Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI

Din comunicările astrale...

Sunt două principii fundamentale pe care le moştenim de la începutul evoluţiilor spiritelor umane pe Pământ.

1. De la entităţile transcedentale, care ne-au creat condiţii de întrupare şi de trăire pe Pământ:

SĂ NU PIERDEM NICIODATĂ LEGĂTURA CU ENTITĂŢILE NOASTRE AJUTĂTOARE (astrale, interdimensionale şi dimensionale, precum şi întreaga verticală spirituală coordonatoare a evoluţiilor noastre: adică cu toţi cei pe care, la un loc, formează sintetic pe Dumnezeu).

2. După ultima glaciaţiune, când vibraţia naturală a planetei a scăzut foarte mult, de la Moşii popoarelor (conducătorii spirituali întrupaţi pe Pământ: care ne-au născut noul neam şi astfel ne-au creat noi condiţii de întrupare şi de trăire, cei care ne ajută concret pentru restrângerea timpului de manifestare grea pe Pământ şi restrângerea relelor pe care le-am putea face fără ajutorul lor):

SĂ PROTEJĂM ÎNTREAGA VIAŢĂ DE PE PĂMÂNT, ÎN LIMITA PUTERILOR ŞI CONDIŢIILOR PE CARE NI LE POATE OFERI PLANETA, ÎN PERIOADA CU VIBRAŢIA EI CEA MAI JOASĂ.

(Voi relua din când în când aici această comunicare şi voi detalia prin tot ceea ce voi scrie pe blog, la eticheta Tradiţii.)marți, 18 ianuarie 2011

SISTEMUL NOSTRU CORPORAL - PASUL CĂTRE ETERNITATE (1)

Aşadar, să nu uităm niciodată: fiecare element de cunoaştere material-funcţională din mediul nostru înconjurător trebuie să aibă ca finalizare înţelegerea unor forme de simţire, a unor particularităţi de evoluţie ale unor spirite sau grupuri de spirite aflate oriunde în universuri.

Putem să ne numim în toate felurile: cercetători, vizionari, clarvăzători, etc. ... însă dacă cercetările merg doar până la un punct, ele nu ne vor face decât un exponent al informaţiei existenţei ca atare, până când explicaţiile vor veni, apoi vor fi dezvoltate şi se vor forma trepte de înţelegere prin care se vor forma noi câmpuri de învăţătură planetară.
Cu cât ne vom mobiliza mai mulţi oameni, cu curaj, în cercetarea de acest fel, cu atât vor fi aprofundate mai multe astfel de câmpuri de cunoaştere.
Ceea ce doresc eu să fac este să ajungem să ne învingem teama de a fi denigraţi pentru confuziile şi greşelile inerente oricărui domeniu de cercetare. Mă sprijin pe explicarea confuziilor pe care le percep în cele pe care le aflu şi eu, la rândul meu, fără să uit să întăresc ceea ce percep eu însămi - care însă în perioada următoare se poate dovedi incomplet, incorect. CĂCI FORŢELE NOASTRE SE DESCHID PE RÂND, ÎN FUNCŢIE DE CREŞTEREA VIBRAŢIEI MEDII PLANETARE, în funcţie de creşterea celei stelare şi galactice. Este o perioadă în care nu adevărul absolut, adevărul ultim - ci drumul până la el, îmbogăţirea cunoaşterilor prin elemente mărunte, şi multe, conduc la înţelegerea felului de constituire şi de funcţionare a lumii în care trăim. Fără aceşti paşi nu am putea strânge suficientă experienţă pentru a ne face paşii următori.

FOARTE MARE ATENŢIE LA CORPURILE NOASTRE
O parte a teoriilor circulante azi în lume ne cer să ne desconsiderăm propriul corp fizic:
- ori denigrând materia şi materialitatea ca atare, în vederea concentrării întregii atenţii asupra aspectului religios al vieţii;
- ori punând pe primul plan un anumit fel de activităţi mentale, menite să conducă la crearea unui alt corp, energetic, aşadar crezut imaterial: la fel cum sunt crezute a fi sferele de lumină din preajma noastră - fără consistenţă, doar o lumină strânsă într-un anumit moment al existenţei spiritului, care ar circula fără corp în lume. Şi doar pentru o anumită acţiune, îndreptată către ajutorarea personală a unui om, şi-ar încropi repede un astfel de corp, cu puterea creatoare a minţii spiritului. De fapt asemenea corpuri sunt materiale, sunt corpuri astrale: cu structură fixă - chiar dacă o astfel de structură este foarte maleabilă, pliabilă fără să-şi piardă nimic din fineţea, subtilitatea şi funcţionalitatea foarte înaintată, comparativ cu corpurile noastre fizice.

Cele două feluri de îndrumări sunt bune, în sine, pentru obţinerea unui rezultat necesar omului: păstrarea încredinţării privind realitatea şi ajutorul divinităţii şi întărirea concentrării mentale într-o lume entropică (dezordonată), gălăgioasă, care încurajează superficialul din raţiuni obscure.
Dar ele sunt răspândite fără cunoaşterea:
- modului în care omul trebuie să-şi înţeleagă partea de contribuţie efectivă la propria viaţă şi să înţeleagă faptul că divinitatea creează toate ajutoarele pe care ştie bine că trebuie să le dea, fără să i se ceară, şi mai ştie bine că trebuie să ofere în continuare ajutor atunci şi exact atât cât omul nu se moleşeşte obişnuindu-se să tot ceară şi să tot fie ajutat;
 - în al doilea caz, susţinerea este fără cunoaşterea modului în care chiar corpul fizic este poarta de trecere către alte dimensiuni ale trăirilor noastre, care la rândul lor se constituie în porţi de plecare efectivă către alte locuri din univers. O astfel de susţinere se sprijină pe intuiţii şi chiar, uneori, pe percepţii reale ale unor structuri corporale: existente aici - dar şi de plecare efectivă de pe Pământ, a căror constituire, dezvoltare şi folosire nu sunt însă cunoscute şi care dau astfel naştere al speculaţii. Care la rândul lor pot conduce la separarea oamenilor: creând sentimentul de superioritate celor care acceptă să încerce să facă ceva (un spaţiu energetic, un „corp" sau bulă energetică) sau sentiment de inferioritate cu revoltă celor care nu se simt în stare de aşa ceva - nici prin încredinţare, nici prin putere de concentrare.
Oricum, tendinţa care se formează este aceea de a desconsidera - mai tranşant sau mai blând - corpul fizic ca idee de existenţă, chiar dacă prin semnalele lui ne trage imediat de mânecă să-l îngrijim. Ideea de alt corp, situat undeva deasupra capului nostru se sprijină pe informaţiile, intuiţia şi uneori clarvederea unei formaţiuni aflată puţin dincolo de corpul nostru cauzal: selectorul de vibraţii - reprezentat în picturile si bazoreliefurile egiptene antice prin sfera aflată deasupra capetelor oamenilor (interpretată ca fiind reprezentarea Soarelui). Selectorul de vibraţii este o structură ajutătoare pentru fiecare sistem corporal în parte, având particularităţi stabilite pentru fiecare spirit, în funcţie de sarcinile sale de destin. El nu limitează energiile pe care le primeşte fiecare corp în parte, ci gestionează vibraţiile pe care le primesc corpurile din sistem: de la corpul cauzal până la corpul fizic: doar amplifică acele vibraţii care pot ajuta spiritul întrupat să-şi ducă toate sarcinile de destin la bun sfârşit.
De cele mai multe ori sfera aceasta se poate percepe mai mare sau mai mică, de culoare alb-argintie, dar şi de culoare închisă, până la negru, în funcţie de segmentul de vibraţii pe care îl gestionează în fiecare moment. Dacă mediul înconjurător este de vibraţie mai joasă decât are nevoie spiritul în acel moment pentru a se manifesta, în zilele noastre mai ales pentru a interacţiona cu semenii săi, selectorul va amplifica doar vibraţiile superioare din mediul de trai al momentului. Şi invers: dacă omul are nevoie să se plece la nivelul unor semeni cu vibraţie mai joasă, pentru a-i ajuta, el este ajutat de selector prin amplificare, exact atât cât este nevoie, a acelor vibraţii care să-l ajute să poată interacţiona cu cei pe care trebuie să-i ajute, căci altfel nu va fi primit în mijlocul lor.
Însă între aceste două repere există o gamă întreagă de aspecte subtile pe care selectorul le gestionează prin amplificări selective momentane.
Vom discuta pe larg despre acest subiect, cu toate structurile şi substructurile sale. Deocamdată ar trebui să înţelegem că intuiţia noastră ne spune clar că există deja o formaţiune deasupra capului nostru, despre care însă nu ştim prea multe lucruri. Dar noi nu putem să deformăm sau chiar şi numai să influenţăm selectorul de vibraţii, avem nevoie de el în asemene locuri din univers şi mai cu seamă în asemenea timpuri pe care le trăim azi: nu suntem atât de conştienţi în fiecare clipă a vieţii noastre, de tot ceea ce necesităm pentru a face ceva singuri, deocamdată fără ajutor.
Iar pentru orice astfel de formă de ajutor ar trebui să mulţumim…
Şi încă mai avem şi multe alte structuri care ne ajută să ne modelăm prin obişnuinţă interacţiunea cu semenii noştri. Iar tot ceea ce facem pe Pământ devine rădăcină pentru tot ceea ce ne aşteaptă dincolo de Pământ. Nici corpul nostru, şi nici structurile sau spaţiile energetice create de noi prin intermediul corpului nostru nu pot fi luate dincolo de Pământ - şi e bine să înţelegem acest lucru, căci fiecare planetă, stea sau galaxie în parte fiinţează prin intermediul unui anumit segment de vibraţii ale energiilor şi materiilor sale. Stelele şi planetele din acelaşi sistem stelar pot avea unele secvenţe relativ comune, dar nu toate secvenţele tuturor corpurilor unor creatori conştienţi sunt într-o astfel de comuniune.
Şi, ceea ce este iarăşi deosebit de important: NICIODATA în lumea manifestă prin corpuri nu există un singur corp, o singură structură, ci întotdeauna măcar un cuplu de corpuri care funcţionează împreună pentru a da posibilitate spiritului să se manifeste. Corpurile noastre pământene, sau create după forţele şi formele pământene, nu vor fi în stare să suporte presiunea energiilor şi fluxurilor de materii de pe alte planete.
Dar da, plecăm de pe Pământ cu corpuri spirituale de călătorie pământene, corpuri speciale pentru călătoria de la Pământ la planeta următoare din circuitul nostru de călătorie inter-zonală. Dar asemenea corpuri cu atât mai mult nu le putem modela noi înşine: ele sunt constituite doar prin:
- contribuţia minimă a spiritului care le foloseşte;
- prin contribuţia maximă a ajutătorilor personali şi a coordonatorilor de călătorie interzonală, de constituire şi îndrumare a grupului propriu de călătorie: numai atunci când vine momentul realizării acesteia.
Iar acestea sunt corpuri doar de natură spirituală, neavând o anumită specializare planetară (cum sunt corpurile pe care, de altfel, chiar le numim deseori planetare: de la cauzal în jos pe frecvenţe de vibraţie, până la corpul fizic). Sunt corpuri cu care plecăm de pe Pământ şi cu care ajungem în treapta următoare a călătoriei noastre, însă acolo le folosim doar pentru a face un minimum de adaptare de la starea pământeană de cunoaştere locală la starea planetară următoare. Schimbarea este rapidă, fluxurile sunt vehiculate rapid de astfel de corpuri, cu structuri speciale, care au puterea de a se schimba chiar în mers, de a face ele înseşi, prin structurile lor arhetipale, adaptarea stării generale de percepţie, pe măsura schimbării vibraţiei cosmice din timpul călătoriei. De aceea percepţiile din călătorie se şi schimbă permanent de la un pas la altul, iar spiritul învaţă şi consolidează un volum impresionant de elemente evolutive de la o escală la alta, în călătoria sa în trepte.
Ceea ce însă putem să facem noi este să folosim energiile pe care le vehiculează propriile noastre corpuri acum, la optimul pe care ni-l pot da. Avem nevoie de ele, de posibilităţile lor exact aşa cum sunt ele în fiecare moment al vieţii noastre, cu cele bune şi cu cele rele ale lor: de fapt cele "rele" nefiind înţelese aproape de loc ca mediatoare între neputinţele şi puterile noastre spirituale. Avem nevoie de ele pentru a dezvolta un comportament echilibrat în lumea în care ne aflăm, pentru a ne cunoaşte dezechilibrele şi a practica spre consolidare comportamente echilibrate, despre care interiorul nostru are cunoaştere - dar de multe ori pare că nu ar avea motive să le folosească, într-o lume dominată de dezechilibre.
Să înţelegem că numai folosind corpurile pe care le avem ne facem zestrea de plecare, fără să ne fie însă ele această zestre. Iar pentru asta nici nu trebuie să le desconsiderăm, nici nu trebuie să le supra-apreciem.
Ceea ce trebuie să construim este de fapt cunoaşterea modurilor de folosire a fiecărui astfel de corp în parte, căci fiecare corp al nostru reprezintă câte un set cuprinzător de forţe ale propriului nostru spirit. Este o cunoaştere complexă pe care o putem accesa treptat, care presupune în egală măsură:
- cunoaşterea structurilor lor interioare, precum şi structurile conexe: care ajută la echilibrarea corpurilor supuse influenţelor exterioare, neconcordante pe alocuri cu puterile spiritului şi cu sarcinile pe care astfel le poate duce el la împlinire;
- înţelegerea felului în care sistemul corporal ajută la conştientizarea fiecărui tip din forţele spirituale energetice radiante, cum funcţionează şi cum ajută astfel la manifestarea spiritului; iar acţiunea desfăşurată prin intermediul lor SE CONSOLIDEAZĂ PÂNĂ LA OBIŞNUINŢA DE A FOLOSI FORŢELE NOASTRE RADIANTE, CÂNDVA ÎN VIITORUL EVOLUŢIILOR NOASTRE, FĂRĂ INTERMEDIEREA CORPURILOR, ÎN SPAŢII FĂRĂ INTERMEDIEREA STRUCTURILOR MATERIALE FIXE;
- înţelegerea faptului că acest sistem corporal - şi nu altul - este „poarta" prin care păşim către eternitate. Prin el am intrat - prin el vom ieşi. Este templul în care se reunesc toate forţele universului care pot ajunge la noi, aici - pe Pământ, şi toate atingerile energetice şi materiale ale celor care trăiesc împreună cu noi, pe Pământ: venind din toate părţile universului şi din alte universuri.
Sunt corpuri create prin transcendenţă dimensională, cu eforturi cu totul speciale, în mod unic pentru oameni, pentru noi. Sunt corpuri arhetipale: ceea ce înseamnă, printre altele, că sunt în mod special pregătite să înfrunte toate vremurile, toate schimbările, trecându-şi genetic particularităţile, dar primind şi influenţe exterioare, cosmice, sub puterea cărora se dezvoltă mugurii arhetipali în mod complex constituiţi.
(Se poate studia creaţia omului prin transcendenţă spirituală la adresa:
http://www.bucuria-cunoasterii.ro/category/studii-istorice/yuka/1-yuka/)
Spiritele sunt perfect pregătite pentru a-şi desfăşura manifestarea prin corpurile de întrupare, corpurile sunt perfecte pentru a le susţine manifestarea. Şi nu este nici un paradox faptul că ele au imperfecţiuni: numai astfel ele sunt perfecte pentru ca spiritul să-şi dezvolte în mod conştient exact acele forţe care să compenseze imperfecţiunile corpurilor de manifestare. Este o învăţătură, şi o consolidare a unor învăţături de înaltă spiritualitate, primite în perioadele anterioare ale acestui ciclu de vieţi (http://www.bucuria-cunoasterii.ro/dictionar/cicluri-de-vieti-intrupari/) , pământene.
Vom dezvolta, cu timpul, toate aceste aspecte, aşa cum s-au creat şi dezvoltat ele de-a lungul timpului: şi structura, şi folosirea corpurilor noastre, în plus felul în care memoriile lor păstrează absolut tot ceea ce este necesar pentru manifestarea locală a spiritelor: ceea ce azi este intuiţia noastră - mâine se va dezvolta complex sub forma netă a amintirilor noastre. Amintirile comune, împreună, vor forma cunoaşterea adevăratei istorii a omenirii în toate timpurile ei. Iar dezvoltarea, chiar dacă treptată, a percepţiilor umane, va conduce la restructurarea tuturor cunoaşterilor noastre, a întregului complex de cercetare a realităţii planetare şi a întregului „colţ" de univers în care suntem în prezent. Din care perspectivă vom putea înţelege, de fapt existenţa şi funcţionările universului întreg, cu toate evoluţiile care se desfăşoară interconectate în mod armonios.
Deocamdată vom vedea în ce măsură avem de-a face cu o adevărată spaţio-corporalitate activă: prin modificările permanente ale sistemului nostru corporal, prin pregătirea pe care ele ne-o oferă pentru continuarea evoluţiilor noastre dincolo de fruntariile pământene.

2 comentarii:

Karina spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Karina spunea...

paraiszt@yahoo.com este adresa mea. Noteaza te rog adresa si cere tu accept pentru ca eu nu am mail, vorbesc de pe chatul mailului. Vreau sa-ti mai cer niste lamuriri. Multumesc!
19 ianuarie 2011, 21:03