Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

miercuri, 30 septembrie 2020

19. DE CE AU AVUT LOC MIGRAŢIILE


 (Foto: preluată de pe http://geticul.blogspot.com/2012/10/statuile-de-daci-din-gradina-boboli.html)

I. IDEI PRINCIPALE
1. Moșii s-au retras din preajma popoarelor pentru a lăsa loc liber manifestărilor lor; retragerile lor s-au realizat în trepte, derulate mai devreme sau mai târziu în fiecare parte a lumii, după necesitățile de destin ale popoarelor;
2. Cauzele migrațiilor au fost de două feluri:
– direct: schimbările drastice de mediu planetar, în spațiile lor natale;
– mai profund și foarte puțin înțeles azi: orientarea intuitivă a grupurilor nu spre Asia, unde ar fi avut condiții mai bune și mai cunoscute de trai, ci spre Europa, unde îi mâna destinul cunoscut cândva chiar de ei înșiși, dar uitat în asprimea vremurilor: o lume care să fie îmbogățită, în care să locuiască cu urmașii lor: un loc stabil, de unde să caute în lume vibrații asemănătoare cu cele obișnuite lor din vechime, dar pe care nu le-au găsit totuși niciodată, nicăieri.
3. Prin migrațiile spre Europa s-au realizat cele două aspecte profunde ale destinelor lor spirituale:
a. Schimbarea populațiilor spirituale ale Europei: populația veche, locală de natură transcedentală, era așezată, echilibrată, liniștită, se simțea bine în spațiul ancestral, și niciodată nu ar fi călătorit definitiv în alte parți ale lumii. Migratorii erau căutători, iscoditori, mereu nemulțumiți: și astfel s-a creat premiza spirituală a imperiilor, a asupririi, a condițiilor grele instaurate astfel pe toate continentele;
b. Prin evenimentele pe care le-au creat astfel s-a putut împlini principala cauză a venirii majorității grupurilor spirituale aflate acum în întrupări terestre: să-și descopere toate formele de folosire a puterilor lor – negative și pozitive deopotrivă, toate formele de neputințe personale, putând astfel la întoarcere de unde au venit pe Pământ (”acasă”) să lucreze la corectarea tuturor formelor de manifestare rămase din animalitate sau mai vechi, din evoluțiile vegetale. 

II. DETALII, DISCUŢII
Am scris în mai multe locuri că Moşii de pretutindeni, de pe toate continentele, au început să se retragă treptat din preajma aşezărilor umane înainte de primele migraţii. De fapt, în detaliu vorbind, este vorba despre Moşii care ajutau populaţiile din care s-au desprins primele grupuri de migratori, dar nu s-au retras toţi Moşii în acea perioadă: o a doua parte dintre ei s-a retras cam între anii 500-700 d.H., şi este vorba despre Moşii din populaţiile care au rămas pe locurile lor natale, strămoşeşti, din care nu au migrat grupuri prin alte părți; iar aici este necesar să facem diferența între migratori și strămutați, aceștia din urmă au intrat pe scena istoriei odată cu crearea imperiilor. Dar să reţinem că nu absolut toţi Moşii s-au retras din lumea noastră, ci o mică parte dintre ei au rămas pe fiecare continent, au ţinut permanent legătura cu Moşii retraşi din mijlocul oamenilor. Retragerea lor, de pretutindeni, s-a petrecut mai întâi în insulele din Oceanul Pacific apoi, treptat, cei din Pacific s-au retras în spaţiile inter-dimensionale. Dar Moşii din spaţiile inter-dimensionale au venit des în spaţiile noastre, ori de câte ori era nevoie de vreo lucrare masivă de echilibrare vibraţională aici, lucrând alături de Moşii continentali. Pe de altă parte şi Moşii continentali (aşadar: cei rămaşi pe continentele Pământului) au avut întotdeauna nevoie să meargă, periodic, în spaţiile interdimensionale, aşa cum făcuseră şi paznicii din străvechimi   (care au trăit și activat înainte de penultima glaciaţiune). 
Nu discutăm aşadar numai de popoarele dintre Asia şi Europa, sau din Orientul Mijlociu şi Apropiat – ci despre toate continentele: pe fiecare au avut loc migraţii şi toate fenomenele asociate migraţiilor. 
Tot foarte târziu s-au retras şi majoritatea Moşilor rămaşi în Africa, America de Sud şi de Nord, la fel ca şi cei din Orientul Mijlociu, Apropiat sau Îndepărtat – deci de peste tot. 
Tot legat de remarca de mai sus, nu numai Moşii care au rămas au îndrumat popoarele în continuare, ci şi cei care au plecat pentru a lăsa loc liber de manifestare oamenilor. Pretutindeni Moşii au planificat desfășurarea acțiunilor – şi ne referim la amănuntele locale, pentru că marile planificări se realizaseră cu mult timp înainte de plecarea spiritelor spre Pământ, din locurile unde desfășurau evoluțiile lor mai avansate decât cele de pe Pământ. 
Concret, la prima migrație (sfârșitul mileniului III î.H. – începutul mileniului II î.H.) în cazul desfășurărilor evenimentelor cu privire la migrații pe teritoriile geţilor, s-au creat culoare de trecere, în nordul teritoriului actual al României cuprinzând mare parte din Carpații Păduroși care acum se află în Ukraina: pentru deplasarea liberă a grupurilor migratoare. Al doilea culoar s-a creat în sudul Dunării, de unde polăulațiile locale s-au retras spre nord, spre teritoriilor geților, și spre sud, spre sudul Bulgariei actuale și spre Grecia actuală. 
Și tot aşa s-au creat asemenea culoare de deplasare şi în alte locuri din lume, pe continentele unde era necesar să se desfășoare astfel de evenimente. 
S-au planificat şi s-au creat orientări şi forme de ajutor pentru populaţiile locale, care nu au blocat activitățile curente ale populațiilor locale de pe teritoriile Transilvaniei, chiar dacă localnicii s-au deplasat mult spre sud și est, spre Carpații Meridionali și Carpații Orientali. Moșii au pregătit din timp oamenii încurajați să se deprindă cu cele necesare retragerii temporare din calea migratorilor, să se organizeze și să conlucreze cu oamenii locurilor noi de trai, mai ales că se știa că va mai fi un val de migrații, întrucât schimbările planetare nu ajunseseră atunci la capătul lor. Așadar ei nu au fost strămutați, ci s-au deplasat o perioadă de timp din locurile natale pentru a reveni în vatra așezărilor lor imediat ce a fost posibil, după scurgerea acestor grupuri; și vom mai discuta despre acest aspect. 
În timpul celei de a doua migrații (sfârșitul mileniului I î.H. – începutul mileniului I d.H.) s-au refăcut cele două culoare anterioare, dar de data aceasta pregeătirile nu au mai fost doar de coabitare între localnici, ci și de formare a celor două fronturi de armate în regiunile getice. Dacă la început, în preajma năvălirilor perșilor și apoi romanilor, geții s-au pregătit și organizat pentru lupte efective, câștigate prin mobilizarea tuturor grupurilor mărginașe de același neam trac, pentru a doua parte a istoriei geților cu romanii lucrurile au stat cu totul altfel, așa cum am discutat în studiile anterioare – așa cum se vor recunoaște asemenea evenimente treptat, pornind de la documentele de la Vatican și cunoașterea acum deja a ”misterului” (care nu mai este un mister totuși) a statuilor din Roma și Vatican: care reprezintă organizatorii-generali ai armatelor reunite geto-romane.
A doua bătălie dintre geți și romani – așa cum este prezentată azi oficial – nu a fost aşadar decât o aparență de bătălie – chiar dacă erau formate din armate bine pregătite. De asemenea, nu a fost un eveniment agresiv, o bătălie efectivă pentru blocarea agresivă a înaintării migratorilor, ci doar pentru a orienta grupurile pe drumul gândit dinainte, pe culoarele cu direcţii clare de orientare în deplasare. Erau armate cu rol doar ca ameninţare prin apariţii masive acolo unde se iveau migratorii, îndreptându-se spre centrul podişului, unde erau cele mai dese aşezări locale: devierea era spre nord sau spre sud, în funcţie de originea migratorilor și sarcinile lor spirituale de destin, astfel încât vibraţia lor naturală să se potrivească cât de cât cu vibraţia pământurilor locale. 
Deci nu au existat războaie propriu-zise nici între armatele geților și romanilor, nici între armatele geto-romane şi migratori, chiar dacă unele grupuri de migratori au intrat în mici conflicte prin dealurile sudice şi spre partea dintre Dunăre, Balcani în sud și subcarpaţii de curbură în nord-est. Luptele de pe Dunăre s-au dat așadar, nu între geți – daci – și romanii conduși de Traian, ci între ei cu toții și grupurile de migratori din sud care doreau să intre pe teritoriile din nordul Dunării. Cele povestite pe Columna lui Traian sunt cele legate de respingerea acestor grupuri de migratori, dar pentru menținerea secretelor reunirii celor două armate în fața migratorilor au fost prezentate ca fiind lupte între daci și romani. 

Toată istoria acelor vremuri se orientează în jurul respingerii echilibrate a migratorilor din teritoriile geților, care aveau să rămână păstrătorii tradițiilor europene de-a lungul mileniilor următoare. 

Într-un anume fel este necesar să ştim şi de ce au fost încurajate şi direcţionate grupurile de migratori spre centrul şi vestul Europei, iar aici putem înţelege foarte bine cum, şi cât de profund în destinele popoarelor – de comun acord cu toate spiritele astfel întrupate – s-a planificat de la bun început crearea unei alte populaţii europene decât cea care fusese până atunci. Se încheia destinul european al unor spirite – începea destinul european al altora. 
Să reţinem că totul s-a petrecut cu întreaga plenitudine a liberei înţelegeri şi cerinţe ale blocurilor de spirite intrate pe Pământ la întrupare, ele înseşi croindu-şi la origine destinele, sub coordonarea ajutătorilor popoarelor lor spirituale, pentru a-şi cunoaşte reacţiile comportamentale şi modurile de orientare şi adaptare la condiţiile grele pe care nu le mai pot sub nicio formă găsi acasă, acolo de unde au venit pe Pământ: căci acolo nu mai sunt spații cu vibrații foarte joase și este necesar pentru corecții să se întoarcă pe liniile de evoluție proprie în spațiile în care au început evoluțiile lor: cu vibrație foarte joasă și joasă, proporțional cu propria lor vibrație, joasă în mod natural, la început – așa cum au vibrația viețuitoarele pământene acum, în evoluțiile lor naturale. 
Deplasarea migratorilor din teritoriile devenite aride şi neputincioase pentru asigurarea calităţii vieţii umane, pentru toate populaţiile, ca până atunci, a fost ocazia – dar nu şi cauza pentru evenimentele care au urmat să se petreacă în istoria ulterioară a Europei, aşa cum ştim azi. Cauza profundă, spirituală, a fost crearea unor populaţii pe micul continent Europa, apte pentru crearea unor mari imperii pe toate continentele planetei. Și știm asta azi. Asemenea situaţii, şi numai ele, pot crea comportamente umane negative, prin care spiritele să înveţe să nu şi le mai încurajeze niciodată, în eternitatea evoluţiilor lor, indiferent de condițiile în care trăiesc. Au fost, şi sunt încă – dar pe sfârşite acum – exact motivele pentru care spiritele au venit pe Pământ: să-şi cunoască concret neputinţele în condiţii grele dar şi favorizate pentru ce le trebuie lor, din anumite puncte de vedere. Cum spunem noi, românii, ne pune Dumnezeu ispita la uşă, iar noi trebuie să alegem dacă o luăm în casă sau îi dorim drum bun mai departe !!! 
Da, NOI ALEGEM !!!
Numai migraţiile, şi apoi războaiele pot să releve ce pot face spiritele – individual şi în grup – când nu sunt mulţumite, când caută ceva fără să găsească, pentru că în fond nici nu ştiu clar ce caută când descoperă posibilităţi la care nici nu s-au gândit anterior. Se pot mulţumi doar aparent şi trecător cu orice, şi aleargă după orice din nou, dacă apar şi altele la rând: satisfacţii materiale, agresiuni pentru frustrările interioare, sexualitate, putere de dragul puterii – adică tot ceea ce au disprețuit, tot ce au urât mai mult înainte, şi de care credeau că au scăpat definitiv în evoluţiile lor imediat anterioare Pământului, în evoluţiile lor progresive (adică de la un bine anumit – la altul mai mare, mai profund, mai înălţător).
Pe de altă parte, localnicii – așa cum au fost geţii, elinii, celţii, etruscii – nu erau deranjaţi niciodată de vibraţia care este în sufletul şi în carnea trupului omenesc pe pământurile natale, nepărăsite de când era neamul lor. Ei nu ar fi dus niciodată (aşa cum bine ştim din propria istorie, a valahilor, moldovenilor şi ardelenilor) la dereglări politice și sociale, de care însă spiritele întrupate în lumea largă aveau, şi au încă nevoie – chiar dacă fac parte din aceleaşi grupuri de spirite sau grupuri asemănătoare cu migranţii. Nici migranţii nu ar fi plecat din pământurile lor dacă toate le-ar fi mers bine. Numai când greutăţile le devin prea mari, reacţiile manifestate sunt puternic agresive, în lupta pentru supraviețuire. Să reținem că impulsurile interioare şi exterioare, în pământurile de naștere a poporului în care se întrupează, le oferă localnicilor linişte interioară, manifestări creative, căutări întotdeauna frumoase. 
Aşadar localnicii nu ar fi pornit niciodată la cuceriri de noi teritorii pentru sclavi sau bogăţii, ei ar fi pornit doar să cunoască lumea (cum facem azi turism – dar în alte condiţii, mult mai bune, pe care le avem azi); iar acolo unde ar fi fost nevoie, ar fi ajutat populaţiile oriunde ajungeau. 
Unele grupuri stabilite în Europa au început prin a avea intenţii bune – cum au fost mai târziu templierii: corecţi, cinstiţi, răbdători, modeşti – dar au sfârşit prin a fi războinici agresivi, răzbunători şi chiar distrugători criminali, exterminând spre exemplu catharii – grup de oameni foarte credincioşi, care urmau în mod absolut toate îndrumările hristice: manifestări care fuseseră în tradiţia lor chiar cu mult înainte de introducerea forţată a creştinismului în vest: corecţi, blânzi, echilibraţi, muncitori devotaţi, ţinând regulile comunităţii lor chiar cu preţul vieţii. Dar războaiele pentru recucerirea Ierusalimului (și nu numai) le-au schimbat mult modul de a privi lumea și moștenirile din vechime. 
De reţinut este faptul că agresori şi agresaţi au făcut parte din blocurile spirituale cu aceeaşi evoluţie şi au trăit feluri complementare de evenimente prin sarcinile lor de destin. În tot felul de sclavii, în sclavagism, în feudalism, în capitalism, stăpâni şi asupriţi au fost spirite cu aceeaşi evoluţie, cu acelaşi nivel şi chiar fraţi din acelaşi popor spiritual: dacă ar fi trăit în roluri inverse, ar fi făcut exact la fel şi cei asupriţi, la fel ca şi asupritorii lor. Proporţia la reactivitatea rămasă din cicluri de evoluţie foarte vechi determină întotdeauna poziţia de stăpân sau de sclav în asemenea situaţii, căci acum, în acest ciclu de vieţi pe Pământ, spiritele primare nu pot să trăiască vieţi una după alta, în condiţiile foarte obositoare de azi, pentru oricine. Fiecare spirit efectuează un număr limitat de vieți în condițiile pământene de din ultimele milenii, și este eronat să credem că lucrurile ar sta altfel: să se deruleze vieţi una după alta, cu o mică pauză între ele. Iar dacă noi credem asta, să nu uităm că Dumnezeu nu vrea să ne obosească sub nicio fprmă, iar spiritele întrupate începând cu epoca marilor imperii până în zilele noastre nu ar fi suportat multe vieți la rând în condițiile pe care de altfel le cunoaștem bine cât de grele au fost. 
De altfel, după revoluţie au existat români care au scris cât se poate de clar despre faptul că, după plecarea lui Iisus, spiritele umane au făcut extrem de puţine întrupări comparativ cu perioada dinainte – tocmai datorită lucrării lui Iisus care a venit să schimbe vremurile şi lumea însăşi. 
Este o discuţie însă care ar trebui să fie mult mai amplă, pe care astfel o vom lăsa pentru altă dată. Dar să reţinem că au existat, şi există încă unele grupuri de spirite care într-adevăr efectuează întrupări mult mai dese – este vorba despre secundarii care sunt ajutători planetari şi au puterea să facă astfel de întrupări, multe și grele alături de celelalte grupuri care au nevoie de ajutor, chiar şi acum, la final de ciclu de vieţi pământene.
Populaţiile locale – din transcendenţă strămoşească pe propriile pământuri – nu au fost distruse integral, așa cum se crede, ci au fost asimilate de grupurile migratoare, împletindu-şi reciproc obiceiurile, impulsionându-se reciproc şi contribuind împreună la formarea noilor populaţii europene, nefiind niciodată însă majoritari nicăieri înafară de poporul român, prin sarcină de destin (însă nefiind şi sarcină unică). Au mai rămas grupuri relativ mici, compacte, în sudul Franței – nordul Spaniei, în nordul Franței și sudul Angliei, dar și în proporție destul de mare deși nu compacte, în Scoția care însă își dorește acum refacerea tradițiilor proprii. și pe bună dreptate. La fel în nordul Europei, în Finlanda și mici grupuri în Rusia mai ales sud-estul Siberiei. 
Există voci care se întreabă azi cum de au rămas geţii singurul popor în Europa cu componenţă aproape integrală din rădăcina transcedentală strămoşească, chiar dacă interesele politice de moment au cerut să se reia ideea romanităţii în contextul agresiunilor huno-ruse. La vremea formării Principatelor Unite s-a pus intens problema numirii lor Dacia – deşi (şi acesta a fost unul dintre principalele argumente) daci şi Dacia au fost numiri străine – romanii le-au folosit, dar oamenii locului nu şi-au spus niciodată aşa, doar când era neapărată nevoie (şi nu era des nevoie) s-au numit pe ei înşişi geţi sau gheţi, iar după timpuri au folosit tot denumiri preluate de la popoarele din exterior: vlahi, valahi, blahi sau moldoveni, moldovlahi, etc. 
Da, a rămas singurul popor – prin unire şi numire politică, oficială, dar oamenii locului s-au simţit geţi sau daci întotdeauna pentru că, dacă alte popoare au avut destin de expansiune, al nostru a avut destin de rămânere până la “sfârşitul timpului”: adică al veacurilor în care oamenii măsoară timpul, ceea ce a început doar înainte de migraţii şi se va termina odată cu terminarea erei oraşelor indistrializate, vreme în care localnicii din rural vor fi terminat de mult să nu-şi mai folosească decât ceasul biologic şi nu tehnologic, ceasul biologic şi cosmic: din nou, aşa cum a fost la fel şi odinioară…
Şi da! A fost, după cum vedem acum, o muncă titanică pentru păstrarea acestui popor: pentru păstrarea tradiţiilor special realizate pentru a ajunge obiceiuri în forme consolidate, în care cusăturile, ornamentele în interiorul şi exteriorul caselor, miturile şi legendele vechi şi nespus de profunde vorbesc pe limba oamenilor care, păstrându-le, contribuie la ajutorul oferit lor de ele, oamenilor care vor avea nevoie de întărire, de încurajare, pentru a lupta cu necunoaşterea, dispreţul sau chiar şi numai indiferenţa celorlalţi: care de fapt şi ei vor avea nevoie mai târziu de ele spre întărirea încrederii în propriile percepții, şi vor fi îndureraţi că au dispreţuit în fond nepreţuitul...

Azi zicem că suntem mândri de un popor care şi-a păstrat esenţa în vremuri grele, îngrozitoare. Dar dacă avem tendința azi să renunţăm la tradiţiile noastre, ar trebui să nu mai fâlfâim drapelul mândririi cu o istorie pe care nu noi am făcut-o, ci doar profităm de ea... Deci să nu disprețuim și să nu alterăm tradițiile noastre, înlocuindu-le cu cele ale altor popoare... 

Pentru păstrarea cunoaşterilor ancestrale au intrat Moşii în conducerile geţilor, coordonând ei înşişi trecerile migratorilor astfel încât totul să se desfăşoare:
– cu cât mai puţine pierderi în eventuale lupte – în egală măsură pentru geţi, romani şi migratori;
– cât mai corect privind rămânerile majoritare ale geţilor pe teritoriile lor natale, mai ales în inima teritoriilor Moşilor dintre Alpi şi Urali. Dincolo de Nistru atenţia s-a îndreptat doar la început, până la consolidarea statutului get printre grupurile de migratori; dar și acolo s-au împletit și au rămas, în împletirea lor, multe elemente getice: păstrate, încurajate şi de re-romanizarea cuceririlor din timpul împăratului Constantin cel Mare;
– rămânerea unor grupări locale, de factură traco-getică, în sudul Dunării şi în nordul extrem al țării noastre, unde au rămas o mare parte din populaţiile autohtone, cu toate încercările urmaşilor migratorilor de a-i marginaliza (în Bulgaria, Yugoslavia sau Ukraina). Amprenta traco-getică a rămas şi va fi de un real folos după încheierea vieţii migratorilor şi plecarea definitivă a spiritelor de pe Pământ.
Aşadar să reţinem că Moşii, prin acţiunile totale la care au participat unii dintre ei, au protejat toate populaţiile astfel încât să se finalizeze migraţiile în această parte a Europei cu cât mai puţine pierderi de vieţi omeneşti, pentru că toţi aveau alte numeroase sarcini personale şi de grup propriu de întrupare decât să-şi piardă viaţa pe aici. Acţiunile au fost mai mult descurajante prin atitudine războinică decât războire soldată cu pierderi de vieţi omeneşti, iar aceasta a fost o intenţie pentru care legionarii romani au primit ample îndrumări, şi au urmat îndelungi consolidări de atitudini pe care le-au primit spre învățare din partea geţilor. 
Vom discuta în postarea următoare despre instrucţiile primite de romani din partea geţilor şi modul în care s-a realizat cu adevărat retragerea romană din Dacia. 

În aceasta a constat planificarea lucrărilor, care s-a ţinut aici, în Peştera Ialomicioarei, cu ţelul principal subtil de a păstra tradiţiile europene strămoşeşti, dar şi derularea altor sarcini de destin ale populaţiei din teritoriile din, dintre şi din jurul munţilor Carpaţi. În toată această perioadă, Moşii geţilor au ţinut legătura (mental pentru ei, cu puterile lor) cu ceilalţi Moşi: traci din sud, elini, etrusci şi celţi, cu Moşii dintre Alpi şi Oceanul Pacific (ai populaţiilor din vestul Europei şi America de Nord), dar şi cu o parte din patricienii romani, cu alţi conducători ai populaţiilor locale din nord, din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu (sau Apropiat, atenţie să nu credem că sunt două spaţii diferite – sunt doar denumiri diferite folosite pentru acelaşi spaţiu; şi eu am făcut această greşeală ani de-a rândul). 
Pentru a nu lungi excesiv acest studiu, vom discuta separat despre necesitatea retragerii Moşilor în timpul societăţilor atipice. Şi vom continua cu analiza timpurilor retragerii romanilor din Dacia şi toate cele petrecute după retragea romanilor şi plecarea definitivă a Moşilor din mijlocul poporului nostru, după restabilirea populaţiilor pe locurile strămoşeşti. 

7 comentarii:

simona spunea...

Tu iti dai seama ca ce spui tu aici schimba istoria pe care o cunoastem ? Si pana la urma te cred ,iata si argumentele mele :in primul rand da statuile dacice ridicate in timpul lui Traian care arata nobletea dacilor ,sincer ce popor invingator ridica statui pt invinsi .Si cel de-al doilea argument ar fi > stim ca dupa moartea lui Traian i-au succes la tron si imparati cu sange getic ,tracic .Si-ti pui intrebarea cum de au acceptat romanii asta ? Dar toate astea nasc intrebari :
1 Cine a ascuns adevarul cu privire la alianta dintre daci si romani ? De ce ?
2 Deci tot ce s-a intamplat cu omenirea s-a stiut ca se va intampla cu mult timp inainte ?
3 Poti sa-mi explici cum adica ~se incheia destinul european al unor spirite ? Unde pleaca aceste spirite ? Adica noi luam continentele la rand ? Facem intrupari pe rand ? S-au dupa ce terminan intruparile pe un continent ne retragem in astral ? Sau plecam acasa ?

simona spunea...

”Prin evenimentele pe care le-au creat astfel s-a putut implini principala cauza a venirii majoritatii grupurilor spirituale .....sa-si descopere toate formele de folosire a puterilor lor-negative sau pozitive ”.Deci tot ce s-a intamplat a fost un plan ?Totul a fost planuit ? Si din cate stiu eu trecutul ne urmareste ,deci se rostogoleste pana in prezent . Deci asta vedeau ghetii inainte de mileniul 4 ien ? Astea erau schimbarile vremurilor ? Odata viata sclav ,data viitoare patricean . Sincer ,nu-mi place . Nu vreau sa fac rau nimanui ,nu vreau sa mi se faca rau . Stiu e atipic ,dar sper sa se termine .
Mosii au plecat pt ca noi sa ne putem manifesta .Tu spuneai zilele astea ca ispita e pusa la usa si ca noi avem liberul albitru . Dar draga mea daca-i adevarat ce spunea si Demetrescu cam pica liberul albitru
Si pana la urma tu zici ca dacii uniti cu romanii i-au gonit pe migratori si ma gandesc de ce nu stim asta ? Din cauza asta au disparut scrierile despre Dacia si daci ? Si poporul dac nu a facut insemnari ? Deci toate razboaiele pe care le-a facut omenirea au fost din cauza intelegerei si cerintelor noastre,a blocurilor spirituale ?Nu stiu ce-am invatat din toate astea ,dar stiu ca nu mai vreau . Eu personal am inteles ca nu fac rau nu pt ca exista o pedeapsa divina sau pamanteana ,nu fac rau pt ca in fata mea sta un om . Nu vanez aiurea pt sport ,nu vanez deloc ,nu tai copaci decat in mod obligatoriu ,ca de avem gaze dar n-are cine sa le exploateze .

simona spunea...

Bine am inteles cele doua migratii ,dar nu in teleg migratia de azi ? Daca oamenii aia trebuiau sa fie aici in Europa ,de ce nu s-au nascut in Europa ? Si azi am trait migratia asta ,nu ne poate mintii nimeni . SUA a zburatacit intreaga Asie arabica ,oamenii au fugit . Pe cei din Africa( dupa ce i-au adus in pragul saraciei ) ii aduc ei ,ceilalti asiatici vin la munca aici . Si toate astea au fost facute de guvernele care conduc de fapt lumea asta .De ce se foloseste acelasi mod de operare -migratie -minciuna ,bagarea pe gat a unei noi religii ,o noua organizare sociala si culmea intotdeauna e nevoie si de conducatori . Doar atat se poate pe planeta asta ?
De zeci de ani citesc ca trebuie sa avem aceiasi culoare la piele: Pai asta nu ne va feri de a ne ura unii pe altii ,noi ne uram pana si pe cei din familie ,ne uram si luptam unii cu altii de aceiasi culoare a pielii . Cui ii foloseste o sg culoare ? Eu raman la parerea mea - ”pestele de la cap se impute si culmea se curata de la coada ” Dar cand capul are mila si moralitate isi invata coada ,face totul ca ea sa gandeasca superior asemeni capului . Si o face fara minciuna si sloganuri . Ma amagesc singura lumea asta mai are mult timp in fata pt a creste .
Candva spuneai ca vibratia creste ,apoi ca nu poate creste cu viteza pt ca mai sunt si animalele care inca au nevoie de aceasta vibratie joasa . Chiar pot sa inteleg asta ,nu inteleg de ce nu putem noi oamenii sa invatam decat prin a face rau . Stiu sunt batuta in cap ,dar nu cred ca asta-i solutia .Nu mi-e frica pt mine ,lumea asta parca nici nu-i a mea ,parca m-am trezit aici intr-un cosmar perpetuu( si sincer nu mi- s-au intamplat orori mari in viata ,nu sunt nici bogata ,dar am un acoperis deasupra capului ,o familie frumoasa ,o slujba ,nimic dus la extreme ) . Cumva ma intalnesc zilnic cu oameni care au probleme medicale si nimeni nu-i ajuta ,nu-i saptamana ca unul din colegii mei sa nu se bata de nesimtirea medicilor . Ai mei pe rand s-au lovit de zidul asta numit sanatate in Romania . Minciuna ,manipulare ,neinteres ,calcam pe cadavre , ne spionam unii pe altii . Dumnezeule mare ce se intampla ? Nu asta-i lumea la care am visat .De mult timp mi-am incheiat socotelile cu religia ,dar ieri mi-a murit inima cand am vazut lacrimile femeii care dorea sa mearga la Sf Paraschiva .Dupa 2000 de ani in care ai pervetit ,ai facut si desfacut cu ajutorul clericului ,i-ai mintit in numele unui zeu crud si orb Iahve cu calitati si defecte umane imbracat ,azi ii spulberi lumea ei ,credinta ei intr-un mod brutal . Dar n-ar fi mai usor sa iesi si sa spui adevarul . Da o parte l-ar crede ,o parte nu ,celor ca mine nu le-ar mai pasa .

Cristiana spunea...

1. Nu ce spun eu schimbă istoria – căci de mult curg întrebările privind măcar și statuile de daci de prin Italia și din lume (furate, vândute). Da, s-a scris mult despre ele, ai citit și tu. Despre împărații de neam trac, dac, am aflat prima dată la congresele de dacologie, dar studiile prezentate acolo mi-au relevat ceva: totul era cât de poate de serios, de bine documentat. Persoane importante care au conferențiat acolo m-au îndrumat să scriu, să-mi fac blog, site. Este nevoie de toți cei care pot să aducă ceva în plus - și așa au apărut blogul acesta în 2008 și Drumuri spirituale în 2009.
În primul rând acțiunile au fost chiar atunci ascunse pentru că spionajul – vrem să credem sau nu, se știe bine asta – era în floare. Secretizarea s-a desfășurat în primul rând pentru migratori, să nu știe nimeni din partea asta că dacii nu voiau să omoare. În Roma era patricieni patrioți, care nu erau decăzuți moral ca alții; care erau din neamul lor în legătură cu Moșii din Elada (Grecia) și din Tracia, mai ales nordicii din Dacia. Faptul că în 101 – 102 d.H. romanii au văzut poziția și vitejia dacilor care nu omorau decât în stare de necesitate, care dădeau dovadă de inteligență, curaj, abnegație, pricepere – toate acestea au determinat și nehotărâții romani să se alieze în secret și să pornească în această ”aventură” istorică. La masa negocierilor dacii au venit cu întreg planul Moșilor, oferit în avans de Moșii eleni pentru început, și apoi s-a finalizat planul comun al Moșilor din Europa, îndrumați de Zalmoxis.

Cristiana spunea...

2.Liberul arbitru se referă la FOLOSIREA condițiilor pe care le primim la naștere: ce se face cu ele este treaba fiecăruia în parte. Vom discuta pe larg când ne vom ocupa de destine: schimbări și devieri de destin. Planificările de destin le facem fiecare în parte – deci liberul arbitru funcționează deplin – coordonatorii le avizează și le împletesc cu toate celelalte din galaxie, din subzone, din toate zonele universului, după care se desfășoară pregătirile în celelalte 2 universuri materiale.
Dar de fapt coordonatorii de evoluții nu se opresc la destinele umane, ci adaptează totul la necesitățile de evoluție ale tuturor spiritelor din biosistemele planetelor și stelelor (cu corp fizic, cu corp astral sau alte feluri de corporalități de manifestare din universuri).
Deci uite cât de complexe și libere cu adevărat sunt destinele noastre.
3. Poporul dac nu a lăsat scrieri, ci îndrumări orale, deși în perioada aceea dacii AU AVUT SCRIERE RUNICĂ. Runele de la Șinca Veche au fost distruse de biserică – acolo a fost o comoară inestimabilă…
4. Nu mai vrei așa ceva pt. că intuiești că de fapt se termină totul curând. Principiile tale sănătoase, înalte, sunt puncte de radiație în lume, alături de altele, de alții. Lumea nu mai are mult până la REVENIRE…

Cristiana spunea...

5. Migrațiile de azi au într-adevăr alt aspect – nu este un aspect natural, ci premeditat de marile grupuri de influență care alimentează războiul, conflictele, stricăciuni cumplite, iar oamenii sunt îndrumați către Europa: pentru că europenii nu vor să muncească, urmare a spiritului de colonialist, imperialist, stăpân, poruncitor. Nu vor să muncească și nu vor să facă copii – care sunt necesari doar pentru a asigura perpetuarea forței de muncă. Și atunci, pentru că oamenii nu se mută așa, repede cum ar vrea ”ei”, pun de-un război și lumea cuminte fuge mâncând pământul acolo unde este pace, liniște, nevoie de muncă. N-ai văzut că așa, ca la comandă, șuvoaie de oameni au dat buzna în Europa și madam Merkel ne-a impus primirea de migratori? Așaaaa, câte puțini prin țările mai puțin dezvoltate, pentru că dânsa știa bine că migratorii ajunși în Europa vor forța la un moment dat drumurile spre Germania și Franța???...

Cristiana spunea...

6. Lumea s-a bazat ÎNTOTDEAUNA în ultimele milenii pe minciună, manipulare, lipsă de interes pentru sărmani (chiar crezi cele proferate în campanii electorale???), pe minciună și crime oficiale – doar că nu te-ai gândit tu la asta… să zic că eu am moștenit drag de istorie din familie, de la tatăl meu, o bibliotecă plină cu cărți social-politice, un abonament la Magazin Istoric, și discuții interminabile cu iubitori de cunoaștere a realității de-a lungul istoriei, din antichitate până azi. Da, visăm, ne dorim o lume mai bună, frumoasă, echilibrată, morală, calitativ construită: astea sunt idealurile noastre provenind din vremuri de mult uitate (păi tocmai de aceea le studiem acum!)
Adevărul?!...Eeeei… Simona – să fim un picuț serioși, nici ”ei” nu-l știu pentru că numai câțiva îl știu, dar nu și cei care ajung în funcții publice, nu vezi că unii nici măcar bacalaureatul nu-l au???
Și iar ajungem la ”Ce trebuie să fac?” despre care am discutat mult . dar am uitat să accentuez: să dăm exemplu de spiritualitate înaltă, dar să nu avem pretenții, așteptări acum de la toți cei din jur – căci încă nu a trecut timpul ”lor”… dar oricum este pe trecute. Am toată mila pentru ”ei”, întrucât vor suferi mult pentru tot ceea ce au făcut…