Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI

Din comunicările astrale...

Sunt două principii fundamentale pe care le moştenim de la începutul evoluţiilor spiritelor umane pe Pământ.

1. De la entităţile transcedentale, care ne-au creat condiţii de întrupare şi de trăire pe Pământ:

SĂ NU PIERDEM NICIODATĂ LEGĂTURA CU ENTITĂŢILE NOASTRE AJUTĂTOARE (astrale, interdimensionale şi dimensionale, precum şi întreaga verticală spirituală coordonatoare a evoluţiilor noastre: adică cu toţi cei pe care, la un loc, formează sintetic pe Dumnezeu).

2. După ultima glaciaţiune, când vibraţia naturală a planetei a scăzut foarte mult, de la Moşii popoarelor (conducătorii spirituali întrupaţi pe Pământ: care ne-au născut noul neam şi astfel ne-au creat noi condiţii de întrupare şi de trăire, cei care ne ajută concret pentru restrângerea timpului de manifestare grea pe Pământ şi restrângerea relelor pe care le-am putea face fără ajutorul lor):

SĂ PROTEJĂM ÎNTREAGA VIAŢĂ DE PE PĂMÂNT, ÎN LIMITA PUTERILOR ŞI CONDIŢIILOR PE CARE NI LE POATE OFERI PLANETA, ÎN PERIOADA CU VIBRAŢIA EI CEA MAI JOASĂ.

(Voi relua din când în când aici această comunicare şi voi detalia prin tot ceea ce voi scrie pe blog, la eticheta Tradiţii.)vineri, 13 noiembrie 2009

DESPRE VIBRAŢIA METALELOR ŞI CRISTALELOR (VIBRAŢII - 4)

Aşadar, să recapitulăm câteva noţiuni: în studiile spirituale, departajăm vibraţia ca fenomen mecanic - de vibraţia spirituală. Adică, delimităm vibraţia corpurilor în mişcare de vibraţia compactizărilor de materii şi energii, compactizări care formează chiar corpurile supuse acţiunii spiritelor întrupate.
Astfel, când ne referim la vibraţia unui corp, pornim să discutăm despre corp ca fiind o creaţie materială structurată, aflată în mijlocul unor derulări de manifestări ale spiritelor. Şi discutăm despre el cel puţin pe două nivele (mai sunt şi altele, dar nu le ştiu eu):
- vibraţia corpului sub influenţa acţiunii altor corpuri asupra sa;
- vibraţia emisă de corp, de materia propriu-zisă a corpului: vibraţia ca efect al compactizării fluxurilor de materii şi energii din care însuşi corpul este format.
Şi putem discuta mai departe despre: vibraţie corporală, planetară, stelară, galactică, subzonală, zonală şi universică. Vibraţia face parte dintr-un set de elemente care pot defini materia văzută ca aglomerare filamentară, în raza radiaţiei spirituale care o atrage şi o structurează. Acest set de caracteristici definitorii pentru structurile corporale sunt: luminiscenţa, sunetul interior (fundamental) şi vibraţia. Toate aceste trei elemente sunt emise din interiorul aglomerărilor materiale (corpurilor) şi este păstrată de orice părticică a intregului corporal, dacă este ruptă de întrugul de care a aparţinut iniţail.
Vibraţia unui corp variază în funcţie de radiaţia spiritului care îi susţine compactizarea, dar şi de radiaţiile exterioare care ajung la corp prin unde vibraţionale. Atâta timp cât corpul se află sub influenţa radiaţiei spirituale care l-a creat şi îi întreţine structura şi compactizarea, radiaţiile exterioare au un impact relativ mic. Şi comparaţia se face cu modificările de vibraţie ale corpurilor care nu se mai află sub influenţa radiaţiei unui spirit: corpuri părăsite după retragerea spiritului (după terminarea destinului) sau obiecte create de spiritele întrupate şi lăsate în părăsire.
Dar vibraţia corpurilor variază în funcţie de modificările vibraţiei fluxurilor care compun şi recompun mereu materia compactizată a corpului. Înainte de a discuta despre acest lucru, să mai menţionăm că, dacă se dislocă fragmente de materii din corpurile foarte dense, radiaţia fragmentului poate să se menţină timp mai îndelungat decât radiaţia pe care o va emite corpul de origine, care poate să se afle în modificare de vibraţie. Spre exemplu, dacă planeta este antrenată într-un proces de diminuare a vibraţiei medii proprii (ca urmare a pierderii constante de vibraţie a filamentelor pe care le atrage spre hrănire, întreţinere, remodelându-se astfel de la o perioadă de timp la alta), părţi din ea: metale, cristale, îşi vor păstra vibraţia de dinaintea dislocării, datorită structurii interioare cristaline foarte dense.
De aceea omul foloseşte, în scopul conservării propriei vibraţii corporale, metale şi cristale care îşi păstrează mult timp vibraţia originară. Timp în care vibraţia planetei variază de la o perioadă de timp relativ scurtă la alta. Pământurile amorfe, apele şi întreg biosistemul planetar sunt supuse modificărilor relativ rapide ale compoziţiei lor filamentare. Şi ştim bine acum că mereu corpurile de manifestare ale spiritelor îşi modifică compoziţia: atrăgând fluxuri materiale şi energetice din exterior şi eliberând fluxurile care au străbătut corpurile, energizându-le. Mişcarea fluxurilor şi reînnoirea materiilor structurate în corp conduce la această variaţie a vibraţiei medii corporal, fie că vorbim despre stea, planetă sau oricare vieţuitoare planetară = spirit întrupat.
Metalele şi cristalele extrase conţin şi păstrează în structura lor cristalină elementele din perioadele vechi ale planetei, din vremurile în care vibraţia planetară era foarte înaltă. Variaţia vibraţiei medii planetare nu a avut timp să schimbe total structura densă a componentelor sale, astfel încât metalele şi cristalele păstrează încă o vibraţie ridicată, chiar dacă nu chiar la nivelul vibraţiei în timpul căreia s-au format metalele şi cristalele. De menţionat faptul că, cu cât structura metalului sau cristalului este mai stabilă, cu atât îşi păstrează mai mult timp puterea radiantă veche. O influenţă în timp îndelungat are impact asupra lor, dar dacă ne raportăm la folosirea lor de către oameni, ultimele variaţii ale vibraţiei planetare au fost rapide - au fost ajutate să fie rapide - şi astfel ultimele mari variaţii planetare nu au avut timp să le influenţeze puternic, considerabil, puterea radiantă proprie. Comparaţia se face având în vedere vibraţia corporală umană, care s-a modificat rapid în ultimele 10.000 ani. Astfel de variaţii au avut următoarul curs:
- diminuare de vibraţie planetară, pe măsura diminuării vibraţiilor fluxurilor de materii şi energii recirculate de sistemele corporale. Este, în general (a fost - în mod particular, pe Pământ, în perioada de până la derularea lucrării lui Iisus) un proces care se derulează fără intervenţii ale coordonatorilor de evoluţii: adică destul de lent, urmând cursul ritmurilor naturale ale planetei;
- creştere rapidă de vibraţie, prin întruparea unor entităţi foarte puternice, care au atras mari volume de fluxuri filamentare de vibraţie înaltă, înlocuind treptat pe cele vechi care aveau vibraţia diminuată, ca urmare a circulaţiei lor prin mulţimea nenumăratelor corpuri din zonă.
Metalele şi cristalele au ajutat mult omenirea în perioada ei de îndurare a diminuării vibraţiei planetare. O omenire care era oboşnuită cu vibraţia foarte înaltă, dar care ştia foarte clar că o astfel de perioadă de vibraţie joasă va fi pentru ea plină de învăţături, fără de care nu puteau evolua mai departe.
Pentru întreţinerea unei vibraţii corporale cât de cât înaintate, metalele şi cristalele au fost folosite pentru menţinerea unei vibraţii personale ridicate. Şi aici este necesar să menţionăm faptul că metalele şi cristalele au fost folosite pentru menţinerea vibraţiei personale ridicate de către:
- segmentele spirituale cu puţină experienţă în manifestări la nivele joase de vibraţie planetară. Au fost conducători - laici şi religioşi ai lumii, care au luptat cu disperare pentru menţinerea dominaţiei lor în lume. O luptă crâncenă, pentru a nu fi nevoiţi să suporte pierderea acestor elemente, singurele în care aveau încredere în această lume greu de îndurat pentru ei;
- oameni care au ajutat, mai mult sau mai puţin retraşi, populaţiile dominate şi agresate spiritual de către conducătorii lor: este vorba despre vraci, tămăduitori - oameni care au folosit mai puţin metalele şi cristalele, pentru a nu atrage pedepse asupra lor, dar au păstrat cunoaşterile anterioare privind modul de obţinere a unor preparate din plante, alte elemente planetare (răşini, pământurile rare, mixturi pe bază de plante şi secreţii animale) pentru menţinerea sau repararea sănătăţii corporale umane şi a animalelor domestice, din gospodăria omului.
Tot în aceeaşi direcţie a acţionat ajutorul oferit pentru înţelegerea faptului că omul îşi poate menţine vibraţia înaltă prin manifestări calme, frumoase, derulate cu răbdare, ajutat cu abnegaţie de către cei mai pricepuţi.
Societăţile pe care le-am numit retrase - coordonate de către moşii popoarelor - nu foloseau metale şi cristale în mod curent. Totuşi, în unele părţi, acolo unde populaţiile puteau să trăiască pe un întreg continent în regim complet de manifestare după îndrumarea moşilor şi învăţătorilor lor, fără restricţii sau temeri, ele au fost folosite la început în societăţile de acest fel, dar treptat moşii lor (spre exemplu: moşii popoarelor toltece, din America de Sud) au introdus elemente planetare specifice vremurilor lor, activităţilor curente, pentru ca oamenii să înveţe să folosească o gamă din ce în ce mai variată de metode pentru întreţinerea vibraţiilor corporale ridicate.
Învăţăturile acest fel, pe întreg Pământul, s-au situat în direcţiile folosirii:
- folosirea momentelor propice activităţilor curente după ritmurile planetare şi cosmice cunoscute şi înţelese de către întreaga comunitate;
- odihna curentă activă: discuţii familiare şi între membrii aşezării, după terminarea lucrărilor din timpul zilei;
- folosirea mişcărilor care să antreneze o energizare a corpurilor de mare subtilitate, şi forţă deopotrivă: ceea ce numim azi dansuri populare, folosind o fluiditate a mişcărilor cu totul deosebită, foarte atent studiată; şi extinsă apoi treptat la toate activităţile umane noi, apărute conform necesităţilor şi învăţăturilor vremurilor;
- folosirea ierburilor hrănitoare, energizante sau care amplifică efectele energizante ale altor alimente. Este impropriu spus că ei foloseau plante vindecătoare, căci nu existau boli în rândurile unor astfel de populaţii, în condiţiile în care viaţa îşi găsea echilibrul său perfect. Despre deteriorări corporale putem vorbi în perioadele de diminuare drastică a vibraţiei, când şi concentrarea omului s-a diminuat, şi greutatea creaţiei şi deplasărilor prin corpul fizic a început să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane;
- folosirea gândirii care susţine curajul trecerii prin evenimentele obositoare ale vieţii; a fost necesară susţinerea unei activităţi larg deschise către acest aspect, pe măsura diminuării vibraţiei planetare, resimţită de populaţii în mod direct pe astfel de continente cu viaţă liberă de constrângeri, acolo unde fiecare om se bucura de roadele muncii sale, în prietenie cu toţi semenii lui.
- folosirea cuvântului pentru ridicarea vibraţiilor, mai ales în locuri de vibraţie mai joasă, dar întreaga exprimare, nuanţarea şi folosirea expresivă, puternic marcată a fiecărui cuvânt în parte îşi aducea aportul de putere în echilibrarea trăirilor omeneşti;
- folosirea muzicii - alături de vorbirea muzicală, cu muzicalitatea diverselor tonalităţi, folosite după felul în care simţeau influenţele cosmice (soare, lună, diferite sisteme stelare ale căror vibraţii permanente sau ciclice erau bine cunoascute de toţi oamenii); ceea ce azi spunem despre dans sau muzica tradiţională că ar fi fost în trecut „iniţiatică", este cumva exagerat, căci astfel de metode nu erau iniţiatice, ci erau folosite în viaţa curentă, aşa cum azi citim ziarul sau ascultăm ştirile de dimineaţă;
- ordinea în casă, în gospodărie, curăţenia corporală şi a lucrurilor, a locurilor;
- folosirea focurilor pentru purificarea locurilor de trai, a turmelor (trecerea turmelor printre două focuri înalte, pentru ridicarea vibraţiei corporale a animalelor, care la rândul ei asigura sănătatea turmelor: nu prin arderea microbilor fizici şi astrali (aşa cum am crezut şi eu la început), ci prin faptul că vibraţia înaltă nu permitea dezvoltarea puternică a coloniilor microbiene; ideea procedeului pentru arderea microbilor a venit mult mai târziu); acelaşi procedeu a fost folosit treptat şi pentru oamenii care aveau grijă de turme, apoi pentru toţi oamenii din aşezare;
- întărirea curajului de a folosi materiale pentru creaţia materială curentă din cele care îşi schimbau repede vibraţia - vegetale şi animale deopotrivă: lemn, os, piele, blană. În acest fel învăţau să se adapteze la momentul prin care treceau, tot cu "uneltele" de acelaşi fel şi mai puţin să perpetueze cele care aveau puterea de a aduce vibraţie veche. Evenimentele momentului erau echilibrate astfel, aşa cum spuneam, cu metodele momentului, învăţătură de mare putere, pregătitoare puternică pentru vremurile care aveau să vină.
…Despre care ştiau bine că vor fi grele… şi doreau din tot sufletul să înveţe tot ceea ce putea fi bun pentru trecerea prin asfel de vremuri cu un grad cât mai ridicat de firesc. Fără teamă de vremuri, căutând înţelegerile cele mai bune pentru tot ceea ce trăiau.

6 comentarii:

Anonim spunea...

Abia acum am simtit profunda intelegere a ceea ce inseamna efectul cristalelor. Mereu m-am intrebat care este rostul cristalo-terapiei? Cum pot sa influenteze niste "roci" sanatatea sau buna dispozitie a unui om?
Am citit acest articol si am avut acel sentiment de limpezire... ca atunci cand privesti printr-un pahar cu apa in care s-au amestecat multe linguri cu sare - dupa ce te opresti din amestecat sarea se lasa la fundul paharului si apa devine limpede si poti privi usor prin ea, prin pahar, ca si cum n-ar fi nimic sa te impiedice! Declic-ul s-a produs aici:
"Spre exemplu, dacă planeta este antrenată într-un proces de diminuare a vibraţiei medii proprii (ca urmare a pierderii constante de vibraţie a filamentelor pe care le atrage spre hrănire, întreţinere, remodelându-se astfel de la o perioadă de timp la alta), părţi din ea: metale, cristale, îşi vor păstra vibraţia de dinaintea dislocării, datorită structurii interioare cristaline foarte dense.
De aceea omul foloseşte, în scopul conservării propriei vibraţii corporale, metale şi cristale care îşi păstrează mult timp vibraţia originară."
Multumesc mult !

Cristiana spunea...

Eeeee!!! Ma bucur nespus de mult!!
Uite asa prind eu puteri si mergem in "excursii" spirituale mai departe !!!
Mai vorbim si in urmatoarele vreu 3 4 articole !!!

Anonim spunea...

Am vazut pozele de la Polovragi!
La un moment dat am avut sentimentul ca sunt acolo... am vazut formele interioare ale pesterii... tridimensional!...
O singura data am fost acolo, in urma cu cativa ani. Ca majoritatea turistilor, atunci m-am bucurat doar de frumusetea locului. Acum as "simti" altfel spatiul acela.
Daca doar privitul pozelor m-au facut sa simt astfel...
Am vazut intr-o poza si sfere de lumina !

Cristiana spunea...

Da, da, eu am frecvent simtirea aceasta cand ma gandesc la Pestera Ialomicioarei. Iar in Polovragi m-am simtit in cateva locuri de parca eram in alta lume, cam cum ma simt si in Pestera Ialomicioarei, in anumite locuri.
De altfel, cand voi povesti, pe blogul Drumuri Spirituale, despre Polovragi, voi spune ce particularitati sunt comune celor doua situri.
Eu chiar ma feresc de multe ori sa intru in starea aceasta, caci am tendinta de a ma arunca involuntar in atmosfera locurilor la care ma gandesc. Trebuie sa fiu cu ... capul pe umeri si picioarele pe Pamant... daca vreau sa fac o treaba ca lumea!!
Dar natura umana merge catre traire intensa universalizata. De aceea este bine sa ne incredem in ceea ce simtim, doar sa ne lasam dusi de astfel de simtiri in echilibru. Cand le descoperim - le tot dorim!! Pe urma ne echilibram. Adica: nici alungare, nici cautare.. Primire in liniste sufleteasca, cu bucuria regasirii!!

Anonim spunea...

Am inceput si eu sa practic cristaloterapia de cand sunt la facultate.Nu sunt initiat in asa ceva deoarece de aproape un an am devenit interesat profund de stiintele ezoterice.Din cate cunosc eu, fiecarei zodii i se asociaza un grup de cristale, desemnand faptul ca oamenii care sunt sa zicem in zoida X, sunt pe frecventa cu un anumit grup de cristale, avand sansa, dupa cum spune si autoarea acestui blog sa calatoreasca in diverse "excursii" spirituale.
Eu nativ in zodia sagetatorului mi se asociaza ametistul, turcoazul si perla din cate am studiat.Perla nu am incercato, dar ametistul si turcoazul imi aduc o stare de buna dispozitie atunci cand ma simt obosit sau stresat ca am prea mult de munca.Interesant sa gasesc oameni pasionati de anumite stiinte ezoterice.As dori odata sa incerc sa utilizez cristalele pentru o calatorie in astral(dedublare) sa vad cat de mult ma poate ajuta intr-o astfel de experienta, dar pana atunci mai am de invatat si de studiat :).

Cristiana spunea...

Buna, Alecs89 !
Cristaloterapia este o stiinta reala, in sens de cunoastere generala aplicata. Este deocamdata in faza oarecum experimentala, caci nu se cunosc multe lucruri legate de relatia om/cristale. Decat experimental, avand la baza putinul material informativ ramas din vechime. Anumite (nu toate) descrieri contemporane - informatii din stravechime legate de cristale, se dovedesc a fi confuzii intre aspectul unui cristal si aspectul corpului eteric (vital), din ce in ce mai puternic pe masura cresterii vibratiei medii planetare. Sau aspectul general al cladirilor lemuriene si atlante din trecutul destul de superficial cercetat (datorita neacceptarii oficiale a cercetarilor de tip astral/mental): cladiri cu material eteric incorporat sunt crezute cristale imense, insa la o cercetre mai aprofundata cercetatorul isi da seama de realitate.
Ar fi necesar, cred eu, sa se inarmeze, oricine doreste sa ajunga la calatorii astrale sau mentale (articolele viitoare de pe blogurile mele vor aduce mai multe precizari privind diversitatea felurilor de calatorii spirituale), cu ideea acceptarii multor lucruri diferite de cele scrise pana acum in unele carti. Multi oameni care sunt in comunicare cu ajutatorii lor astrali primesc informatii pentru linistirea lor personala, dar se grabesc sa le publice, cu candoarea copilului care isi arata darurile primite!! Este frumos, dar orice dar se cerceteaza, cand ajungem la maturitate. Asta doresc si ajutatorii nostri, sa lucram alaturi de ei, sa cercetam, sa punem intrebari.. mii de intrebari, sa nu punem punct intrebarilor niciodata! Sa ne descoperim puterile proprii de cercetare, pe care cu singuranta le avem!
Daca iubesti cristalele, merita sa faci incercarea "intrarii" intr-un cristal! Si daca iubesti ametistul.. si eu!!.. vei descoperi intr-un ametist lucruri deosebite!! Nu vreau sa te influentez, dar daca incerci si ai rezultate, intoarce-te sa dicutam!! Bine.. oricum intoarce-te daca ti-a placut pe aici!! Citeste cartea lui Dael Walker "Cristalul, această fiinţă vie", ea m-a orientat si pe mine.. am avut curaj!! si asa a inceput mare parte din drumul meu!! De care ma bucur in fiecare clipa a vietii mele!!
Succes!!