Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI

Din comunicările astrale...

Sunt două principii fundamentale pe care le moştenim de la începutul evoluţiilor spiritelor umane pe Pământ.

1. De la entităţile transcedentale, care ne-au creat condiţii de întrupare şi de trăire pe Pământ:

SĂ NU PIERDEM NICIODATĂ LEGĂTURA CU ENTITĂŢILE NOASTRE AJUTĂTOARE (astrale, interdimensionale şi dimensionale, precum şi întreaga verticală spirituală coordonatoare a evoluţiilor noastre: adică cu toţi cei pe care, la un loc, formează sintetic pe Dumnezeu).

2. După ultima glaciaţiune, când vibraţia naturală a planetei a scăzut foarte mult, de la Moşii popoarelor (conducătorii spirituali întrupaţi pe Pământ: care ne-au născut noul neam şi astfel ne-au creat noi condiţii de întrupare şi de trăire, cei care ne ajută concret pentru restrângerea timpului de manifestare grea pe Pământ şi restrângerea relelor pe care le-am putea face fără ajutorul lor):

SĂ PROTEJĂM ÎNTREAGA VIAŢĂ DE PE PĂMÂNT, ÎN LIMITA PUTERILOR ŞI CONDIŢIILOR PE CARE NI LE POATE OFERI PLANETA, ÎN PERIOADA CU VIBRAŢIA EI CEA MAI JOASĂ.

(Voi relua din când în când aici această comunicare şi voi detalia prin tot ceea ce voi scrie pe blog, la eticheta Tradiţii.)duminică, 20 septembrie 2009

OMUL – CREATOR CONŞTIENT UNIVERSAL (1)

1. GENERALITĂŢI
Sunt destul de puţine lucruri pe care le înţelegem privind complexitatea capacităţilor umane. Atâta timp cât vom crede că strămoşul nostru direct, şi foarte apropiat în timp, este o specie de primate, nici nu vom accepta că suntem purtătorii unei moşteniri uriaşe de altă natură, nu vom crede în alte puteri şi cunoaşteri ale noastre. Poate vom crede ceva, pentru că suntem puternic intuitivi, sperăm să fie aşa şi ne găsim puterea măcar să ne tăiem drum dincolo de deznădejdi şi dezolări, pentru a merge cu curaj mai departe.
Spiritele umane au trecut, în evoluţiile lor, şi prin acestă treaptă de întrupare, a speciei de primate, în vremuri care îşi numără însă zilele ca valuri de eternităţi.
Speciile de vieţuitoare pământene sunt însă reprezentante ale unor segmente de întrupare mult mai extinse, ale căror vieţi se desfăşoară în alte puncte din univers, pe alte planete, ale altor stele, din alte galaxii din aceaşi subzonă şi din multe altele din acelaşi nostru univers... Între speciile pământene sunt diferenţe foarte mari de evoluţie spirituală, chiar dacă sistemele corporale au elemente comune, pentru a forma lanţuri spirituale (nu numai trofice) de mare complexitate.

Fig.nr.1 : Scara speciilor planetare, unde fiecare specie este reprezentanta pe Pământ a unor trepte de evoluţie mult mai cuprinzătoare. Între ele, faze (subtrepte) de completare sau corecţie: de modelare a manifestărilor generale conform particularităţilor de profilul spiritual al fiecărui popor spiritual în parte.

Capacitatea generală de creator începe să se contureze în evoluţii cu mult timp înainte de ceea ce ştim să numim azi capacitate de creaţie. Şi pentru că nu ştim bine ce presupune această capacitate în mod complet, credem că ea se limitează la ceea ce putem face cu mâna+mintea, cu uneltele şi tehnologiile pe care le folosim azi, ca extensii ale mâinii şi minţii noastre, fără ca mâna şi mintea noastră să ajungă să-şi piardă îndemânarea. Şi vom vedea ce cuprinde azi o asemenea capacitate şi în ce condiţii, şi în ce fază a unei astfel de folosiri ne aflăm azi.
Totul începe înainte de ceea ce numim azi om – omul creator conştient; căci omul crează conştient, deşi în acest moment al evoluţiilor sale, acum, aici, pe Pământ, nu este complet conştient de puterile şi experienţa sa totală în domeniul creaţiei materiale.
Începuturile se bazează pe o creaţie materială inconştientă, la nivele relativ mici de evoluţie – dar mari pentru fiecare treaptă de evoluţie în parte. Este un fel de mimetism, în care învăţătura folosirii percepţiilor prin corpurile de manifestare ocupă rolul principal în supravieţuire. Învaţă de ajutătorii întrupaţi în mijlocul lor, în corpurile lor, cum să folosească cele pe care le percep pentru a supravieţui în condiţii cu care nu sunt de loc obişnuite. Astfel, termitele, albinele, rozătoarele nu sunt creatoare conştiente şi nici conştiincioase, ci învaţă să se folosească de elementele matriceale planetare, pe care ele le pot desluşi cu percepţiile facilitate de corpurile lor.
Acest microsistem planetar este format din forme eterice mărunte, ca o dantelărie în planul eteric planetar, care oferă chiar muguri de întrupare pentru vieţuitoarele mărunte ale planetei (cele pe care le numim în aceste studii spiritele intra-panetare, ale căror întrupări se realizează prin mijlocirea planetei). Planeta le oferă astfel şi corpuri, dar le oferă şi modalităţi de folosire a părticelelor sale pentru a învăţa să supravieţuiască singure. O astfel de învăţătură le este necesară pentru nevoile proprii de fiinţare, individuale şi de grup. Putem să mai dăm exemple – vin la rând spre exemplu caracatiţele, reptilele cu amenajări de spaţii pentru depunerile de ouă, apoi păsările cu cuiburile lor, ajungem apoi la mamifere (amenajări de scorburi, galerii, în peşteri, etc.) tot pentru nevoile proprii.
Astfel de capacităţi se dezvoltă sub îndrumarea ajutătorilor planetari, ajutătorilor de grup spiritual pentru un grup compact de specii care, chiar din trupuri diferite, au sarcini generale de aceeaşi natură, manifestate sinergic sau complementar. Specii „prietene” şi specii „duşmane”, învăţând să se apere, să-şi apere creaţiile realizate cu atâta trudă, să facă pe rând şi cele dorite, şi cele nedorite. Să le cunoască pe toate, să le facă pe toate.
Între aceste specii pământene, aşa cum spuneam, se află o plajă uriaşă de evoluţii. Spiritele nu evoluează pe această planetă treaptă după treaptă; ele se află pe Pământ doar pentru a face:
– un început de învăţături, într-un şir neîntrerupt început în ale locuri din univers;
– pentru a consolida anumite forme de manifestare anterior învăţate, pe care se vor sprijini înaintările viitoare în creaţie conştientă sua în orice fel de alte manifestări viitoare.
La un moment dat înaintat al evoluţiilor, când o serie întreagă de consolidări au început să poată fi folosite în creaţie conştientă, în funcţie de particularităţile profilului spiritual al evoluanţilor (adică după puterile şi în formele lor de înţelegere, de acceptare şi de înaintare în învăţături), pot avea loc întrupări de corecţie ale unor înclinaţii particulare unui grup de evoluanţi. Asemenea întrupări au loc pe planetele unde se crează condiţii specifice sau pregătiri intense pentru intrare la întrupare a unor creatori conştienţi mai înaintaţi, de la care să poată lua exemplu, învăţături.
Exemplul cel mai concret pentru noi, acum, este acela al saurienilor – popor spiritual care a evoluat în străvechimi în toate mediile terestre. Pe care îi cunoaştem bine; vă voi spune în curând, pe scurt, povestea saurienilor ca începători ai creatorilor conştienţi. Povestea lor nu este tristă, deşi ar părea că a avut un sfârşit trist şi mai ales că sfârşitul evoluţiilor lor se leagă strâns de venirea spiritelor umane pe Pământ. Deşi este greu de crezut acum, poporul lor spiritual se afla la începutul conştientizării capacităţii lor de creator conştient, luptând cu animalitatea lor, învăţând să se concentreze în mod special la activitatea desfăşurată prin trupul lor – făcut în mod special mare şi greu, pentru ca să se poată concentra asupra lui cu toată atenţia lor, cu toate puterile lor. Acesta este un tip de corecţie prin forma corpurilor, la fel ca şi stingerea speciei lor şi plecarea spre alte zări, unde să-şi deruleze în pace propriile evoluţii, lăsând aici, pe Pământ, locul altora.
Vom mai discuta în viitor mult despre asemenea corecţii, căci ele sunt date nu numai ca întrupare, ci ca fond general de ajustare a manifestărilor, pentru ca devierea – puţin sesizată la început – să nu devină mare pe parcursul evoluţiilor, puternic destabilizatoare pentru fiecare popor spiritual în parte. Dacă fiecare popor spiritual are un anumit profil spiritual, drumul pe care îl aleg coordonatorii de evoluţii este particular şi el fiecărui grup spiritual astfel format, ca popor cu trăsături specifice de înaintare în evoluţii. Chiar vom discuta pe larg despre faptul că fiecare popor spiritual are o linie proprie de evoluţie, care cuprinde corecţii de la un ciclu de întrupări la altul, respectând astfel înclinaţiile naturale ale spiritelor, dar şi formând treptat alte noi obişnuinţe, care se vor transforma şi ele în înclinaţii, apoi în încredinţări de trăire.
Aşa se formează cea mai puternică înclinaţie şi apoi încredinţare a spiritelor, de care se vor folosi în eternitate: aceea de ajutător pentru semeni, oriunde şi oricând în infinitul spaţiilor şi în eternitatea timpurilor.

2. CÂTEVA CUVINTE DESPRE CREAŢIA MATERIALĂ MENTALĂ
Nu este de loc simplu, nici uşor să înţelegem procesul amplu de formare a capacităţii noastre actuale de creator conştient. Dar trebuie să încercăm să urmărim firul meandrat al acestei formări spirituale, pentru a avea un tablou complet al devenirilor generale ale acestei capacităţi, care nu începe şi nu se termină nicidecum pe Pământ.
Problema devenirii ar fi destul de uşoară, dacă privim lucrurile aşa cum ne-am obişnuit acum, pe Pământ. Începem evoluţiile învăţând să creăm condiţii pentru supravieţuirea noastră şi a urmaşilor noştri, având în mijlocul grupului de vieţuire (roi, banc, stol, turmă, haită, familie) ajutători înaintaţi, care ne îndrumă exact din puterile pe care le ale grupul începător astfel. Direcţiile de îndrumare sunt o plajă uriaşă de linii care formează – şi reformatează mereu – drumul evoluţiilor primare, mersul mereu înainte. Chiar dacă sunt şi momente în care aparent ne întoarcem din drum, astfel de întoarceri nu sunt pedepse pentru greşeli închipuite, ci corecţii specifice fiecărui popor spiritual şi consolidări, accente, înţelegeri ale multor aspecte bănuite doar din multele evoluţii anterioare. Nu numai ca oameni, ci în fiecare treaptă şi subtreaptă de evoluţie. Toate sunt deosebit de complexe şi timpul nu este problema evoluţiilor. Nici spaţiul, de altfel!! Nici problemele de comportament, nici înclinaţiile aşa cum ne-am obişnuit să ni le credem aici, pe Pământ.
Începuturile creaţiei materiale sunt însă mult mai complexe. Sunt formate în egală măsură în DOUĂ UNIVERSURI SEPARATE, ÎNTR-UN FEL PARALELE, dar foarte strâns legate, în exprimările noastre 3D, prin multe fire nevăzute încă pentru noi, acum. Căci Universul Fizic este doar universul de consolidare a învăţăturilor noastre care au loc, de fapt, extinse, complexe şi oarecum mult mai rapide, într-un univers separat – Universul Astral. Ele au loc şi în alt univers paralel cu celelalte două, Universul Cauzal, dar acest univers are un alt profil, pe care îl vom discuta după ce vom înţelege bine elementele definitorii ale creaţiei materiale în Universul Astral şi în Universul Fizic.

2.a. CÂTEVA NOŢIUNI DE CREAŢIE ÎN UNIVERSUL ASTRAL, PARALEL CU UNIVERSUL FIZIC, ACOLO UNDE ÎNCEP ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE SPIRITUALE
Universul Astral este un univers de manifestare, ca şi Universul Fizic în care ne aflăm acum. Nu trebuie să confundăm Universul Astral cu evoluţiile noastre în corpuri astrale din Universul Fizic, de aici, dintre întrupări, pentru noi, oamenii, sau ca entităţi, direct, fără participarea corpului fizic (deci nu după terminarea încarnării de aici, din Universul Fizic) – aşa cum sunt mare parte dintre ajutătorii noştri astrali. Căci sunt feluri şi feluri de ajutor oferit întrupaţilor în corp fizic, şi de aceea există asemenea diferenţieri.
Denumirea de corp astral din lumea aceasta a noastră o vom păstra în continuare pentru a înţelege legătura noastră foarte importantă cu Universul Astral – un univers care are materii ce conferă multă sensibilitate percepţiilor spiritului ; care oferă corpurilor şi creaţiei realizate prin intermediul lor anumite particularităţi. De exemplu, legat de ceea ce discutăm acum, rapiditatea cu care materiile astrale pot fi folosite şi rapiditatea cu care ele revin la forma lor fundamentală, fără intervenţia întrupatului, atunci când creaţia nu mai este supusă voinţei (radiaţiei spirituale) întrupatului. La fel cum pe Pământ ne este foarte uşor să trecem de la o stare emoţională la alta.
Din punct de vedere emoţional, căci materiei astrale i se mai spune şi „emoţională”, întrupatul din Universul Astral simte bine tot ceea ce îi transmite, radiază forma sa corporală şi în acelaşi timp şi creaţia sa materială astrală. De exemplu, simte tot ceea ce simte un alt întrupat cu care poartă relaţii de convieţuire sau numai de creaţie. Simte ce radiază el însuşi, simte ce radiază cei din jurul său de acelaşi fel, simte ce radiază celelalte fiinţe (alţi întrupaţi cu evoluţie mai puţină sau mai multă), ce radiază fiecare obiect pe care îl crează: după cum este creat – de el însuşi sau / şi în coparticipare cu alţii. Adică ce împrumută creaţia de la fiecare creator al său. Mai simte calitatea profundă a creaţiei, indiferent dacă crează o floare (forma unei fiinţe) sau un obiect pe care îl va folosi. O floare este bine realizată în structurile sale (şi îşi dă seama că i-a învăţat structurile bine, mult mai profund decât învăţăm noi acum la orele de botanică), dacă prezintă catifelarea specifică a petalelor, textura specifică frunzelor după structura lor, parfumul specific, culoarea specifică şi, mai presus de toate – dar elemente cu care deocamdată noi nu suntem aici, pe Pământ, încă obişnuiţi – luminozitatea rezultată din astfel de structuri (ceea ce numim aură) şi sunetul fundamental al structurilor sale, specifice doar fiinţei astfel reprezentate. Astfel de condiţii se obţin numai atunci când, în structurile astfel perfect create, fiinţa care se reprezintă astfel este înzestrată cu suflu vital din propria putere a creatorului, devenind identică cu prototipul natural. Iată, de altfel, de unde provin elemente structurale ale basmelor în care chiar şi un muritor, ajutat de un zeu (după logica noastră), poate da viaţă creaţiei sale perfecte. Şi nu le credem, căci pe Pământ pare că astfel de lucruri nu se pot petrece.


Fig.nr.2: Să presupunem o creaţie în toate detaliile sale...

Dar să mergem mai departe.
Un obiect radiază perfecţiune aşadar când lumina şi sunetul fundamental spune creatorului său că este bun pentru a-i satisface o necesitate. Altfel, creatorul va vedea că obiectul se va sparge (nu are densitatea normală pentru acţiunea căreia îi este destinată) sau se topeşte sau crapă când va crea şi lichidul sau obiectele mărunte – dar dure – pentru păstrarea cărora este creat.

Fig.nr.3 : Percepţia luminii interioare şi a sunetului interior, care oferă creatorului conştient, cunoscător al obiectului pe care îl realizează, valoarea finală a creaţiei sale (formă, densitate, parfum, tuşeu), comparativ cu cele naturale (formele de întrupare a plantei, densitatea, forma, designul vasului creat din materii planetare)

Întrupatul percepe repede şi complex toate acestea. Învaţă cum să creeze din elementele fundamentale ale mediului: fluxuri de materii de diferite vibraţii din mediul său de trai, pe care învaţă să le aşeze în anumite forme pentru a se crea obiectul dorit. Apoi cum să caute chiar materiale gata structurate – piatră,metal, lemn, os, care sunt prezente în lumea Universului Astral, exact la fel ca şi în lumea de aici, din Universul Fizic, dar la nivele de vibraţie diferite, specifice fiecărui univers în parte. În Universul Astral materiile sunt de vibraţie medie mult mai înaltă, pentru uşurarea învăţăturilor, pentru consolidarea fiecărui fel de activitate şi de cunoaştere în parte. Astfel de structuri pe care le poate avea de-a gata sunt corpurile altor spirite: piatră, metal, cristal – din corpul planetar; lemn – din corpurl celor pe care le numim vegetale; os – din corpul animalelor.
Este drept că eu explic acum lucrurile „pe scurtătură”, căci ele sunt mult mai complexe şi le vom detalia atunci când ne vom obişnui să vedem acest proces la modul general.
Întrupaţii care au învăţat în Universul Astral să realizeze astfel, treptat, tot felul de activităţi creative, se întrupează apoi în Universul Fizic.
Creaţia materială de acest fel o numim pe Pământ creaţie mentală, căci ea se realizează cu ajutorul unor straturi superioare ale corpului astral, cu proprietăţi asemănătoare acestuia, dar totuşi cu particularităţi puţin distincte: numim la un loc aceste straturi: corpul mental. El poate acţiona în mediul lui propriu (câmpul mental) folosind materii de vibraţii asemănătoare – le numim mentale – prin intermediul energiilor de vibraţii proporţionale, pe care le numim energii mentale. Denumirea vine însă din latura folosirii în acelaşi timp şi a capului, a minţii – a unor structuri cerebrale fizice mult mai dezvoltate decât le avem acum – şi datorită faptului că în acest fel de creaţie, care a stat la baza societăţilor străvechi umane pământene, omul îşi realiza învăţăturile de creaţie la început de-asupra capului, prin eşantioane de materiale pe care le studia, apoi crea ceea ce avea de creat (casă, navă pentru transport) de jur împrejurul creatorului. Iar puterile menţionate ale creierului creau şi senzaţiile prin care omul simţea clar la ce depărtare de el să creeze, pentru se simţi şi el însuşi confortabil, pentru a simţi câmpurile creaţiilor sale care să nu-i deranjeze propriile câmpuri.
De fapt trebuie să înţelegem că astfel de forţe sunt de fapt forţele spirituale, acea radiaţie care se manifestă prin corpurile care se crează în jurul ei. Dar le putem numi în continuare forţe mentale, pentru că aşa ne-am obişnuit până acum. Dar ştim bine că este vorba despre radiaţia spirituală, pe care spiritul o poate folosi după cum învaţă sistematic, aşa cum ştim acum.
La început, se derulează câteva trepte de învăţătură una după alta în Universul Astral. După obuişnuinţa spiritelor cu manifestările generale prin corpuri: cu deplasarea, cu hrănirea, cu procreerea (faze simple, asemănătoare bacteriilor, apoi algelor, etc.) fazele de evoluţie se desfăşoară în mod constant în paralel: învăţătura în Universul Astral – consolidarea în Universul Fizic.
Tot în Universul Astral, spiritele învaţă să suporte diferenţe mari de vibraţii între un loc şi alt loc de trăire. Aceste obişnuinţe vor sta la baza alternanţelor între universuri – aşa cum am spus acum. Dar şi la baza acelor faze de evoluţii din Universul Fizic în care se vor învăţa să călătoreasca de la o zonă la alta a universului, a aceluiaşi Univers Fizic, în călătorii regresive, de la o zona principală a universului – la alta. Chiar dacă au astfel de învăţături, de pregătiri intense înainte de ciclurile de vieţi în Universul Fizic, totuşi la început diferenţele acestea sunt greu de suportat, şi călătoriile de la o zonă la alta a universului au loc în trepte, aşa cum am discutat în studiile anterioare.
[Se va consulta studiul http://bucuria-cunoasterii.blogspot.com/2009/05/zonele-universului-fizic_30.html ]

2.b. CREAŢIA MATERIALĂ MENTALĂ ÎN UNIVERSUL FIZIC
Am trecut, din vorbă în vorbă, de la creaţia din Universul Astral la creaţia din Universul Fizic. Exact aşa se petrec lucrurile mult timp cu toate spiritele, la începutul evoluţiilor. Nu ştim cum trecem de la un loc la altul. Abia atunci când strâng suficientă experienţă de viaţă, de manifestare, de conştienţă a trecerilor de la un fel de vibraţie la altul, toate se consolidează prin trăiri la diferenţe mari, din ce în ce mai mari în Universul Fizic. Diferenţele merg apoi în registrele cele mai complexe: creaţie materială mentală care foloseşte la fel ca şi în universul învăţăturilor lor, Universul Astral, fluxuri materiale de diferite vibraţii, prin care, cu voinţa lor bine centrată, reuşesc să creeze obiecte de care au nevoie în viaţa lor curentă. Creaţia devine treptat din ce în ce mai complexă, chiar dacă nu foarte bogată încă, iar apoi din ce în ce mai complex structurată interior, urmărind creşterea calităţii şi a funcţionalităţii multiple a celor create. Permanent întrupaţii sunt ajutaţi de entităţi astrale ajutătoare pe care, prin abilităţile aceluiaşi corp de lucru – corpul mental – le pot percepe, cu care pot comunica, care le explică corecţiile. Apoi sunt ajutători foarte pricepuţi chiar în mediul de trai cu aceleaşi corpuri ca şi ei, care au grijă nu numai de felul în care ei îşi fac învăţăturile şi consolidările, dar în plus mai fac multe alte lucrări de ordonare, de protejare, a mediului în care trăiesc, alte lucrări prin care au grijă să îndrume treptat tot felul de specificităţi de creaţie, în funcţie de vremurile care se schimba foarte des în jurul lor, în funcţie de ritmurile planetare de care învaţă să aibă foarte mare atenţie în creaţia lor.
Lucrările mentale sunt lucrări de foarte mare rafinament al execuţiei. De asemenea creatorii mentali învaţă în acelaşi timp cu materializarea şi alte operaţiuni. În mare ele sunt destructurarea, dematerializarea si remodelarea creaţiei materiale. Pentru ca tot ceea ei învaţă să nu fie stresant în încercarea de a realiza calitatea materialelor şi structurilor lor direct în ceea ce este vital pentru desfăşurarea vieţii şi creaţiei lor, ajutătorii le arată cum să creeze mai întâi eşantionar, adică pe un eşantion de lucrare, pe eşantion fiecare parte a lucrării – cam cum lucrăm noi azi la scară redusă sau în condiţii de simulare – şi apoi de abia să lucreze la scară completă. Sigur că explicaţiile de acum sunt şi ele... la scară redusă, dar va veni şi timpul să detaliem astfel de lucruri deosebit de interesante.
Pentru noi, în vremurile pe care le trăim acum, intuitive şi nu de cunoaştere complexă universalizată, astfel de lucruri sunt binecunoscute subconştient, dar nu ni s-a permis să avem o continuitate fluidă în trăirea măcar cu amintirea lor; şi de aceea astfel de lucruri sunt ciudate, incredibile. Le credem acum, în aceste timpuri de mai multă libertate, relaxare şi încercăm să ni le extindem, să punem cap la cap toate frânturile de vise, de cunoaşteri, să răscolim şi să înţelegem ce puteam uneori să percepem fără să ştim despre ce este vorba... Înţelegerile vin treptat şi se îmbogăţesc mereu...
Sunt deosebit de importante evoluţiile care au loc pas cu pas prin toate punctele importante ale primei zone a Universului Fizic. Ele sunt desfăşurate în primul rând sub formă de lucru mental, iar când, treptat, vibraţia planetară se diminuează, nemaifiind de loc uşoară, ajutătorii lor îi îndrumă treptat către creaţia materială prin corpul fizic, folosind structuri din mediul de trai. În astfel de perioade, întrupările sunt în regiunile planetare cele mai uşor de trăit, fără ca ele să fie masive, adică fără mari aglomerări planetare. Doar rezidenţii aflaţi în învăţături şi ajutătorii lor foarte înaintaţi locuiesc cu rândul planete mari, în care fiecare rezident în parte are spaţiu şi timp suficient pentru a învăţa treptat să efectueze astfel de lucrări: la început numai manuale, apoi folosind unelte, apoi tehnologii care aduc materialele în forme apropiate de cele cu care ei sunt obişnuiţi, care se pot modela uşor. Ajutătorii lor le pun totul la dispoziţie şi ei încep treptat să înveţe tot ceea ce este de făcut astfel.
Vom vedea mai departe câteva linii de dezvoltare a creaţiei materiale manuale.

21 de comentarii:

Anonim spunea...

Cat de frumos! Imaginea de intampinare este coplesitoare!
Textul vine ca un raspuns la intrebari. Multumesc.

Acum ma nedumireste un aspect nou.
Ce poti sa-mi spui despre "scanteile de lumina" de pe cer? Sunt precum tiuitul din urechi (clinchetul de clopotei de vant) ?

Cristiana spunea...

Da!! Stiam eu ca o sa placa imaginea asta cuiva, de aceea am taiat cu grija dintr-o reclama sau ceva asemanator!!!

Povestea scanteioarelor, ca si aceea a rotocoalelor pe care le vedem cu ochii in cerul, in aerul linistit este foarte banala. Rotocoalele sunt de fapt impuritatile din umoarea ochiului, pelicula foarte fina de lichid de la suprafata ochiului, pentru care lentila aparatului ocular devine o adevarata luneta!! Mareste fiecare impuritate si o vedem ca pe o rotita. Intregul aparat musteste de incarcatura electrica si vedem scanteioare mai ales in lumina, mai ales acolo unde este lumina si nu sunt obiecte, adica atunci cand privim spre cer.
Cred ca la acest fel de scanteioare te-ai referit.
Sunt si scantei care provin din probleme cerebrale, am citit despre ele.
Sunt si scanteile provenite de la cresterea sau scaderea puternica a tensiunii, cele alba au directia de la centrul privirii spre exterior si inseamna scaderea tensiunii, iar cele rosii vin spre centrul imaginii sunt atunci cand creste tensiunea brusc.
Cred ca am discutat despre luminile spiralate pe care le vedem cu coada ochiului, femeile pe partea stanga in general si barbatii pe partea dreapta in general. Acelea sunt de la perceperea activitatii plexurilor energetice de pe lateralele capului, in dreptul tamplelor.
De multe ori ma confrunt cu confuzii ale oamenilor care cred ca vad spirite pe cer, aceste scanteioare si rotocoalele de claritate diferita in lumina cerului. Mai sunt si tot felul de forme de la scamele din ochi, care sperie lumea, desi doctorii spun ca omul nu prezinta modificari ale fundului de ochi. Asemene a medici nu cunosc decat problemele de sanatate, cele oftalmologice, desi, cred eu, ar trebui sa cunoasca ceva mai multa fizica, optica. Oamenii se sperie in astfel de situatii si nu gasesc explicatii la medici. Nici nu avem prea multi medici cu har, dar asa se invata si ei sa aprofundeze viata, la inceput nestiind cum s-o abordeze.
Mai discutam !!

heramariana spunea...

Draga Cristina,
cunosti atit de multe, in specialitatea ta, incit ma complexezi. Ma straduiesc sa inteleg, dar unele lucruri pe care le relatezi, pur si simplu,depasesc puterea mea de intelegere. Din fire, sunt curioasa, asa ca am sa te intreb, care este specializarea din care ai invatat atit de multe si profund analizate, unele pe intelesul tuturor, dar la care eu nu m-am gindit pina acum.O sa te mire,poate, dar postarile tale vor fi inspiratie pentru urmatoarele mele picturi. Spun asta pentru ca in timp ce citesc, imi apar imagini ale descrierilor tale, chiar si cele neintelese.
Te imbratisez, cu drag.

Cristiana spunea...

Draga Mariana,
Sunt economista prin obligatie familiala, nu prin inclinatie personala. De aceea obisnuiesc sa spun ca sunt economist fara vila si masina!! Imi iubesc lucrul la serv. din tot sufletul, dar am ramas intr-o intreprindere de stat veche si plina de rani noi, din cauza ca la 15,30 pun de regula pixul jos, inchid PCul (mai nou!!) si plec acasa, unde ma ocup de tot ceea ce se vede (si inca nu se vede!!) Asa incat de 16 ani fac cercetari pe baza dorintei exprese de a cunoaste tot ceea ce nu am inteles ca se petrece in jurul meu cam de pe la 4 ani si un pic!! Atunci am avut primele viziuni asupra unor aspecte din vietile anterioare.
Este adevarat ca viziunile mele sunt foarte detaliate, cu o norma de realism care am inteles ca este cu totul deosebita. Adica, daca altora le este dat sa descifreze metafora, mie imi apar lucrurile ne-metaforizate.
Este drept ca la mine totul s-a asezat pe o cultura generala bunicica, dar mi-a parut intotdeauna rau ca nu am putut citi mai mult. Studiile mi-au luat tot timpul.
Cele de citit aici sunt studii, trebuiesc luate cu creionul si hartia. Nu este beletristica. Am inceput sa scriu pentru cei care cunosc literatura esoterica, dar au fost oameni care au vrut sa cunoasca mai detaliat cele scrise aici si pentru ei am detaliat pe toate cele 4 bloguri. Sunt bloguri pregatitoare pentru site-ul la care lucrez, am luat totul de la capat tocmai pentru a cauta sa detaliez multe explicatii, avand experenta acum din activitatea depusa la aceste bloguri.
Asa ca nu am invatat dintr-o specialitate anume, ci din studii prin clarvedere si clarauz. Cred ca mi-am format o detaliere destul de performanta incercand sa patrund cele cam confuze descrise prin carti, privind corpurile fluidice, campurile lor, structurile eterice din lumea noastra, spre care am fost indrumata sa le inteleg eu insami. Am facut 10 ani studiu intens de structuri corporale fluidice, profil spiritual uman, detalieri de dimensiuni structurale stelare, universice si interuniversice. De aceea perceperea unei plaje de eveniment sau locuri spatiale, derulari temporale este acum o obisnuinta. Trebuie doar sa nu generalizez, ci sa vad lucrurile exact asa cum sunt ele acolo, nu asa cum par a fi .
Este destul de greu sa traiesc intre doua lumi, dar chiar serviciul acesta ma sustine, m-am obisnuit sa fac fata si.. merge!! Am invatat foarte multe lucruri despre oamenii simpli si atitudinea lor in viata, despre neputintele si puterile oamenilor, astfel incat viata aceasta este exact asa cum trebuie!! Multi mi-au spus ca eu ar fi trebuit sa ma ocup numai de studiile acestea, dar eu nu mai cred acest lucru. Cred ca invatam de peste tot, ne formam permanent din directiile pe care le urmarim, vrand-nevrand, in viata.
Draga Mariana... MA BUCUR ENORM CA TE INSPIRA CEEA CE SCRIU!! Astept si de la Dan ceva asemanator, el este extrem de talentat in grafica. Eu mi-am cam stricat "mana" cu desen tehnic, caci a trebuit, si trebuie, sa adaptez desene la explicatiile textului, care sunt tehnice de cele mai multe ori. Invat sa ma pricep, invat sa fac detalii singura, caci arhitectii prietnii mei nu au mana formata decat pe desen tehnic. Am invatat sa combin desenul tehnic cu desenul liber, acum imi aranjez desenele dupa posibilitatile paginilor electronice. Ceea ce nu este prea usor, totusi, dar treptat le fac pe toate.
Cred ca va veti inspira mai mult din cele pe care le voi prezenta la descrierea vietii de o frumusete si bogatie a detaliului cu totul deosebita din Lemuria si Atlantida!!
Oricum este extraordinar ceea ce imi spui!! Si chiar m-am bucurat extraordinar azi dimineata, cand am citit cele pe care mi le-ai scris!! Este ca o imbratisare la usa sufletului meu!!
Si eu te imbratisez cu tot dragul din lume!!

Anonim spunea...

Ce m-am amuzat citind raspunsul tau! Iti multumesc. Acum, dupa ce m-am linistit asupra "scanteioarelor" care m-au impins usor spre zona penibilului (zambesc!) sa trecem la lucruri mai serioase. Revin cu intrebari.

Anonim spunea...

(1)
Am inteles ca gandul este prima energie creatoare. "Mai intai a fost ideea". Apoi Cuvantul si apoi Creatia.
Coborand acum la nivelul Creatiei (omul - creator constient), cat de mare este forta creatoare a gandului? Am tot citit : aveti grija ce ganditi, retineti-va gandurile, ganditi pozitiv, gandurile creaza karma, etc....
Am citit marturii ale unor persoane care declara ca au constatat uneori crearea realitatii aproape instantaneu cu generarea gandurilor.

Anonim spunea...

(2) Care este diferenta dintre puterea creatoare a gandului si puterea creatoare a cuvantului rostit? Ma refer la diferenta in planul creatiei terestre, karmice.

Anonim spunea...

(3) Am inteles ca gandurile sunt energii holografice care se elibereaza in spatiu cu forma de sine statatoare care creeaza efecte, consecinte (creeaza in planul realitatii terestre). Daca am emis ganduri negative catre cineva ce posibilitati avem pentru neutralizarea efectelor, consecintelor. Gandurile pozitive?
Regretele, parerile de rau (sincere, iertarea - toate emise la nivel de gand sunt suficiente pentru a neutraliza efectele gandurilor negative?

Anonim spunea...

(4) Creatia presupune un mare grad de responsabilitate, avand in vedere ca aceasta influenteaza totul in jur : mediul, alte spirite, alte evolutii.
Cum se ingradeste/limiteaza dreptul la creatie celor care nu au ajuns la nivelul evolutiv necesar pentru a crea responsabil?

Anonim spunea...

"Iată, de altfel, de unde provin elemente structurale ale basmelor în care chiar şi un muritor, ajutat de un zeu (după logica noastră), poate da viaţă creaţiei sale perfecte. Şi nu le credem, căci pe Pământ pare că astfel de lucruri nu se pot petrece."
Fraza este alcatuita la timpul prezent. Sa intelegem ca se pot petrece acum, pe pamant, creatii/materializari fizice precum "o floare" dupa ideea/conceptia unui anume creator-om experimentat? Exista astfel de nivele de evolutie umana in prezent pe pamant? Sunt in prezent oameni care creeaza alte "fiinte" - caci, nu-i asa, plantele sunt fiinte vii?

Cristiana spunea...

Dragii mei, incerc sa fac din explicatiile la intrebarile voastre articole separate, intrebare si raspuns, pentru ca as avea destul de multe de spus si explicatiile sunt bune pentru toata lumea.
Mai ales ca si altii mi/au pus pe mail sau telefon diverse intrebari.
Foarte frumoase problemele puse in discutie. Multumesc.

Anonim spunea...

(6)
"Sunt deosebit de importante evoluţiile care au loc pas cu pas prin toate punctele importante ale primei zone a Universului Fizic. Ele sunt desfăşurate în primul rând sub formă de lucru mental, iar când, treptat, vibraţia planetară se diminuează, nemaifiind de loc uşoară, ajutătorii lor îi îndrumă treptat către creaţia materială prin corpul fizic, folosind structuri din mediul de trai."
Aceasta idee imi este putin confuza. Sa inteleg ca mai intai vibratia unei planete este mai inalta, iar evolutia se desfasoara la nivel mental, iar ulterior vibratia scade, motiv pentru care si creatia se desfasoara la nivel fizic, pe baza diferitelor matariale ale planetei (minerale, vegetale: lemn, piatra, apa, pamant, etc) ?
Deci vibratia scade, nu creste?
Sau poate are evolutie sinusoidala, ceea ce deduc eu (poate gresesc) ar exista momente alternative de evolutie mentala si fizica in viata unei planete.
In perioada veche a istoriei Pamantului, din ceea ce am citit pe acest blog, in vremea Lemuriei vibratia era mai inalta, iar creatia era mentala. Ulterior vibratia a scazut, iar creatia s-a desfasurat la nivel fizic, precum este si in prezent. Inteleg ca Pamantul inregistreaza de pe acum o tendinta de crestere a vibratiei si ca, pana 21 decembrie 2012, aceasta va creste progresiv pana cand transformarea planetei va duce la un nou OM si la o noua metoda a creatiei sale - din nou cea mentala.
Am inteles bine?

Anonim spunea...

Am citit articolul cu interes. Se potrivește de minune cu ceea ce căutam.

Numai bine.

Liege.BlueIris spunea...

La indemnul lui Dan Ioanitescu, indemn justificat fara doar si poate de interesul pe care il prezinta insemnarile tale, am trecut pe aici sa te salut si sa-ti spun ca mi-am "suflecat manecile", hotarata sa te citesc din scoarta-n scoarta. Doar ca, momentan, am ramas la nivel de "notite" marturisind ca sunt foarte interesata de unele din comentariile tale.

Cristiana spunea...

Andrei, ma bucur ca ceea ce scriu este de folos !!!
Scriu acum si raspunsuri la intrebari, ca postari, apoi voi continua cu creatia materiala manuala.
Succes in continuare pe cararile vietii tale!!!

Cristiana spunea...

Iris frumos, floare aleasa!!
Multumesc pentru vizita!
Dan e Dan... el incurajeaza in mod inteligent si formeaza drumurile oamenilor intuitind perfect tot ceea ce este necesar. Te completeaza si te redimensioneaza in acelasi timp. Om bun, de nadejde la drum lung, iar prietenia lui este pasarea albastra!
Daca este greu, mergi usor si cand poti, sunt aici in continuare, nu te grabi!
Vorbim, comentam... avem o viata inainte!!

Anonim spunea...

Cat de mult admir capacitatea ta de a transmite instantaneu o stare de bine fiecarui nou vizitator al blogului!
Fiecare primeste atentie maxima si simte bucuria de a fi intampinat de gazda cu zambetul pe chip.
Este o calitate pe care atat de putini oameni o au...
Este de invatat si din aceste gesturi care, la o prima vedere, pot parea neinsemnate, dar care au un impact emotional atat de puternic.
Deci, nu numai teorie ci si practica. Teoria de a fi om bun, "cuminte", aplicata in viata, pusa in practica de zi cu zi - nu doar atunci cand trebuie sa "dea bine". Felicitari.

Cristiana spunea...

(Ssssssst !!!! .. că mi se ridică la cap şi-mi face corniţe!!!!!! Oricum, multumesc!!)
Ştii ce am observat? că sunt din ce în ce mai multi oameni care îşi deschid sufletul... Citeam într-un ziar de pe la serv. azi, a adus cineva... mi-a atras atentia ideea ca... blogurile fac ravagii in Romania, si continua cu lucruri nu tocmai admirative... M-am intristat, caci multe de mare afluenta cam asa ar fi... dar foarte multe, foarte-foarte multe sunt frumoase si interesante. Oameni cu suflet bun, cu talent...care se straduie sa aduca ceva bun din sufletul lor in lumea noastra...
Si noi ne straduim, aici, sa facem lumea un picuţ mai frumoasă...
CU TOŢII, nu numai eu...

Anonim spunea...

(7)
Nu mi-e foarte clar desenul -fig.1
Ce reprezinta cele 4 cercuri, in ce consta legatura dintre ele, ce reprezinta zona hasurata in verde?
Trepte de evolutie, o scara...

Anonim spunea...

Sper sa nu supar...
Chiar vreau sa inteleg.

Cristiana spunea...

Citind cu atentie textul si explicatiile de sub figura, deduci faptul ca fiecare cerc reprezinta treapta de evolutie completa a poporului spiritual reprezentat prin specia pamanteana de vietuitoare pe care le cunoastem acum. Treapta de evolutie care se desfasoara in multe puncte din univers: noi credem ca vietuitoarele pamantene fac o treapta intreaga de evolutie pe Pamant (si, de fapt, toate treptele pe Pamant, de la cea mai simpla la cea mai complexa); dar de fapt numai o mica parte din aceasta treapta se desfasoara aici, pe Pamant. Este partea hasurata cu verde.
Este exact ca un aisberg, partea vazuta de noi de-asupra apei este doar o mica parte din restul intregului aisberg. Pe Pamant corpurile sunt inlantuite inteligent pe o scara formata din diverse trepte, care reprezinta feluri de evolutii din ce in ce mai inaltate, de la o forma de vietuitoare, situata pe prima treapta (virus) pana la cea mai evoluata (om).
Nici virusul nu este prima forma de viata din univers - nici omul nu este ultima. (Si nici urmatoarea treapta umana nu este aceea angelica, de la rezidentul care face evolutie in corpuri de om pana la ingeri este o parcurgere prin majoritatea galaxiilor din restul zonei I, apoi toata zona II si toata zona III. Pentru ajutatorii rezidentilor, apropierile de treapta angelica sunt variate, in functie de evolutiile fiecarui grup spiritual in parte.)
Asadar, partile hasurate cu verde reprezinta fiecare specie care are, in partea spirituala, alta treapta de evolutie, pe care nu a inceput/o aici si nu o va sfarsi aici.
Intre treptele de evolutie, sagetile arata etapele de corectie prin care se adapteaza fiecare popor spiritual in parte, pentru a putea trai in impletirea evolutiilor cu alte grupuri spirituale; pentru ca, cu toate impreuna, sa mearga cat mai corect, fara deviatii mari de la calea de evolutie catre ajutatorul universal perfect constient de misiunea sa eterna.
Fiecare etapa de corectie este mai ampla sau mai simpla, in functie de particularitatile de profil spiritual, adica a modului general de inclinatie personala catre acceptarea schimbarilor, adaptari de multe feluri, apropieri de alte popoare spirituale, care permit astfel impletirea evolutiilor desfasurate din treapta in treapta.
Fara nici o jena, sa/mi spui daca este mai clar acum.

Nimeni sa nu creada ca explicatia poate fi un moment de jena, retinere.
Nu ne grabeste nimeni. Mergem incet, fara sa ne cream probleme.