Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI:

Din comunicările ajutătorilor noştri astrali:
Scrierile cu referire la metafizică au o importanţă deosebită în gândirea umană până ce gândirea prin citire va redeveni trăire de amintire...

duminică, 8 iulie 2012

ÎMPĂMÂNTAREA (1): GENERALITĂŢI

1. DIVERSE ÎNŢELEGERI ALE TERMENULUI „ÎMPĂMÂNTARE”
Sunt multe aspecte de detaliat cu pornire de la acest termen: împământarea. Este un termen care se foloseşte în mai multe domenii, iar pentru cei care îl folosesc în domeniul ezoteric – fiind puţin pătrunsă semnificaţia sa şi întreaga fenomenologie care i se adaugă, confuziile şi neînţelegerile între oameni apar imediat...
Tocmai astfel de elemente doresc să le detaliez aici.
Indiferent în ce domeniu este folosit, termenul se referă la a realiza o conexiune cu pământul. În fizica curentă este echivalent cu a conecta un circuit electric la pământ: punct al cărui potenţial electric se consideră egal cu zero (DEX online).
Despre acest fel de împământare ştim destul de bine din viaţa curentă, astfel încât nu mai discutăm – decât pentru a atrage atenţia că nu ne referim la acest aspect. Sper să nu se supere cineva, amintindu-şi că a luat 4 la fizică întrucât nu a ştiut de ce păsărelele nu se electrocutează dacă stau pe firele prin care trece curent electric !!!...

Acum, noi să pornim la drum având în vedere cele scrise despre corpurile noastre, la adresa:
http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/corpuri.html

Discuţia despre împământare are foarte multe aspecte. Nu ştiu cum să numesc altfel decât ezoteric un anumit aspect pe care doresc să-l scot aici în evidenţă, întrucât se referă la structuri ale corpurilor noastre fluidice. Din nefericire, deocamdată ne interesăm de regulă de luminiscenţa emisă de structuri, aştept cu răbdare să începem să ne interesăm şi de structurile emitente...
De aceea invit ori de câte ori am ocazia pe cei care fac meditaţii active să se obişnuiască să pătrundă dincolo de perdelele luminoase ale corpurilor noastre.
Înainte de a intra în subiectul nostru, să mai amintim încă un aspect care începe să se răspândească în anii din urmă din ce în ce mai mult în mediul orăşenesc: explicaţii detaliate din punct de vedere fizic, precum şi recomandările în această direcţie se pot urmări în articolul cu adresa: http://viataverdeviu.ro/impamantarea-cea-mai-mare-descoperire-medicala/#axzz1zOOQlwZ1 .
Eficienţa plimbării pe sol este azi binecunoscută celor care doresc o sănătate optimă pentru derularea vieţii lor şi a celor apropiaţi. Personal nu aş numi-o chiar împământare, rămân la exprimarea „plimbare”, căci împământarea ca fenomen este o parte subtilă a trăirii mai aproape sau mai departe de sol. Recomand şi eu să se ţină cont de sfaturile din acest articol, simple şi deosebit de eficiente.
Mergând încă şi mai profund în analiza acestui fenomen, descoperim feluri încă şi mai subtile prin care o asemenea conectare cu pământul acţionează asupra sănătăţii noastre. Este important să avem în vedere faptul că trăim mai mult pe verticală, depărtaţi de pământ, iar acest lucru dăunează mult aprovizionării cu energii de toate felurile, de care avem nevoie fără să ştim bine acest lucru.
Să vedem în continuare ce se mai poate adăuga din studiile corporalităţii noastre fluidice, din acest punct de vedere.

2. MĂRŢIŞORUL NOSTRU DRAG…
Moştenim sărbătoarea primăverii prin purtarea mărţişorului – tradiţie unică în lume a poporul român, dar fiecare popor are ceva unic cu care prezintă spiritualitatea sa în lumea popoarelor omeneşti… Popoarele sud-americare – şi mă refer la populaţiile tradiţionale locale, nu la cele statornicite cu forţa pe aceste meleaguri – îl au pe Quetzalcoatl ca zeu semnificând aproximativ acelaşi lucru, cu dezvoltări însă mult mai complexe nu numai la “cozile”, extremităţile elementului (cum sunt la mărţişor capetele libere ale şnurului împletit, cu semnificaţie deosebit de complexă, după cum vom vedea), de asemenea şi Kippu-urile tradiţionale peruane: comunicarea veche prin snururi – asemănătoare runelor străvechi ale geţilor: asemănătoare modului de culegere a energiilor prin canale, plexuri şi subplexuri către canalul energetic central.
Ar fi bine să facem o discuţie separată despre aceste aspecte…
Mărţişorul semnifică o structură pe care o are orice vieţuitoare – chiar şi cele unicelulare: pentru acestea din urmă – celule-rădăcină, care de la o specie la alta prezintă dezvoltări, rafinări, apoi susţineri energetice deosebit de complexe, în funcţie de necesităţile de manifestare a forţelor spirituale, pentru fiecare evoluant spiritual întrupat pe Pământ, până la om.
Este necesar să înţelegem că toate aceste structuri sunt specifice corpurilor populaţiilor spirituale întrupate pe Pământ, dintre care o parte din ele sunt specifice întregii subzone universice în care se află galaxia noastră, o altă parte sunt specifice galaxiei noastre, o parte dintre ele sunt specifice sistemului stelar din care face parte steaua noastră (Soarele), o parte dintre ele sunt specifice chiar Pământului. ADN-ul uman – atât în corpul fizic, cât şi la nivelul tuturor celorlalte corpuri din sistemul nostru corporal, cuprinde toate elementele specifice enumerate mai sus, care se regăsesc în proporţii diferite în toate speciile de vieţuitoare planetare. Întrucât nu ştim bine acest lucru încă, credem că noi, oamenii, moştenim ceva dintr-un lanţ în care fiecare specie a evoluat doar din punctul de vedere al unor corpuri, dintr-o ramură în alta, până la oameni.
De fapt lucrurile nu stau de loc aşa, iar viitorul ne va aduce în conştientizările noastre curente asemenea aspecte ale evoluţiilor: nicidecum corporale, ci spirituale, nicidecum constituite prin hazardul condiţiilor de trai, ci prin intermediul unor corpuri create de către coordonatorii evoluţiilor noastre, pentru fiecare grup spiritual care vine la derularea unei trepte proprii de evoluţie pe Pământ.

Revenind la tema noastră de discuţie: pe scurt, mărţişorul nostru semnifică canalul energetic central – de fapt o împletitură de canale centrale, dintre care unul – canalul principal, se prelungeşte sus şi jos, dincolo de corpul nostru dublu eteric (sau vital), în fiecare corp aflat de-asupra lui, apoi se prelungeşte într-un anume fel dincolo de sfera corpurilor noastre fluidice. Toate aceste componente au atribuţii specifice necesităţilor umane de activitate spirituală, tot aşa cum – pentru fiecare specie de vieţuitoare planetare în parte – componentele speciei au atribuţii specifice necesităţilor de evoluţie ale sale. Faptul că vom regăsi anumite componente şi la specia umană, şi la alte specii, în proporţii mai mari sau mai mici, nu înseamnă că aceasta este o moştenire biologică a omului de la prezumtivi strămoşi din alte specii, dar denotă că anumite specii sunt create astfel încât să rezoneze mai mult sau mai puţin cu câmpurile umane, pentru într-ajutorări reciproce pe treapta evolutivă a scării generale pe care o urcăm cu toţii.

 
Fig.nr.1: Sistemul corporal uman complet: sfera corpurilor fluidice umane, traversată diametral pe verticală de către trei canale energetice centrale împletite, care adună de la suma celorlalte corpuri fluidice energii şi materii, necesare susţinerii activităţilor întregului sistem corporal. Iată aşadar Mărţişorul românesc…

Sistemul canalelor centrale este de fapt o împletitură de mai multe canale centrale, în principal de trei mari canale, cunoscute din literatura ezoterică orientală: la chinezi – canalul triplu încălzitor, la indieni – canalul principal Shushumna cu două canale principale: Ida şi Pingala. De fapt structura lor interioară este mult mai complexă, însă în acest studiu ne interesează în principal aspectul de mai jos.
Canalul central nu se opreşte în plexul coroanei (sahasrara), aşa cum spune literatura ezoterică indiană; bine că există însă, dăinuind de mileni, informaţii privind multe dintre structurile corpurilor noastre fluidice, de la care putem merge azi mai departe, în deschiderile şi folosirile noi, specifice schimbării vremurilor şi puterilor noastre spirituale. Azi putem merge mai departe să vedem aceste lucruri, alături de multe alte aspecte ale funcţionării tuturor structurilor noastre corporale:

 

Fig.nr. 2: Împletirea canalelor centrale ale circulaţiei energetice în sistemul corporal uman: depăşirea sistemului corporal de către canalul principal central, terminat şi la partea de sus ( nu consider că trebuie numită “superioară”, căci nu este ceva superior sau inferior nici ca structură şi nici ca tip de funcţionare), şi la partea de jos (pe care în aceste studii, aşadar, nu o vom numi “inferioară”) cu o structură de tip plex.
(figura este puţin exagerat mărită pe aspectul împletirii în interiorul sistemului corporal întreg, pentru mai buna vizibilitate, pentru înţelegere)

Cu această ocazie vreau să precizez următoarea funcţionare: aşa cum este perceput, canalul are la partea de sus funcţie de INTRARE a fluxurilor energo-materiale, la partea sa de jos TOT FUNCŢIE DE INTRARE. Corpul fiind rotund – chiar dacă în trecutul apropiat (dar în finalizare) majoritar elipsoid, deci tot structură rotunjită – toate plexurile, aflate la exteriorul fiecărui corp în parte (de la corpul fizic către exteriorul lui) au funcţie de preluare a fluxurilor energo-materiale din mediul lui exterior, iar la partea interioară au funcţie de vărsare (de eliberare) a fluxurilor energo-materiale ori în mediul exterior, ori – în corpul dublu eteric: în canalele centrale. Corpul dublu-eteric are această particularitate de a pătrunde aproape în totalitate corpul fizic, depăşindu-l cu puţin doar, în timp ce celelalte corpuri înfăşoară doar corpurile de sub ele, protejându-le, inclusiv corpul fizic, aflat în ultimul strat vibraţional al întregului sistem corporal.
Doar canalele centrale, aflate în profunzimea sistemului corporal, şi în profunzimea corpului fizic, au dublă funcţie de ALIMENTARE CU FLUXURI ENERGO-MATERIALE, ŞI NU DE INTRARE ŞI DE IEŞIRE (alimentare şi eliberare) a fluxurilor.
Aşadar canalul principal central nu se opreşte în plexul coroanei (sahasrara) şi nici în plexul rădăcinii (muladhara).
Canalele laterale: Ida şi Pingala preiau energii prin terminalele subplexurilor şi canalelor corpului eteric (preluate în principal de la corpurile de vibraţie mai mare, de de-asupra lui), precum şi din canalul central principal, care extrage energii din interiorul pământului. Energiile purtate de ele merg către ieşirile de pe părţile laterale ale nasului, acolo unde se află un subplex ce se deschide foarte mult în această perioadă de creştere a vibraţiei planetare: plexul retrocognoscibilităţii – plexul cunoaşterii tuturor celor trăite de spirit în perioadele anterioare, care are rolul de a susţine activitatea plexului frunţii (Ajna). Până în prezent, acest plex, al retrocognoscibilităţii, a funcţionat sub formă de susţinere a intuiţiei umane. El transformă treptat, dar repede, ansamblul plexurilor din regiune pentru:
– deschiderea totală a activităţii speciale a creierului în decodificarea informaţiilor care vin de la senzorii corpurilor fluidice;
– deschiderea în viitorul apropiat a puterilor spiritual-mentale, mai nuanţată la început, mai lent de lucru efectiv, de creaţie efectivă materială la început, în vederea reobişnuirii spiritului cu creşterea şi menţinerea stabilităţii în lucrări complexe de tip mental, apoi de menţinere a stabilităţii corporale în timpul deplasării omului pe verticală şi pe orizontală (zborul uman – dezvoltarea totală fenomenului pe care azi îl numim levitaţie).

Spre deosebire de canalele centrale colaterale celui principal (shushumna), care sunt proprii doar corpului dublu-eteric (sau vital), canalul principal continuă dincolo de limitele sistemului corporal, adică dincolo de plexul coroanei (sahasrara) şi dincolo de sub-plexul codal, aflat în apropiere de plexul rădăcinii (muladhara). Amândouă în viitor îşi vor unii energiile pentru manipularea prin voinţă – dar numai la nevoie, cu o mare întărire a conştiinţei – a prelungirilor canalului central.
Actualmente canalul de împământare are un rol pe care îl înţelegem lent, treptat, neputând fi manipulat în mod complex, dar vom vedea ce mare rol are acest canal, cu plexul din capătul său, despre care am discutat mai sus, nu numai în păstrarea sănătăţii – aşa cum discutăm noi acum – ci şi în conştientizarea stabilităţii corporale umane în activitatea de dematerializare a creaţiilor materiale umane, însoţită simultan de împământarea materiilor rezultate din dematerializare. Vom avea în partea a 4-a acestui studiu detalii despre această activitate.
Este necesar de punctat, dacă tot am pomenit de activitatea de împământare materială ca proces de finalizare a dematerializărilor, despre desfăşurarea activităţii de creaţie materială – materializare mentală – cu sprijinul celuilalt capăt al canalului central, cel de sus.
În creaţia materială mentală, oamenii încep să studieze o creaţie mai întâi realizând un eşantion. Creaţia aceasta – creaţie materială eşantionară – se desfăşoară de-asupra manşonului eteric al planetei, manşon care se termină înconjurând partea pământoasă a planetei, la câţiva kilometri de cel mai înalt vârf planetar şi de acolo dincolo de înălţimea locului la care poate ajunge orice vieţuitoare planetară pe cale naturală: căci acest manşon protejează energetic (şi nu numai) partea pământoasă a planetei şi toate vieţuitoarele subterane, terestre şi aeriene ale spaţiilor planetare.
Creaţia materială eşantionară se referă, pe scurt, la realizarea unui eşantion de material, cuprinzând structurile necesare construcţiilor umane. Este un studiu parţial de lucru, pentru elementele de care omul nu este foarte sigur în creaţia sa, pe care îl execută dincolo de matricea eterică locală, pentru a nu deranja alţi semeni şi orice altă vieţuitoare planetară.
Numai şi din studiul acestui fel de creaţie ne putem da seama cât de evoluată a fost în străvechimi omenirea din orice punct de vedere şi mai ales din punctul de vedere al protecţiei biostemului planetar, cu infinită grijiă pentru respectarea creaţiei semenilor: şi nu numai, după cum vom vedea.
În această activitate, omul se sprijinea, aşadar, pe partea de sus a canalului central pentru materializare şi pe partea de jos a canalului pentru împământarea elementelor rezultate din dematerializarea creaţiei sale, după ce aceasta îşi împlinea rostul şi omul nu mai avea nevoie de ea. Se oferea astfel pământului, planetei, materialul folosit: adică fluxurile energo-materiale preluate menatl din împrejurimile planetei, din fluxurile circulante în mediul planetar, adică cele care puteau fi folosite de planeta însăşi în timp ce omul îşi realiza şi îşi folosea creaţia sa materială. Omul reda astfel planetei materialul depunându-l direct acolo unde ar fi stat de drept dacă nu-l prelua el din aerul planetar.

