Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI:

LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI CU MULTĂ FERICIRE !!!

Da, să îndrăznim să căutăm şi să ne păstrăm fericire în suflete !!! Fericirea poate fi ceva complicat, căci complicat e sufletul uman... Dar poate fi şi ceva simplu care să ne ducă sufletul către picul de nemărginire pe care îl putem simţi astfel !!!

DAR a o căuta şi a trăi fericirea este cel mai frumos şi omenesc lucru din această mică lume a noastră !!! Căci în fericire, tot ceea ce este mic devine uriaş, universal şi minunat prin însăşi minunea că există !!!

Mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis urări de Anul Nou şi vă doresc din tot sufletul să aveţi un an frumos şi bun, cu împliniri ce vor încununa curajul, demnitatea, frumuseţea sufletelor voastre !!!

Vă îmbrăţişez cu tot sufletul, dragii mei !!

duminică, 1 iulie 2018

9. TIMPUL MOŞILOR (articol actualizat)


Au fost multe comentarii de-a lungul ultimelor decenii privitoare la necesitatea căutării unor explicaţii posibile pentru vieţile lungi ale Moşilor popoarelor, binecunoscuţi în toate timpurile şi de conducătorii politici ai diferitelor naţiuni. S-au oferit explicaţii pe măsura descoperirilor astronomice, fizico-cuantice, dimensiunilor paralele celei în care trăieşte omenirea. S-a discutat despre călătoria în timp, călătoria holografică – ca deplasări posibile în spaţiile universului; dar nu s-a putut realiza o imagine precisă a unei forme credibile, care să explice cum şi de unde apăreau, când şi când, şi în spaţiile cunoscute de oameni, şi în arhivele scrise ale societăţilor secrete, care îşi desecretizează uneori activităţile şi o parte a cunoaşterilor lor, atunci când sunt depăşite cu mult de studii lor cele mai noi: se oferă lumii dinafara unor astfel de societăţi secrete ceva din cunoaşterile lor, dând o aură de credibilitate efortului comun – al lor şi al ştiinţelor oficiale – de a descoperi sau măcar cerceta neînţelegerile conştienţei lumii contemporane. Ceea ce este un mare fals, dar să trecem peste asta !!!...
Să fim conştienţi de toate acestea – dar să nu acuzăm, să nu dispreţuim, să nu rămânem ranchiunoşi.
De fapt, sunt foarte rare momentele în care chiar asemenea evoluanţi (cei străvechi, Moşii) se retrag discret din toate societăţile întrupaţilor în evoluţii primar, şi oricum pentru o perioadă scurtă de timp planetar. O mie sau două mii de ani – maximum pentru unele din continentele mai populate – sunt o secundă, comparativ cu timpul existenţei societăţilor umane pe Pământ: cca. 60 milioane de ani. Un strop în care omenirea nu a cuprins chiar toate segmentele spirituale care se află azi pe Pământ sau, sub o formă sau alta, în preajma Pământului; căci am discutat despre entităţile astrale, dimensionale, precum şi despre coordonatorii evoluţiilor care se desfăşoară în prezent pe Pământ. Însă timpul celor mai vechi Moşi, care trăiesc acum în straturile interdimensionale ale universului, este de cca. un milion de ani. În acest moment însă nu sunt mulţi pe planetă şi, aşadar, nu toţi cei care ajută acum în mijlocul lor sunt de această vârstă. Este bine să ştim că o vârstă medie a unui ajutător priceput, cu multă evoluţie, ajutător al atlanţilor şi lemurienilor deopotrivă, era de cca. 20-40.000 de ani actuali. Mulţi dintre conducătorii societăţilor străvechi erau şi lucrători, şi observatori în timp ai efectelor lucrărilor pe care le realizau, conducând câteva generaţii ale poporului pentru care lucrau cu mult drag. Şi ne referim aici la perioadele din ultimele 10 milioane ani, căci în trecuturi şi mai depărtate, întreaga omenire avea această vârstă, timp în care conducătorii-lucrători aveau a vârstă cuprinsă între de 5 şi 10 ori mai lungă.
Iată, aşadar, contextul în care trebuie să privim vârsta străvechilor.
