Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

duminică, 27 ianuarie 2019

21. AVERTIZĂRI PE DIVERSE SITEURI: O CĂLĂTORIE ASTRALĂ PE SĂPTĂMÂNĂ, ATENŢIE LA DURATĂ ŞI CORPUL OCUPAT (FORUM CREŞTIN-ORTODOX)

Mai întâi să ne amintim câte ceva privind călătoriile astrale.
Ieşiri cu corpul astral sunt de două feluri – dar o astfel de clasificare nu desparte, ci doar explică o anumită direcţie de cunoaştere a tematicii:
1. Ieşiri parţiale ale corpului astral, inconştiente pentru simţirile prin corpul fizic în timpul somnului (inconştiente pentru om, dar şi pentru orice altă vieţuitoare de pe planetă): în principal sunt necesare pentru orice întrupat cu corp fizic (nu cu corp astral sau spiritual) în vederea recuperării vibraţiei corporale diminuată datorită activităţilor diurne; se aduce astfel vibraţia totală la un nivel optim, odihnitor pentru întrupat. Ieşirea se face prin funcţionarea structurilor întregului sistem spiritual – la care participă sub o formă sau alta toate corpurile şi toate celelalte structuri ale sistemului nostru de întrupare. Este o acţiune de deplasare a corpului astral către structurile planetare destinate acestui proces, zona sau structura de autostabilizare vibraţională.
2. Ieşiri conştiente pentru cercetare, cunoaştere a galaxiei, doar a galaxiei în care suntem întrupaţi, căci corpurile astrale sunt specifice fiecărei galaxii în parte şi nu putem ieşi cu ele din galaxie – în schimb este mult mai uşor să ne amintim, din corpul astral, despre particularităţi ale altor galaxii, ale altor locuri, zone ale acestui univers, ale altor universuri pe care le-am vizitat sau în care am trăit efectiv, am evoluat în trecutul propriu. 

În principal, când citim pe internet despre aspecte ce aduc frici, temeri, chiar agresivităţi privind călătoriile astrale, este necesar să ţinem cont de câteva idei privind chiar aceste puncte de vedere. Multe dintre aceste idei sunt presupuneri care nu provin de la persoane care folosesc această cale de îmbogăţire a propriei cunoaşteri, ci lucruri care – aşa cum arată multe expuneri ale unor postări sau comentarii de pe internet – sunt total necunoscute celor care le expun astfel. Este bine să luăm legătura – dacă se poate – cu persoane care au experienţă personală şi să analizăm împreună ce poate fi adevărat şi ce nu. Părerea mea poate va ajuta, până când fiecare va putea proba prin experienţă proprie realitatea unor astfel de încredinţări.
1. Nu contează câte călătorii astrale sunt realizate de o personaă, într-o zi sau într-o săptămână, sau în orice perioadă de timp. Totuşi privind lucrurile din acest unghi de vedere – dar schimbând radical modul explicativ – pot atrage atenţia asupra unui aspect: obişnuinţa, plăcerea, curiozitatea, devin un adevărat drog de multe ori, uitând să ne ocupăm de viaţa noastră curentă, incluzând şi relaxarea în alte moduri. 
Deci dacă suntem într-o întrupare fizică, este foarte important să ne trăim viaţa aşa cum este ea, să fim participativi la toate aspecte care ne privesc, căci tot ceea ce ne apare în cale are deosebită importanţă pentru eternitatea vieţii noastre, ca monade întrupate cu experienţă din ce în ce mai bogată, ca ajutători pentru noi generaţii de monade care intră în evoluţii şi pe care le vom ajuta, le vom îndruma şi le vom învăţa să facă şi ele aceleaşi acţiuni de ajutători, în continuare. 
În rest, călătoria astrală nu este obositoare – ci deconectantă, odihnitoare, relaxantă, la fel şi plină de învăţăminte, de înţelegeri, de formare a unor încredinţări sănătoase, frumoase!... 
Nu mai în anumite condiţii poate exista şi acest pericol, dar oamenii echilibraţi nu vor ajunge niciodată la atingerea unor asemenea situaţii. Să urmărim şi punctul următor.
2. Cei care vor să câştige bani şi influenţă asupra altor semeni, folosind urmărirea lor prin intermediul călătoriilor astrale, vor înţelege din propria experienţă că oboseala concentrării şi reducerea timp îndelungat a respiraţiei (pentru folosirea corpului fizic în mod curent respiraţia este necesar să fie mai accentuată, şi ea este aşa în mod curent) vor conduce la reducerea masivă a activităţii fizice, cu efecte multiple pe termen lung. Oricum asemenea indivizi nu pun prea mare accent pe activitatea fizică şi pot afla la un moment dat că tocmai acest lucru le periclitează sănătatea. Mulţi însă cunosc, dacă fac parte din societăţi secrete bine organizate, că alternarea activităţii astrale cu activitate mentală le poate fi de un real folos, dacă au ajuns să iubească viaţa proprie mai mult decât banii sau puterea... Cu toate acestea, folosirea la început a cercetării de tip astral, pentru oameni echilibraţi de felul lor, conduce la înţelegerea naturală, din uşurinţa intuitivă a cunoaşterii mental-astrale, a necesităţii echilibrării din orice punct de vedere. De asemenea, este foarte important să lăsăm un timp mai îndelungat – 2-3 zile, nu mai mult – pentru ca acest aspect intuitiv-cognoscibil (de cunoaştere intuitivă) să se sedimenteze şi să aducă alte idei din planul intuitiv, care este bine să fie dezbătute cu alţi căutători astrali. Împărtăşirea rezultatelor este bine să fie concret realizată frecvent, căci analiza şi rezultatele ei deschid mereu noi drumuri de cunoaştere şi de consolidare a acesteia. Aşadar, după câteva zile de practică astrală este bine să lăsăm 2-3 zile de pauză, cu voinţă mai mare decât curiozitate sau bucuria reuşitei.
Deşi una e să câştigi experienţă şi alta să câştigi bani, excesele sunt de nedorit – deşi de multe ori ele sunt ... De neoprit. Se poate dezvolta orgoliul cunoscătorului, agresivitatea şi disconfortul pe care cercetătorul astral îl are ca orice om în sâmbure – dar nedezvoltat chiar în vâltorile vieţii curente. Orice realizare poate construi astfel de vârfuri de atac, iar pilda biblică a seminţei de muştar este valabilă mai cu seamă în căutările noastre spirituale, căci ele îşi aruncă efectele pe toate palierele vieţii curente. Multe dintre societăţile secrete pe astfel de efecte îşi sprijină activitatea: este o experienţă din care învăţăm cu toţii. 
Experienţa se obţine făcând totul în echilibru, dar pentru a ajunge la echilibru fiecare dintre noi trăim tot felul de dezechilibre – este un aspect dintre cele mai neplăcute pentru un om orgolios, căci se va izbi până la parcurgerea învăţăturilor de zidul semenilor de acelaşi fel. Doar atunci când înţelegem să oferim, fără să impunem, primirea unor cunoaşteri vom recăpăta liniştea interioară de care avem nevoie pentru a merge, cuminţiţi astfel, mai departe. 
Echilibrarea dorinţei de ieşire astrală conduce la întărirea experienţei de a gestiona, de a conduce conştient o călătorie astrală – nu numai de a o face conştient: sunt două lucruri diferite. Şi amândouă sunt diferite de a înţelege ceea ce vedem, căci mai mulţi cercetători pot vedea acelaşi lucru, dar prin prisma experienţei diferite a fiecăruia, interpretarea să fie diferită, uneori complet eronată, aşa cum vom vedea în multe dintre studiile pe care le vom dezbate în continuare. Învingerea fricii de zbor (cu care nu suntem obişnuiţi majoritatea dintre noi din viaţa curentă), a fricii de entităţi negative (până ce ne dăm seama care este adevărul incontestabil), a fricii de fenomene cosmice, de structuri pe care nu le-am cunoscut chiar din primele călătorii (pentru că senzorii corpurilor noastre nu sunt dezvoltaţi, ori pentru că creierul nostru fizic nu este de la început obişnuit cu decodificarea şi asocierea celor percepute cu alţi senzori decât ai corpului fizic) şi multe altele, toate conduc la obişnuinţa în continuare a gestionării înfrânării, un lucru deosebit de important – care însă se va dezvolta numai pe măsura folosirii înfrânării în viaţa curentă, fizică: vom observa să împletirea călătoriilor astrale cu derularea vieţii curente conduce nu numai la conştientizarea mult mai amplă şi mai profundă a vieţii curente – pe lângă folosirea amănuntelor conştientizate în călătoriile astrale, ci şi la înţelegerea normelor de echilibrare a vieţii sociale (incluzând aici viaţa familială, profesională, protecţia mediilor planetare şi a biosistemului planetar, etc.) .
Ne vom cunoaşte mai multe, şi mai profunde obiceiuri şi în viaţa curentă – cu posibilităţi extinse de îmbunătăţire şi de îmbogăţire a aspectelor ei – dar şi străvechi obiceiuri de cercetare de tip astral şi mental: căci nu este nicidecum prima dată când omenirea, şi noi în mijlocul ei, ajunge la călătorii astrale, conştiente, realizate prin voinţă proprie. La început ne orientăm după obiceiurile şi informaţiile cunoscute de la alţii, şi creştem volumul informaţiilor care ne îndrumă pe drumurile explorărilor noastre. Dar dacă percepem cu timpul particularităţi privind derularea uneia/mai multora dintre ele (în mod repetabil) ajungem să înţelegem că avem multe obişnuinţe, experienţe care vin dintr-un trecut pe care nu ni l-am amintit, dar care devine astfel exporabil, cu forţe, abilităţi, flexibilităţi care apar treptat, pe măsura adâncirii în cercetare. De toate trebuie să ţinem cont, iar această experienţă se îmbogăţeşte mereu cu noi cunoaşteri, la nivelul de vibraţie al Pământului, cu o corporalitate specifică acestui loc din univers. 
