Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

miercuri, 4 martie 2009

SĂ NE CUNOAŞTEM PLANETA... UNIVERSUL...

Matematica este relaţia dintre om şi univers, într-un fel în care puţini matematicieni îl cunosc, îl conştientizează în prezent. Nu intamplator cei mai valoroşi matematicieni ai antichităţii (şi nu numai) au fost filozofi de renume sau chiar lucrările lor cuprind, în arta cu care desfăşoară gândirea lor, infinitul pe care ei l-au înţeles profund: chiar dacă numai un sector al acestuia, din perspectiva lor de om. Un "petic" de infinit care le-a fost de fapt deschiderea proprie către înţelegeri din ce în ce mai profunde, pe măsura înaintării în propriile lor înţelegeri, în conlucrare cu alţi gânditori, asemenea lor.
Dar dacă discutăm despre matematică, şi nu despre matematicieni, este necesar să înţelegem că ceea ce a pus omul în ecuaţie până acum - şi a pus multe lucruri din această lume!! - este numai o mică parte din ceea ce poate fi cuantificabil din perspectiva omului de azi. Pus în ecuaţie pornind de la structurile materiale ale căror ritmuri planetare de respiraţie se armonizează între ele în planuri diferite - dar de aceeaşi natură, planul material fizic-solid a rămas singurul în perspectiva modernă de lucru; căci în străvechimi oamenii cunoşteau proporţionalităţi şi ritmuri aflate în relaţii nu numai la nivelele materiale unanim cunoscute, ci şi în planul nivelelor de vibraţie planetară mult mai ridicată: adică ceea ce azi numim planul câmpurilor fluidice, de vibraţii superioare structurilor materiale percepute cu strucuturile oculare. Şirul cunoaşterilor străvechi continuă cu planul relaţiilor spirituale ale evoluţiilor grupurilor planetare cu care fiecare om - făcând parte şi el dintr-un astfel de grup - venea în contact.
Primele raporturi ale relaţiilor între comportamentele umane şi modurile lor de desfăşurare, în condiţiile variaţiei ritmurilor vibraţionale planetare, au fost evidenţiate în străvechimi de entităţile astrale ajutătoare ale atlanţilor. Astfel de dispuneri au făcut parte din cadrul primelor programe atlante de pregătire a oamenilor pentru perioada epocii intuitive, de joasă vibraţie planetară, pentru care ei se pregăteau intens, cu mult timp înainte de ultima glaciaţiune. Aveau foarte clar conştiinţa trecerii creaţiei materiale din planul de execuţie mentală - în planul execuţiei manual-tehnologice, iar raportul de armonii om-planetă-stea-galaxie a fost intens studiat şi profund conştientizat ca atare de majoritatea oamenilor - fie ei atlanţi sau lemurieni. În paranteză fie spus acum, a spune că lemurienii nu s-au preocupat de partea mentală este un lucru, o exprimare insuficient înţeleasă de către cei care au preluat comunicări fără să aprofundeze personal fenomenologia pusă în discuţie: lemurienii (şi numai o parte a populaţiilor lemuriene, de altfel) nu au putut aprofunda astfel anumite scheme, raporturi de gândire datorită faptului că nu au evoluat în perioada post-glaciară, în corp fizic solid, retrăgându-se, prin specificul normal al evoluţiilor lor, în evoluţii prin intermediul corpului astral. Din rândurile lor, ajutătorii grupurilor lor, susţinătorii lor în planul evoluţiilor ulterioare, au activat însă alături de atlanţi, ajutându-i astfel să accepte cu încredere toate programele de pregătire (pe care le-am numit "programe atlante"), la originea cărora chiar ajutătorii lemurienilor lucraseră din plin, ajutându-i pe atlanţi să se orienteze în lucrările lor după specificul de evoluţie al lemurienilor. Vom vedea, în studiile viitoare, ce gândiri profund spirituale au stat la baza unor asemenea orientări.
În acest fel, până la schimbarea vremurilor, toate populaţiile Pământului au luat în seamă rădăcinile acestei ştiinţe care azi se numeşte matematică.
Matematica cuprinde, şi deschide astfel, nivele puternice de pătrundere în totalitatea moştenirilor spirituale ale omenirii; căci fără moştenirea spirituală, de o bogăţie pe care o conştientizăm prea puţin acum, abstractizarea pe care o presupune ea nu ar avea nici o bază, temelie de desfăşurare. Fiecare formă de cunoaştere se înmagazinează în raporturi de înţelegere comparativ cu alte elemente memorate anterior, iar revenirea din memoriile spirituale are loc simultan în puncte de raportare (de orientare) specifice nivelelor vibraţionale locale, din mediul de întrupare. În acest fel, datorită faptului că astfel de nivele vibraţionale se află şi ele în raporturi locale specifice unele faţă de altele, indiferent dacă vibraţia planetară se află în diminuare sau în creştere, impulsurile de vibraţie accesează elemente memorate aflate în cele mai apropiate raporturi de fiinţare şi funcţionare. Toate apar aproape simultan, ca şi cum ar fi prezente deodată în memoriile active ale spiritului care se manifestă în structurile stelar-planetare: în sistemele de memorare ale corpurilor proprii. Nu se poate discuta pe larg decât considetând astfel omul - parte integrantă a unor ample structuri universice, chiar dacă el se manifestă individual. Fiecare formă de impuls planetar, indiferent pe ce cale ajunge să influenţeze sistemele corporale umane, intră în relaţii particulare cu alte seturi de impulsuri care au acţiune mult mai mare sau mult mai mică, şi de aceea nu s-au putut manifesta concret, perceptibil, asupra simţurilor conştientizate. Tot ceea ce numim "subconştient" formează astfel de seturi de influenţe, sub incidenţa seturilor de impulsuri, aflate în relaţii de manifestare cu cele conştientizate de noi, dar având puteri mai mari sau mai mici decât cele optime formării percepţiilor conştientizate de noi.
Toate asemenea relaţii pot fi cuantificabile, căci numai asemenaea relaţii de directă legătură pot face viabil orice sistem de referinţă dintr-un cadru planetar. Nici o mişcare a structurilor planetare nu ar fi posibilă, dacă nu ar avea un raport direct, o cauzalitate directă care determină mişcarea, ieşind sau intrând în elemente, fenomene, desfăşurări ca înlănţuiri logice, secvenţe după secvenţe, într-o derulare permanentă.
Fiecare secvenţă (fenomen, eveniment, fiinţă) are puncte de subsecvenţialitate care se derulează şi simultan, nu numai secvenţial (secvenţă după secvenţă). Omul nu poate percepe întotdeauna simultaneitatea secvenţelor sau subsecvenţelor; dar studiind fenomenele şi înţelegând logica desfăşurărilor raporturilor dintre funcţionările lor, poate intra pe nivele cunoscute de el, poate determina secvenţialitatea derulării şi poate extrage "formula" după care au loc alte fenomene, nepercepute prin simţuri, sau care pot scăpa atenţiei cercetătorului din cauza rapidităţii derulărilor lor.
În acest fel, toate ştiinţele care se folosesc de matematică pot să determine cu precizie secvenţe neconştientizate pe cale senzorială; prin măsurători care folosesc alte secvenţe şi alte raporturi de existenţă - dar toate fiind părţi ale aceluiaşi mare întreg planetar, se pot determina secvenţele "socotite" anterior: vedeţi istoria tabelului lui Mendeleev, de exemplu.
Studiind şi detaliind cele cu care omul se confruntă permanent în calea sa, majoritatea celor create de el sau ajutate de el să se desfăşoare în mod optim (în natură, în relaţiile inter-umane) sunt derulate având la bază calcule ale unor asemenea secvenţialităţi sau simultaneităţi.