3. QUETZALCOATL: ŞARPELE CU PENE…
Se poate studia azi, dincolo de luminiscenţa radiată de structurile corporale, modul în care se branşează toate plexurile tuturor corpurilor la împletitura canalelor energetice centrale:

 

Fig.nr. 3: Sistemul corporal uman, cu plexurile, subplexurile şi canalele de alimentare cu fluxuri energo-materiale

Vom avea canalele centrale, plexurile centrale coaxiale: adică distribuite ca un set de pahare – pahar în pahar, de la coroană la rădăcină, pe verticală, iar pe direcţia ventral / dorsal: plexul central (de-asupra celui numit plexul solar sau Manipura) şi structura simetrică în spate, pe orizontala sistemului (plexul solar dorsal sau Manipura dorsală). Restul plexurilor sunt distribuite şi asimetric, şi discentric, după cum sunt necesităţile de constituire a corpurilor, de hrănire şi de folosire, conform învăţăturilor din acest punct al universului.
Corpurile fluidice însă nu au numai plexurile cunoscute, menţionate în învăţăturile ezoterice doar pentru corpul dublu eteric, ci şi multe altele, răspândite neuniform în componenţa structurilor celorlalte corpuri fluidice.
Şi nu sunt numai astfel de plexuri, ci un sistem mult mai complex de sub-plexuri şi canale cu funcţionalităţi multiple, după cum şi sarcinile de destin ale oamenilor sunt multiple – ţinând cont în primul rând de complexitatea forţelor spirituale ale spiritelor umane – creatoare conştiente înaintat universalizate.
Iată-l aşadar pe Quetzalcoatl – Şarpele cu Pene, al populaţiilor central- şi sud-americane: populaţiile tradiţionale de sorginte străveche toltecă.
Să mai precizez ceva: sistemul nostru corporal complet: cu corp fizic şi corpurile ajutătoare fluidice, este prezentat aici schimbat – de la forma ovoidală, de elipsoid, la forma sferică – aşa cum este deja schimbat pentru mulţi oameni. Mă străduiesc de ani de zile să atrag atenţia clarvăzătorilor asupra acestui aspect, celor care efectuează meditaţii active, dar până în prezent doar câteva persoane active din acest punct de vedere au luat hotărârea să cerceteze acest element: sfericitatea actuală a sistemului nostru corporal – pe care au descoperit-o şi ei, la rândul lor. Voi atrage atenţia ori de câte ori va veni vorba despre această schimbare. De aceea desenele prezintă sferic sistemul nostru corporal, şi nu ovoidal – aşa cum s-a prezentat sistemul nostru corporal de-a lungul ultimelor 8-10 milenii. Nu toată populaţia umană a ajuns la această formă: unii oameni se nasc preluând deja de la părinţi această sfericitate, alţii – majoritatea oamenilor – sunt în plin proces de sfericizare a corpurilor, prin dezvoltarea sub-plexurilor şi canalelor din regiunea diametrului orizontal (dorso-ventral) al sistemului.
De remarcat faptul că populaţiile autohtone americane (nord, central şi sud- americane), de rădăcină atlantă şi toltecă, precum şi populaţiile care s-au perpetuat pe teritoriul Europei – de rădăcină atlantă – sunt cei care sunt favorizaţi de vibraţia înaltă a pământurilor. Asiaticii au avut întotdeauna o vibraţie medie a pământurilor lor (inclusiv Australia). Cei care s-au strămutat în America de Nord, la fel ca şi europenii care s-au strămutat de 1-3 secole în acele pământuri au beneficiat de vibraţia cea mai scăzută dintre continentele lumii. Spun că au beneficiat – şi nu este greşeală, căci în acest fel spiritele mai lente au avut parte de o impulsionare, şi astfel accelerare a elementelor de conştiinţă proprie în aceste regiuni ale planetei. Şi eu studiez în prezent derulări mult mai aprofundate ale acestei realităţi.
Voi reveni şi cu desen şi cu explicaţii privind modificarea formei sistemului nostru corporal, chiar dacă am mai prezentat aceste lucruri şi cu alte prilejuri.
Imaginea generală a ansamblului canalelor centrale, cu plexurile, subplexurile şi capilarele de alimentare cu fluxuri energo-materiale este asemănătoare cu imaginea unui şarpe cu pene mai apropiate sau mai depărtate de canalul central.

 

Fig.nr. 4: Ansamblul cel mai apropiat de clarviziunea contemporană generală a sistemului circulator al fluxurilor energo-materiale în sistemul corporal uman: Quetzalcoatl – Şarpele cu Pene.

Elementele arhetipale ale ansamblului corporal uman (ca şi al tuturor celorlalte vieţuitoare pământene) determină modificări de diferite feluri ale corpurilor noastre, în funcţie de vibraţia planetară, iar pentru oameni în mod special, în funcţie de vibraţia planetară şi în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, conform sarcinilor sale de destin: individuale şi/sau de grup planetar (se va studia elementul de discţionar „Arhetipal” la adresa : http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/arhetipal.html ).
Putem să trecem în revistă astfel de transformări , care au avut loc de-a lungul timpului, pentru a înţelege şi transformările care au loc în prezent : ca REVENIRE la sistemul optim de desfăşurare a forţelor radiante ale monadelor întrupate pe Pământ. Iată de ce – şi nicidecum nostalgic – încerc să pun accent pe aceste repere ale realităţii noastre de acum, şi mai puţin pe nişte elemente de înţelegere ale vieţii de prin alte părţi ale universului. Astfel de locuri pe care trebuie să ni le amintim sunt cele din care am venit cândva pe Pământ, şi suntem acum în pragul plecării “acasă”, prin călătorii spirituale (şi nicidecum prin nave create tehnologic, cu propulsie materială sau energetică de orice natură, nicidecum în calitate de clone ale unor extratereştri, nicidecum fiind în prag de a fi distruşi, sau devoraţi, sau “înălţaţi” de către aceştia). Vom lăsa corpurile noastre altor populaţii spirituale, iar dintre noi, cei care suntem acum aici, pe Pământ, vor rămâne doar ajutătorii care trebuiesc să-şi finalizeze sarcinile de ajutor – nicidecum „pedepsiţii” Pământului...
Odată cu creşterea vibraţiei planetare vom reveni treptat la formele de manifestare anterioare, reluându-ne activităţile normale pentru alte etape de evoluţie, aşa cum s-au petrecut lucrurile acum 10 milenii, când procesul de schimbare a avut repere inverse de modificare, pe care le vom înţelege acum noi, cei întrupaţi şi atunci, şi acum…

Să vedem acum alte detalii ale corporalităţii noastre, aşa cum îl avem mulţi dintre noi acum, aşa cum va arăta el pentru toată lumea, în viitorul foarte apropiat.

 

Fig.nr. 5: Structura detaliată a sistemului central de circulaţie a fluxurilor energo-materiale al sistemului corporal uman
Legendă:
1. Plexul coroanei (sahasrara);
2. Plexul rădăcinii (muladhara);
3. Plexul central partea ventrală (manipura ventrală);
4. Plexul central partea dorsală (manipura dorsală);
5. Canalele centrale de captare şi circulaţie a fluxurilor energo-materiale până în centrul sistemului corporal uman cu corp fizic de manifestare: canalele multistratificate interior – Ida, Pingala şi canalul principal Shushumna;
6. Canal structural care porneşte din plexul frunţii (Ajna): “Şarpele frunţii” care apare hiperdezvoltat în bazoreliefurile antice egiptene;
7. Canal structural de acelaşi fel cu canalul central Shushumna, pe direcţia plexului coroanei (sahasrara), aflat în prelungirea acestuia dincolo de structurile ultimului corp fluidic al omului: ori corpul dumnezeiesc (sau atmic), ori corpul enesic, ori corpul supraenesic. Este structura de ancorare cosmică a spiritului întrupat; caracteristici ale funcţionării sale vor fi detaliate în continuare;
8. Canal structural de acelaşi fel cu canalul shushumna, aflat în prelungirea acestuia, înafara sistemului corporal, în partea de jos, pe direcţia plexului rădăcinii (chakra Muladhara), dincolo de ultimul corp fluidic al omului. Este structura de ancorare planetară a spiritului întrupat; caracteristici ale funcţionării sale vor fi detaliate în continuare.

Să avem în vedere faptul că numai plexurile de pe corpul dublu-eteric (sau vital) sunt cele cunoscute prin denumiri în limba sanscrită: Muladhara, Swadisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Plexurile centrale sunt numirile plexurilor având la bază: Sahasrara şi Muladhara, precum şi Manipura cu dublă ieşire dorso-ventrală. Când discutăm despre structurile de ancorare universică şi de ancorare planetară (sus şi jos sau cap-picioare), avem în vedere structurile pahar în pahar aflate de-asupra acestor plexuri de pe corpul dublu-eteric (vital). Vom detalia în continuare.
Sunt multe lucruri despre care se poate discuta aici referitor la plexurile corpurilor noastre fluidice. Atrag atenţia cu acest prilej, spre a reflecta asupra cunoaşterii generale şi în detaliu a lumii în care trăim, cunoaştere pe care de multe ori o desconsiderăm: crucea general-creştină şi semnul crucii creştine simbolizează cunoaşterea canalelor centrale, împreună cu întărirea energetică pe linia inimă-mâini: inima – motorul corpului omenesc, împreună cu mâinile folosite în lucrările care stau la baza învăţăturilor noastre din această perioadă planetară.
De asemenea, privind chiar imaginea structurilor de acest fel ale corpurilor noastre fluidice, să facem comparaţie cu Crucea Malteză: să conştientizăm aşadar felul în care se perpetuează cunoaşterile umane de-a lungul perioadelor de mare dificultate ale omenirii.

 

Fig.nr. 6: Element-simbol al cunoaşterii distribuţiei plexurilor centrale ale sistemului corporal fluidic omenesc.

Un alt aspect deosebit de important este faptul că nu toate vieţuitoarele planetare au asemenea distribuţii ale sistemului circulator energetic central:
– vieţuitoarele planetare până la mamifere (exclusiv) nu au împământare, întrucât ele sunt deja spirite intra-planetare, aflate în câmpul de vitalitate profundă al planetei; ceea ce necesită ele este numai de legătură cu biosistemul înconjurător, pentru formarea instinctelor de hrănire, protecţie şi deplasare planetară.
Cu mamiferele lucrurile stau însă cu totul altfel: mamiferele au două rânduri de împământare, întrucât ele nu au numai un canal de universalizare, ci 3 canale: cele două canale cap-coadă şi dorsala Manipurei. În schimb, au două prelungiri pe direcţia burţii: pe direcţia plexului solar (central: Manipura) şi pe direcţia corespunzătoare plexului splenic (Swadisthana). Este interesant de urmărit mai multe aspecte privind această distribuţie – care este o pregătire treptată a spiritelor întrupate acum pe Pământ ca mamifere: o pregătire din timp, treptată pentru că este deosebit de cuprinzătoare, pentru creaţia mentală a creatorului universal care va ajunge orice mamifer de azi în treptele sale de evoluţie, în continuare, până la om. Vom discuta separat despre acest lucru.
Aş vrea să adaug aici, la acest aspect, doar ceva foarte interesant, care vădeşte multă cunoaştere a acestor aspecte ale vieţii planetare: pe o tapiserie aflată în Biserica Neagră (Braşov) leii sunt reprezentaţi având o floare de crin în vârful cozii, ceea ce dovedeşte cunoaşterea faptului că vârful cozii mamiferelor (mai mult sau mai puţin dezvoltată de la o specie la alta) este capătul canalului energetic central, terminat cu un plex pentru procesarea energiilor exterioare, conform necesităţilor lor de trai curent.

 

Fig.nr. 7: Distribuţiile canalelor de împământare – universalizare la mamifere.

4. O PRIMĂ CONCLUZIE...
Extensia canalului central către pământ are o foarte mare importanţă – mai ales în zilele noastre – în perioada de joasă vibraţie planetară. Canalul realizează de fapt această împământare, necesarul este ca acest canal să ne fie cât mai aproape de pământ: să fim noi, oamenii, cu... picioarele pe pământ. Deocamdată nu am ajuns la puterea de a ne manipula prin voinţă acest canal, chiar dacă în meditaţiile noastre active – pentru cine le face – nu îl putem lungi cu adevărat; dar este bine să ştim că cel puţin facem acest exerciţiu până când puterile ne vor creşte, vom fi pregătiţi să vedem că se fac oarece modificări, percepându-le clar, chiar dacă vor fi foarte mici la început. A ne scălda în ideea că putem să facem asta peste zi, ca un miracol, ca pe o „minune” dumnezeiască, crezându-ne imediat Dumnezei, atunci când ne imaginăm că ceva, o energie, coboară din plexurile noastre lombare, doar pentru că energiile noi ne permit acest lucru – asta da, este o iluzie după părerea mea. Energiile acţionează treptat asupra noastră ; pentru o astfel de acţiune lentă au şi fost aduse parţial şi treptat în avans, aşa cum am tot discutat până acum: pentru ca trecerea să fie încă şi mai lentă decât dacă ajungerea energiilor noi ar fi venit deodată, în decurs de doar 100 de ani, strivindu-ne conştienţa de zi cu zi, luptându-ne încă şi mai crunt pentru ceva ce nu era încă – şi nu este încă – în obişnuinţa multora dintre oameni.
Tocmai de aceea nici nu poate fi vorba despre o schimbare radicală la finele acestui an, care nu poate ţine nici de transformarea soarelui într-un alt fel de stea (cei care cunosc legile fizicii, foarte reale în partea pe care o aprofundăm azi, acum, aici), nici de presupusa transformare a planetei Jupiter în al doilea soare (literatura SF ajunsă la nivelul de mase conform scrierilor din anii ’70 – ’80 ale lui Arthur C. Clarke, seria Odiseilor sale Spaţiale). Vom trăi şi vom vedea cu ochii noştri ce înseamnă să fi ignorat cunoaşterea fizică – măcar şi atât cât este ea, pentru a gândi cu toţii asupra aspectelor sale, fără teamă sau iluzii deşarte...
Aşadar nu putem încă manipula acest canal de împământare, însă putem să fim cât mai aproape de scoarţa pământoasă a planetei, pentru ca partea de jos a oului/sferei fluidice a sistemului nostru corporal să aibă posibilitatea pătrunderii în interiorul planetei.

Necesitatea manipulării canalului de împământare este o activitate corporală specifică nu neapărat etapei de joasă vibraţie planetară, pe care o traversăm încă, ci tuturor etapelor creatorului conştient, care se foloseşte de tot ceea ce este specific folosirii corpului fizic: hrănire majoritară prin intermediul aparatului digestiv, deplasare prin intermediul aparatului locomotor; comunicare prin intermediul sistemului superior al aparatului digestiv + ajutorul întăriturii eterice vibraţionale, paralelă cu faringele şi laringele (barba eterică a tuturor oamenilor); orientare în spaţio-temporalitatea planetei şi societăţii prin simţurile formate de senzorii corpului fizic.
În aceste condiţii de azi, cu folosirea minimală a corpului de vibraţie mentală pentru derularea aceloraşi activităţi umane de mai sus: deplasare, comunicare, relaţionare şi creaţie materială (mai puţin hrănirea, care în perioada de folosire majoritară a corpului mental are loc prin osmoză, adică prin circulaţie intensă prin piele), omul are nevoie PERMANENTĂ de o puternică ancorare în corpul fizic al planetei. Această ancorare îl ţine în legătură permanentă cu cu energiile culese prin plexul din „vârful cozii” fluidice – acea prelungire înafara sistemului corporal a canalului central (Shushumna). El poate să se extindă mult în spaţiul intraplanetar, atrăgând energiile „pure” – adică neamprentate de biosistemul planetar şi de propria societate. Această „coadă” eterică caută şi culege energii şi materii nu numai eterice, ci de toate felurile planetare: neamprentate – aşa cum am scris – adică aşa cum vin ele de la steaua care guvernează planeta şi de mai departe, de la nucleul galactic. Pentru că la suprafaţă, această „coadă” este constituită din materii eterice, dar în interiorul ei are structuri coaxiale din materii de mai multe vibraţii: de la etericul exterior – la cauzalul profund interior, adică aceleaşi structuri pe care le are şi planeta în profunzimea ei. Vârful cozii, dotat cu o structură de tip plex, va prelua fluxurile energo-materiale, pe care le va trimite de la un corp la altul, până la canalul central al corpului dublu-eteric, din interiorul corpului fizic. Adică în acelaşi fel cum toate celelalte corpuri transmit prin plexuri fluxuri de energii şi materii către canalul central, de unde fluxurile difuzează în canalele laterale şi apoi în celelalte structuri ale corpului dublu-eteric, aprovizionând mai departe corpul fizic cu materiile şi energiile necesare constituirii şi funcţionării sale complexe, aşa cum ştim azi.

„Ancora” de împământare, care este percepută de către clarvăzători luminoasă şi astfel lată, voluminoasă pentru cei care au structurile sănătoase, este un element destul de puţin înţeles, de aceea nediscutat pe scară largă. Eu nu l-am întâlnit decât în elementele de cultură populară română: capetele stufoase ale Mărţiţorului nostru drag, precum şi în elementele de cultură peruană: statuete, colane cu figurine, inele şi brăţări cu ornamente bogate, însă necunoscute chiar de către oamenii de cultură etno din ţara lor, căci nu se consideră necesară luarea în consideraţie a aspectelor de „fantezie” populară veche... Cam la fel ca şi la noi!!! Încă...

 

La vremea cuvenită vom discuta mult despre această reprezentare, care reprezintă mult mai multe elemente de cunoaştere corporală subtilă, specifice corpurilor de tip toltec, a treia adevărată rasă omenească: conform corporalităţii fluidice: de tip atlant, de tip lemurian şi de tip metis între atlant şi lemurian: toltec (toltlec la origine).

Sunt multe de discutat privind structura şi funcţionarea în diferite moduri, timpuri, situaţii. Necunoaşterile noastre au condus mai ales acum, în ultimii ani, când s-a dezvoltat mult cunoaşterea călătoriilor astrale conştiente (vis lucid, conştient) : din intuiţii pe care nu ştim bine cum să le folosim, complexe în felul lor (şi nici asta nu prea ştim încă, dar vom recupera) omul păstrează mai mult ceea ce este apropiat de felul în care a trăit în ultimele milenii: adică în imperiul iluziilor sau – la antipod – al fricilor, al temerilor. Astfel a apărut pentru unii frica de călătorii astrale, născută din temerea că s-ar putea rătăci, că nu s-ar mai putea reîntoarce sufletul înapoi. De fapt mi s-a spus asta cu o dublă confuzie: frica de a nu se mai întoarce spiritul înapoi în trup. În primul rând nu „spiritul”, ci radiaţia spirituală care constituie şi întreţine sistemul corporal nu părăseşte corpul fizic şi nici un alt corp din sistemul nostru corporal pe timpul somnului – căci starea este identică cu aceea a somnului nostru obişnuit – aşadar nici pe timpul unei călătorii astrale care poate deveni la un moment dat conştientă, lucidă. Tot aşa cum nu s-ar fi putut vreodată „pierde” spiritele în lumea materiei fizice – o altă încredinţare care circulă şi ea, de asemenea: că am fi de fapt „pierduţi” în această lume fizică, de care nu am putea scăpa decât atunci când ni s-ar face ori silă definitivă de ea, de corpurile noastre „murdare” şi „imperfecte”, silă de oameni ce suntem şi de toţi ceilalţi semeni de care suntem înconjuraţi...
Trist – dar uite că se gândesc oamenii şi aşa. Şi nu numai laici, ci şi religioşi...
Tocmai pentru a contribui şi eu la îndepărtarea omului de necunoaştere, la îndepărtarea de confuziile care stau la baza unor asemenea încredinţări, pentru a nu se mai da curs distorsiunii unor intuiţii proprii, sunt de părerea că trebuie să aprofundăm multe lucruri legate şi de acest subiect. Vom vedea, în următoarele 3 părţi detalii privind unele aspecte ale funcţionării corpurilor noastre, structurilor lor, precum şi funcţionării lor în diferite perioade ale evoluţiilor omenirii pe Pământ.

7.12.2014: întrucât s-au operat modificări ale siteului www.bucuria-cunoasterii.ro, se schimbă adresa din comentarii cu o nouă adresă: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articole/6.-energetica-stelar-planetara.html

3 comentarii:

GoldixAg OM spunea...

Referitor la asezarea si interactiunea "plexurilor" pe corpurile energetice umane , eu personal, o aseman cu planeta - pamintul . Curentii oceanici, curentii aerieni, interactiunea dintre medii chiar daca sunt diferite (lichid - gazos), schimbul si "simbioza" dintre ele creeaza acel tot care determina sustinerea vietii.
Fig.nr.6 - o sugestie : priveste-o sau mai bine spus schimba unghiul de vizualizare al plexurilor , uitate in 3D nu in 2D. Daca iti creeaza suspiciuni si dubii ceea ce afirm uitate la iconografii vechi in care sunt reprezentari ale ISUS , diverse cruci si vei observa ca mai apar 2 "brate" - "plexuri" pe orizontala. In reprezentarile unor cruci le vei identifica ca "discul" - lumina din intersectia bratelor. Plexurile in general, le mai gasesti prezente si in nimbul din jurul capului lui Isus, discret si bine'nteles disimulate intr-o cruce.
Pozitionarea aripilor lui "Quetzalcoatl – Şarpele cu Pene", la europeni este reprezentata de multe ori ca fiind ... INGERI. Stiu e aiurea dar ... imi asum cele afirmate. Mai apar diverse plexuri - brate energetice pe care vad ca le mai amintesc citiva dar destul de vag si foarte rar. In general au succes cam multe aberatii ,insa ma bucur ca mai exista oameni ca tine care le mai amintesc asa cum sunt si nu-i este frica de penibil.
Ideea a ceea ce afirm nu e de a te corecta, ci de a prezenta si "unghiul" meu de vedere (chiar daca poate e ... gresit)

Namaste

Cristiana spunea...

Bună dimineaţa, Omule, mă bucură mult comentariul tău, pentru care nu pot decât să te încurajez.
Nu am decât un singur lucru de corectat: că mă strădui să fac o prezentare pe hârtie - 2D - a celor pe care eu le văd multidimensional şi într-o complexitate care la început m-a ameţit complet!! Apoi le-am luat pe rând şi le-am disecat pe capitole, pentru altfel le încurcam rău de tot!! Aşa s-au născut studiile mari de pe www.bucuria-cunosterii.ro, unde însă nu am apucat până acum să introduc decât cca.1% din toate studiile... mai discutăm despre asta. Au mai fost cititori care au crezut că prezint desene preluate de la alţii şi m-au îndrumat să privesc dincolo de 2D - de fapt sunt propriile mele desene pe care mă strădui să le prezint în acest fel şi cât mai simplu cu putinţă, pentru ca toată lumea să înţeleagă şi pentru că nu am alte posibilităţi: programe pe PC etc. Mă străduiesc de ex. să pun pe hârtie modul de prezentare a oraşelor lemuriene şi atlante, nimeni din jurul meu nu m-a putut ajuta până acum. Dar le fac încet şi cu răbdare, pe bucăţele, ca să se înţeleagă.
Aş dori să observi că studiile mele de pe ici şi colo sunt cu direcţionare pe un anume subiect: aici nu discutam despre plexuri în general, ci discutam despre împământare şi toate cele legate de acest fenomen, aşa cum mai vin în continuare cam 3 părţi, deşi sunt mult mai multe de scris, deocamdată fac numai deschideri de subiecte, ca să fac referiri la ele în studiile istorice şi generale: la studiile generale de pe site voi deschide în curând un capitol foarte amplu - şi vreau să fac un site separat: Sisteme Spirituale, care să cuprindă tot ce lucrez cu privire la monade, radiaţia monadică şi sisteme corporale constituite în radiaţia monadică.
Aşadar tema generală legată de plexuri este deosebit de amplă şi nu se poate expune repede pe câteva pagini de blog. DAR DA! îmi place cum ai expus câteva idei privind reprezentarea plexurilor corpurilor noastre în iconografia creştină. Eu tot spun că voi face o prezentare deosebit de bună a multor lucruri legate de radiaţia spirituală, de lucrarea mentală a omului - într-un filmuleţ care circulă cu folos pe net: Dansul celor 1000 de mâini. Ajung eu şi la această prezentare!!
Deocamdată însă ţi-aş propune să te gândeşti şi la ideea că îngerii nu sunt numai reprezentări ale forţelor noastre radiante sau a deschiderii unor plexuri, ci chiar entităţi astrale ajutătoare care ne sprijină pe anumite direcţii de sarcini de destin, sarcini care au la bază structuri corporale de diferite vibraţii şi circulaţii energetice din sistemul nostru corporal.
Da, în aura sfinţilor sunt multe plexuri reprezentate, noi le credem chiar pietre preţioase şi spunem că, dacă ei au purtat aşa ceva, de ce să nu purtăm şi noi... Trist...Sau dacă ei au purtat, de ce să nu poarte şi preoţii haine cu aur şi pietre preţioase?? încă şi mai trist... sau: se pun cristale în acele puncte pentru că icoanele asta ar prezenta... Eu aş lăsa libere astfel de canale - dar asta este o altă discuţie, altă dată...

Cristiana spunea...

Acum, privitor la planetă:
Sigur că planeta are sisteme de formaţiuni care asigură energizari de aceeaşi natură cu cele ale corpurilor vieţuitoarelor planetare. Dacă te interesează, citeşte Energetică Stelar-planetară pe adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/category/studii-generale/capitolul2-energetica-stelar-planetara/1-energetica-stelar-planetara/
Chiar pregătesc un mic articol legat de faptul că fiecare popor vede energetica planetară din perspectiva sa şi crede că în teritoriile sale s-ar afla cele mai multe dintre cele mai importante puncte planetare... Noi zicem că Anahata planetei e în România, alţii prin alte părţi... nu insist, mai bine ne-am preocupa de cunoaşteri profunde fără iz de unicat şi vom înţelege că lucrurile stau puţin altfel: nu există structuri mari sau mici, importante sau mai puţin importante, ci fiecare palmă de pământ şi fiecare unde de ape şi de cer este importantă în sistemul general al acestui loc din univers...
Trebuie să fug la serviciu, mai discutăm !!!