Durata unei călătorii astrală nu ţine neapărat, mai ales la început, de dorinţa omului, ci de puterea lui de a-şi menţine corpul astral în funcţiune, detaşat de restul sistemului corporal de care aparţine. Depinde de gradul de oboseală cu care s-a intrat în călătorie astrală – acesta dă tonul menţinerii, prin vibraţia pe care o are corpul fizic obosit de activităţile curente. Cu timpul vom stăpâni şi variaţiile mari de vibraţie care se desfăşoară actualmente pe Pământ, variaţii care acum ştim că pot întrerupe călătoriile noastre astrale ( “Ce ne poate întrerupe o călătorie astrală”)
Tot de gradul de oboseală, determinat de sarcinile curente de destin, ţine şi faptul că azi majoritatea oamenilor nu pot intra încă în domeniul călătoriilor astrale: până ce nu-şi termină sarcinile fizice pentru care a venit pe Pământ. Sunt foarte activi, atraşi de alte relaţii, acţiuni de natură tot fizică, iar intuiţiile noastre ne spun că suntem în apropierea plecării de pe Pământ, întoarcerii “acasă”, astfel încât este necesar să ne terminăm toate sarcinile de destin fizic; după care relaxarea ne va conduce, sub puterea vibraţiei planetare în creştere, şi către mentalizări şi călătorii astrale, pentru a ajuta şi pe semenii noştri care au nevoie măcar de informare mai profundă, dacă le este necesară în această viaţă.
Nu este acesta singurul motiv pentru întârzierea posibilităţii de a efectua călătorii astrale conştiente: deteriorările corpurilor fluidice, datorită străbunilor noştri care au trăit în condiţii mizere, foamete, sclavie, muncă din care nu s-au putut bucura de rezultatele muncii lor – determină imposibilităţi de cunoaştere, la acest nivel de vibraţie planetară, a unor asemenea activităţi astrale conştiente. Avem asemenea corpuri pentru că sarcinile destinului fizic pot fi în întârziere (din cauza aceloraşi condiţii de sclavie în vieţile anterioare, legare de pământ, obligarea la reducerea minimală a relaţiilor inter-umane, etc.); dar călătoriile astrale au fost înainte de ultima glaciaţiune modul unic de aprofundare a cunoaşterilor despre cele particulare Pământului, biositemului său şi societăţilor omeneşti de pretutindeni – derulate curent în vieţi care durau între 10-15-30 mii de ani. Să ne obişnuim să acceptăm ideea că asemenea călătorii astrale nu sunt rezultatul unor evoluţii strict-pământene, elevării omului care s-ar trage din maimuţe şi nu ar fi avut cum să le efectueze până acum. Vom mai discuta despre aceste aspecte, aşa cum le-am mai atins şi în alte studii. 
Tocmai de aceea este absolut necesar nici să nu credem că cei ce nu pot realiza călătorii astrale ar fi “rămaşi în urmă”, “incapabili” – uneori noi înşine avem tendinţa de a ne clasifica astfel, reproşându-ne sau dispreţuindu-ne; lucrurile – aşa cum le înţelegem azi din ce în ce mai clar, stau cu totul altfel.
Deseori, pentru oamenii foarte activi (în familie, la serviciu, în orice altă situaţie) călătoriile astrale sunt scurte şi se termină repede, prin intrarea în somn profund, direct sau prin intrarea în locaţia proprie de autostabilizare vibraţională: pentru că este o necesitate automată de recuperare a vibraţiei pierdute prin activităţi curente (obosim). În interiorul sistemului corporal, corpul astral este gestionarul emoţiilor: sunt cele care ne obosesc cel mai mult, pe lângă alte sarcini pentru care el este pregătit prin propriile sale structuri care stabilesc şi modul de funcţionare. 
Tot pe acelaşi forum am aflat şi alte confuzii. Şi nu numai acolo: de mulţi ani am tot auzit unii oameni spunând că le e frică de aşa ceva din cauza faptului că propriul trup poate fi “ocupat” de alt spirit, în timp ce stăpânul de drept (născut) se află în călătorie astrală. După părerea lor chiar şi în somn s-ar putea petrece aşa ceva – am aflat prelungind discuţia. 
Pe de o parte nu se cunosc structurile totale de întrupare: care nu permit aşa ceva şi tocmai de aceea am scris foarte detaliat (şi voi mai scrie în continuare, când vom studia sistemele corporale) în studiile despre Sisteme Spirituale pentru a înţelege pe deplin complexitatea deosebită a întregului sistem de întrupare umană, specific fiecărei monade din fiecare spirit în parte, în funcţie DOAR de vibraţia monadei întrupate în Universul Fizic, strâns împletită cu şi sisteme sale corporale desfăşurate simultan în celelalte două universuri materiale: Universul Astral şi universul Cauzal. Să reţinem că numirile corpurilor noastre din acest univers au legătură cu existenţa corporalităţii noastre din celelalte două universuri – dar corpurile pe care ni le cunoaştem acum şile numim: corp astral şi corp cauzal SUNT EXCLUSIV ÎN ACEST UNIVERS – Universul Fizic. Toate acestea, chiar dacă par a fi foarte complicate, le descriem în amănunt ca să înţelegem că nu există asemenea pericole nicăieri în universuri. 
Pe de altă parte, din experienţa proprie a unui spirit uman (care este foarte evoluat) există intuiţia că se pot efectua acţiuni tenebroase în starea obişnuită de “vis”: am mai relatat că în templele egiptene antice se realizau frecvent seturi de acţiuni îndreptate către slăbirea cordonului care leagă corpul astral în deplasare (în starea generală de “vis” sau călătorie astrală conştientă = vis lucid) de restul sistemului corporal, precum şi maşinaţiuni în momentul decesului unui om pentru folosirea entităţii astrale (căci aşa rămânem după decesul corpului fizic, sub formă de entitate astrală) în interes de grup restrâns: prin procesul de mumificare, organele interne şi corpul fizic era ţinut o vreme în stare de vitalitate (cu, sau fără corpul dublu-eteric) iar entitatea astrală era astfel influenţată de voinţa preotului la diverse acţiuni împotriva voinţei sale (forma astrală a hipnozei pe termen lung). 
Asemenea proceduri erau posibile în acea perioadă planetară, când vibraţia era foarte joasă (la nivelul cel mai redus, mic, al acesteia), iar învăţăturile unor spirite implicate urmăreau experienţe din care fiecare întrupat învăţa ori să nu mai efectueze asemenea acţiuni mental-astrale (pentru preoţii ştiutori şi acoliţii lor), ori să fugă de situaţii, în cazurile când unii oameni erau atraşi de mirajul templelor, făcând astfel orice pentru a trăi în spatele porţilor mereu închise poporului. 
În momentul de faţă, vibraţia în permanentă creştere conduce la întărirea voinţei omului, ceea ce nu înseamnă că prin chiar voinţa lor unii oameni pot lua hotărârea de a lucra mental-astral alături de societăţi secrete care se preocupă de astfel de activităţi, pentru menţinerea lumii, în continuare, în stare de influenţă emoţională şi mentală. Dar şi conştiinţa omului creşte, se îmbogăţeşte, se întăreşte şi discerne mult mai bine şi rapid între binele şi răul pe care îl poate face. 
Însă pentru asta, destinul fiecăruia dintre noi are trasări şi limitări foarte clare, ducându-ne în direcţii stricte în aceste ultime momente din viaţa noastră de pământeni. 

8 comentarii:

Anonim spunea...

Nu fura nineni nimic ,cred ca respectivii au citit Demetrescu si acesta are intr-un capitol ceva care i-a inspirat .Acolo spune ca daca urmeaza sa faci o calatorie mai lunga spiritul roaga un frate sa-i pazeasca trupul fizic ca nu cumva un duh sa vina sa-i ocupe trupul .Sincer cand am citit m-am intrebat cum ?Pt ca daca se poate asta atunci nu-i mai valabila treaba cu intrupatorul si deztrupatorul .Dar Creatorul etern ne-a dat minte si se presupune ca intelepciunea am strans-o pe drum si ca ar trebui sa ne intrebam mereu .Iar eu am o ipoteza :asa cum ziceai si tu putem sa fim doi sau mai multi sa vedem acelasi lucru dar traducerea creierului nostru poate sa fie diferita ,fara sa mai punem la socoteala influientele mai ales religioase.La mine-i mai greu cu cele religioase pt ca eu zic pas inca din tinerete (de pe la 16 ani ,o sa-ti spun candva de ce ).

Anonim spunea...

Nu m-am gandit niciodata ca ai putea urmari un om in astral .Si ce ai castiga cu asta ? Oricum fiecare din noi e pe o treapta a evolutiei si stim ca am intelege diferit .Deci pana si in astral e parsivitate ?Bravos !Si daca nu tie dat sa fii bogat oricum n-ai reusi nimic .Nu cred ca te-ar lasa careva sa-ti schimbi soarta (eu ii zic rolul tau in piesa ).Si daca se poate sa fentezi soarta atunci cad multe scrieri care spun ca doar D-zeu face asta .
Dar sa lasam astea . Mie imi place indrumatorul meu ,nu-l vad ,dar stiu ca-i intotdeauna cu mine si uneori imi raspunde la intrebari ,in propozitii scurte ,dar de cele mai multe ori cred ca de fapt intuitia mea mi-a raspuns ,pt ca n-aud glasul nimanui e doar mintea mea .Ce ciudati suntem noi oamenii uneori.Eu una imi doresc sa aflu cat mai multe despre creatia Lui si sa inteleg cum se manifesta x,y,z in diferite conditii cu acesiasi vibratie ,apoi cu vibratie diferita ,acelasi mediu ,apoi medii diferite .Am atatea de invatat ,atatea de inteles .Zilele astea mi-am dat seama ca au trecut ceva ani de cand n-am mai desccis o carte de biologie ,s-au descoperit atatea ...
As vrea sa pot lua legatura cu romanul de la Brasov care a inventat un aparat care iti indica medicamentatia care ti se potriveste unui diagnostic .DE ex te doare capul ai o gama larga de meditinuri dar unul va fi pe aceiasi lungime de unda cu tine .As vrea sa stiu daca aparatul masoara vibrataia omului ,a organului afectat si cum masoara vibratia tabletelor .Stiu despre el de ani dar de doua zile numai aici imi sta mintea Cum?

Cristiana spunea...

1. Este o diferenţă mare între entităţi astrale şi oameni aflaţi în călătorie astrală: diferenţă de vibraţie care conduce la diferenţă de comportament. Am scris despre diferenţele dintre entităţi (prin întrupare directă sau spirite umane ieşite din destinul fizic, rămase în întrupare cu corp de manifestare astral) şi oameni aflaţi în călătorie astrală (în somn, în stare de meditaţie). De aceea pentru anumite lucrări, în special pentru evoluanţii primari aflaţi în călătorii regresive (cum sunt majoritatea spiritelor umane acum), omul călător astral este însoţit de entităţile sale ajutătoare de destin – chiar şi în relaţii între călători: entităţile ajutătoare îşi fixează vibraţia la un nivel mai înalt decât participanţii, dar nu foarte înalt pentru ca astfel să fie percepuţi de participanţi, şi asistă relaţia dintre participanţi, intervenind cu ajutor de ridicare uşoară a vibraţiei când lucrurile par a o lua razna, moment anticipat de ajutătorii astrali care permit emoţii negative, dar nu şi a-şi face rău reciproc. Intervenţia se face prin emisii de vibraţii doar puţin mai înalte, care nu permite amprentarea locului, dar permite derularea unor acţiuni sau emoţii care nu depăşesc nivelul permis pentru derularea acţiunii. Nivel care este stabilit tot prin destin, dar pentru pregătiri astrale; după care entităţile angajează o analiză la nivel vibraţional mai înalt şi astfel participanţii înlătură agresivităţile proprii, derulând totul pentru a întări comportamentul pozitiv, nu pe cel negativ de care ei devin astfel conştienţi. Dar ridicarea nivelului de vibraţie măreşte diferenţa de vibraţie între mediul astral şi cel fizic, astfel încât oamenii îşi amintesc doar partea de vis care s-a petrecut la un nivel mai jos, mai apropiat de fizic: dar experienţa pozitivă rămâne, ea este intuită în stare de trezie şi omul alege între a se comporta negativ, cum e interesul său – sau pozitiv, cum ar fi mai bine, mai înălţător să se comporte.
Entităţile astrale nu sunt supuse vibraţiei ganerale a corpului eteric şi fizic, de aceea gradul lor de conştiinţă se manifestă plenar, aşa cum sunt spiritele umane în vibraţii înalte. De aceea entităţi care le simţim pot fi DOAR oameni în călătorii astrale, deşi foarte rar răzbat vibraţiile joase ale celor de mai sus: doar dacă permit – tot după destin – ajutătorii, pentru oamenii care în general se manifestă vegetativ, adică indiferent: este un impuls care are darul de a-I scoate din indiferenţă atunci când e cazul, alături de impulsuri hiper-pozitive, iarăşi dacă e cazul.
Lucrurile sunt complexe, dar nu complicate, ele pot fi înţelese.
Spiritele umane ieşite din destinul lor fizic (deci după decesul corpului fizic) au întreg nivelul lor de conştienţă şi conştiinţă, ca şi entităţile astrale întrupate direct astfel: vom discuta pe larg în studiile viitoare privind entităţile astrale.
Elementele negative care sunt percepute astral sunt compactizări de fluxuri create – voluntar sau involuntar – de oameni (radiesteziştii le numesc “spaţii”), din emoţii sau gânduri negative. Am mai scris despre ele, dacă este cazul voi relua subiectul.

