenţează benefic partea fizică şi toate vieţuitoarele cu corp fizic de manifestare. 
În acest fel schimbările sunt relativ rapide şi foarte profunde, de aceea în scurt timp schimbările vor deveni vizibile – simţite în toate corpurile şi câmpurile vieţuitoarelor. 
Având în vedere aceste lucruri, să vedem primele întrebări privind cele legate de variaţia vibraţiei planetare.

Prima întrebare: „Cand vibratia a scazut a avut loc o era glaciara si mai apoi un potop ,acum daca va creste vibratia , ce fenomene vor avea loc ?Sau daca vor avea loc?"
Sunt necesare câteva precizări: 
1. În primul rând asupra diferenţei dintre variaţia generală a vibraţiei zonale (a fondului vibraţional universic, al zonei noastre din univers ) şi variaţia vibraţiei locale datorată respiraţiei sincrone a tuturor spiritelor întrupate într-o regiune restrânsă a unei galaxii. Deci sunt două fenomene diferite, care se suprapun permanent – dar perceptibile, ieşind din peisajul obişnuit, numai în perioadele de maximuri sau de minimuri – “vârfuri” şi “gropi” vibraţionale. 
Noi ştim despre corpurile noastre multe lucruri, dar nu pătrundem bine modul cum se formează ele şi din ce sunt formate, la fel corpul planetei şi corpurile tuturor vieţuitoarelor de pe planetă. Totul se datorează celor două elemente fundamentale ale corporalităţii: radiaţia spirituală şi fluxurile de filamente energo-materiale circulante în mediul universic (cosmic) atrase de radiaţia spirituală. Spiritele, şi grupurile, şi popoarele de spirite care se întrupează ca vieţuitoare, stele şi planete îşi datorează corpurile atragerii acestor fluxuri uriaşe de filamente circulante, strânse puternic (compactizate), formând fibre, structuri, circulaţii interioare ale corpurilor noastre: şi corpuri fizice, şi corpuri fluidice.
În continuare, în univers avem pe de o parte corporalitatea de întrupare şi pe de altă parte fluxurile circulante, din care părticele infime sunt atrase de radiaţiile spirituale formând corpuri, corpuri care împreună cu câmpurile din jurul corpurilor şi cu radiaţia spirituală atrag în continuare fluxuri pentru întreţinerea şi funcţionarea corpurilor. 
În acest fel vom pătrunde mai mult în înţelegerea faptului că glaciaţiunile sunt fenomene separate de relativ scurtă durată, care se petrec pe fondul diminuării permanente, treptate, în timp foarte lung, a vibraţiei generale a întregii zone a universului. În celelalte zone ale universului nu se petrec asemenea fenomene – dar se petrec altele, necesare spiritelor care evoluează în acele zone. 
Variaţia (creşterea şi descreşterea) vibraţiei medii zonale se petrece datorită pierderii de vibraţie a fluxurilor de filamente energo-materiale circulante prin mediul universic şi prin toate felurile de corpuri ale întrupaţilor din zonă: datorită energiei pe care ele o lasă în toate corpurile – de la stele şi planete la toate biosistemele planetelor. 
Variaţia generală zonală este o variaţie amplă – în subzona în care se află galaxia noastră cca. 500 milioane de ani între două maximuri vibraţionale. 
2. Pe fondul aceastei variaţii ample zonală, au loc fenomene separate, aşa cum este glaciaţiunea, datorată variaţiilor de vibraţie rezultate din respiraţia monadelor, respiraţia însăşi fiind în variaţie, în funcţie de structurile interioare ale spiritelor, de activitatea lor, de natura aprovizionărilor cu energie necesare trăirilor lor – mai rapidă sau mai lentă: a tuturor spiritelor întrupate într-o regiune restrânsă a universului (o parte a unei galaxii sau o parte a unui grup de galaxii). 
Sunt multe – şi deosebit de importante fenomenele care se petrec în funcţie de această respiraţie a monadelor, cu variaţii mici pe fondul unei variaţii mai ample: adică o sinusoidală care este formată ea însăşi dintr-o linie sinuoasă, cu “vârfuri” sau cu “gropi” vibraţionale trecătoare şi de foarte scurtă durată. 
Deci:
1. Pe fondul diminuării vibraţiei medii zonale se petrec “vârfuri” şi “gropi” vibraţionale. Gropile pe care azi le numim glaciaţiuni sunt fenomene care afectează cel mai mult omenirea pe Pământ, în timp ce “vârfurile” sunt sesizate mai greu, în general de către cei mai sensibili oameni. 
2. În perioada gropilor vibraţionale discutăm despre glaciaţiuni: zăpezi extinse, gheţuri extinse dincolo de subzonele polare până în zonele temperate. ÎN ACELAŞI TIMP, în regiunile subtropicale, tropicale, ecuatoriale vorbim despre “potop” – ploi dense şi de lungă durată, căci picăturile de apă nu apucă să îngheţe. În perioada planetară cu vibraţie foarte înaltă, anterioară, tot Pământul era acoperit cu un plafon gros ceţos care în fiecare perioadă de vibraţie ceva mai scăzută pe care o numim azi glaciaţiune se apropia de scoarţa Pământului (pământuri, ape) până la tangenţ cu pământurile, apele şi biosistemul vegetal şi animal, şi în contact cu ele ceţurile se condensau: este epoca lui Herg, pe care am descris-o pe larg în acel capitol al Studiilor Istorice. 

Revenirea la o vibraţie crescută, din ce în ce mai înaltă, înseamnă efecte puternice în cel puţin două direcţii cunoscute de noi acum: din punct de vedere material-fizic şi din punct de vedere spiritual. Să le luăm pe rând:
1. Începutul re-formării plafonului ceţos. Deja de 3-4 ani s-a scris în presă, pe siteurile de specialitate, că plafonul noros se formează acum pe 3 straturi şi posibil să se formeze chiar în mai multe straturi în viitor. Scăderile de temperatură în perioadele de mai mult de 2-3 zile, cu care ne confruntăm azi, se datorează grosimii mult mai mari a plafonului noros decât în trecutul apropiat. În câteva sute de ani se va forma plafonul permanent ceţos, asemănător celui din străvechimi: la început mai gros, cu densitate mai mare şi permanent deasupra continentelor, şi destrămându-se în perioadele foarte călduroase, cu vârfuri vibraţionale, din regiunile oceanice. După care se va instala complet până în perioada în care vibraţia zonală va începe din nou să scadă. 
2. Dispariţia calotelor glaciare, chiar dacă în timpul nopţilor polare o vreme se vor mai forma gheţuri, care se vor sparge şi topi din nou, în timpul verii polare. Deja vedem cum se petrece acest fenomen.
3. Datorită încălzirii, şi creşterii susţinute pe cele două căi discutate mai sus, va avea loc o regenerare puternică şi destul de rapidă a vegetaţiei planetei. Deja se ştie că ierburile au avansat în unele locuri la marginea deşerturilor.
4. În plan spiritual: vor pleca blocurile spirituale piramidale http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/blocuri-spirituale-piramidale.html : cele mai agresive la început, după care şi celelalte, timp în care se vor întrupa în locul lor rezidenţii cu manifestări de înaltă spiritualitate (atenţi, conştiincioşi, iubitori) + ajutătorii lor avansaţi: galacticii, secundarii şi centralii. Omenirea va intra cu adevărat într-o nouă epocă de aur, cu folosirea din nou a manifestărilor mentale, cercetării astrale, creaţiei mentale, comunicării mentale şi deplasării mental-astrale. Adică toate cele existente în străvechimi: căci aceasta este manifestarea de bază a creatorilor conştienţi avansaţi în această subzonă a universului. 
Echilibrul spiritual nu se va petrece doar în planul omenirii, ci al întregului biosistem: în mod egal se vor întrupa în continuare spirite puternice şi spirite blânde în mod egal – unde în ultima perioadă au fost în întrupări mai multe spirite puternice decât cele blânde, pentru a rezista presiunilor, agresiunilor, brutalităţii spiritelor umane care sunt pe cale azi să părăsească planeta.

A doua întrebare:  "Cresterea vibratiei e pt a ne reobisnui cu ea pt plecarea spre casa ?Sau vom fi ajutatori pt viitoarele ”carduri ”de suflete care vor venii la intrupare pe Pamant ?"
Creşterea nu este dată pentru omenire sau pentru un om – mulţi oameni se pun în această perioadă pe ei înşişi în faţa oricăror alte vieţuitoare de pe Pământ. Ceea ce este în esenţă eronat şi chiar asta fiind greu de înţeles în acest moment de către ei. Când vibraţia planetară este înaltă, omul se pune pe el însuşi doar în slujba lumii, ea este pe primul loc, iar el este un atent slujitor iubitor al ei. Când vibraţia este scăzută, joasă, ştim bine până unde poate merge manifestare negativă a majorităţii oamenilor. Aşadar variaţia vibraţiei este necesară tuturor întrupaţilor – de la stele şi planete la toate biosistemele lor: fizice, astrale şi multe alte feluri de corporalităţi, cu vibraţii extrem de diferite. Este necesară – toată variaţia, nu numai creşterea – pentru că în această zonă a universului nu se poate desfăşura o circulaţie liberă a tuturor întrupaţilor, întrucât spiritele în evoluţie în această zonă nu au rezistenţa de parcurgere a unor drumuri lungi între stele şi planete, între galaxii, etc. Ajutătorii lor au puterea şi experienţa – dar ei trebuie să stea în limitele celor ajutaţi, pentru a le oferi învăţăturile necesare înaintărilor lor în evoluţii, de la nivelul lor. Mai mult, distanţele dintre stele, planete şi galaxii se datorează unor structuri uriaşe, puternice, pe care nu le vedem cu ochii fizici – dar ele există şi sunt puternice, provoacă tensiuni uriaşe spiritelor mici care ar putea părăsi planeta chiar fără să conştientizeze în mod expres acest lucru: sunt manşoane planetare şi stelare din materii cu vibraţie extrem de înaltă, câmpuri ale planetelor şi stelelor – şi fizice, şi astrale – alte structuri special realizate pentru cele mai mici vieţuitoare fizice sau astrale aflate în evoluţii aici – nu neapărat celor mai avansate, altele care sunt pentru toate la un loc (cum sunt spaţiile de autostabilizare vibraţională). Spiritele avansate rezistă la toate aceste tensiuni, presiuni vibraţionale, dar ele sunt despărţite în mod special de cele alte planete pentru a putea să se manifeste fără influenţele altor biosisteme, de pe alte planete, din alte sisteme stelare, din alte galaxii. Ele vin aici CU OCAZIA acestor mari variaţii,  în mod special pentru ele, mai ales pentru perioadele cu cele mai joase vibraţii plnetare, zonale, căci vibraţii atât de joase nu le pot regăsi în alte zone ale universului – de unde vin majoritatea spiritelor umane întrupate azi. Vom discuta mult mai multe în această direcţie în studiile viitoare despre creaţia materială însufleţită. 
O parte din întrupaţii de azi: ajutători pentru orice grupuri de evoluanţi primari, vor rămâne în continuare pe Pământ, alături de generaţiile viitoare de întrupaţi. O altă parte dintre ei vor pleca cu blocurile spirituale piramidale, în zona a II-a universului, de unde vin aceste blocuri – adică “acasă” la ele. Cei ce vor rămâne pe Pământ vor fi din nou ajutători pentru întreaga planetă, ajutători pentru toate formele de viaţă de pe Pământ şi pentru Pământul însuşi. 

A treia întrebare:  "Aceasta crestere are loc treptat pt ca corpurile noastre sa se obisnuiasca ,ca sa se remodeleze la ce au fost odata, pt ca mintea noastra sa ”prinda puteri„ (parerea mea). Dar de aici se naste urmatoarea intrebare :stim ca fiecare din noi e pe diferite trepte de evolutie (moral,spiritual), deci vom ajunge toti in punctul de a fi „evoluati”sau unii vor ramane in stadii diferite ?"
Creşterea are loc treptat pentru ca toate, dar absolut toate spiritele (toate vieţuitoarele, planeta, steaua care guvernează planeta şi celelalte planete din sistemul său planetar) să se adapteze treptat – dar nu corpurile, ci spiritele să se obişnuiasă cu revenirea la vibraţii înalte simţite, trăite prin intermediul corpului fizic: care este constituit şi întreţinut de razele cu vibraţia naturală (şi normală) cea mai joasă din sistemul corporal. Să se obişnuiască treptat cu o serie întreagă de manifestări ale unei perioade de tranziţie, care vor face un plus cu totul special de experienţă în această subzonă, şi zonă a universului. Şi este valabil pentru toate spiritele care evoluează în prezent pe Pământ. Pentru toate tipurile de corporalităţi înseamnă dezvoltarea – mai mult sau mai puţin în funcţie de fiecare specie în parte – a 1-2 sau 3 straturi în subsistemele corpurilor: astral, mental şi cauzal. Toate – în funcţie de necesităţile de evoluţie ale spiritelor. Pentru spiritele umane, într-adevăr există un strat al corpului mental – al cincilea (până acum, şi acum, funcţionează doar 2 straturi în general) care ajută spiritele umane la desfăşurarea creaţiei materiale mentale mai ales (materializare, dematerializare şi remodelare mentală) precum şi a altor manifestări prin corpurile fluidice, nu fizice. Corpul fizic îşi va diminua de altfel importanţa în manifestare directă şi va rămâne doar un corp de echilibru în spaţiile fizice ale planetei, pentru desfăşurarea unor activităţi mentale (deplasare-staţionare, orientare în spaţiile locuite de restul biosistemului). 
Toţi mergem pe aceeaşi cale, TOŢI parcurgem evoluţiile în mod egal, dar păstrând felul personal de manifestare. Distrugerea ideii de personalitate, din literatura actuală ezoterică, este o temă de manipulare contemporană, în felul ei normală pentru cei ce doresc să-şi impună controlul, urmare a politicilor religioase din Evul Mediu. Evoluţiile modelează spiritele de fapt păstrând modul personal de manifestare, cu înclinaţiile sale naturale, rezultate din puterea energetică iniţială a monadelor, în mod cu totul natural, adică aşa cum s-au format particularităţile de structurare a interiorului monadelor. Şi se vor folosi tot aşa în eternitate, pentru învăţăturile de început pe care ajutătorii le oferă noilor valuri de monade care intră în evoluţii. Dar cu un asemenea prilej ca acum, când fiecare spirit care trăieşte, acceptă şi foloseşte asemenea manipulări, învăţăm cu toţii cum să ne păstrăm personalitatea în trăirile sociale, dar echilibrat, modelându-ne în funcţie de tangenţele care pot dezvolta exagerările. 
Pe Pământ, stadiile generale evolutive cu care venim aici rămân – adică nu efectuăm faze de evoluţie doar pe o planetă, puterile spirituale se păstrează cu creşteri foarte mici, însă creşte flexibilitatea în manifestare, orientarea şi adaptarea la noutăţi, experienţa totală pe care o avem ca manifestare dar şi ca material de analiză şi corecţie pentru cei care nu acceptă să se echilibreze pe parcursul vieţii. Dar ceea ce se petrece este cu certitudine creşterea conştienţei în parcurgerea evenimentelor din viaţă, şi de asemenea se formează o masă critică de conştiinţă, chiar dacă nu devine întotdeauna manifestă: ori pentru că nu devine atât de mare încât să împingă manifestarea spre conştiinţă ridicată dacă nu înaltă, ori pentru că interesele materiale sunt mult prea puternice ca să schimbe comportamentul, atitudinea, înclinaţiile sunt conştientizate dar condiţiile sociale favorizează încă luarea hotărârilor în dependenţa lor de agresiuni şi perversiuni sociale. Este ultima viaţă de acest fel pe Pământ, sunt ultimele condiţii de acest fel, intuiţiile sunt dezvoltate pentru fiecare om în parte: omul simte că este la marginea posibilităţii de a profita de situaţiile care îi oferă multe în detrimentul semenilor săi şi profită de cele mai multe ori, numindu-ne oportunităţi. E greu pentru unii să renunţe – dar dacă renunţă (la bogăţii, la control prin agresiune, prin perversiune: minciună, viclenie, inducere în eroare, etc.) favorizează pe alţii s-o facă. Deja vremurile sunt în schimbare şi repede oamenii se simt obligaţi de conştiinţa proprie să renunţe la vechi obiceiuri sau să se alăture celor care le folosesc până la capăt. În schimb poate creşte mult conştiinţa calităţii creaţiei, întreţinerea curăţeniei, retragerea de la distrugerea biosistemului, respectarea generală a vieţii dincolo de indiferenţă, etc. Unii nu vor lupta pentru a se dezvolta, vor fi chiar labili – dar este un început, pe care biblia îl valorifică: măcar pe patul de moarte să se facă acel tip de spovedanie care denotă sâmburele de conştiinţă pe care omul l-a ocolit cu bună ştiinţă de-a lungul vieţii. 
Complexitatea şi diversitatea lucrurilor, fenomenelor, elementelor generale şi particulare le petrecem în funcţie de treapta de evoluţie a fiecăruia în parte, toţi suntem participanţi – dar FIECARE are felul său participativ chiar cu gândul, cu vorba (în societate, dar şi în familie, chiar “certându-ne” cu televizorul !!! este o atitudine pe care omul nu are curajul să o exprime încă în lume, dar ea este acolo şi se manifestă în forţă, în singurătate). 
Fiecare mergem în ritmul său, cu puterile sale, cu înclinaţiile, cu tendinţele proprii. Toţi suntem ajutaţi de divinitate, în mod egal, nu unul mai mult decât altul, TOŢI AJUNGEM LA NIVELUL FIILOR DE DUMNEZEU. Aşadar este o diferenţă de viziune aici: toţi suntem copiii lui Dumnezeu – TOŢI AJUNGEM LA NIVELUL NUMIRII “FII DE DUMNEZEU” , ADICĂ MONADE CENTRALE, CREATOARE, LA ACEL NIVEL, DE UNIVERSURI, COORDONATORI DE EVOLUŢII ÎN TOT CUPRINSUL UNIVERSURILOR.

A patra întrebare: "Aceasta schimbare de vibratie inseamna ca am ajuns la jumatatea perioadei de stat pe Terra ?"
Fiecare grup spiritual, fiecare bloc de grupuri spirituale vine, desfăşoară cicluri de vieţi (destine) şi pleacă în funcţie de necesităţile de grup propriu şi necesităţile proprii de evoluţie. Iar aceasta se petrece pentru a putea continua alte feluri de trăiri, în alte zone ale universului, pentru care trăirile vechi din această zonă devin (sau creează situaţii) pietre de moară pentru aripile lor spirituale. Adică aici se cuprind toate manifestările, atitudinile, tendinţele, experienţa întreagă care presupune suma manifestărilor noastre obişnuite, de toate vibraţiile. Tocmai de aceea, în deplinătatea conştienţei necesităţii ridicării mereu a vibraţiei apare necesitatea ridicării vibraţiei experienţei noastre totală, de aceea au loc astfel de reveniri aici, către rădăcinile evoluţiilor noastre. Aşadar, venirea, trăirile şi plecarea se desfăşoară în funcţie de sarcinile de evoluţie, de călătorie, de puterea spiritelor de a suporta asemenea călătorii: de aceea ultimii veniţi sunt şi primii plecaţi înapoi, “acasă”, acolo de unde au pornit în călătoria lor către asemenea rădăcini ale evoluţiilor. Dacă ar sta mai mult, agresivităţile lor ar deveni mult mai puternice decât cele de care au dat dovadă deja. 
Pe de altă parte, creşterea vibraţiei este eveniment zonal, care cuprinde întreaga zona I a Universului Fizic, adică milioane de galaxii. Toate beneficiază de întreaga variaţie a vibraţiei. În concluzie, începutul creşterii vibraţiei planetare nu înseamnă că am ajuns la jumătatea perioadei de stat pe Pământ: perioada anterioară a spiritelor care evoluează pe Pământ ca oameni durează pentru o parte cam de un milion de ani – când au venit ultimele blocuri piramidale, pentru altă parte cam 15-20 milioane de ani – când au venit primele blocuri piramidale, iar pentru restul – ajutătorii galactici, secundari şi centrali – timpul numără între 60 şi 40 milioane de ani. Dar suferinţele oamenilor ţin numai de 3000 ani înainte de schimbare pentru câteva popoare, de când au început primele migraţii, plus cca. 2000 de ani după schimbare. Iar acum deja au început să se formeze blocurile de plecare, ceea ce înseamnă că deja multe grupuri spirituale au încheiat evoluţiile pământene şi aşteaptă ca şi fraţii lor să termine, pentru a pleca acasă. Schimbarea vibraţiei a fost cunoscută bine – neoficial – ca fiind momentul începutului “sfârşitului timpului” – adică a perioadei în care omenirea are nevoie de măsurarea timpului. Măsurarea timpului a început oficial în preajma schimbării (mileniul I î.H.), dar instrumente de măsurare a timpului erau folosite neoficial cu mai mult timp înainte – încă din timpul babilonienilor (de la care au preluat egiptenii). Şi se ştia bine că la puţin timp după schimbarea sensului vibraţiei aveau să se termine greutăţile lumii: Epoca Omului şi să înceapă din nou Epoca Zeilor. Cunoaşterea momentului apare în biblie prin sosirea Magilor, iar dânşii ştiau bine cine se năştea acolo, atunci, ştiau bine că s-a născut Mântuitor: cel ce avea să aducă momentul Luminării Luminii, schimbarea Luminii Negre în Lumina Albă, sfârşitul Epocii Umbrei. Unii care aud asemenea exprimări cred că este un nonsens şi doar cel cunoscător ştie bine că totul este corect, raportat la percepţiile şi cunoaşterea semnificaţiei fenomenului în care mulţi dintre cei de azi nu pot crede, limitându-şi astfel înţelegerile. 
Aşadar, avea să se termine Epoca Omului şi să înceapă curând o nouă Epocă a Zeilor. Acest lucru este gândit la nivelul conducerii lumii, unde Zeii erau de fapt Nemuritorii, Moşii, Bătrânii, Magii, Patriarhii. Ei au fost îndrumătorii spirituali ai omenirii în vechime şi străvechime, ajutătorii cei mai pricepuţi în muncă, creaţie de orice fel, toate cele omeneşti; în vremurile lor, nici un om nu-şi permitea să fie altfel decât la cele mai înalte standarde omeneşti. Tocmai de aceea Moşii s-au retras din societatea omenească, pentru ca fiecare om să se comporte liber, după cum îi vine atunci când chiar uită cum este să trăiască la standarde înalte morale, culturale, de comunicare şi relaţionare. O epocă în care s-au păstrat doar standardele pe care o parte din oameni le putea impune altora, dacă îşi putea permite să oblige, pentru binele său personal, celor care nu-şi puteau permite. Aşadar schimbarea în sensul creşterii vibraţiei a însemnat apropierea timpului Moşilor – chiar dacă pentru unele popoare de mult Moşii plecaseră astfel încât nici nu mai ştiau de ei, iar alte popoare (cum au fost geţii) abia se despărţiseră de ei. 
Vom discuta mai mult despre aceste aspecte la studiile despre Moşi în legătură cu Peştera Ialomicioarei. 

A cincea întrebare: "Odata cu noi oamenii trebuie sa se schimbe si animalele ,plantele ,pietrele ,etc .Ai incercat sa-ti imaginezi cum ar fi?Eu am facut vreo cateva scenarii si zici ca-s basme sau SF-uri ."
În primul rând, cu tot respectul, eu nu fac scenarii, căci mi s-au dat reperele după care se fac planificările evoluţiilor. Dar înţeleg asta, căci înainte de a fi ajutată să înţeleg toate acestea făceam şi eu scenarii!!! Aveam viziuni şi credeam că visez doar cu ochii deschişi aşa cum putea face oricine: nu ştiam că nu toată lumea are viziuni, mentalizări, călătorii astrale. Când am văzut filmul “Sfinx” am crezut că o să mor cu zile: urlam în mine: “Deci Luxor există!!!” sau “Doamne, ştiam de colonadele astea, ştiam că sunt scrise!!!” NU pot uita un peisaj din film – cred că am şi leşinat un pic – de înserare într-un sat egiptean... puteam să simt aerul cald şi uscat, mirosul pământului pe uliţă... şi multe altele... Viitorul nu-l vedeam, nu aveam curiozităţi şi a fost ceva extrem de viu să-l percep şi să înţeleg imediat apocalipsa – viziunea cuiva care doar a văzut, dar nu a înţeles... Trâmbiţele îngerilor vorbesc de fapt exact de creşterea vibraţiei planetare: sunetul care devine atât de înalt încât o parte din oameni nu-l pot suporta. Dar nu numai din oameni, ci mai ales din toate vieţuitoarele Pământului: spiritele vieţuitoarelor care s-au întrupat în această perioadă, aşa cum spuneam mai sus, se vor retrage o lungă perioadă de timp, spre odihnă, grupuri de spirite de mamifere vor pleca – altele vor veni. Oamenii vor reveni la capacităţilor lor spirituale, iar accentul va fi la început pe dematerializarea tuturor creaţiilor pământoase, metalice, lichide speciale, mai precis toate construcţiile generale şi speciale de pe Pământ: de pe pământuri, din apele oceanului şi din atmosferă (sateliţi artificiali). Tot ceea ce a fost creat din cele scoase din pământuri şi ape vor fi redate planetei, care se va regenera treptat, dar rapid, cu toate materialele dematerializate şi împământate. Pentru acest lucru omul nu-şi va schimba corporalitatea fizică de dimensiunile actuale – în trecut era aproximativ de la 2 ori (şi mai mult) mai mare decât azi. Pentru a dematerializa materia planetară este nevoie de corporalitate fizică de nivelul densităţii materiei pe care o lucrează. În trecut, omul materializa, crea, obiective din materii eterice în care difuza puţin material fizic (pământos), iar dematerializarea avea ca obiect o astfel de creaţie fără densitate fizică foarte mare. De data aceasta dematerializăm tot ceea ce noi acum am construit, care ne-au ajutat să trăim, să învăţăm, să ne specializăm în folosirea tuturor felurilor de raze de vibraţie joasă – de natură fizică, canalizate prin structurile corpurilor noastre fizice. 
Am scris pe undeva toate fazele derulărilor spirituale până la finalul plecării tuturor spiritelor umane, dacă nu mai găsesc acum, voi face o postare separată cu toate aceste derulări, până la sfârşit. 
De remarcat însă că orice scenarii îşi face omul cu privire la viitor ele conţin ori crâmpeie din planificările pe care le-am cunoscut cândva cu toţii, ori cuprind crâmpeie din alte derulări care s-au petrecut prin alte locuri din univers, adică amintiri din tot ceea ce fiecare dintre noi am trăit cândva, pe undeva... astfel încât îmi plac orice imaginaţii ale celor cu care discut pe această temă!!! Toate sunt de analizat, de discutat !!!

În viitoarele răspunsuri ne vom ocupa de tematica geţilor, la care voi adăuga şi un răspuns la o întrebare pusă pe facebook, care este bine să îl pun şi aici, să nu se piardă. 

7 comentarii:

simona spunea...

Multumesc pt raspunsuri .Stii ce-i haios ?Ca si ele nasc intrebari .Ai adus aminte de filmul Sfinx si n-am putut sa nu-l vad ,l-am gasit aseara pe net .In primul rand e facut in 81 si daca te uiti atent cand cel care o urmareste pe eroina filmului ,merge intr-un sit ,la usa sta un batran cu narghilea (paznicul) dar care tine o mana la ureche ,la un moment dat se vede foarte bine ,batranul poseda celular .In anul 1981?Si la o secventa din film se zice ca orasul Cairo avea 4 milioane de locuitori ,acum 9 milioane de ani .Ca sa nu mai vorbim de statuia care-i in centrul actiunii si care reprezinta atat pe Set intaiul cat si inca vreo 3 ,4 personaje, Meneptha este amintit cand ca arhitect cand ca medic cand ca om de stinta cand ca si print.Undeva de-a lungul sutelor si chiar miilor de ani ,deci reintrupari ale aceluiasi . Inteleg ca cineva da cu bucatica informatia .
Sfinxul si piramida cea mare au fost facute de atlanti .Ca au o vechime mult mai mare decat spune biblia ca este omul pe pamant e sigur ,ca exista orase scufundate in oceane si ca au strazi si piramide imense .(coasta Japoniei ,coasta E a Americilor ).
Chiar tu spui ca omenirea -i aici de milioane de ani .In aceste milioane de ani civilizatii intregi au inflorit si pierit ,multi sunt demult plecati in galaxii .Pe mine ma intereseaza cum de au ramas piramidele (ca nu le-am facut noi e cert ,cele din oceane sunt de 3 ori mai mari ).Si de fapt cand au fost facute ?Din cauza ca o parte din orase-s sub ape avem dovada ca sunt mult mai vechi de 15 mii de ani ,deci inainte de glaciatiune.Si atunci pe ele de ce nu le-au decorporalizat ?Asta ar fi o varianta ,a doua ar fi sa fi fost facute in perioada dinainte de 3000 ien si ca oamenii avand inca cunoaterea ,sau mai bine zis abilitatea de a se folosii de vibratii au mutat ditamai pietroaiele ,le-au taiat ,le-au pus unele peste altele (asta-i mare intrebare ,toti dau raspunsuri ambigui cand e vorba de transport si cum le-au pus unul peste altul blocurile).
Multumesc inca odata ramane sa rumeg raspunsul.

Cristiana spunea...

Sunt multe lucruri de discutat aici: în primul rând fiecare popor a avut Moşii săi(Bătrânii, Patriarhii, Moşii, Vracii, etc.). La un moment dat o parte dintre dânşii au intrat în rândul conducerilor, înainte de a se retrage de tot. Nu sunt reîntrupări - sunt vieţile lor unice de-a lungul multor vieţi ale noastre, oamenii de rând, cei pe care dânşii îi ajută. La fel au fost la noi, spre exemplu Duraşii= Duras Diurpaneus unicul, care îşi are sufletul mereu alături de noi, întrupat, real; apoi Deceneu=unicul (nu mai mulţi Decenei). Decebal a fost de asemenea Moş, cei numiţi de ALTE popoare "zei" au fost Moşi: de fapt, muritori - dar cu viaţă mult mai lungă (spuneam pe undeva că au o viaţă normală de atlant, de străvechi, cu adevărat străbun... Bunul cel străvechi). Nefertiti a fost Moş al poporului lui Ker(n)(egiptenii străvechi). Nu i-am studiat pe alţii - lui Nefertiti i-am fost sclavă, îi mulţumesc că datorită ei de la 16 ani am înnebunit de-a dreptul recunoscându-i efigia pe rochia unei trecătoare (a existat un material cu capul, efigia ei pus în toate direcţiile pe un fond alb, femeile de vârsta mea poate îşi amintesc).
Mai discutăm despre acest subiect - voi reîncepe studiile istorice, dar şi pe blog voi ataca acest subiect, la aceste studiile istorice ale geţilor.
În al doilea rând: tematica construcţiilor de acest fel comportă o discuţie foarte amplă, legată de glaciaţiuni şi efectele gheţii (vibraţii foarte joase şi de lungă durată) şi ale căldurii (vibraţii foarte înalte în acea vreme), diferenţele foarte mari de atunci au condus şi la mişcarea unor aşchii ale plăcilor tectonice (ca în cazul Lemuriei, partea insulară din Oc. Pacific)sau mişcări pe verticală cu inundaţii puternice. De fapt descoperirile nu arată decât o suspiciune de piramidă în Ins. Azore care să readucă în faţă tema Atlantidei. Restul sunt, cu tot respectul, remodelări computerizate, după imaginaţia filmelor SF. DAR prin inundarea uscatului, mişcările pe verticală şi scurgerea apelor spre zona atlantică cu dezechilibrări din partea de vest ca urmare a puternicelor mişcări vulcanice între plăcile de adâncime (pe lângă acele aşchii cum au fost în Lemuria insulară, care a dat naştere prin desprindere şi nu numai prin scufundare - care a fost doar ultima mişcare a unor rămăşiţe - la India care a migrat înfigându-se în sudul Asiei, la Australia şi încă câteva insule care cu timpul s-au inundat parţial, după primele glaciaţini următoare). Deci pe locurile inundate au fost şi sunt construcţii care au rămas DAR ele au fost construite DUPĂ glaciaţiune, şi nu sunt construcţii dinainte.
Vom discuta pe larg despre acestea, la fel cum vom discuta pe larg despre vestigiile şi osemintele vechi de zeci de mii de ani şi de milioane de ani - rămăşiţe sau creaţii rudimentare ale subraselor omenirii sau, şi mai vechi, ale altor populaţii care au trăit pe Pangeea (continentul unic dinainte de desfacerea Pangeei în actualele continente).
Ei, nu m-am băgat prea mult pe astfel de studii, urmăresc mai mult partea soocială, de creaţie, de alte capacităţi, fenomenologii generale, structuri corporale. Voi, cei mai tineri, veţi merge mai mult în profunzime (azi nu interesează prea mult tocmai pt că aş merge prea în adâncime !!!)
Mai vezi ce întrebări mai ai şi fac un articol mai amplu. Mulţumesc pentru asemenea prilej, aveam de gând să scriu pe larg, dar va trece mai mult timp până atunci.

Cristiana spunea...

Am uitat să scriu, să pun accent: Sfinxul şi Piramida lui Keops nu sunt făcute de atlanţi, ci tot în vremurile noastre vechi, după ultima glaciaţiune (vârful ei a fost cam acum 20.000 de ani).
Cairo nu avea câteva milioane de oameni acum 9 milioane de ani, când nici nu exista Cairo.... Sunt multe fantezii peste tot, dar fiecare dintre noi va avea timpul când le va descoperi prin forţe proprii. Tocmai de aceea, aşa cum ai observat şi tu, nu vreau să-mi impun punctul de vedere, expun şi dau cel puţin idei de cercetare.
Dacă mai sunt şi altele de spus, cu drag îmi dau cu părerea.

Anonim spunea...

Raspunsurile la intrebari le-am citit in septembrie drept ii ca in ultimul timp fac totul pe fuga (nu-mi prieste sa lucrez la 12 ore),apoi au venit celelalte informatii aduse de tine si restul vietii cotidiene si am uitat de ele .Nu ti-am raspuns pt ca ma gandeam ”o sa gandeasca ca sunt retardata ,nu inteleg totul”.Dar raspunsurile tale se leaga de temele de acum .
Sa vedem daca am inteles bine :creste sau scade vibratia -au loc schimbari pe Terra de la cutremure la inundatii ,cicloane ,diversi meteoriti care cauzeaza focul (PAMANT ,APA,AER,FOC SI TOATE ASTEA PRODUSE DE CE VINE DIN ETER FOARTE INTERESANT),o parte din flora si regnul animal dispare (pleaca )altele apar ,o alta parte a oamenilor va pleca si care raman impreuna cu rezidentii pt a dematerializa tot ce am creat noi,dar inainte de asta spiritele vor lua o pauza pana cand se va stabiliza planeta si cresterea vibratiei .Toate astea se vor intampla in mii de ani nu peste noapte si atunci va fi o perioada pt omenire in care se va impletii vechiul (tehnologizarea ,constructiile etc)cu noul oamenii vor incepe sa-si redescopere latura spirituala (cea reala )?.Am inteles ca rezidentii vor venii in lume folosindu-ne corpurile si se subintelege ca primul val va fi nascut din piramidali .Dar dematerializarea are loc dintr-o data ,sau se face treptat ?Si-n cele din urma cei care raman pe Pamant rezidentii ,galacticii si unii piramidali vor relua ciclul de ajutatori pt celelalte spirite care vor venii la intrupare animale ,plante etc dar de data asta ei vor avea cunoasterea noastra la cum sa te manifesti in vibratii joase cand va venii din nou vremea sa scada vibratia .
CONCLUZIE -Pamantul e ca si o scoala .
Si draga mea si pe mine m-a lasat masca Apocalipsa si n-am inteles nimic decat ca ori cineva nu a putut sa exprime ce a vazut ,ori are probleme de sanatate mintala .Oricum am foarte multe intrebari si nelamuriri si chiar retineri si negari a unei mari parti din acele scrieri vechi legate intre ele numite biblie pe care inca si azi marile minti crestine fac schimbari :ba ca nu a fost buna traducerea ,chiar mai sterg unele ,baga altele, asa ca ...

Cristiana spunea...

1. Elementele pe care le-ai enumerat ca venind din “eter” – adică din circulaţiile cosmice: fluxurile energo-materiale (de filamente-energii şi filamente-materii) sunt atrase pe de o parte direct din cosmos de către nucleul planetei, pe de altă parte vin prin acele corzi stelare de la nucleul galaxiei. Deci provenienţa este de la circulaţiile cosmice (amprentate de mediul cosmic) şi cele galactice (dezamprentate de nucleul galaxiei) deopotrivă. Cele cosmice sunt atrase de nucleul dens al planetei, cele care vin prin corzi întăresc depunerile cosmice şi formează straturile (manşoanele) după cum am explicat şi desenat în studiul: 17. CANALE MATRICEALE PE PĂMÂNT: PARTICULARITĂŢI ŞI DISTRIBUŢII http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/977/17.-canale-matriceale-pe-pmnt-particulariti-i-distribuii-1.html Datorită structurilor matriceale şi arhetipale ale planetei, ale fiecărui manşon în parte, se formează structurile interioare ale fiecărui manşon – fluidice şi fizic: pământos-apos-atmosferic sub diferite forme după necesităţile planetei şi biosistemului ei. Aşadar prin toate acestea se formează straturile pământoase (cu acumulări foarte dense care formează metale, cristale), apoi lichidele (ape, magme, alte lichide dense cum este petrolul) şi cele gazoase din care o parte rămân în interiorul planetei (gaze naturale) şi alta se răspândeşte în totalitatea manşonului eteric care învăluie partea pământos-apoasă, nu numai din evaporări ale apelor care migrează la suprafaţă.
Ceea ce nu recunosc este de ce meteoriţii ar aduce focul, pentru că focul este un element interior al planetei – inelul de magmă între două straturi dense pământoase. Este produs de concentrarea puternică ale radiaţiei cu vibraţia cea mai înaltă a poporului de spirite întrupat ca planetă, care aprinde elementele materiale dense. În cazul stelelor – puterea cumulată a mai multor popoare de spirite creează elementul magmatic majoritar. Te rog frumos să-mi scrii dacă trebuie să mai explic ceva.

Cristiana spunea...

2. Spiritele plantelor şi animalelor nu vor pleca, dar va exista din nou o rotaţie echilibrată a spiritelor la întrupare.
Deocamdată numai o parte din spiritele umane vor pleca în perioada următoare, iar plecare celorlalte se va derula, treptat, pe parcursul următoarelor milioane de ani – deci deocamdată nu discutăm despre terminarea destinelor umane pe Pământ.
Nu va exista deocamdată nici o pauză de umanitate pe Pământ – pauza va fi DUPĂ plecarea totală a spiritelor umane. Din cele pe care le-am vizualizat, cam peste 200 de ani va începe dematerializarea – deci totul se va schimba rapid – în fine... destul de rapid (dar logic dacă ne gândim la diferenţa uriaşă dintre anul 1900 şi 2000). Dematerializările se fac însă în trepte: mai întâi ajutătorii planetari vor dematerializa partea de metale şi cristale scoase şi prelucrate la suprafaţă, rezidenţii nu au încă putere atât de mare pentru dematerializarea lor. Acel moment l-am văzut prima dată, oraşele perfect curate, fără populaţie, dar nu mai era absolut nimic metalic nicăieri. Nu am înţeles unde era lumea şi după ce m-am tot străduit să înţeleg fără să fac asocieri (că te duce gândul la tot felul de chestii, extratereştri, războaie, arme atomice – dar nu era absolut nici o urmă de aşa ceva) mi s-a spus să mă uit în ... pădurile din apropiere! A fost ceva absolut uluitor de bucurie pt. mine... oameni senini, frumoşi, cu treburi desfăşurate calm, studiind mental şi astral toate amprentele fostelor societăţi, conlucrând asistaţi de entităţile lor astrale. Aşezări micuţe răspândite sub poalele pădurilor, pe coastele dealurilor, pe ţărmurile apelor...
Da, Pământul – ca şi orice altă planetă – este o şcoală pentru noi, evoluanţii de pretutineni! În majoritatea timpului este o evoluţie splendidă – rareori şi pentru foarte puţin timp este atât e grea aşa cum ştim acum.

Cristiana spunea...

3. Apocalipsa este foarte adevărată – aşa cum am văzut etapele care se vor derula am înţeles la un moment dat ceva, a fost un declic la un moment dat. Trompeta îngerului (nu a omului) este înălţarea frecvenţelor sunetelor – cam spre ceea ce este sunetul clopoţeilor de vânt, cele extrem de înalte pe care mulţi oameni nu le suportă. Deci vibraţiile înalte, rând pe rând, vor face momentul în care vor pleca din întrupări o mare parte din vieţuitoare, ele suportă vibraţiile care atare, dar trecerea rapidă din ridicarea vibraţiei e greu de suportat, va determina din nou rărirea populaţiilor (dar nu prin moarte bruscă, ci prin rărirea posibilităţilor de naştere, nu vor mai fi pui peste pui, ci mult mai rar şi mai puţini) pe toate speciile planetare – căci reintrarea la întrupare pentru aceste spirite micuţe va fi după stabilizarea vibraţiei, dar şi obişnuirea lor asistând din astral, cu corpul astral este mult mai uşor decât cu corp fizic. În biblie e surprins momentul în care începe retragerea parţială şi pe termen scurt a acestor spirite din întrupare. În ce priveşte populaţia umană, plecarea piramidalilor şi unei părţi din ajutătorii planetari (cei care sunt aici de 40-60 milioane ani şi îşi încheie acum ciclul pământean) pentru a face apoi loc altora care să ducă până la capăt ajutor pentru oameni şi întreg biosistemul planetei.
Cât despre cele de înlocuit din biblie, nefericirea este că s-au pus acolo după cum au fost interesele preoţilor egipteni şi aşa au fost preluate de iudei. Cum am mai discutat pe undeva – Sodoma şi Gomora au fost nişte fenomene naturale, Vaticanul (dar şi patriarhiile ortodoxe) ştie asta şi de aceea a dat drumul la homosexualitate. La fel ca şi lumina de Paşti, fenomen natural amplificat de vibraţiile înalte ale locului şi oamenilor de acolo – sunt nişte sunete în rugăciuni, ştiute bine de bizantini, armonice cu locurile şi cerurile de acolo. Acelaşi fenomen, dar pur natural, neamplificat, se derulează şi în alte locuri din lume (continente şi insule) – la noi eu ştiu în pădurea Hoia-Baciu lângă Cluj sau la Boziorul Buzăului (lângă Buzău), cred că şi pe Ceahlău. Alte religii nu preiau asta, dar nu se specifică şi de ce, căci s-ar deconspira reciproc şi ar slăbi supunerea oamenilor. Am tot scris despre asta la Religii.
Preoţii ştiu multe – mai ales cei clarvăzători, dar tac, unii care nu au tăcut au fost maziliţi. Restul – treaba lor cu Dumnezeu...
Dacă îmi mai dai idei de discuţii şi am studiat şi eu câte ceva (am scris la eticheta Religii cât am mai putut şi eu, dar voi putea în continuare să intensific activitatea, chiar dacă nu m-am eliberat).