Moşii aşadar nu au fost nici entităţi astrale, nici dimensionale, adică născuţi cu alte feluri de corpuri sau în alte straturi ale universului. Mulţi dintre ei intră în contact frecvent cu entităţile dimensionale şi inter-dimensionale, deşi în lucrările lor ei nu circulă des de la o dimensiune la alta, ci primesc ajutor în lumea noastră de la entităţile dimensionale care circulă tot timpul între straturile paralele ale universului. Iar acesta este un beneficiu al întregii omeniri: dacă Moşii ar circula des între straturile dimensionale, lumea ar primi de la ei energiile circulate de Moşi, prin radiaţia corpurilor lor, prin fluxurile din canalele corpurilor şi câmpurilor individuale ale Moşilor: ceea ce ar crea o dezorientare născută din neputinţa de a înţelege în profunzime astfel de lucruri ce ţin de alte spaţii, alte întrupări pe care ei nu le-au cunoscut, care nu ţin de obişnuinţele proprii şi ale lumii lor.
În schimb Moşii circulă des în alte spaţii interdimensionale, care au o vibraţie mult mai apropiată de vibraţia stratului nostru, cu care spiritele umane sunt obişnuite din străvechimi şi astfel suntem ajutaţi în revenirea noastră la capacităţile pe care le-am avut cândva. Tocmai de aceea Moşii au stat în stratul nostru, în marginea aşezărilor umane, cam până în jurul anului 500 d.H., căci până atunci diferenţa între vibraţia joasă de aici (în punctul cu vibraţia cea mai joasă a universului) şi vibraţia altor straturi era destul de mică. Dacă mai rămâneau în număr mare, alături de Călători şi Învăţători mai ales, diferenţele deveneau mari şi, după agresivitatea puternică a unor spirite, i-ar fi exterminat pe Călători şi Învăţători dacă nu cedeau impunerilor lor – lucru care nu s-arfi petrecut, asemenea ajutători fiind conştienţi de răul ce se putea adânci. De aceea Moşii s-au retras în majoritate, iar cei rămaşi totuşi înafara aşezărilor umane s-au adâncit în pădurile dese, s-au amestecat uneori printre oameni diminuându-şi vibraţia, trăind şi ajutând oamenii în continuare, atât cât era posibil, ajutaţi de Moşii retraşi în straturile inter-dimensionale şi de entităţile dimensionale. 
După începutul creşterii vibraţiei în stratul nostru, diferenţele de acest fel au început să se diminueze, astfel încât azi venirea lor în lume este uneori percepută de oamenii liniştiţi, iar programele de destin ale unor oameni sunt susţinute în vederea obişnuirii popoarelor cu ideea revenirii lor într-un viitor apropiat. În acest fel suntem în plus ajutaţi să ne recuperăm capacităţile multisenzoriale în cel mai scurt timp posibil, în acelaşi timp cu mijlocirea relaţiilor noastre cu entităţile astrale, pe măsura creşterii vibraţiei. 
Entităţile dimensionale (adică entităţile întrupate direct în dimensiunile structurale paralele) îi ajută şi pe dânşii, şi pe noi, întrucât pot călători pe termen scurt din dimensiunea lor în stratul nostru de evoluţie moderându-şi vibraţia generală, căci corpurile lor au alte structuri, o vibraţie mult mai ridicată şi astfel nu rezonează imediat cu vibraţiile oamenilor şi biosistemului planetar.
Oamenii au beneficiat cândva de vibraţii mari, cu ele au trăit îndelungat, înainte de ultima glaciaţiune, astfel încât locurile în care trăiesc Moşii, pe unde trec ajutând întreaga planetă, nu constituie puncte de dezorientare pentru oameni, în general pentru orice vieţuitoare pământeană, iar urmele (amprentele) lor se mai simt şi azi pretutindeni, prin vibraţia lor încă ridicată, ajutându-ne să ne păstrăm echilibrul în cazul unor percepţii de o asemenea natură. 
Întotdeauna au existat pe Pământ ajutători necunoscuţi majorităţii oamenilor, fără ca ei să fie întrupaţi cu corp fizic pe alte planete, venind aici cu nave materiale. Doar pe aceia îi numim extratereştri, iar în lumea noastră, în această zonă a universului, astfel de circulaţii sunt extrem de rare, şi numai la nivele înalte de vibraţie planetară: pentru că, pe de o parte, vibraţiile înalte ale pământenilor pot accepta mai uşor vibraţiile înalte ale extratereştrilor, iar pe de altă parte se pot şterge amprentele lor tocmai prin condiţiile pe care le creează vibraţia înaltă a planetei. Dar asemenea circulaţii sunt foarte rare şi numai pentru reparaţii de diverse feluri ale planetei. Entităţile dimensionale şi inter-dimensionale, precum şi Moşii circulă prin forţe proprii spirituale şi o corporalitate uşoară, cu vibraţii foarte înalte, chiar dacă asemenea circulaţii sunt rare, pentru a lăsa omenirea să-şi cunoască singură propriile puteri şi neputinţe. 
Dar ajutorul lor nu a fost nicicând uitat, iar poveştile cu Moşi şi Babe, rămase din vechimi, atestă cât se poate de clar acest lucru. În trecut oamenilor le era cât se poate de clar faptul că datorează ajutorul primit oamenilor străvechi şi entităţilor venite de pretutindeni din jurul lor: din „ceruri”, din tărâmul apelor, din alte pământuri „de peste mări şi ţări”. Le cunoşteau foarte bine originile, menirea, puterile. Se bazau pe ajutorul lor şi ştiau bine că va veni vremea când vor trebui să se descurce fără ajutorul lor. Ei înşişi le spuneau repetat acest lucru, oferindu-le sfaturi de însemnare a experienţei lor în toate cele pe care le aveau în jurul lor: obiecte de menaj, îmbrăcăminte, ţesături şi covoare, sculpturi ale tindei, cerdacului, gardului, uşilor şi porţilor. Cântecele şi jocurile din vechime azi le credem iniţiatice în cultul unor zei diverşi – dar totul nu era decât învăţătură,practică şi întărire în cunoaşteri profunde: şi ne vom da seama de acest lucru mai devreme sau mai târziu- dar nu foarte târziu.
Elementele de religie au venit foarte târziu, aduse de grupuri de migratori: deci nu au fost experienţa locală a geţilor, străvechi-europeană, ci s-au datorat amintirilor pe care migratorii le-au aduse despre Moşii lor, despre entităţile ajutătoare ale poporului lor. 
Odată cu grupurile migratoare vremurile s-au schimbat pentru toate populaţiile, chiar dacă fiecare popor sau grup spiritual călător şi-a păstrat în fel şi chip moştenirea: cosmetizând-o sau ascunzând-o, în funcţie de agresivitatea noilor veniţi. Puţine s-au potrivit încredinţărilor proprii geţilor, de aceea Moşii au lăsat să pătrundă relativ repede unele dintre ele, printre elementele de religie impusă de conducătorii care s-au schimbat frecvent. Deşi năravul agresivităţii şi al impunerilor nu s-a schimbat niciodată, chiar din partea celor care propovăduiau religia iubirii şi a milei, poporul a continuat să poate cu sine adevărurile fundamentale ale conducătorului spiritual al verticalei conducătoare, purtând prin furtunile vieţii cu infinit respect numele Sfintei (Eternei) Treimi: Dumnezeu, Fiul numit biblic Iisus şi Sfântul (eternul) Duh (Spirit cu Suflarea sa). 
Aceeaşi învăţătură aveau şi geţii, chiar dacă numeau altfel - şi nu sintetic, ca iudeii: Făuritorii Dintâi, Luminătorul Lumii (cel care aduce şi învaţă omul spre păstrarea Luminii) şi Viaţa Eternă. 
Într-adevăr, în vremurile din urmă, tot ceea ce s-a aflat în sfera nevăzutelor cu ochii trupului s-a sintetizat într-un singur nume – Dumnezeu, Yahve, Allah: căci toate asemenea entităţi cunoscute anterior trăiau într-un grup fără deosebire de concepte asupra vieţii, care grup făcea parte dintr-un şir lung de tot asemenea grupuri cu aceleaşi identice concepţii asupra vieţii, asupra noţiunii de ajutor şi de coordonare înţeleaptă a destinelor tuturor vieţuitoarelor lumii, nu numai a oamenilor. Toate erau (au fost întotdeauna şi sunt în eternitate) coordonate de grupuri uriaşe de entităţi puternice şi înţelepte, care nu urmăresc decât un singur ţel: înălţarea permanentă prin iubire, ajutor, cunoaştere. Care urmăresc întărirea (sau împuternicirea) tuturor spiritelor care evoluează în lumile create de ele.
În baza unor asemenea încredinţări, Moşii popoarelor au lucrat şi au trăit peste tot în lumea pe care au lăsat-o să se manifeste liberă, dar având grijă cu iubire infinită ca efectele acestei libertăţi să nu afecteze definitiv (ireversibil distructiv) viaţa pe planetă. În felul lor însă, Moşii au o influenţă foarte mare chiar asupra timpului pe care noi îl trăim, iar acest lucru poate fi explicat foarte pe scurt, chiar aici.

DA, „TIMPUL” MOŞILOR…
Timpul este o mărime relativă, care ţine de valorile rotaţiilor planetei în jurul axei sale şi ale planetei în jurul stelei care o guvernează. Datorită împletirii câmpurilor planetare de vibraţii diferite, specifice corpurilor noastre fluidice, dar şi celor care ţin de vibraţiile, de densitatea materiilor planetare, apoi şi a obiectelor planetare (asteroizi în principal, sateliţii naturali ai planetelor, praful cosmic şi elementele de tip: vapori de lichide, microorganisme şi organisme dezvoltate, fie ele de tip fizic, astral, spiritual sau alte vibraţii corporale) – toate influenţează mişcările planetei.
La rândul lor, prin mecanisme încă nerecunoscute oficial, dar cunoscute în linii mari, planetele se influenţează reciproc la nivelul energiilor circulante: prin reţelele matriceale stelare, galactice şi zonale din univers.
Toate asemenea structuri, şi încă multe altele care necesită cunoaşteri aprofundate, formează prin mişcarea şi funcţionarea lor un anumit timp local. Un asemenea timp – pe care noi îl monitorizăm cu aparate de specialitate – ţine, de asemenea, de frecvenţa de vibraţie generală din sistemul stelar şi galactic local.
Dacă frecvenţa medie galactică se modifică, timpul monitorizat de noi nu se modifică, căci toate elementele care compun percepţia locală se modifică proporţional. Creierul uman (şi orice sistem nervos şi cerebral al oricăror vieţuitoare cunoscute de noi) poate detecta modificări ale variaţiilor de frecvenţe din mediul de trai, doar comparativ cu modificările planetar-stelare, care sunt mult mai ample; pe termen limitat (scurt), nu este deranjat de modificările existente, mai ales că sistemul nivelelor de vibraţie pe fiecare treaptă din galaxie este constituit astfel încât să se menţină la un nivel relativ constant.
Tocmai aceasta a fost întotdeauna sarcina de bază a ajutătorilor, din cele mai vechi timpuri ale omenirii, până în zilele noastre şi, în continuare, va fi până la terminarea evoluţiilor umane pe Pământ. Astfel încât, chiar dacă noi ştim acum că Moşii echilibrează vibraţia astfel încât biosistemul şi planeta să nu se degradeze ireversibil şi nici suferinţele să nu ajungă insuportabile la nivel de spirit întrupat (să nu existe extincţie în masa critică a biosistemului) - lucrările lor nu sunt de loc simple cum ar părea prin exprimare. 
Mai departe, după plecarea spiritelor umane de pe Pământ, vor avea acelaşi tip de sarcină, ei sau alţi urmaşi ai lor, dar întotdeauna în concordanţă cu vibraţiile acelor popoare spirituale care vor evolua pe planetă, după noi, oamenii.
Fără echilibrarea vibraţională pe care ei o păstrează permanent, omul ar trăi într-o vibraţie (creată de neputinţele sale) mult mai joasă; iar diferenţele între vibraţia planetară şi vibraţia societar-umană l-ar dezorienta (l-ar fi dezorientat de mult, de fapt) şi l-ar conduce la neputinţa de a crea, de a dezvolta şi a perpetua prin forţele proprii o societate normală, echilibrată: numind „normal” ceea ce face omenirea azi, ca entitate globală conştient-creatoare.
Sunt mulţi oameni în lume care au însă o evoluţie suficientă ca să acţioneze – mai mult sau mai puţin conştienţi de istorie, dar conştienţi faţă de valorile cele mai înalte ale omenirii – în direcţia lucrării (de mult mai mare anvergură, însă) a străvechilor, a Moşilor. Sunt oameni care au rezonat cu dânşii, cu învăţăturile lor, în orice timpuri şi au creat ei înşişi o stabilitate vibraţională de putere medie, dar suficient de activă, în societatea în care s-au întrupat şi au trăit. Segmente tot mai mari de populaţie devin conştiente azi de ceea ce numim legea iubirii universale: lecţia radiantă străveche a Moşilor prinde rădăcini, şi dă roade, peste tot în lume. Asemenea oameni echilibraţi, care oferă ei înşişi echilibru – indiferent de viaţa pe care o duc, grea sau uşoară – simt cel mai bine scurgerea echilibrată a timpului.
Se spune că timpul de fapt s-a scurtat, din cauza modificării frecvenţelor planetare, dar pentru oamenii care caută echilibrul timpul se scurge chiar mai lent decât simţeau în perioada tumultului copilăriei şi adolescenţei lor. Ei nu se grăbesc, nu încearcă să fugă în viitor lucrând doar pentru acest viitor, nici nu se refugiază melancolici în trecut, ci trăiesc un prezent permanent, echilibrat, chiar dacă vorbesc şi ei, omeneşte, cu oamenii din jurul lor, despre trecut sau fac proiecte de viitor. Acesta înseamnă de fapt echilibru, timp trăit frumos, şi bine. Radiaţia Moşilor în lume are un impact mult mai puternic asupra celor care trăiesc cuminţi într-o lume pe care o doresc din tot sufletul lor: să fie – sau să devină şi ea mai cuminte…
Timpul Moşilor nu s-a scurs lent sau rapid. Ei simt în mod echilibrat fiecare clipă pe care o trăiesc, simplu şi curat, cuminţi în lumea pe care încearcă să o facă mai bună, mai frumoasă. Faptul că azi trăim încă pe Pământ, că avem realizările care ne luminează sufletul, chiar dacă şi lucruri îngrozitoare (rezultate din libertatea de expresie oferită de coordonatorii de evoluţii) de care parcă nici nu vrem să auzim, dară-mi-te să le mai şi vedem – se datorează muncii îndelungate, pline de abnegaţie, sacrificiu şi altruism, desfăşurată de aceşti ajutători tăcuţi de lângă noi: Moşii…

5 comentarii:

simona spunea...

Citeam si brusc mi-am adus aminte BASMELE ,da basmele ne-au transmis informatii extraordinare ,uita-te la sf Vineri ,Sf Miercuri etc ce sunt ele ,ce fac ele ?.Apara natura ,pamantul ,ajuta tinerii sau tinerele sa gaseasca ceva ,sa-si implineasca un tel ,pt mine e ca ajutorul dat spre maturizare ,o maturizare mult mai subtila ,mai ales cand ii indruma spre cealalta lume ,cand au cunostinte despre apa vie ,apa moarta .Basmul batal vina iti spune ca doar un suflet purtat de iubire ,mila si harnicie te va ajuta sa -ti depasesti conditia ,sa -ti vina in ajutor ajutatoare...Mi-ar place sa aud un basm fara nici o inflorire ,fara nici o schimbare ,exact ca acum 3000 de ani sunt sigura ca a transmis mult mai multe .
Ca sa nu mai vorbim de lumea Solomonarilor ,care au in putere cele 5 elemente ,care aduc ploi ,care umbla prin cer ,care stiu sa si deschida drum in alte lumi ,cei mai buni doctori ai oamenilor ,ai zice ca-s Mosii dar sigur nu ,cumva sunt invataceii acestora ,cumva ezoteresmul e bine definit prin ei .
Mersi ca mi-ai raspuns luna trecuta ,n-am prea inteles de ce nu vroia sa-mi ia numele si a trebuit sa apelez la anonim .Cat despre descoperirile din Pestera Ialomicioara nu te mahni poate au fost date doar pt cateva persoane ,nu e inca timpul pt ele ,daca ai poze cu artefactele gasite ,bucurate de ele ,privestele ,marestele pune-ti programul de marire pe internet si bucurate ,ai fost acolo si cineva ti-a trimis raspuns la ceva ,gaseste acel ceva si daca nu-i cu banat da-ne si noua voie sa patrundem in lumea ta .Stiu o autostrada Deva -Sibiu are sub ea niste bile imense de piatra ,cu un scris nestiut inca de nimeni ,am vorbit cu cei de la Strabag spuneau ca suntem nebuni ,ne ingropam istoria pe care ar vrea sa o aibe multi sub sosele ,si asta pt ca niste politicieni au decis ca de cat sa fie trase la marginea soselei ,mai bine in pamant ,unde au stat pana acum .Crede-ma m-am revoltat dar pana la urma am inteles ce era de inteles ,in nemernicia lor faceau de fapt un lucru bun ,populatia nu e pregatita sa onoreze omul ,natura daramite niste oua de zeci de tone cu inscrieri ,care poate ar raspunde la multe intrebari .
Sincer as vrea sa fiu mult mai inteligenta,dar si inteleapta ,as vrea sa pot intelege in profunzime macar informatiile care le am pana acum .Poate nu-i timpul acum ,poate intr-o viata viitoare ,dar daca-i cum spune Scarlat Demetrescu ca si-n lumea de dincolo uiti (descarci informatia )nu stiu cum as putea sa-mi creez o data viitoare cu o Simona ,care vibreaza mai sus ,cu o Simona mai inteligenta ,cu o lume mai inteleapta .Uita-ma in lumea asta ,cu luptele mele ,cu neputintele mele ,dar te-am descoperit pe tine dar mai ales traducatorii spre tine .Esti destul de greu de inteles daca nu ai informatii .Lumea pe care o descrii e o lume atat de veche ,cu entitati despre care stiam ,dar ca nu aveam traducerea in profunzime .Deci ai deschis o poarta si ne-ai lasat-o deschisa ,n-ai impins pe nimeni, n-ai chemat pe nimeni ,cine intra-n informatia asta vrea mai mult .Poate raspunsul e ceva infinit de usor dar nu -l vedem inca.

Cristiana spunea...

Dragă Simona... în primul rând mulţumesc pentru comentariu !!!
Da, un comentariu foarte complex, de-a lungul zilei voi găsi timp să iau pe rând ideile.
Ştii, mie mi s-a spus acum vreo 15 ani că scriu nişte basme frumoase.. prea frumoase să fie adevărate, dar dacă sunt reale - e minunat!!! Şi nu începusem decât evoluţiile şi câteva din vieţile mele anterioare, fără "înflorituri", direct, corect privind descrierea unei lumi pe care noi am uitat-o dar doar la suprafaţă, căci tot mai mulţi încep să prindă crâmpeie din lumile străvechi, de multe ori altfel decât le-au descris unii: adică pline de războaie şi extratereştri. Toate sunt acum pe acest site personal www.bucuria-cunoasterii.ro unde mai poţi citi, e drept fără înflorituri, trăite şi descrise direct, fără să adaug nimic, scrise impersonal tocmai pentru a nu da aspect de jurnal personal. Şi doar am început, cele viitoare vor veni rând pe rând, dar pentru că înaintez greu prin temele de viaţă curentă, am scris aceste studii pe blog despre originile multor trăiri de azi, fizice, din vremuri apropiate, după ultima glaciaţiune. Studiile istorice de pe site sunt dinainte de ultima glaciaţiune, încep cam cu 60 milioane ani înainte. Deci dacă vrei, intră pe acolo când ai timp.
Pe de altă parte, stând an după an, din 2001, în Peştera Ialomicioarei, intrând şi parcurgând de cel puţin de 10-15 ori pe an traseele din Peşteră, m-am legat sufleteşte de ea şi de entităţile ei protectoare - la fel ca şi la Şinca Veche,în Peştera Polovragi, Dâmbovicioara, pe Rarău , Ceahlău, etc. Dar sunt echilibrată cu privire la sentimentele mele - scriu cu suflet poate să arăt oricui cât de importantă e istoria reală comparativ cu povestioarele cu iluminati şi tot felul de chestii din fabrica de făcut bani. Avem nevoie de realitate - dar m-am lămurit că ceea ce scriu este mai incredibil decât poveştile cu extratereştri şi iluminati. Pentru că nu avem încredere în noi. De aceea scriu pentru cei care încep să intuiască adevăruri ancestrale care nu sunt legate de religii sau extratereştri cu tehnologii care ar ţopăi prin galaxii, prin această zonă a universului - ceea ce este adevărat, dar în alte zone, cu alte condiţii de trăire în, şi printre galaxii. Pe Pământ, noi suntem "extratereştrii", iar acest lucru era cunoscut de mult de unii români, dinainte de revoluţie. Când am aflat eu prima dată (1994) de călătorii astrale şi mentalizări conştient conduse - colegii mei de serviciu lucrau de ani de zile.
Ai dreptate, eu vreau să deschid o poartă. Mulţumesc că mi-ai scris asta - este fix ceea ce fac. Vouă, celor atraşi de "poartă" vă revine rolul personal, spre înălţarea sufletului tuturor, să continuaţi povestea cu propriile descoperiri. Unii cititori chiar o fac de pe acum, de aceea mă străduiesc să lucrez mereu, chiar dacă am deocamdată nişte teme familiale de rezolvat.
Voi mai scrie aici, pe parcursul zilei, despre câteva idei pe care le-ai ridicat la fileu !!! Oricum când te vei obişnui cu acest mod de a percepe realitatea, cu câteva generalităţi de pe aici, specifice unei lumi cunoscute de unii oficiali dar tocmai de aceea închisă nouă, oamenilor conduşi de ei, vei vedea cât de uşor este să citeşti: nu că nu ai fi inteligentă (la modul de abordare a temelor eu zic că eşti !!!) ci doar nu eşti obişnuită - la fel ca mulţi alţii - cu anumite unghiuri de unde să privim realitatea. Mai discutăm !!!

Cristiana spunea...

1. Aşa este, Simona, toate basmele sunt căi extraordinare de păstrat şi de dus, din generaţie în generaţie, a unor cunoaşteri profunde, prodigioase. Legende, mituri, poveşti nemuritoare... Suntem învăţaţi azi să privim în altă parte, se dezvoltă politici de îndepărtare de realitatea lor. Dar se întâmplă ceva fantastic: copii de mai ieri, îndepărtaţi de basme, poveşti, care nu ştiu mai nimic de legende mituri... cresc şi deodată vorbeşti cu adolescenţi de 14-15 ani şi descoperi că în ascuns citesc, gândesc şi CRED... La maturitate mulţi ŞTIU că toate poveştile sunt chiar nemuritoare, căci sunt purtătoare de adevăruri, şi vor să ştie tot mai multe despre entităţi astrale, entităţi eterice, despre Nemuritori... Sunt răvăşiţi de toate cele pe care le descoperă, şi mai ales faptul că nimeni nu i-a încurajat să vadă, să asculte, să creadă ceea ce vedeau de când erau copii... La un congres de dacologie, drept răspuns la “Nu vom şti niciodată adevărul despre daci!”, un tânăr de 16 ani şi-a făcut auzit glasul cu o replică usturătoare: “Vom şti adevărul despre daci când vom accepta adevărul despre atlanţi”....
Fără cuvinte.
Poveştile noastre poartă coduri de trăire pur omenească, la cele mai înalte cote de omenie, puritate sufletească, iubire de toţi şi de toate – dispreţuite azi. Fiecare cuvânt pe care l-ai scris, Simona, este drept, este adevărat, este viu. Pentru “Povestea porcului” Creangă a fost exilat, pentru “Făt-Frumos din lacrimă” Eminescu a fost omorât. “Tinereţe fără bătrâneţe” este viaţa omului din străvechimi care nu îmbătrânea niciodată, se năştea ştiutor şi trăia în maturitate până la capătul sarcinilor sale, păşind lin în astral aşa cum trăise frumos şi luminos ca om. “Viaţa fără de moarte” are dublul înţeles al vieţii eterne a spiritului, în plan universal, dar şi în concretul omenesc: al Conducătorilor-lucrători cu vieţi de 3-4 ori mai lungi decât ale celor pe care îi coordona, îndruma, pe care îi protejau alături de întreg Pământul şi toate vieţuitoarele lui, apoi a Moşilor mai apropiaţi de contemporan, zămislitorii de neam cu forţe şi cu vieţi de tip străvechi, de cel puţin 10 ori mai lungi decât a celor ajutaţi.
Multe de spus!... Toate vor fi spuse.
(Urmează partea a doua.)

Cristiana spunea...

2. Lumea solomonarilor... Solomonarii sunt de fapt Moşii şi Călătorii Moşilor – cum i-am numi pe româneşte, pentru că denumirea în contemporan vine de la talentele regelui biblic iudeu Solomon (https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomonar ). Da, ei au toate puterile pământurilor, apelor, cerurilor, cele tari ca metalul şi cele uşor de modelat ca lemnul... Ei aduc sau îndepărtează norii de ploaie, când cântă cu sufletul care îşi poartă mintea în inimă... Ei umblă plutind la suprafaţa pământurilor şi apelor, iar când este nevoie spre binele tuturor fac doar un pas şi trec tăcuţi spre alte ceruri, deschizând drumuri spre alte straturi dimensionale de unde ne veghează de propriile noastre neputinţe... Da, sunt cei mai buni doctori de suflet şi de trup, şi nu numai ai oamenilor, ci şi ai celorlalte vieţuitoare – căci dânşii nu fac deosebiri, ca noi, între oameni şi alte vieţuitoare, toate la un loc fiind consideraţi fraţii lor, trăindu-şi eternitatea la fel ca şi ei...
Azi se vorbeşte despre solomonarii din Tibet – călugări tibetani care parcurg în mers zburat, mii de km, în transă. Chiar dl. Emil Străinu, într-o emisiune TV atrăgea atenţia asupra faptului că de solomonarii români, despre care se ştie din toate timpurile, nu spune nimeni nimic, e “tabu”, despre ezoteric nu se discută în mod oficial. La Braşov sunt numite străzi, restaurante ale “solomonarilor” dar nimeni nu spune nimic de realitatea existenţei lor, ACUM, în vremurile noastre, la fel ca şi în vremuri de mult sau de mai puţin trecute... Munţii Făgăraşi erau cândva – ajung în curând să scriu şi despre asta – munţii de trecere a Călătorilor Moşilor către podişul Transilvaniei, drumuri lungi şi grele pentru omaneii obişnuiţi – dar parcurse uşor şi repede cu mersul astral, plutit la suprafaţa pământurilor, zăpezilor... Vor reveni, spre bucuria noastră, a tuturor, şi vor pune iarăşi ajutorul lor la uşa oamenilor de pretutindeni...
(Urmează partea a treia.)

Cristiana spunea...

Peştera Ialomicioarei: cele de acolo au fost date pentru toată lumea - cu nădejdea că măcar cei dintâi care vor cunoaşte ce este acolo vor vedea, vor simţi şi vor da mai departe cât s-a descoperit până la ultima stricare. Toţi, fără excepţie, avem dreptul să vedem, să ştim; sunt uneori mâhnită de unele lucruri şi trebuie să luăm atitudine - fără să purtăm supărare. Eu nici nu aş putea, dar atenţionările asupra unor greşeli sau inconştienţe conduc la deşteptarea conştiinţei multor altora. Până acum 4 ani, mergeam de 4-5 ori pe an în Padina şi urcam peştera şi de 6 ori pe zi cu grupuri de oameni care practic nu mă lăsau până nu le spuneam tot cât ştiam şi eu până atunci. De atunci am învăţat, rememorat din vieţile mele anterioare şi pe aceste meleaguri, şi prin alte părţi, atât de multe încât nu mai prididesc să scriu şi să vorbesc cu cei ce vor să mai ştie. Şi ţie trebuie să-ţi mulţumesc, şi altora, care mă încurajează să scriu, să continui vieţile în continuare ale lui Herg. Scriu, dar deocamdată şi familia îmi cere multă muncă în casă, pentru casă (abia am ieşit din lucrări cu reabilitarea şi reparaţii ale blocului legate de apart. nostru - sperăm ca săptămâna viitoare să se termine în sfârşit!!!)
Despre P.I. mai multe vor veni imediat după ce termin cu Platoul munţilor Bucegi, iar în paralel lucrez la capitolele din istoria străveche, în continuare la Herg: sunt acolo de studiat lucruri foarte subtile şi profunde.
Trec la răspunsuri la întrebările de la cealaltă postare, încep să scriu mâine dimineaţă.