Cristiana spunea...

Pentru ajutătorii planetari secundari sau însoţitorii secundari ai blocurilor spirituale piramidale, nu este necesară însoţirea lor de entităţi astrale decât în lucrări realizate în galaxie, în spaţii speciale (planetele arhetipale, despre care am discutat foarte puţin, nişte planete speciale pentru adaptarea unor secundari la anumite tipuri de manifestări; sau lucrări spre centrul galaxiei, unde vibraţiile sunt extrem de mari şi asemenea ajutători secundari sunt la începutul lucrărilor lor; sau când chiar este nevoie de realizarea conlucrativă a unor elemente de natură galactică).

Cristiana spunea...

2. Să discutăm despre destine.
Nu se schimbă nici pe loc destinul – şi nici nu se schimbă nici cele imediat viitoare, ca urmare a celor pe care le facem acum. Sunt oarecum şi asemenea situaţii – dar nu în aceste perioade de lumi atipice aşa cum este Pământul acum. Nu este timp şi spaţiu pentru aşa ceva acum. Acum se derulează majoritatea destinelor pentru a ne vedea modul în care ne manifestăm în situaţii atipice – care se formează numai când pe o planetă sunt blocuri spirituale piramidale în călătorii regresive. Cei care se pot îndrepta – este foarte bine pentru ei: de aceea religia spune că MĂCAR pe patul de moarte să mărturisim greşelile noastre – este o conştientizare, un efort de conştientizare în mediul fizic, iar acest efort este binevenit dacă este posibil.
Mulţi conştientizează – dar nu pot schimba nimic în comportamentul lor, alţii recunosc – laic sau religios, se spovedesc sau îşi recunosc în faţa legii greşelile – dar mulţi nu o pot face în nici unul din aceste cazuri.
Dacă omul se depărtează de destinul său, ajutătorii îl lasă un timp, ca să aibă ce material să studieze după terminarea destinului, apoi caută să-l orienteze uşor, prin vibraţii, să intre din nou pe calea destinului său; destinul are multe supape de virare – omul poate sau nu să se întoarcă spre necesarul său. Dacă nu – pentru a nu denatura şi destinele altora, este scos din destin prin acţiuni diferite (boli, accidente, răzbunări) prevăzute şi ele în destin. Din toate se învaţă câte ceva. Nimic nu este astfel timp pierdut. Dacă omul se redresează, avem senzaţia că… s-a schimbat destinul – dar de fapt el reintră în condiţiile destinului său.
Pentru anumiţi evoluanţi există mai multe alternative, la care participă mai multe grupuri de evoluţii asemănătoare, în destinul cărora se face loc pentru situaţii … prevăzute! nu neprevăzute.
Doar în perioadele şi în situaţiile piramidalilor aceste lucruri se petrec, asta cu certitudine.
Alte destine au întorsături chiar din formarea lor, mai ales cele ale ajutătorilor întrupaţi în mijlocul piramidalilor. Dar aceasta este o altă discuţie.

Cristiana spunea...

Simona, şi eu sunt de-a dreptul fericită cu ajutătorii mei astrali!!! Aşa că te înţeleg foarte bine !!! atâta recunoştinţă cât am – nici nu pot să exprim, dar ei ştiu asta bine de tot şi uneori chiar ei mă ponderează… Mă rugam la Dumnezeu pentru ei, să fie ajutaţi, până când mi-au spus că eu ştiu de fapt că suntem ajutaţi cu toţii… atunci i-am spus lui Dumnezeu: “Doamne… dar ţie de ce nu-ţi urăm sănătate şi căi înalte ???... Doamne, îţi urez toate cele mai bune şi mai frumoase!!!”

Cristiana spunea...

3. Da, se urmăresc oamenii astral şi mental, în societăţi bine şi ne milenii organizate, dar şi oameni cărora li se deschid capacităţi şi nu prea ştiu ce să facă cu ele. Am urmărit un grup pe facebook în care organizatorul grupului spunea nişte chestii de te durea capul… Îndruma să se ducă cineva la vecina de apartament, de exemplu, când face baie şi să vadă ce particularităţi are pe corp şi apoi să se întărească spunându-I şi urmărindu-I reacţiile… Oameni care ne fac de râs – dar să-I iertăm căci nu au multă experienţă, iar pe de altă parte aşa am făcut şi noi cândva ca să ajungem acum să credem că aşa ceva nu se face… Cumva da! Este parşivitate şi în astral, ajutătorii ne lasă să ne facem un pic de cap, dar ne va fi atât de ruşine de ceea ce facem încât altă dată nu vom mai face aşa ceva. Căci totul se analizează după terminarea destinului fizic, cercetăm rădăcinile, ne corectăm şi, în alte cicluri de vieţi când vom mai reveni pe aceste meleaguri ale universului, vom proba în ce măsură am reţinut corecţiile, în vibraţii joase şi foarte joase.

Cristiana spunea...

4. Nu numai Scarlat Demetrescu abordează acest aspect, din perspectiva timpului său, modului său de exprimare. Este un mod destul de mecanicist de abordare a multor subiecte, dar cel mai important lucru este că dânsul face o deschidere extrem de bună pentru noi. Studiile mele au pornit pe baza celor citite acolo, textual mi s-a spus asta când am început comunicările astrale şi studiile mentale.
Multe forumuri religioase abordează acest aspect, de aceea am şi scris despre acest subiect, şi voi mai deschide subiecte asemănătoare – acum trebuie să intru serios în subiecte istorice sau particularităţi ale lumilor în care trăim. După terminarea Platoului munţilor Bucegi mai bag o serie de astrale, apoi Perştera Ialomicioarei şi intru cu Entităţi Astrale.
Foarte adevărat cele abordate cu privire la modul de percepere a realităţii: totul ţine de interpretare, după cunoaşterea, după încredinţările călătorului astral sau celui ce face studiu mental: a fost un subiect pe care l-am discutat cu cei apropiaţi încă de prin 1995, eu fiind mai pe la început – un prieten fiind deja chiar avansat în călătorii astrale. Făceau românii foarte multe şi bune studii astrale – din 2000 au început traducerile cărţilor americane, ai noştri fiind reduşi practic la tăcere.
Din nefericire oamenii nu ştiu că cei ce pot face călătorii astrale sau au o activitate mentală conştientă şi coerentă (nu numai fleşuri), pot să ia legătura cu ajutătorii astrali, chiar o să scriu despre acest subiect. Oricât de puţin am prinde la început din comunicările astrale, cu timpul se ascut simţurile şi astfel putem cunoaşte foarte multe amănunte din cele studiate. Este bine la început să folosim metode fizice: intrarea în cristal (nu prea se mai ştie asta, dar eu aşa am început cândva), măsurători radiestezice (pendul, ansă): eu am mers cam jumătate de an pe folosirea pendului pe litere, aşa am luat multe comunicări la început.