Numai în regiuni ale universului în care desfăşurările au loc foarte lent - căci încărcătura de impulsuri foarte diferite unele de altele este mare, indiferent dacă ea este sau nu conştientizată - spiritele pot să deruleze asemenea învăţături, intrând lent (încet) pe nivelele desfăşurărilor naturale. Orice derulare are un caracter natural, chiar dacă se petrec în câmpul unor aparate, instalaţii create artificial (cum spunem noi). Observând funcţionările globale, înţelegem raporturile de funcţionare ale părţilor componente; înţelegând raporturile de cauzalitate între elementele interne şi cele externe (sau interne care se externalizează parţial sau total, în procese uşor de înţeles prin folosirea în viaţa curentă: facem foc în sobă, fumul se elimină pe coş, căldura ne este nouă de folos, scoatem cenuşa şi facem curăţenie) se poate extinde orice înţelegere de la planuri mărunte, la planuri superioare: adică din ce în ce mai cuprinzătoare, cu frecvenţe ale derulărilor funcţionărilor interioare şi exterioare din ce în ce mai rapide şi vehiculând fluxuri energo-materiale din ce în ce mai bogate. Astfel, omul epocii contemporane ajunge să înţeleagă rostul acestei epoci de vibraţie foarte joasă (pe care o finalizăm în prezent) - în contextul amplu al ciclului său de experienţe prezente pe Pământ. Înţelege treptat - dar repede - felul în care s-au desfăşurat formele de creaţie şi comunicare mentală din etapele anterioare, din vremuri în care vibraţia planetară (şi stelară, şi galactică) era mult mai mare - şi totuşi mult mai mică decât în zone ale universului, în care vibraţia medie planetară (stelară, galactică) este uriaşă, comparativ cu cea de pe Pământ. Comparând asemenea derulări, se înţeleg rădăcinile derulării secvenţelor creaţioniste străvechi (le vom descrie şi aici, foarte curând, în amănunt), curprinzând astfel de simultaneităţi sau/şi secvenţialităţi discutate mai sus, unele chiar parţial suprapuse, în care frecvenţa de vibraţie a corpului mental (care lucrează aşa cum azi lucrăm cu mâinile noastre) ajută derulări de procese creative. Dar din cauza rapidităţii derulării fenomenelor cu care spiritele doar s-au obişnuit, înţelegerile, cauzalităţile şi inter-condiţionările lor rămân mult în urma derulării aplicaţiilor de creaţie. Adică, într-un fel în care folosim azi diferite utilaje casnice, fără să intrăm în detaliile cunoaşterilor structurilor utilajelor şi funcţionării lor, cu particularităţile lor de conexiune cu exteriorul (curent electric, fluxuri lichide, etc.)
Extrapolările pe care corpurile noastre le permit - nu numai în planul corpului solid, prin structurile ţesuturilor cerebral şi spinal, ci şi la nivelul celorlalte corpuri fluidice, despre care am discutat în linii mari, conduc la înţelegerea unor derulări în condiţii de frecvenţă a vibraţiei planetare mult mai mare, care atrage după sine un volum uriaş de funcţionări cu viteze mult mai mari decât cele pe care le putem crea şi înţelege pe Pământ. Deja la asemenea frecvenţe uriaşe - şi totuşi mici comparativ cu cele din alte dimensiuni paralele (simultane şi secvenţiale) sau alte universuri - nu mai este cazul unor calcule lente matematice; dar spiritul, cu bogăţia sa de înţelegeri, le derulează cu viteze fantastice (unde comparaţia dintre mintea omului şi viteza supercomputerelor de azi devine valabilă, şi chiar depăşită..), la nivele de frecvenţe uriaşe, cu care spiritul poate fiinţa şi se poate manifesta, eliberat de greutăţile pe care le cunoaştem azi.

Revenirea pe meleagurile universice de mai joasă frecvenţă se va face însă permanent (deşi la perioade mari de timp) pentru a oferi altor spirite, nou intrate în evoluţie, ajutor pentru astfel de înţelegeri. Odată cu oferirea de ajutor, creşte experienţa răbdării de a oferi acest ajutor, dar şi a preluării de învăţătură privind relaţiile care se stabilesc, pornind de la premize mereu noi, între membrii societăţilor. Mereu au loc mai multe şi mai profunde înţelegeri, "amănunte" nesesizate anterior, care formează nu numai un volum de cunoaştere şi aplicaţii, dar - mai cu seamă în etape intuitiv-manuale - conduc la creşterea calităţii execuţiilor în aplicaţiile (creaţiile) personale. Este o experienţă care, de asemenea, trebuie să fie privită în planul învăţăturilor oferite întregii societăţi în mijlocul căreia se află asemenea ajutători. Cei ajutaţi de azi vor ajunge şi ei ajutători într-un viitor apropiat, iar rezultatele colaborării dintre ajutători conduc la ridicarea nivelului de calitate a traiului în orice societate: pământeană sau de pe orice alte meleaguri universice.

14 comentarii:

Anonim spunea...

Am citit cu atentie postarea, si am ramas sincer impresionat. Felicitari. Eu sunt convins ca atunci cand ne vom cunoaste, pe noi oamenii, mai bine, atunci vom cunoste si tainele planetei si a universului. Mai exista speranta, dar sa speram ca nu va fi prea tarziu. Cu stima si respect Cosmin.

Adrian Campean spunea...

Gind la gind ,cu bucurie.Cauta pe you tube Nassim Haramein.Poate imi comentezi si mie cea ce scriu pe b log,deocamdata am dat de mine in varianta feminina,pornit rau,si de aici,tensiuni.

Anonim spunea...

Multumesc. Citesc cu atentie si ... revin :) Virgilius

Cristiana spunea...

Cosmin, multumesc pentru cuvintele tale alese. Ma gandesc zambind la cateva cuvinte care mi s-au parut mai cuprinzatoare, pe care le-am scris pe un site dar, in goana mare sa scriu articolul, nu le-am mai pus aici... Ele sunau cam asa:
"...Radacinile stiintei pe care azi o numim matematica sunt foarte adanci in cuprinderea cunoasterii spirituale, cuprinzand nivele de o profunzime fantastica, pe care mintea oricarui om o poate cuprinde, doar rabdare daca ar avea orice profesor (intelegand prin profesor: stiutor profund) sa-si faca elevul sa inteleaga.. Patrunderea in armoniile creatiei umane nu incepe cu matematica noastra cea de la scoala, caci cei mai mari matematicieni ai antichitatii (si nu numai) erau filozofi, cuprinzand cu mintea lor toate ramurile (stiute si nestiute de noi azi, neluate in seama, ne’scotocite’.. inca..). Abstractizarea pe care se bazeaza matematica cuprinde functii ale armoniilor universale, proportionalitati care pot sublima (si multe minti luminate chiar o pot face acum) radacinile vietii (marunte sau universice) si ale unor transcedentalitati uluitoare. Ceea ce studiem azi este premiza unei etermitati de studiu, proportional cu infinitatea resurselor spirituale pe care nimic nu le poate vreodata distruge.

Cu alte cuvinte: HAOSUL A FOST ORDONAT MENTAL CU EVOLUTIA GANDULUI PRIN MATEMATICA.

O matematica superioara, ale carei taine abia incepem sa le descifram, cu fortele noastre, caci aflam treptat ca redescoperim ceea ce, in linii mari, am mai stiut odata…"

Este o adevarata fericire sa scriu asta... Stii cum se spune.. daca nu poti sa-ti invingi dusmanul - fa-ti-l prieten!! Ar fi frumos sa isi faca cat mai multi oameni prieten din matematica.. Eu am crezut ca sunt un antitalent complet la mate, dar cele mai frumoase momente ale examenelor mele au fost un regal de matematica!!

Speranta ta cred ca se va implini destul de repede, si chiar pot sa cred ca nu va fi de loc prea tarziu! Si chiar am toate motivele sa cred ca va fi si foarte frumos!! Am sa scriu pe larg despre acest lucru!!

Cristiana spunea...

Adrian, am citit cele petrecute acolo, asteptam un moment mai relaxat sa iti scriu. Sa va scriu la amandoi, de fapt. Am avut si mai am zile grele si am cautat sa ma achit de "datoria" cu acest articol, pe care l-am promis. O placere de fapt, o datorie placuta !! Acum parca nu m-as mai opri din scris despre asta...

IULIUS spunea...

Interesant!
Cred ca e nevoie si de un altfel de comentariu:
ati gandit la asta, poate nu: daca matematica este reprezentarea lumii, universului ce ne-nconjora, reprezentare apartinand exclusiv omului; de curnd, pe taramul matematicii contemporane s-au facut descopeiriri fantastice: de la numerele intregi, pentru o mai fidela reprezentare a lumii, s-a trecut in timp la numere reale, la numere rationale, mai apoi la numere Iratinale, iara astazi sa vedeti, NU NE MAI AJUNG NUMERELE in incercarea noastra a exprima cat mai fidel cuprinsul cat si necuprinsul!
Si nu mai vorbesc de ultimele descoperiri potrivit carora, multe constante luate ca atare in ecuatii celebre, IN FAPT nu sunt constante: vorba unui matematician genial in viata: "ne putem lua jucariile si putem pleca acasa!"

Cristiana spunea...

Iulius, chestia asta este cam asa ca si cu aceea ca omul a descoperit fierul... care era acolo dinainte ca el sa fie facut om!! La fel este si cu matematica, proportiile si relatiile intre elementele constitutive ale universului sunt acolo de la facerea lui, noi descoperim putin cate putin si punem in cifre care reprezinta felul nostru de a percepe ceea ce exista dinainte de noi si de orice cunoastem azi. Nimic nu ar fi putut sa traiasca nicaieri daca nu exista aceasta interdependenta intre elementele de creatie efectiva a universului. O sa discutam despre asemenea interdependente in curand pe aici.
Tocmai prin prisma acestui lucru, acel genial (cu adevarat!!) cercetator (nu as folosi pana la urma cuvantul savant..) a spus ceea ce ai spus mai sus: totul depaseste puterea omului de a a tine pasul cu desfasurarile universului, caci chiar toate schimbarile care se petrec in acest moment sunt atat de riguroase, de clare - dar greu de tinut pasul in intelegerile noastre cu astfel de functionari, pentru a le cuantifica. Deocamdata. S-ar putea ca, inainte de a intelege alte lucruri, sa mai facem o ultima reprezentare, care sa ne ajute pe toti oamenii sa vedem ca suntem pe calea cea buna a intelegerii celor care ne inconjoara.
Numai prin reprezentare si abstractizare putem sa intelegem universul - care acum ne este clar ca este legat de altele, mult mai sofisticate decat acesta in care traim - incat deocamdata nu putem tine pasul si nu putem decat sa contemplam ceea ce vom intelege cand vom mai creste un pic. Universul ne spune asa cum ne spuneau parintii cand eram mici si ii innebuneam cu intrebarile care lor li se pareau stupide: "Lasa, puiule, o sa cresti si o sa intelegi atunci!!!" Si noi, mai exasperati decat cei "mari" pentru ca ei aveau inca un car de lucruri de facut, iar noi numai atat, foarte important in viata noastra (!)... ce aveam oare de facut altceva, decat sa ne luam jucarioarele noastre si sa plecam bombanind sau schimband partenerii de "joaca" cu cei de varsta noastra...
O sa caut sa vedem daca gasesc pe net ceva din expunerile lui Vasile Voiculescu privind regulile superioare ale proportiilor universale. Mai discutam despre asta, sa vedem. M-a intristat expunerea din Wikipedia privitor la opera dansului, dar ... ce sa spun... asta este, mostenim efectele dispretului comunist cu privire la intelectualitatea noastra... Iar azi am inlocuit rusii cu americanii... in fine, sa nu deviez...
Da, asa este, se fac DESCOPERIRI ale unor lucruri fantastice - dar ajungem acolo unde au ajuns si ganditorii dinaintea noastra: DINCOLO. Adica dincolo de reprezentarile din momentul acesta al nostru, dincolo de cifre, dincolo de vorba si de scris. Ajungem la a nu mai dispretui pe cel care spune despre ce este dincolo de degetele sale de la maini si de la picioare: MULT. Mi se pare foarte multa gingasie cuprinsa in aceasta idee. Simtirea omului care este coplesit de imensitatea universului...
Despre constante si variatia lor o sa scriu un intreg articol, as fi vrut candva sa scriu - si bineinteles nu e timpul de loc pierdut !!! - un intreg capitol de carte. Traim exact timpurile in care constantele care au functionat o buna bucata de vreme se modifica - dar in constante care vor functiona o buna bucata de vreme de acum incolo. Chiar o bucata mult mai lunga decat aceea pe care am trait-o si la al carui sfarsit suntem acum. Universul se schimba, pornind de la marile structuri matriceale ale sale, trimitand influentele lor, in trepte (cu viteze proportionale cu marimile la scara ale celorlalte structuri pe care le gestioneaza) pana la cea din urma particula si subparticula: si dintre cele pe care le cunoastem azi, si dintre valurile de astfel de "caramizi ale universului"de la nivelele inca mult mai diferite decat cele de pe Pamant...
Da, nici o constanta nu este constanta la infinit - nici in spatii, nici in ceea ce numim foarte plastic "timp". Trebuie sa gasim o denumire intre "constant" si "variabil". Poate CICLIC. Eu aceasta notiune o folosesc.
Dar asta este alta poveste...

Cristiana spunea...

Virgilius, citeste si comentariile, intotdeauna mai fac ceva completari cand raspund la comentarii, inafara de capitolul special destinat raspunsurilor mai ample.

Cristiana spunea...

Da, vizionati filmele You Tube referitoare la Nassim Haramein. Si pe Iesirea din Matrix au fost puse. Multumim, Adrian pentru idee!!

Adrian Campean spunea...

Deci,referiotor la aceest minunat savant al con-stiintei,este o necesitate intelegerea fractalilor,a micului in mare,si mai ales geometria in spatiu,intr un ansamblu structural universal.Aceste elemente deja creeaza o noua structura mentala,cu aplicatii inimaginabile la toate nivelele,atit practic cit si teoretic.Este simpatic si ca Prezenta si recunoaste necesitatea meditatiei si a detasarii mentale.Un alt element este astrologia,care pleaca de la astronomie,folosind atit elemente psihice dar si mentale,aici exista suficienta baza matematica pentru a intelege cromatica,corespondenta,necesitatea si polaritatea,intr un nivel foarte vast pornind de la sistem solar pina la stelele fixe.aceste elemente aparent sunt exterioare dar de fapt sunt vaste structuri mentale si sunt convins ca extraterestrii sunt buni astrologi,caci nu poti "naviga" intr un sistem daca nu percepi simbolistica particulara si cromatica.

Cristiana spunea...

Sunt multe notiuni care trebuiesc separate in comentariul tau, Adrian. In primul rand problema structurilor mentale, mi se pare necesar in acest moment sa delimitam ceea ce este structura mentala, de ceea ce este gandire structurata, si cercetare mentala, in conditiile unor subiecte cu mare extindere. De regula este bine sa abordam subiecte restranse, chiar daca ele cuprind in interiorul lor o varietate mare de elemente. de aceea se poate lega oricine de prezentarea ta, daca treci repede de la un subiect la altul, doar daca se pot inlantui intre ele. Este de inteles acest lucru, in conditiile in care un singur element aprinde o multitudine de circuite, tangente, dar nefacand parte din cadrul pus in discutie.
De aceea poate ai fost atras de felul in care structurez subiectele pe care le abordez. Incerc sa adun si eu mai mult material de pus in discutie, dar fara sa trec de la un set de notiuni la altul. Pe cat posibil. Adica: poti sa vorbesti despre masini, in general, sau poti sa vorbesti despre structura interioara a unei masini, cand spatiul de lucru este restrans. Daca ai un spatiu larg la dispozitie, le poti aborda pe calitale, dupa ce faci o prezentare larga a subiectelor pecare le pui in discutie.
Este valabil si pentru mine, chiar daca sunt ordonata in exprimare. Uneori ma arunc in expuneri prea largi, fara sa urmaresc acest lucru. Daca las sa curga textul o fac pentru ca stiu ca voi reveni ulterior cu explicatt detaliate.
Asadar, nu intram in discutii de astrologie aici. Nici in simbolistica, nici in cromatica. Simbolistica este un capitol de abstractizari, in timp ce cromatica este un capitol de concretizari, de detaliu dintr-un set de abstractizari. O culoare poate sa simbolizeze ceva intr-un anume context cunoscut de participantii la discutie, dar ea este o informatie pura, atunci cand discutam despre un capitol pe care il numim "Cromatica". Incerc sa atentionez foarte pe scurt, voi mai relua astfel de discutii.
In studiile pe care le vom discuta aici, doresc sa fac cateva precizari: in alte studii, realizate de altii, ei isi delimiteaza segmentul de discutie dupa propriile lor conceptii. De aceea am si facut prezentarea structurilor sistemelor corporale, ale fluxurilor energo-materiale si ale campurilor, in detaliu destul de inaintat. Si voi merge cu asemenea prezentari mai departe, pentru a intelege bine de tot realitatae mult mai complexa a celor care ne inconjoara - comparativ cu cele prezentate in mod clasic.
Asadar, o structura mentala poate fi:
- o structura materiala de o vibratie superioara celei a corpului nostru solid, care se percepe in spatiile universice insotita de alte structuri adiacente: eterice, astrale, cauzale (tipuri de materii de vibratii superioare materiei fizice, dar inferioare sau superioare celei de vibratie de tip mental); in acest context discutam despre un corp mental, tangent exterior corpului astral (el, la randul sau, tangent interior cu corpul eteric, care vitalizeaza in acelasi fel corpul fizic solid, unanim cunoscut de noi). Toate sunt, asa cum am mai precizat, structuri solide pe segmentul lor propriu de vibratie.
- o structura interioara a corpului mental, asemanatoare structurilor corpului fizic, pe care le numim organe interne.
Spre deosebire de astfel de acceptiuni, descrise in literatura de specialitate (cu care si tu esti familiarizat, cu care altii se vor familiariza pornind de la aceste expuneri de acum - daca nu au facut-o pana acum, daca au placere) putem discuta despre gandirea structurata, pe care in mod superficial o numim structura mentala: actualmente, se foloseste delimitarea "mintal" legat adica de minte, de gandire. Faci o structura gandita cu privire la un anume element cercetat.
Cercetarea mentala se refera la un anume tip de cercetare, realizata prin intermediul senzorilor corpului mental despre care am discutat mai sus, atunci cand creierul poate sa decodifice semnalele primite de la senzorii corpului mental: sub forma de abstractizari sau chiar concret, prin derulari de informatii venite direct din mediu: evenimente (pe liniile spatiului planetar sau local-universic, pe liniile temporale: trecut - prezent-viitor), structuri interioare ale elemente din spatiul de trai, fluxuri energo-materiale, elemente de profil spiritual al populatiilor, etc. Este o ramura de aplicatie, la fel ca si calatoria astrala - calatoria cu corpul astral (denumit generic: vis). Amandoua sunt cai de cercetare individuala a spatiului si timpului, specifice acestui loc din univers: nu numai Pamantului, ci unei anumite zone in care se deruleaza evolutii ce necesita desfasurari lente ale cunoasterilor, pentru intelegerea profunzimilor lor.

Despre fractali - discutie separata, in viitor.
Despre astrologie - un singur cuvant acum: nu avem nevoie de ea decat pana la sfarsitul acestei epoci intuitive, pentru orientarea inafara cunoasterii detaliate a destinului individual sau/si de grup spiritual. Este o unealta, la fel ca si multe altele pe care le folosim in prezent. Extraterestrii nu au nevoie de asa ceva , dar cunosc foarte bine distributiile universice locale si generale, cu care cunoastere opereaza in "drumurile" lor. Si nu numai. Dar mai discutam despre "drumurile" universice si despre calatoriile universice, in viitorul apropiat.

Anonim spunea...

Draga Cristiana,citesc ce scrii si ce comenteaza ceilalti cititori si pur si simplu sunt fascinata! Minunat! Sunt atatea lucruri noi despre care aflu,unele mai grele, altele mai usor de inteles pentru mine.Iar cei care intra pe acest blog sunt oameni foarte inteligenti,oare ce caut eu pe-aici?Poate pentru ca vreau sa aflu, sa invat,sa descopar ....

Adrian Campean spunea...

Da,chiar asta e ,multumesc pentru imaginea mai ampla.Si da,astrologia este doar un instrument care poate fii depasit,de fapt chiar asta se cere.Insa este un bun inceput,si aici nu ma refer la horrorscop.Cind ma refer la structura,nu are nici o legatura cu mintea,nici cu o constructie anume,cit o intrepatrundere,o conexiune si totodata o noua imagine in care elementele nu isi schimba neaparat forma,cit valoarea.Aceasta constientizare are valente interioare si exterioare depotriva si ai descris foarte bine cele trei elemente ce tin de mental

Cristiana spunea...

Elena... un mos... odata, cu foarte-foarte mult timp in urma, a spus unui calator asa: "Vei putea deveni mos si tu atunci cand iti va fi foarte clar in minte ca nu ai patruns ceea ce altadata credeai cu siguranta ca ai patruns pana la capat..."