Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

marți, 10 decembrie 2019

02. SARCINILE GENERALE ALE MOȘILOR


I. IDEI PRINCIPALE
1. Moșii, conform necesităților de derulare a sarcinilor lor, folosesc cel mai complex sistem corporal pe care îl puteau avea întrupații în specia umană – al cărei ADN de altfel cuprinde absolut toate formele de ADN ale tuturor speciilor de viețuitoare planetare. 
2. Pentru realizarea sarcinilor lor, ei îmbină permanent activitățile mentale și cele astrale realizate la maximum de complexitate planetară, cu activități fizice necesare felului de ajutor pe care îl au de oferit celor ajutați;
3. Sarcinile lor nu sunt specifice numai acestei perioade planetare în care toate spiritele care fac evoluții pe Pământ folosesc manifestări preponderent fizice, nu sunt specifice perioadei în care vibrația medie planetară este la nivelele cele mai joase; ele sunt sarcini care se desfășoară în orice perioadă de evoluție general-planetară, variind în funcție de specificul perioadei și speciilor de viețuitoare pe care le ajută. 
4. Sunt trei mari grupe generale de sarcini pământene ale Moșilor:
– sarcini de ajutor pentru planetă – sarcini planetare (și stelare, și pentru planete care au legătură cu evoluțiile de pe Pământ);
– sarcini de ajutor pentru întreg biosistemul planetei;
– sarcini de ajutor pentru creatorii avansați întrupați pe planetă.
5. Câteva dintre sarcinile general-planetare ale Moșilor:
– participă la crearea spațiilor de autostabilizare vibrațională  din manșonul următor celui care adăpostește partea pământoasă a planetei (aici și toate planetele care au întrupați cu corpuri fizice, primind la rândul lor  învățături de la entitățile dimensionale și interdimensionale);
– creează microstructuri materiale astrale pentru fixarea unor raze din radiația totală a Pământului (a tuturor planetelor pe care ei le ajută);
– creează amprentări și dezamprentări ale câmpurilor galactice, cu ocazia trecerii sau evoluțiilor temporare ale unor grupuri de spirite în galaxie;
– efectuează echilibrări ale vibrației planetare când este necesar pentru Pământ și pentru orice planetă pe care sunt întrupați cu corp fizic de manifestare, indiferent dacă sunt sau nu creatori conștienți. 

II. DETALII, DISCUȚII
Ca să înțelegem rădăcinile acestui studiu, trebuie spus de la început că este creat datorită cererii – binevenită, pentru care mulțumesc frumos! – din partea unei cititoare a articolelor de la eticheta Platoul Munților Bucegi, și ale cărei idei i-am acordat această prioritate.
”Moși” așadar îi numim noi acum, căci au acoperit cu viețile lor toată perioada de la nașterea lor de atunci - până acum, și în continuare vor mai trăi încă foarte mult timp. Așadar să reținem de la bun început că Moșii sunt oameni născuți pe acest Pământ înainte de penultima glaciațiune și sunt oameni cu corporalitate specifică primei etape mentale din istoria omenirii, din perioada planetară cu vibrație foarte înaltă a Pământului din acea vreme. Deși oamenii au avut atunci o corporalitate fizică mai puțin densă decât o avem noi azi, deși Moșii s-au născut din astfel de părinți, ei au avut corpuri spirituale care au impulsionat folosirea intensivă în egală măsură a corpului fizic alături de folosirea obișnuită a vremurilor, folosirea intensivă a corpurilor astral, mental și cauzal. În vremea nașterii Moșilor, majoritatea oamenilor foloseau în acea vreme în general corpul fizic la minimul necesar, doar pentru stabilitate în spațiul fizic; numai ajutătorii planetari pădureni, munteni și insulari întotdeauna, și de la bun început al omenirii pe Pământ, au folosit deplasarea proprie fără încetare, toată viața lor, cu excepția timpului petrecut în navele pentru călătorii pe distanțe foarte lungi. Întotdeauna pădurenii, muntenii și insularii au desfășurat mult mai multe acțiuni cu corpul fizic decât restul oamenilor, folosind permanent simțurile lor fizice alături de cele mentale și astrale, în timpul desfășurătii deplasării lor permanente, toată viața – o viață de câteva ori mai lungă decât a restului oamenilor. Comparativ cu restul ajutătorilor planetari, Moșii au putut, chiar din timpul Paznicilor, mult mai multe activități cu corpul fizic. Iar acest lucru este normal, căci ajutătorii planetari sunt întrupați avansați în evoluții – secundari, dar și unii primari în evoluții galactice care învață de la secundari diferite forme de manifestare specifice ajutătorilor planetari; iar Moșii sunt ajutători centrali (azi îi numim Fii de Dumnezeu) care îi ajută pe toți, plus multe alte populații din galaxie. În acele timpuri, pădurenii, muntenii și insularii nu stăteau nici o clipă, străbătând planeta întreagă de-a lungul fiecărei vieți foarte lungă (15 - 30.000 ani comparativ cu întrupații rezidenți, care aveau vieți lungi de cca. 10.000 ani), desfășurând în același timp diverse activități: dar nu aveau o corporalitate diferită de a celorlalți oameni, nu oboseau și puteau crea din mers, mental, orice aveau nevoie pentru derularea sarcinilor lor. 
Moșii în schimb încă de la începutul vieții lor și-au modelat prin puterea proprie sistemul corporal, prin intermediul radiației lor energetice fundamentale, astfel încât corpul fizic să le fie puternic, proporțional cu densitatea medie obișnuită a restului biosistemului pământean: în acest fel puteau să manipuleze și materiile planetei (pământuri, ape) atunci când era nevoie, dar și fluxuri energo-materiale necesare creației mentale: cu materializare, dematerializare și remodelare, ca orice alt om al vremurilor de atunci. Corporalitatea lor s-a întărit treptat până în preajma ultimei glaciațiuni, când astfel au putut petrece timpul acelei glaciațiuni și întreaga perioadă de absorbție a apelor și de uscare a pământurilor, în așezări mici din munții pietroși foarte înalți, unde au creat manual tot ceea ce era necesar în vederea nașterii, creșterii și adaptării noii generații de copii ai lor la condițiile cu totul noi de după glaciațiune. Acești copii urmau să formeze în comtinuare, treptat, noua populație umană pământeană – omenirea cu corpul fizic tare, dens, adaptate pentru manifestări preponderent fizice. 
Am discutat în linii mari despre acest proces în articolul anterior. Am adus însă din nou aceste precizări ca să înțelegem specificul tuturor sarcinilor Moșilor, care s-au sprijinit întotdeauna în egală măsură și pe manifestări mentale + astrale, ca și pe manifestări fizice, ajutând în acest fel și populațiile umane din perioada ultimelor două glaciațiuni, dar și populațiile de după ultima glaciațiune, din perioada pe care o putem numi în totalitatea ei, epoca fizică în care ne încadrăm și noi: deci epoca noastră contemporană. 
Sarcinile Moșilor și modul în care ei au îndeplinit, îndeplinesc și le vor îndeplini în continuare sunt mult mai complexe și mai profunde decât ne-am putea noi imagina acum – obișnuiți să folosim majoritar corpul fizic, să privim lumea din punct de vedere fizic, și nicidecum din perspectivele pe care ei folosesc în mod împletit toate corpurile pe care le are sistemul lor corporal. Ca să parafrazez o reclamă TV – nu este nici magie, nici tehnologie!!! Normal că ei știu bine tot ceea ce înseamnă tehnologie (și încă mult mai avansată decât ceea ce cunoaștem noi azi), dar tot ceea ce fac ei pentru schimbări, dintotdeauna, este folosirea exclusivă a forțelor lor spirituale radiante proprii – adică același fel de manifestare ca și toți oamenii din străvechimi. În același fel ne vom folosi și noi forțele energetice radiante în viitor: căci cei de ”ieri”, și cei de ”azi”, și cei de ”mâine” suntem tot noi, grupuri spirituale întrupate ca oameni pe Pământ. 
Așadar Moșii au folosit toate capacitățile spirituale ale creatorilor conștienți avansați, aflați în curs de universalizare, ce pot fi folosite pe o planetă ca Pământul (ca vibrație, ca biosistem extrem de sensibil) în toată perioada de la nașterea lor până acum și în continuare. Totuși o mare parte din ei s-au retras din mijlocul, apoi din marginea societăților umane în perioada cuprinsă între primele migrații (înainte de finalul mileniului III î.H.) și anii cca. 500-700 d.H. S-au retras în spațiile interdimensionale, de unde au continuat să ne ajute, venind rar în mijlocul nostru sau în locuri speciale, foarte retrase, de unde au continuat desfășurarea sarcinilor lor: sarcini pe care a venit vremea să le discutăm, chiar dacă în linii mari deocamdată. Cu vibrația lor foarte înaltă și având capacitatea și experiența de a-și modela propria vibrație: a radiației spirituale proprii și a corporalității lor, ei pot trece din universul nostru, din zona noastră – în spațiile interdimensionale și, de acolo, în spațiile dimensionale unde primesc orientări de la entitățile dimensionale în vederea participării lor, spre învățătură, diversificare și consolidare a experienței lor, la multe dintre sarcinile entităților dimensionale. 
Am pomenit mai sus despre modelarea vibrației proprii, doar prin voința personală, domeniu în care ei au o experiență foarte bogată: de la valori foarte înalte, specifice spațiilor și entităților dimensionale și interdimensionale la valori specifice universului nostru – din orice zonă și subzonă a universului; așadar acest proces are loc prin voință proprie, prin activarea unor raze și dezactivarea altora, ca și prin schimbarea intensității razelor folosite astfel. 
Ei folosesc activitatea mentală în spațiile noastre, însă doar punctiform, ceea ce înseamnă o clipă pentru o lucrare necesară, aflată în programul de sarcini de ajutor pentru noi, după care ei echilibrează energiile mediului: adică înainte de o asemenea acțiune mentală se eliberează spațiul de lucru de fluxuri energo-materiale circulante, o acțiune doar pentru acel moment de lucru mental, iar după executarea operațiunii ei repun, cu infinită grijă, fluxurile în circulația lor normală, pentru a nu se exercita presiuni asupra structurilor fizice care să conducă la distrugerea sau chiar numai și la slăbirea structurilor din jur, în cascadă. