Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degraba de pasarile care i-au cantat la ferestre... de florile care i-au crescut in fata ochilor, dimineata dupa dimineata, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsa, de ingerii care i-au vorbit intotdeauna despre mosii pamanturilor stravechi si despre tainele ascunse ale omului mereu cautator in trecuturile sale, in prezentul sau si in viitorul catre care se indreapta cu incredere, strabatand valurile eternitatilor...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

Gândul zilei.......

GÂNDUL ZILEI

Din comunicările astrale...

Sunt două principii fundamentale pe care le moştenim de la începutul evoluţiilor spiritelor umane pe Pământ.

1. De la entităţile transcedentale, care ne-au creat condiţii de întrupare şi de trăire pe Pământ:

SĂ NU PIERDEM NICIODATĂ LEGĂTURA CU ENTITĂŢILE NOASTRE AJUTĂTOARE (astrale, interdimensionale şi dimensionale, precum şi întreaga verticală spirituală coordonatoare a evoluţiilor noastre: adică cu toţi cei pe care, la un loc, formează sintetic pe Dumnezeu).

2. După ultima glaciaţiune, când vibraţia naturală a planetei a scăzut foarte mult, de la Moşii popoarelor (conducătorii spirituali întrupaţi pe Pământ: care ne-au născut noul neam şi astfel ne-au creat noi condiţii de întrupare şi de trăire, cei care ne ajută concret pentru restrângerea timpului de manifestare grea pe Pământ şi restrângerea relelor pe care le-am putea face fără ajutorul lor):

SĂ PROTEJĂM ÎNTREAGA VIAŢĂ DE PE PĂMÂNT, ÎN LIMITA PUTERILOR ŞI CONDIŢIILOR PE CARE NI LE POATE OFERI PLANETA, ÎN PERIOADA CU VIBRAŢIA EI CEA MAI JOASĂ.

(Voi relua din când în când aici această comunicare şi voi detalia prin tot ceea ce voi scrie pe blog, la eticheta Tradiţii.)miercuri, 3 aprilie 2013

COMPLEXUL REPTILIAN: CONTINUĂRI


Dragii mei, întrucât acest subiect explică mare parte din expunerile studiilor istorice, am continuat acest capitol pe site-ul www.bucuria-cunoasterii.ro . 
Se reia aici, în continuare, sinteza celui dintâi studiu, apoi se continuă cu sintezele celorlalte studii:

1. COMPLEXUL REPTILIAN: GENERALITĂŢI
SINTEZĂ:
Complexul reptilian este un bloc, un complex structural ale cărui componente sunt distribuite în toate corpurile sistemului nostru corporal.
A fost creat din începuturile formării transcedentale a sistemului corporal uman. Omul nu moşteneşte caractere reptiliene de la specia care le poartă azi numele – reptilele, ci reptilele au în componenţa sistemului lor corporal de specie substructuri care le ajută să trăiască în câmpurile corpurilor omeneşti. Astfel, influenţele acestor câmpuri le vor fi de folos în etapele următoare ale evoluţiilor lor spirituale.
Raţiunea existenţei complexului structural reptilian este adaptarea rapidă şi precisă a spiritelor la condiţiile mediului de întrupare: în diferite proporţii, în diferite momente, după necesităţile momentului de evoluţie al spiritelor întrupate.
În cazul spiritelor umane, complexul reptilian este ajutor pentru adaptarea rezidenţilor pământeni, în diverse etape ale evoluţiilor lor terestre. Ulterior a devenit un ajutor valoros pentru ajutătorii rezidenţilor: pentru fiecare bloc spiritual piramidal care parcurge o serie de etape de evoluţie pe Pământ: pentru toate la un loc şi pentru fiecare grup spiritual în parte.
Complexul reptilian dezvoltă posibilitatea de adaptare a spiritelor la mediul planetar. Este o adaptare precisă, profundă, treptată, a unor forţe spirituale cunoscute şi folosite înainte de evoluţiile pământene, care trebuiesc adaptate la condiţiile energo-materiale, vibraţionale, geografice, fizico-chimice pământene.
Astfel, complexul reptilian:
– este folosit conştient şi intensiv în timpul adaptării spiritelor rezidente, la venirea lor pe Pământ, în evoluţii de tip mental;
– treptat, dar tot conştient pentru omul mental, folosirea lui se diminuează, căci şi necesitatea scade pe măsura derulării învăţăturilor spirituale; însă nu-şi încetează complet activitatea, ci rămâne în stare latentă, până când o nouă necesitate îl va activa;
– îşi reia funcţionările la parametrii săi optimi ori de câte ori necesităţile devin iar pregnante: de regulă la schimbarea etapelor de evoluţie, ca urmare a schimbărilor mari de vibraţie planetară, dar şi în interiorul etapelor, cu intensităţi variabile.
Istoria folosirii complexului reptilian de-a lungul etapelor planetare, depinde astfel de variaţia vibraţiei medii planetare. Variaţia vibraţiei medii planetare determină variaţia dezvoltării corpurilor umane prin intermediul elementelor arhetipale ale corpurilor fluidice.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/1-complexul-reptilian/ )

2. COMPLEXUL REPTILIAN : STRUCTURI ŞI FUNCŢIONARE
SINTEZĂ:
Complexul reptilian este format din complexul reptilian al corpului fizic şi complexul reptilian al fiecărui corp fluidic din sistemul nostru corporal. Toate la un loc formează complexul reptilian al complexului corporal uman.
Complexul reptilian cuprinde astfel:
– structuri ale corpului fizic: structuri din cadrul întregului sistem nervos central şi periferic;
– structuri de aceeaşi natură aflate în fiecare corp fluidic din sistem.
Întreg complexul reptilian acţionează:
– prin funcţionare automată, prin circulaţia fluxurilor energo-materiale între structurile sistemului corporal;
– prin antrenarea spiritului în manifestare conştientă de adaptare a gândirii sale, a faptelor sale, a relaţiilor pe care le dezvoltă, mărindu-şi mereu flexibilitatea trăirilor sale.
Modul de funcţionare a acestui sistem este complex; la formarea sa participă fiecare celulă din cadrul sistemului de specialitate din fiecare corp. El facilitează:
– primirea informaţiilor (prin intrarea şi circulaţia fluxurilor energo-materiale) şi folosirea lor după experienţa spiritului întrupat;
– răspunsul la circulaţia fluxurilor, prin direcţionarea lor: el formează impulsuri de folosire a experienţei proprii, rând pe rând, în derularea activităţilor pe care le are de realizat întrupatul. Răspunsul poate fi în funcţie de moment. Poate fi o reacţie sau o lipsă momentană de reacţie din partea corpului: dacă spiritul este ocupat cu altă activitate, circulaţia fluxurilor şi impulsurile pentru răspuns vor fi încetinite, până la terminarea activităţilor aflate în derulare.
Complexul reptilian are cel puţin următoarele linii principale de activitate:
– scoaterea din memoriile latente şi active ale spiritului a acelor elemente de experienţă generală care pot fi folosite la nivelul momentan al vibraţiei planetare;
– reglarea vitezei de circulaţie a fluxurilor şi impulsurilor în corpuri, conform cărora întrupatul are posibilitatea de a nu rata nici o acţiune necesară adaptării sale;
– activitatea complexului reptilian este neîntreruptă, dar variabilă: iar prin potenţarea acţiunilor, în funcţie de condiţiile exterioare şi de sarcinile de destin, ajută la formarea percepţiilor temporale locale ale întrupatului, dar numai în funcţie de desfăşurarea armoniilor locale: ale sale şi cele planetar-stelare în mijlocul cărora trăieşte.
La nivel planetar, legat de funcţionările sale locale, complexul reptilian este un sistem ajutător pentru adaptarea spiritului în diverse situaţii:
– între perioadele de modificare a vibraţiei planetare;
– în momentele de necesitate a schimbării sarcinilor de destin, nu numai de la o perioadă planetară la alta, ci şi în cadrul lor, atunci când spiritele schimbă, spre învăţătură, sarcinile anterioare de destin cu altele bazate pe învăţături noi;
– în necesităţile corporale permanente de reglare şi autoreglare vibraţională, prin funcţionarea corpurilor în mijlocul elementelor matriceale stelar-planetare.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/2-complexul-reptilian-structuri-si-functionare/ )

3. COMPLEXUL REPTILIAN : REPTILIENII…
SINTEZĂ:
Cunoaşterea detaliată a acestor elemente de corporalitate pământeană este necesară pentru evitarea unor confuzii cu care ne confruntăm deseori în perioade dificile de evoluţie, la nivele foarte joase de vibraţie.
O astfel de confuzie se referă la viziunea unor entităţi extraterestre asemănătoare unor şerpi astrali care ar invada corpurile umane. Acest lucru nu este adevărat: articolele anterioare şi cele ce vor urma sunt dedicate înţelegerii corecte a acestui fenomen.
Pentru înţelegerea confuziilor privind extratereştri care circulă haotic prin această parte a universului se studiază evoluţiile spirituale de pretutindeni, precum şi felul în care se derulează orice fel de călătorii spirituale prin univers.
Se studiază evoluţiile vieţuitoarelor planetare – ca întrupări ale unor spirite aflate în evoluţii şi intraplanetare, şi individuale, sistemele corporale umane, precum şi structurile matriceale planetare, care dovedesc la un loc existenţa unor astfel de confuzii.
O sinteză a elementelor de evoluţie spirituală legate de această expunere arată că noi, oamenii, suntem spirite întrupate pe Pământ: mai precis – suntem grupuri de spirite aflate în călătorii spirituale în univers, cu evoluţii diferite, însă toate asemenea nivele de evoluţie sunt mai înaintate decât spiritele care desfăşoară evoluţii progresive în acest punct al universului. Astfel suntem întrupaţi ca oameni pe Pământ:
– rezidenţi umani: sunt spirite creatoare conştiente care efectuează evoluţii progresive în acest punct al universului, pe Pământ;
– grupuri de spirite creatoare conştiente care se află în evoluţii progresive în alte zone din univers, mult mai înaintate decât treapta rezidenţilor, aflate în călătorii spirituale pe Pământ, în calitate de ajutători ai rezidenţilor;
– restul biosistemului planetar, format din popoare de spirite necreatoare, aflate în diferite faze de evoluţie: spirite intraplanetare (care au corpurile create de planetă, prin puterea ei matriceală) şi spirite independente (care au corpurile create de coordonatorii propriilor lor evoluţii, prin transcendenţă interdimensională).
Călătorii interstelare aşadar se derulează în această zonă a Universului Fizic, însă au loc în mod diferit pentru evoluanţi diferiţi:
1. Pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: în subzonele cuprinse în primele ¾ ale zonei I: nu au loc astfel de călătorii, întrucât:
– călătorii cu corp fizic sunt afectaţi de circulaţiile abundente de fluxuri energo-materiale între stele, planete, diverse macro-construcţii necesare funcţionărilor universului, care ar dezorienta întrupaţii lipsiţi de experienţa orientărilor în spaţii largi;
– călătorii interstelari cu corp astral se supun aceloraşi greutăţi ca şi cei cu corp fizic, de aceea chiar şi călătorii astrale pe termen scurt se derulează sub coordonarea şi cu ajutorul entităţilor astrale ajutătoare ale spiritelor;
– călătorii interstelari poartă cu sine prin corpurile lor energii şi materii specifice altor locuri din univers, cu care evoluanţii locali nu sunt încă obişnuiţi, prin puterea lor spirituală încă mică, cu experienţă pe măsură.
În subzonele cuprinse în cadrul ultimei ¼ a zonei I (terminalul zonei): au loc călătorii interplanetare, interstelare şi foarte rar (spre pregătire) intergalactice, însă doar în subzona în care au loc întrupările. Rezidenţii creatori conştienţi au învăţat să circule orientate, foarte atent-conştiente, şi pot circula în pregătire pentru trecerea la evoluţii în zona a II-a a Universului Fizic, caracterizată prin mari aglomeraţii galactice şi circulaţie spirituală foarte densă.
Tot pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: au loc călătoriile preliminare (evoluţii preliminare) ale înaintaşilor popoarelor de spirite primare creatoare conştiente rezidente pe o planetă – numai către planeta următoare de evoluţie, şi numai sub îndrumarea şi ajutorul entităţilor coordonatoate de grup;
Tot pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: au loc călătoriile conştiente ale unui întreg popor de spirite care evoluează independent, numai de la o planetă de evoluţie la cea următoare, şi numai sub îndrumarea şi ajutorul coordonatorilor evoluţiilor proprii;
Iată aşadar cum toate astfel de călătorii sunt organizate, coordonate , însoţite şi ajutate de către entităţilor coordonatoare-ajutătoare ale fiecărui popor spiritual.
2. Pentru spiritele primare avansate în evoluţii – întreaga grupare a evoluanţilor primari galactici – şi pentru toate monadele secundare şi centrale: călătoriile au loc şi în interiorul oricărei zoneşi subzone, precum şi de la o zonă a universului la alta, cu sarcini complexe de cunoaştere şi de aplicare a cunoaşterilor. Sunt călătorii cu trăiri speciale, complexe, în funcţie de necesităţile completării sau consolidării evoluţiilor proprii.
Istoria pământeană a celor numiţi azi „reptilieni” arată faptul că ei:
– sunt spirite cu evoluţie înaintată în vibraţii universice înalte – dar având cea mai puţină experienţă între ajutătorii actuali ai rezidenţilor;
– nu trebuie să fie confundaţi nici cu evoluanţii preliminari, care au evoluţie mai puţină chiar decât rezidenţii, dar pot evolua scurt timp în societăţile complexe în care trăiesc cei numiţi reptilieni;
– sunt spirite care se cred superioare doar pentru că se simt ajutate prin naştere în corpuri cu structuri reptiliene, de adaptare la mediul lor de trai foarte puternic reliefate: dar al căror rost este să-i ajute să se adapteze, nu să profite de ele pentru a dispreţui şi abuza de munca, toleranţa, înţelegerea, altruismul şi iubirea celorlalte grupări spirituale întrupate pe planetă.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/3-complexul-reptilian-reptilienii%E2%80%A6/ )

4. COMPLEXUL REPTILIAN: ALTE DETALII ALE FUNCŢIONĂRII LUI
SINTEZĂ:
Structurile participante la funcţionarea activităţii complexului reptilian sunt:
– dintre structurile corpului fizic: toate celulele şi ţesuturile nervoase din sistemul nervos periferic şi central;
– structuri de aceeaşi natură din toate corpurile fluidice ale sistemului corporal uman.
Fiecare vieţuitoare planetară are astfel de structuri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, cu activitate mai mult sau mai puţin pronunţată, la fel ca şi toate marile întrupări din galaxie: stele, planete şi planetoizi.
Fazele funcţionărilor generale ale complexului reptilian:
– selectează din mediul de trai şi reţine spre procesare fluxurile energo-materiale care au amprentările cele mai bogate: cele care vor impulsiona spiritul să le folosească pentru adaptarea sa la mediul înconjurător: de biosistem şi social în egală măsură;
– în continuare, el selectează noutăţile (cele care nu au fost folosite de spirit în trăirea sa curentă) şi le compară cu manifestările deja consolidate, cunoscute bine şi folosite constant de spirit în situaţii asemănătoare: în conformitate cu memoriile spirituale;
– informaţiile venite pe această cale formează impulsuri, sub formă de vibraţii primite de la toate structurile de acestă specialitate, din toate corpurile, care influenţează radiaţia monadică, apoi monada, formându-i un impuls de manifestare;
– structurile sale specializate, sub influenţa circulaţiilor energetice în toate corpurile care participă la manifestare, încetinesc circulaţiile noutăţilor, dacă omul se află într-o acţiune deja începută. În momentul relaxării, când circulaţiile devin din nou abundente în reţelele lor, impulsurile conduc la conştientizarea tuturor informaţiilor (sub forma cunoscută de idei) care aşteaptă să fie folosite.
Complexul reptilian nu oferă astfel învăţături noi, ci doar impulsuri la folosirea experienţei celei mai înaintate, consolidate a monadei pentru a se adapta corect, liniştită şi atentă, la mediul de trai.
Complexul reptilian ajută spiritele nu numai la adaptarea pe o nouă planetă de evoluţie – moment în care se dovedeşte a fi deosebit de util, ci şi la fiecare schimbare de etapă şi de subetapă de evoluţie, pentru sarcinile pe care le cuprind destinele lor.
Se dovedeşte a fi deosebit de util în perioadele de trecere de la o vibraţie generalizată la alta, aşa cum este perioada prin care trecem acum, chiar dacă nu conştientizăm prea bine şi prea des acest lucru. Ajută la revenirea oamenilor la manifestările mentale, optime pentru creatori conştienţi avansaţi în condiţii de vibraţie planetară înaltă.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/complexul-reptilian-4-alte-detalii-ale-functionarii-lui/ )

5. COMPLEXUL REPTILIAN: COMPLEXUL REPTILIAN, AJUTOR AL TUTUROR FORMELOR DE ÎNTRUPARE
SINTEZĂ:
Orice fel de întrupare are parte de astfel de forme de ajutor, de adaptare a spiritelor de pretutindeni – aşa cum este complexul reptilian.
1. În cazul sistemului corporal uman cu corp fizic, în diferite etape de evoluţie pământeană:
– în etapa mentală: este folosit în mod conştient pentru adaptarea rezidenţilor la o nouă planetă de evoluţie; pentru adaptarea spiritelor galactice la o viaţă individuală; pentru alegerea folosirii lui ca sistem de avertizare pentru protejarea biosistemului planetar sau pentru trăiri noi, pentru care nu există încă suficientă experienţă; ajutătorii sunt ajutaţi la rândul lor să de adapteze rapid şi complex trăirilor celor pe care au sarcina să-i ajute;
– în etapa intuitivă: sistemul de adaptare lucrează independent de conştientizarea omului, ajutându-l pe parcursul întregii etape la schimbarea formelor de manifestare – de la mental-astral la fizic;
– în etapa de trecere către vibraţii înalte generalizate, pe care o parcurgem acum: începem să conştientizăm existenţa sistemelor ajutătoare de adaptare, ceea ce va conduce la reintegrarea noastră rapidă, la folosirea conştientă a corpurilor noastre la revenirea la o viaţă din nou mental-astrală din viitorul apropiat.
2. Sistemul corporal cu corp astral, desprins din sistemul corporal cu corp fizic sau prin întrupare directă cu corp astral: are un ajutor valoros pentru derularea sarcinilor de mare varietate şi complexitate pe care le au entităţile astrale.
3. Sistemele corporale cu corp spiritual (budhic) de manifestare: are în structurile sale acelaşi fel de sisteme de adaptare, încă mult mai dezvoltat, fiind corpuri de călătorie spirituală înafara planetei de evoluţie curentă: călătoriile preliminare pentru o nouă fază de evoluţie, călătoriile interplanetare – pe o nouă planetă de evoluţie, interstelare şi intergalactice în zona I a universului sau călătoriile interzonale. Asemenea sisteme de ajutor pentru adaptare funcţionează alături de pregătiri intense şi complexe ale spiritelor în universurile materiale de învăţătură şi aprofundare a învăţăturilor anterioare (Universul Astral şi Universul Cauzal);
4. Sistemele corporale din universurile materiale corelate: Universul Astral şi Universul Cauzal, corelate cu evoluţiile de consolidare din Universul Fizic: au complexul de adaptare, reptilian numit impropriu, mult mai dezvoltat decât orice variantă din Universul Fizic, datorită faptului că spiritele trăiesc şi învaţă pentru prima dată în viaţa lor folosiri noi ale forţelor lor spirituale. Toate întrupările de la un univers material la altor, în vederea completării tuturor necesităţilor de învăţătură, se desfăşoară corelat, pentru a suplini lipsa de flexibilitate a spiritelor începătoare la trecerea de la o etapă de învăţătură la alta, de la o formă de întrupare la alta.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/5-complexul-reptilian-complexul-reptilian-ajutor-al-tuturor-formelor-de-intrupare/ )

6. COMPLEXUL REPTILIAN: NUMIRI ŞI ALTE POVESTIRI…
SINTEZĂ:
Numirea complexului reptilian nu vine numai de la elementul reptilian cel mai cunoscut de noi azi – şarpele frunţii – ci porneşte de la canalul energetic central al sistemului nostru corporal şi anexele sale centrale: le cunoaştem cel mai des sub numirea sanscrită shushumna, ida şi pingala. Numele nu vine numai de la împletirea lor şerpuită, ci şi din mişcarea lor şerpuitoare permanentă, sub acţiunea circulaţiilor de fluxuri care sunt colectate de acest triplu canal central şi apoi sunt redistribuite către toate terminaţiile canalelor care aprovizionează cu energii întreg corpul dublu eteric şi întreg corpul fizic, până la ultima celulă.
În acest context, şarpele frunţii este numai o anexă a şarpelui central: şarpele kundalini la indieni, şarpele cu pene la tolteci, şarpele curcubeu la populaţiile australiene (maori), şarpele cu cap de lup la geţi.
Complexul reptilian, prin potenţările sale, ajută să ne adaptăm, cu răbdare şi multă atenţie, nu numai schimbărilor percepute de noi în activităţile noastre curente: fundamentul subtil al trăirilor noastre cuprinde reamintirea şi reobişnuirea noastre cu:
– spaţialitatea liniară a universului (percepţia şi trăirea în spaţiul liniar) şi cu corporalitatea în trăirea liniară a spaţiului universic;
– temporalitatea derulată secvenţial: clipă după clipă, derulând lent şi atent activităţile obişnuite, curente, specifice evoluţiilor de creator conştient;
– multidimensionalitatea oricărui fel de percepţie, de trăire emoţională, mentală şi cauzală.
Fiecare grup spiritual trăieşte diferite etape ale acestui drum – în spaţii diferite sau în acelaşi spaţiu planetar:
– spiritele necreatoare trăiesc etapele pregătirii lui şi intrării treptate, line, în primele trăiri conştiente ale sale;
– spiritele creatoare conştiente merg susţinut, constant parcurgând fiecare pas cu specificul treptei de evoluţie proprie.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/6-complexul-reptilian-numiri-si-alte-povestiri/ )

7. COMPLEXUL REPTILIAN : CREIERUL REPTILIAN
SINTEZĂ:
Când se discută despre complexul reptilian, se porneşte de regulă de la ideea, răspândită de ştiinţele oficiale, conform căreia omul este evoluţie corporală, trupească – după trup, după corpul fizic – din speciile biologice pământene anterioare.
Ne înregimentăm în ideea că moştenim de la speciile anterioare toate structurile corpurilor noastre, cu o specializare superioară în plus, datorată diferitelor modalităţi ale omului de a-şi folosi moştenirea. În consecinţă, legat de tema abordată, apare încredinţarea că avem o structură reptiliană – creierul reptilian, care ne-ar dicta o serie de manifestări moştenite din animalitate: exacerbarea trăirilor în lipsă de autocontrol, agresivitate.
Părerea mea, evidenţiată de studiile prezentate, susţine că suntem spirite în evoluţie conştientă înaintată, întrupate în sisteme corporale complexe, constituite prin transcendenţă interdimensională de către coordonatorii evoluţiilor noastre pe această planetă.
Studiile care se referă la acest mod de abordare se pot urmări la adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/studii-istorice/yuka/1-yuka/1-2-crearea-omului-prin-transcendenta-spirituala/ 
Elementul din complexul reptilian numit creierul reptilian face parte dintr-un complex întreg de structuri corporale, distribuite în fiecare corp al sistemului corporal uman, cu o funcţionalitate în cascadă: de la structurile corpurilor spirituale, care sunt matrice pentru corpurile de vibraţie mai joasă până la corpul fizic de manifestare.
Complexul reptilian este aşadar un sistem complex de ajutor corporal oferit spiritului pentru adaptarea sa în condiţiile noi pe care le trăieşte pe planeta de întrupare.
(detalii: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/7-complexul-reptilian-creierul-reptilian/ )

8. Concluziile, care nu au necesitat o sinteză, pot fi urmărite la adresa: 
http://www.bucuria-cunoasterii.ro/alte-studii/complexul-reptilian/8-complexul-reptilian-in-concluzie/ 

Pentru plăcerea şi informarea noastră: 
http://www.lumieresdaltitude.com/ 
http://www.youtube.com/watch?v=nAu_TxmvCEg Gary Yourofsky
Vizionare plăcută !!!

Niciun comentariu: