Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

luni, 7 ianuarie 2019

17. ANALIZA UNOR IMAGINI DE PE INTERNET PRIVIND CĂLĂTORIILE ASTRALE

Vom analiza câteva fotografii privind călătoriile astrale, pe care le pot da drept exemplu de aspecte necesar a fi corectate, precum şi alte exemple de aspecte corect prezentate – atâta cât se pot găsi pe internet. Rugămintea mea este să prezentaţi şi voi ce întâlniţi pe net – eventual linkuri sau chiar poze pe pagina mea de facebook, pe care le vom analiza la vremea respectivă.
Este foarte drept că se pot efectua fotografii prelucrate în anume fel (căci nu se pot face fotografii în direct), dar imaginile pot arăta încredinţări privind confuzii sau aspecte corecte şi astfel le putem analiza. Totuşi să nu uităm că experienţa în aceste vremuri este foarte limitată, şi mulţi oameni se autolimitează din diverse frici – de natură religioasă: frică de Dumnezeu şi de pedepse date de reprezentanţii bisericilor, sau de natură ştiinţifică: nu există o direcţionare clară către un astfel de subiect; sau de natură socială: dispreţul şi chiar pierderea credibilităţii în societate. Din fericire, din ce în ce mai mulţi oameni scapă din asemenea curse, datorită încredinţărilor proprii născute din mentalizări şi călătorii astrale conştiente spontane, dar şi din intuiţii pe care nu ni le mai ocolim acum. 
De multe ori găsim cu bucurie poze pe internet cu asemenea aspecte pe care le-am trăit personal şi nu ne dăm seama că ele pot să cuprindă de la inexactităţi la greşeli grave care pot sădi apoi neîncrederea în prezentarea unor corecţii, a unor adevăruri care ar putea să ne conducă la noi cunoaşteri, în profunzimi nebănuite azi. 
Am ales să încep prin prezentarea unor imagini, dar viziunea, vederea (astrală) nu este singura percepţie pe care o avem: următorul pas în discuţii îl vom face pe tărâmul sunetelor – deosebit de importante pentru viaţa astrală. Însă suntem mai apropiaţi de imagine totuşi, şi prin imagini învăţăm să facem diferenţa între informările anterioare care ne-au format o anumită încredinţare şi viziunile proprii din ce în ce mai profunde, pe măsura creşterii vibraţiei planetare şi a corpurilor noastre, astfel încât putem să studiem spaţii sau structuri ale universului care sunt în memoriile noastre sau le putem regăsi în galaxia noastră: să ne amintim că nu putem depăşi cu corporalitatea noastră astrală spaţiul galaxiei în care ne-am născut, aici în această zonă a universului, dar ne putem aminti mai lesne multe structuri universice sau viaţa desfăşurată în alte galaxii sau alte zone din univers, cunoaşteri din alte universuri. 
Uneori influenţele din informări anterioare pot determina chiar îndoieli privind propriile viziuni, de aceea experienţa altora poate aduce sau nu adevărul şi atunci îndrum oamenii să caute din nou în călătoriile lor subiectul respectiv, pentru a studia cu mai multă atenţie ceea ce poate percepe personal, precum şi alte detalii care pot aduce clarificări. 
De multe ori, influenţaţi de informaţii anterioare, de la oameni şi dânşii influenţaţi astfel, nici nu ne străduim să vrem mai mult decât ceea ce vedem fugitiv într-o călătorie astrală. Neştiind cum se formează percepţiile şi ce forţe spirituale avem pentru percepţii şi studiu, nu ştim să aprofundăm cercetările noastre pe măsura obişnuirii cu călătoria în sine. 
Percepem lumea astrală cu senzorii corpului astral, care spre deosebire de senzorii corpului fizic, sunt cuprinşi în toată masa corpului astral – şi nu pe partea ventrală a corpului, la o înălţime optimă de cuprindere a unui spaţiului în care desfăşurăm activitatea: aşa cum se petrec lucrurile în corpul fizic.
Dar şi senzorii obişnuiţi ai corpului fizic cuprind în ei elemente constituite din materii cu nivele de vibraţie diferite:
– materii eterice, care fac legătura cu corpul dublu-eteric şi susţin prin vitalizare structuri ale corpului fizic: ÎN PLUS faţă de dublarea întregului corp fizic de către corpul dublu-eteric, ceea ce întăreşte vitalizarea şi oferă posibilitatea unor percepţii accentuate, precum şi posibilitatea funcţionării superioare ale unor structuri ale corpului astral. Corpul dublu-eteric nu are senzori de percepţie, dar prin astfel de intarsii de materii eterice în structurile fizice (deci în plus faţă de dublarea structurii fizice de către întregul corp eteric) se facilitează funcţionarea materiilor astrale, dar şi mentale tot din structurile fizice, şi astfel se întăresc percepţiile cu corpul astral, cu senzorii corpului astral. Acesta este fondul pe care e bine să ştim că viziunile spontane nu sunt false, nu sunt semne de boli, aşa cum cred mulţi oameni în zilele noastre; în plus imaginile sunt bune – doar interpretarea lor poate să fie influenţată de informaţii anterioare eronate;
– materii astrale, la fel şi materii mentale şi materii cauzale (le numim aşa datorită vibraţiei lor corespunzătoare corpurilor: astral, mental şi cauzal), care pe de o parte fixează vibraţia corpului fizic la un nivel stabil de vibraţie, ia rpe de altă parte facilitează circulaţiile energetice în toate corpurile în subordine, circulaţii care au în vedere sprijinul pe aceste structuri minuscule din corpul fizic, dar deosebit de importante: din materii cu vibraţii înalte şi foarte înalte.
Nu suntem conştienţi de aportul acestor mici structuri: astrale, mentale şi cauzale, care fac parte din corpul fizic, deşi dacă aflăm că privirea periferică a corpului fizic poate “prinde” entităţi astrale sau amprente astrale (pe care spunem că le percepem cu “coada ochiului” sau “sus” şi “jos”) şi am avut o astfel de experienţă în viaţă, acum ştim că sunt reale şi percepute cu senzorii corpului astral sau mental, percepţii care sunt întărite de asemenea mici structuri eterice, astrale şi mentale de pe marginile retinei ochilor. 
În continuare, ştim acum că prin fiecare corp se manifestă câte un set de raze din radiaţia totală a spiritului întrupat, astfel să înţelegem că acestea sunt structuri care determină manifestarea împletită a razelor generale ale corpului fizic cu razele cu vibraţie înaltă, ele permit razelor mai puţin dezvoltate să fie şi ele folosite: nu sunt foarte dezvoltate pentru a crea structuri complexe, dar sunt suficiente pentru a-şi aduce aportul la formarea sau întărirea unei plaje de percepţii ele înseşi complexe.
La fel se petrec lucrurile şi cu celelalte corpuri, nu numai cu corpul fizic. Fiecare corp este sprijinit astfel şi de celelalte corpuri, de similitudini ale micilor structuri cu cele ale marilor structuri corporale. 
Adică ceea ce schema generală, diagrama nivelelelor de vibraţie – pe care o ştim cu toţii bine sub numele de yin-yang – ne aduce aminte permanent. Toate cele ce ne înconjoară pot fi uşor reprezentate în generalitatea lor printr-o astfel de diagramă yin-yang. 
La nivel de radiaţie a spiritului, astfel de raze care se manifestă prin corpul fizic, cu vibraţie înaltă dar puţin dezvoltate, fac parte dintre cele care susţin întreg corpul astral (sau mental, sau cauzal). În mod obişnuit, în viaţa curentă, folosim astfel de împletiri din corpul fizic, unde percepţiile cu structurile fizice sunt majoritare, iar cele astrale se sprijină pe cele fizice, funcţionând împreună. De aceea, când se află în călătorie astrală, concentrarea obişnuită a spiritului se face în mod spontan pe nivelul de vibraţie al celor obişnuite cu activitatea fizică, şi astfel călătorul percepe în primul rând toate cele obişnuite din viaţa fizică, creierul decodificând cu mult mai multă uşurinţă ceea ce face obiectul obişnuinţei sale: lumea fizică. De aceea vedem în călătorie astrală lucrurile sub forma lor fizică, doar într-o lumină mai frumoasă, în culori mai vii, în mişcări mai deosebite decât cele pe care le urmărim cu ochii fizici. Treptat însă, călătorul bine informat se va obişnui să-şi extindă percepţiile cu toţi senzorii corpului astral, adică şi din nivele superioare de vibraţie ale lui, astfel încât nu ne vor mai atrage atenţia doar cele asemănătoare cu partea fizică a cunoaşterii noastre, ci treptat multe altele, cu formele proprii – spre exemplu: într-un corp fluidic, ceva asemănător cu o antenă parabolică (sau cu o pălărie cu boruri largi) – va apare sub forma sa concretă, de captator-amplificator de vibraţii, cu subansamblele sale specifice. Evoluţia, prin puterea spirituală şi experienţa de folosire a acestei puteri proprii energetice, radiante, îşi va spune cuvântul treptat, determinând căutări pentru lărgirea cunoaşterii.
Este drept că, în acelaşi timp, un rol important în studii îl va avea, pe lângă experienţa anterioară în funcţie de evoluţie spiritului, şi integritatea corporală moştenită de pe liniile genetice ale părinţilor. Tocmai de aceea omul va face efort, se va strădui să-şi echilibreze cât mai mult eforturile: emoţiile, comportamentul, muncile făcute în locul altora, pentru a ajunge să cunoască şi să înţeleagă cât mai multe “rotiţe” ale lumii în care trăim. 
Toate forţele pe care învăţăm să ni le dezvoltăm ne vor aduce o îmbogăţire a cunoaşterii, a cercetării de toate felurile, în cazul nostru: de tip astral întărită cu cercetare de tip mental. Dar în acelaşi timp, un cercetător conştient nu va renunţa la percepţiile cele mai apropiate de cele ale corpului fizic, cele cu care s-a confruntat la începutul călătoriilor sale astrale, pentru ca oricând să se străduiască să înţeleagă şi cele legate de viaţa curentă: pentru că mulţi cercetători se depărtează de viaţa fizică, iar aceasta îi depărtează de semeni şi de viaţa lor nu întotdeauna uşoară. Este bine, după ce ne obişnuim cu călătoriile astrale, să ne aducem imaginile din viaţa fizică şi apoi să le cercetăm având acest sistem de referinţă, apoi să lărgim aria de pătrundere şi de desfăşurare a obiectivului până la cele mai profunde elemente cu putinţă, care ne pot ajuta pe toţi. 
Percepţia entităţilor astrale ţine tot de acest domeniu, deşi totul nu se petrece doar din acest punct de vedere, ci în funcţie de necesităţile de destin ale călătorului astral. La început, cu percepţiile obişnuite, călătorul astral nu observă entităţile astrale – dar nu numai pentru că entităţile îl lasă să-şi desfăşoare singur, atent, cercetarea, cunoaşterea lumii, dar şi aşteptând ca el însuşi să-şi extindă aria percepţiilor către profunzimi din ce în ce mai mari. Dar despre cunoaşterea entităţilor astrale vom discuta foarte detaliat în curând. 
În acest fel este necesar să privim lumea în călătorie astrală: unii se vor limita la a privi lumea în libertate, în frumuseţea ei, în strălucirea ei, zburdând printre stele, alţii o vor privi cu curiozitatea copilului care îşi priveşte pe furiş părinţii care fac baie sau sex: internetul este plin de grupuri care se autolimitează în acest fel. Alţii, care nu mai au astfel de curiozităţi, merg mai departe, studiind profunzimile lumii: şi astfel, şi radiant, şi prin informare directă, îi vor atrage şi pe ceilalţi, stârnindu-le alte feluri de curiozităţi pe care nu le-au avut până în acel moment. 

CÂTEVA EXEMPLE DE CONFUZII PRIVIND LOCUL DE IEŞIRE AL CORPULUI ASTRAL
De multe ori se confundă corpul astral cu corpul dublu-eteric, prezentările arată ca şi cum s-ar desprinde corpul dublu-eteric de corpul fizic. Acest lucru este imposibil, căci dacă ar fi aşa, corpul fizic ar fi lipsit de principalul său suport de vitalizare, pierzându-şi funcţiile şi încheind viaţa în câteva minute. Dar corpul dublu eteric are baze solide de ancorare în întreg sistemul corporal, ceea ce face călătoria astrală mai sigură decât o excursie obişnuită prin locurile plăcute nouă. 
Acest fel de a prezenta călătorul astral este datorat confuziei între corpul astral şi corpul eteric. Este bine să reţinem că, pe lângă faptul că numai corpul dublu-eteric dublează corpul fizic, el nu are structuri interioare de forma organelor corpului fizic. Celelalte corpuri fluidice sunt ca foile de ceapă, unele peste altele, şi fiecare corp fluidic are forme ale structurilor interioare specifice fiecăruia în parte – chiar dacă unele sunt asemănătoare între ele: structurile interstiţiilor, ale plexurilor, subplexurilor şi canalelor, ale complexului reptilian, structurile captatorilor-amplificatori de vibraţie, etc. Aşadar nu vom avea un ficat eteric, sau astral, sau mental, sau cauzal, dar structurile lor au o puternică influenţă asupra celorlalte corpuri cu vibraţie mai joasă, până la corpul fizic, pe care îl ajută şi prin circulaţiile energetice, precum şi prin împletirea senzaţiilor, percepţiilor, alte emisii şi recepţii pe care le simţim, dar le asociem strict corpului fizic, ştiind cert că acesta există. 
În concluzie: 
1. Corpul astral nu se desprinde paralel cu corpul fizic şi nici nu este, la ieşirea în călătorie astrală, în formă de om; procesul respectiv l-am descris pe larg în studiul "9. DETAŞAREA CORPULUI ASTRAL PENTRU CĂLĂTORIE ASTRALĂ" (pentru cei care citesc blogul de curând recomand eticheta "Studii prin călătorii astrale")- el este sub formă restrânsă, sferică, chiar dacă în primele clipe forma interioară în canalul său protector este aproximativ umană, alungită prin restrângerea canalului său, datorită presiunii de mişcare în canalul corpului astral, se îngustează până când devine ca un canal. Aşa cum am specificat în articolele anterioare, cordonul astral nu este altceva decât canalul protector de destin al corpului astral, care are în funcţiunea lui puterea de a se alungi atât cât îi trebuie entităţii pentru deplasarea sa în mediul exterior, rămânând puternic ancorat în canalul general de destin al întregului sistem corporal, pe care nici o forţă din acest univers nu îl poate distruge. Doar la finalizarea destinului, mecanismul desprinderii – atenţie! deci nu distrugerii – se activează din corpul dublu-eteric, şi nu din inserţia corpului astral, când corpul astral devine corp de manifestare a entităţii care devine după desprinderea de corpul eteric.  Este drept că o astfel de confuzie apare şi datorită faptului că entităţile astrale prin întrupare pot să-şi schimbe forma după necesităţile interlocutorului său (umană sau orice fel de altă vieţuitoare); sau după cum visăm pe cineva cu care dezvoltăm acţiuni în călătorie astrală (în stare de vis), dar de fapt tangenţele sunt tot sub formă sferică, doar creierul poate decodifica o percepţie drept imagine cunoscută în viaţa curentă sau într-una dintre vieţile anterioare comune. 
De remarcat în poza de mai sus faptul că se prefigurează undeva în zare o “fererastră” rotundă pe unde corpul astral ar ieşi din lumea noastră pentru a intra într-un alt univers, lucru care nu este adevărat; să ţinem minte această idee, o vom dezvolta la vremea cuvenită. 
2. În poza următoare apare aceeaşi confuzie – desprinderea corpului astral ca şi cum ar fi corp eteric, accentuând desprinderea pe faze, ca o “sculare” a “omului astral” care pleacă astfel din locul unde rămâne corpul fizic.


De reţinut: corpul astral (nici cel eteric, nici altul) nu prezintă toate aspectele anatomice ale corpului fizic (cum ar fi părul), nici configuraţia musculară; chiar corpul dublu-eteric are conformaţia capului omului, părul fiind vitalizat prin puterea energetică a epidermei capului şi razele corespunzătoare corpului fizic. Prima poză era mai realistă din acest punct de vedere. 
3. În poza următoare se arată desprinderea discutată anterior în josul corpului fizic, ceea ce nu este decât o derivaţie din cele discutate mai sus:


4. Am întâlnit şi reprezentări corecte, să fiu dreaptă din acest punct de vedere!... Astfel, următoarea poză arată foarte clar modul în care se prezintă corpul astral faţă de corpul dublu-eteric şi corpul fizic: în figura următoare se prezintă în mod corect corpul dublu-eteric după forma corpului fizic şi apoi a corpului astral care urmăreşte forma corpului dublu-eteric. 


 Dacă entitatea doreşte, poate lua formă umană după ieşirea sub formă sferică înafara sistemului corporal – poate lua orice fel de formă din galaxie: corpul astral are această abilitate, iar după dorinţă sau necesitate revine la forma sferică – formă care este mult mai comodă, restrânsă, pentru desfăşurarea deplasărilor oriunde în spaţiile galactice. 
Vom continua în articolul viitor cu alte câteva prezentări, pentru a corecta treptat cât mai multe confuzii în astfel de prezentări.

Niciun comentariu: