Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI:

Din comunicările ajutătorilor noştri astrali:
Scrierile cu referire la metafizică au o importanţă deosebită în gândirea umană până ce gândirea prin citire va redeveni trăire de amintire...

vineri, 18 decembrie 2009

SINTEZĂ PRIVIND DIVERSE STĂRI COMPARATIVE ÎN EVOLUŢII (1)

FORME GENERALE DE EVOLUŢII CARE STAU LA BAZA RELAŢIEI SPIRITUAL INTRE REZIDENŢI ŞI AJUTĂTORII LOR

Pentru a înţelege necesitatea desfăşurării călătoriilor spirituale - despre care spuneam că sunt modalităţi de ajungere pe Pământ, pentru noi, spiritele întrupate acum pe Pământ sub formă umană - este necesar să avem în vedere câteva elemente de cunoaştere cu caracter general, sub semnul cărora se desfăşoară evoluţiile în acest univers: în orice univers - dar deocamdată să ne canalizăm atenţia asupra celor care se desfăşoară în universul nostru.

Evoluţiile monadelor spirituale, adică: grupate în spirite - iar spiritele în popoare spirituale, au loc pe parcursul primelor lor forme, pas cu pas, urmând mereu o linie ascendentă: de la un punct al universului - la altul, cu vibraţie mereu mărită. În acest fel au loc evoluţiile spiritelor de la o planetă la alta, de la o stea la alta, de la un sistem stelar la altul, de la o galaxie la alta, de la o subzonă a universului la alta şi de la o zonă la alta. Însă acest drum nu cuprinde absolut toate planetele din preajma tuturor stelelor, din toate galaxiile tuturor subzonelor care formează zonele universului în care ne aflăm. Multitudinea de stele, cu planetele lor nu există pentru ca toate să fie parcurse astfel de la bun început al evoluţiilor, de către fiecare spirit în parte. Fiecare popor spiritual trăieşte propria linie de evoluţie, conform profilului său spiritual (după puterile spirituale proprii), dar îi este necesar şi să fie în mijlocul tuturor semenilor săi, care evoluează fiecare în felul său, în jur, fiecare pe linia proprie de evoluţie. Subconştientul va prinde totul, chiar dacă momentan nu va procesa spre conştient, pentru toate spiritele aflate în evoluţii, toate elementele trăirilor de pretutindeni. Atunci când va putea fiecare rezident să trăiască şi să înțeleagă, prin experienţa acumulată, ceea ce pot trăi toţi semenii săi de pretutindeni, de pe toate liniile existente de evoluţie, nu va veni nimănui greu să le conştientizeze pe toate, subconştientul fiind astfel obişnuit cu existenţa unei multitudini de faţete ale realității spirituale înconjurătoare. Continuarea evoluţiilor se face pentru conştientizarea minuţioasă a acestor faţete, proprii şi ale unei mari mulţimi de evoluanţi: de acelaşi fel şi, în paralel sau intersectând propria linie de evoluţie, în diferite multe alte forme de trăire.
Şi iată că, urmând firul evoluţiilor, putem să înţelegem acum felul în care ele formează structuri spirituale comune evoluţiilor de pretutindeni. Trebuie, treptat, să înţelegem ceea ce le apropie şi, în egală măsură, ceea ce le deosebeşte, de aceea este bine să studiem câteva dintre astfel de aspecte.
Am mai discutat, astfel, despre faptul că fiecare popor spiritual este format din spirite asemănătoare care, conform profilului lor spiritual, au particularităţi specifice de înaintare în evoluţii. Treptele de evoluţie a spiritelor sunt generale, dar în interiorul fiecărei trepte ele evoluează mai repede sau mai lent, cu posibilităţi de înţelegere mai rapidă sau mai lentă a evenimentelor pe care le trăiesc, au înclinaţii personale de acceptare a modificărilor propriilor lor comportamente de la o treaptă de evoluţie la alta, după cum cresc şi se diversifică puterilor lor spirituale, după cum se măreşte experienţa lor totală de viaţă. Sunt particularităţi generale, ale întregului popor spiritual - o urzeală a unui covor a cărui ţesătură o formează tocmai diversitatea de trăiri, de creaţie, de a forma grupuri, de a se ajuta pentru înaintări de diferite feluri, etc.
Toate acestea la un loc, cu detalii şi particularităţi proprii de multe feluri, formează ceea ce numim profil spiritual: al unui spirit şi al unui grup spiritual - şi am luat ca referinţă poporul spiritual.
Drumul, sau linia de evoluţie al unui popor spiritual se stabileşte de către coordonatorii de evoluţii. Se stabileşte în mod particular pentru fiecare popor în parte, pentru a parcurge la început - datorită puterilor spirituale încă mici ale membrilor săi, experienţei încă puţine de trăire în condiţii diferite de viaţă întrupată - un anumit drum, ales din multitudinea de locuri (planete, stele, galaxii) din toate subzonele şi zonele universului. Linia de evoluţie este flexibilă, nu este fixă pentru toate popoarele spirituale: ea se formează pe măsura înaintărilor poporului spiritual, pe măsura creşterii puterilor interioare şi astfel, a experienţei sale totale.
Ceea ce înseamnă, aşadar, că nu există un drum general, comun pentru toate spiritele, de la bun început, decât acela marcat de formele generale de evoluţie, în funcţie de cele enumerate mai sus: creşterea generală a puterilor, forţelor spirituale totale şi creşterea experienţei întregului popor spiritual. Trebuie să ţinem cont că există un număr uriaş (dar finit) de popoare spirituale, fiecare în parte aflat pe o linie proprie de evoluţie, unde toate liniile se desfăşoară simultan în univers. Universul Fizic cuprinde astfel popoare aflate în acelaşi timp în momente diferite de evoluţie, desfăşurând forţe şi manifestări specifice fiecăruia în parte. Chiar două sau mai multe popoare spirituale care au început în acelaşi timp evoluţiile lor, parcurg cu viteze diferite, pe drumuri diferite, aceleaşi trepte de evoluţie, după cum îşi formează manifestările specifice de-a lungul treptelor generale, ale tuturor popoarelor.
Astfel se poate spune că vibraţia generală şi forma generală a Universului Fizic se modifică de la o perioadă de timp la alta: căci noi popoare spirituale intră în evoluţie şi alte popoare ies din evoluţia lor progresivă, pas cu pas, de la o zi la alta a universului. Nu există un număr infinit de universuri, ci numai un număr infinit de forme pe care le pot lua universurile, în funcţie de particularităţile speciale ale tuturor popoarelor spirituale aflate în acelaşi timp în evoluţii, acoperind toate spaţiile sale structurale.
Deşi ne referim întotdeauna, ca elemente de bază ale studiilor actuale, la cele care se petrec cu noi aici, în universul care ne găzduieşte momentan - Universul Fizic - amintesc din când în când faptul că evoluţiile tuturor spiritelor în Universul Fizic se împletesc strâns cu evoluţiile în alte universuri, la acelaşi nivel de evoluţii - nu numai la nivele de evoluţie diferite. Ne întrupăm în Universul Fizic, Astral şi Cauzal, unde corpurile noastre de manifestare au un dublu rol: acela de protecţie a vieţii tuturor spiritelor aflate în primele lor forme de manifestare, spirite care nu au conştientizare multă decât pe linia supravieţuirii; sunt astfel protejate şi spiritele primare - fie ele rezidente sau ajutătoare ale rezidenţilor, dar şi ajutătorii lor direcţi, întrupaţi alături de ei, să le fie exemplu şi ajutor în tot ceea ce învaţă şi înfăptuiesc. Agresivitatea primelor forme de evoluţie periclitează viaţa spiritelor, fie ele de acelaşi fel sau a marilor lor ajutători, şi noi ştim bine acest lucru, acum. De aceea corpurile sunt elemente de protecţie stabilă a vieţii, prin întrupare în sisteme corporale complexe şi stabile în spaţiu şi în timp, până când spiritele învaţă să nu se mai distrugă unele pe altele şi să consolideze acest fel de trăire pe care o vor avea în eternitatea vieţii lor.
De asemenea, corpurile au un rol de reprezentare a structurilor interioare ale spiritelor. Nu numai ca monade individuale, ci şi sub forma acelor asocieri pe care le primesc pe parcursul diferitelor stadii ale evoluţiilor. Privite de la nivelul înţelegerilor noastre pământene, momentane, ele pot fi de mai multe feluri:
– ca spirite întrupate în mod unitar într-un singur corp mic: la începutul evoluţiilor sub formă de monade spirituale, când monadele sunt prea mici pentru a susţine individual un sistem corporal complet şi pentru a avea în acelaşi timp şi posibilitate de manifestare. Sunt vieţuitoarele pe care le numim intra-planetare, pe Pământ ele fiind toate vieţuitoarele de la virus până la mamifere exclusiv;
– evoluţiile primare avansează apoi şi ca monadă individuală întrupată, chiar dacă este vorba - în acest stadiu al evoluţie, despre întruparea individuală a fiecărei monade din spiritul care nu se dezmembrează încă. Formaţiunea de spirit va continua de-a lungul tuturor evoluţiilor primare, chiar dacă întrupările vor fi foarte diferite, complexe: adică indiferent dacă vor fi întrupări individuale (monadă cu monadă din formaţiunea de spirit întreg, fiecare în alt corp de manifestare: aşa cum sunt mamiferele şi oamenii pe Pământ) sau întrupări comune (un popor întreg sau mai multe popoare împreună întrupate în ceea ce numim: planetoizi, planete, stele şi, în finalul evoluţiilor primare: galaxii ca forme comune, forme deosebit de complexe de întrupare).
Este de precizat faptul că numai întrupaţii individuali, monadă cu monadă - chiar dacă toate fac parte dintr-un spirit (la rândul lui dintr-un popor spiritual) călătoresc în univers în evoluţii momentane regresive. Cu alte cuvinte, doar la un moment dat al evoluţiilor progresive, spiritele strâng suficientă putere pentru a călători prin univers, în grupuri organizate şi coordonate de însoţitori de grup înaintaţi, foarte puternici şi experimentaţi. Căci astfel de circulaţii universice străbat, în rutele lor foarte lungi, desfăşurări de o complexitate deosebită, în condiţii de diminuare treptată a vibraţiei zonale şi, corporal vorbind, personale, individuale.
Numai coordonatorii de evoluţii pot să străbată în acelaşi fel, atunci când este nevoie, conform sarcinilor lor, aceleaşi spaţii universice, ducând cu ei şi vibraţiile echilibrante, atrăgând şi fluxuri energetice şi materiale către punctele universice care le necesită. Întotdeauna o astfel de călătorie a unui coordonator de evoluţii are o complexitate uluitoare pentru cunoaşterile noastre din acest moment. Dar este necesar să le cunoaştem, pentru a înţelege chiar complexitatea evenimentelor pe care le trăim, aici, acum.
Nici în evoluţiile intra-planetare (când spiritele sunt puţin evoluate şi numai planeta le creează corpurile de întrupare) şi nici în evoluţiile comune (planetă, stea sau galaxie) spiritele nu călătoresc în formele lor de întrupare de acest fel. Cele foarte mici vor aştepta… să crească mai mari, să prindă mai multă experienţă şi astfel să ajungă să conştientizeze bine astfel de călătorii deosebit de complexe. Cele evoluate, care fac întrupări în tot poporul lui spiritual (cele care sunt în evoluţii numite: planetă, stea sau galaxie) nu călătoresc prin univers în această formaţie - greoaie şi putând astfel afecta zonele pe unde trec, prin dislocarea unor mase uriaşe de energii şi materii. Ele călătoresc între întrupări, între două întrupări ale liniilor lor de evoluţie: între 2 întrupări tip "planetă", sau "stea", sau "galaxie". În astfel de pauze, se organizează fără nici o excepţie astfel de călătorii, în care mase uriaşe de ajutători se răspândesc în tot universul, contribuind la evoluţiile fraţilor lor mai mici oriunde, în orice zonă pe care au parcurs-o deja până în momentul călătoriei lor în derulare.
În momentul în care spiritele pot să desfăşoare călătorii universice, deja ele au cunoaştere multă, înţelegere foarte multă, datorită faptului că, pe măsura creşterii puterilor energetice şi experienţei de folosire a acestor puteri, evoluţiile se împletesc şi cu experienţă căpătată şi în Universul Cauzal, univers în care spiritele aprofundează cunoaşterile lor cu studiul fluxurilor energetice, componenţei, mişcărilor între universuri şi în interiorul universurilor: adică învăţături profunde ale cauzelor tuturor celor care se desfăşoară în celelalte universuri pe care le cunosc deja. O astfel de învăţătură le va fi de un real folos nu numai în studiul comportamental şi de influenţă a întrupaţilor între ei şi asupra mediului de viaţă, ci şi de o reală necesitate în calitatea lor de creator conştient, cea mai importantă formă de manifestare pe care o vor dezvolta în evoluţiile lor de pretutindeni: calitatea de creator conştient universal apare, se adânceşte şi ramifică mereu, fără sfârşit, la toate nivelele de cunoaştere - chiar şi pentru Creatorii Dintâi, marii Făuritori ai Centrului de evoluţie.
Iată de ce nu este de loc rău să amintim, din când în când, despre evoluţiile din universurile paralele ale celui în care evoluăm acum.
Este bine să ne gândim că există multe alte feluri de evoluţii, despre care putem face discuţii: legat de cele discutate mai sus, putem gândi la evoluţiile în universurile paralele - mai cu seamă că am abordat deja dimensiunile structurale paralele ale Universului Fizic. Evoluţiile în universurile parale pornesc, dezvoltă învăţături, creează linii de înţelegere pe care spiritele le vor folosi treptat, cu prioritate crescută, în calitate de ajutător, în eternitatea vieţii lor. Înţelegerile structurilor lor - în linii mari - ale funcţionării lor, ale relaţiilor de proporţionalitate între ele, între căile de relaţionare între spirite, ca urmare a înţelegerilor astfel formate, conduc la acele ramificaţii nebănuite (de multe ori) la nivelul planetar şi corporal-uman în care ne aflăm acum. Nebănuite, dar treptat simţite, apoi chiar intuite, treptat înţelese, cu ramurile pe care le trimit ele în realitatea noastră concretă: aici unde, de fapt, se află rădăcinile, cunoaşterilor, pornirile cele dintâi.
De fapt, tocmai de aceea discutăm astfel de lucruri: ne cunoaştem rădăcinile, şi cunoaşterea lor ne conduce cu siguranţă la înţelegerea felului în care pot fi dezvoltate înţelegerile şi remodelările lor chiar din manifestările noastre curente de azi.
O formă de înţelegere a profunzimilor nebănuite până în acest stadiu evolutiv este întruparea comună a unui întreg popor de spirite în ceea ce numim azi planetă, stea şi galaxie - întrupări pe care am început să le înţelegem, puţin câte puţin, până în acest moment al studiilor. Vom discuta foarte mult despre evoluanţii de acest tip - galacticii (cu subgrupările lor: pre-galacticii şi post-galacticii) pentru că foarte mulţi dintre noi se află în acest stadiu de evoluant şi foarte mulţi dintre cei care vor rămâne în continuare aici, pe Pământ, sunt evoluanţi de tip galactic: cei mai apropiaţi ajutători de rezidenţi - apropiaţi în sensul de înţelegători şi lucrători cu multă răbdare pentru nivelul la care vor conlucra în viitorul foarte apropiat. Când vom studia societatea lemuriană - ca o primă formă de evoluţie a umanităţii pe Pământ - vom vedea cât de importanţi au fost galacticii permanent în evoluţiile rezidenţilor, dar şi în ajutorul permanent pe care l-au oferit secundarilor, pentru desfăşurarea sarcinilor lor pe Pământ.
Abia după ce evoluţiile vor petrece spiritele prin toate astfel de trepte mari evolutive, ele vor acumula suficientă experienţă pentru a merge mai departe pe cont propriu, monadă cu monadă: popoarele spirituale ca formă de evoluţie din parcursul întregului primariat se dezmembrează, spiritul însuşi se dezmembrează şi evoluţiile continuă pentru fiecare monadă în parte. Evoluţiile se vor derula în universurile special create pentru monadele pe care le numim din acest moment evolutiv al lor: secundare şi care vor evolua mai departe, către evoluţiile pe care le numim centrale. Astfel de evoluţii au loc, în felul lor progresiv, în universuri separate - Universul Secundar şi Universul Central, special create pentru astfel de evoluţii. Şi nu numai pentru evoluţiile lor proprii, ci şi pentru a proteja în continuare celelalte spirite care intră, şi parcurg treptat evoluţiile lor proprii, în urma celor care au învăţat deja să se protejeze şi să protejeze la rândul lor formele de viaţă, de evoluţie, din universuri.
Pentru studiu se va urmări sinteza de la adresa
http://bucuria-cunoasterii.blogspot.com/2009/12/formele-generale-de-evolutie-monadelor.html
Monadele secundare şi centrale devin ajutătorii eterni ai fraţilor aflaţi în evoluţii primare, dar şi ai monadelor care evoluează pe subtrepte de evoluţie foarte apropiate de propria lor treaptă, fie ea secundară sau centrală. Fiecare învaţă astfel de la toate sub-treptele şi treptele anterioare, dar şi de la monadele superioare - centrale pentru secundari. De asemenea, cele centrale învaţă, pe propria lor treaptă de evoluţie, diverse forme de lucrări de ajutorare a întregului Centru de evoluţie: de la marii Creatorii, Făuritorii Dintâi ai Centrului de evoluţie.

10 comentarii:

SOmeONE spunea...

Draga Cristiana, multumesc! :)

hera mariana spunea...

Trec pe la tine zilnic, dar comentez mai putin ca nu ma pricep.:)
Eu am deschis un blog cu PA-uri, poate mi se "dilata putin timpul".:)
Te imbratisez si iti doresc un sfirsit de saptamina vesel si spornic.:))

Cristiana spunea...

Buna Mariana!
Cand am pornit la scris raspundeam cererilor unor prieteni care citesc astfel de lucruri de mult, si nu renunta la adancirea cunoasterilor de acest fel, mai ales acum, dupa 20 de ani de relativa libertate de expresie. Caci mereu se ridica cate cineva care este zgandarit doar de faptul ca exista si oameni care se preocupa de altceva decat ei... desi acesti "alti oameni" cuprind bine si ceea ce ii preocupa pe ei!! De fapt, toti avem puncte comune...
Mai devreme sau mai tarziu ajungem sa le cuprindem pe toate, dupa cum ne cere viata. Sau dupa cum acceptam ceea ce ne da viata...
Tu esti un exemplu de om tolerant, bun, care iubeste frumosul! Te dau de exemplu tuturor, atunci cand vine vorba! Decat sa dau exemple de intoleranta, intorc frazele in asa fel incat sa dau exemplu de toleranta! A fost mai greu la inceput, dar acum m-am obisnuit!! Intotdeauna gasesti o latura, un aspect bun in complexitatea fiecarui om!!

Anonim spunea...

Citind aceasta postare, ajungand spre final la paragraful in care aduci vorba de intruparea galacticilor pe Pamant, de lemurieni, de intruparea spiritelor mai evoluate pentru a fi ajutatori celor care sunt in faza inceputurilor, mi-a venit un gand ciudat, o intrebare.
Au fost atatea popoare in trecut - lemurieni, atlanti, etc... - fiecare cu rostul si cu mostenirile specifice lasate celor ce-au urmat, noua. Au lasat atribute genetice, moduri specifice de manifestare, de evolutie. Si m-am intrebat: oare din care spitza ma trag eu, ca spirit intrupat in aceste vremuri, din lemurieni, din atlanti, din altii... ?
Gandul mi s-a fixat pe atlanti, poate doar pe considerentul unor atribute genetice ale corpului fizic. Dincolo de aceasta fixatie, insa, tare mi-as dori chiar sa cunosc aspectul acesta despre originea spiritului meu de la inceputurile intruparii lui pe aceasta Planeta. De care, in paranteza fie spus, m-am indragostit.

Cristiana spunea...

Te cred! Si eu sunt indragostita de aceasta planeta!!
Iti voi raspunde detaliat la aceasta intrebare, doar un bob rabdare, sa fac separat si o discutie introductiva in crearea raselor umane pe Pamant, din punctul de vedere al cercetarilor mele. Trebuia sa o fac de mult, dar nu mi pare rau de intarziere, caci am putut sa lamuresc multe alte lucruri care se cereau intre timp abordate. Acum vorbim despre spirite, am vorbit despre sisteme corporale, pe scurt, este necesar sa fie si abordarea separata a raselor, a tipurilor de sisteme corporale existente pe Pamant. Asa vom putea discuta despre cine suntem, despre mostenirea noastra si felul in care - ca spirite intrupate - folosim intreaga mostenire: de experienta spirituala si de disponibilitatea de a o folosi prin corpurile noastre, formate prin vremuri: linii genetice complexe.
Nici voua sa nu va para vreodata rau sa discutam pe larg aspectele care nasc intrebari, chiar daca ceea ce promit ca fac - face pasi mai departe odata cu lamuririle noastre. Eu invat sa ma organizez cu astfel de prilejuri, caci mi-am dat seama ca nu m-am preocupat de ordinea necesara in scrieri. Ele erau in mintea mea, dar trebuie ordine in punctarea subiectelor, ca sa reluam temele de acolo de unde le-am lasat. Pentru mine este un lucru deosebit de bun.
Trebuie sa discutam aspecte generale, pe care fiecare dintre noi le va aprofunda pe parcursul timpului. Deocamdata cunoastem generalitati, treptat apar si nuante pe care ni le descoperim chiar singuri, din care tragem concluzii si ne intelegem rostul de traitor pe acesta planeta.

Dan Ioanitescu spunea...

Saru'mana Cristiana!

Iata in sfarsit tabloul general. Acum, dupa ce toate au fost puse in ordine si l-am citit, cel mai util lucru ar fi sa reiau, articol de articol ceea ce a concurat la aceasta sinteza. Vin ele sarbatorile,
SARBATORI FERICITE!(si cu siguranta vor fi pentru tine deoarece ai incheiat acest proiect sisific), si-atunci, dupa sarbatori, voi avea mai mult timp sa reiau.

Dan Ioanitescu spunea...

Mai, mai! :)
Ce important am devenit, bietul de mine! Am remarcat citatul. Ca si arta naiva si interpretarea naiva are farmecul ei. Multumesc frumos Cristiana! :)

Cristiana spunea...

Aoleu, Dan!! Asta nu a fost ceva sisific... dar la ce ma pui tu acum este sisific! caci am scris din tabloul care se deruleaza inaintea privirii mele interioare, nu din bucăţele luate din studii.. Dar de fiecare data cand ma aolesc in fata ta, pana la urma tot o fac... oricat de tarziu..
Daca ma gandesc ca mai am vreo 3 sinteze de idei raspandite prin 200 de postari...
Bine barem ca altele o sa le public ca noutati !!!
Adevarata munca de Sisif incepe cand o sa ma hotarasc sa pun site-ul in sfarsit la punct.. Pentru voi va fi relativ usor, cu sintezele astea, dar pentru mine acolo e teroare curata, pura, cristalina!!!
Vedem...

Anonim spunea...

Un varf semet de munte, inzapezit, ridicandu-se increzator catre Dumnezeu printre nori !
Acolo, in varful lui, ma simt si eu acum ! - ma sustine si ma ridica de jos bratele pamantului si a celor ca tine, Cristiana.
Multumesc!

Cristiana spunea...

Si ca tine, SI CA TINE !!!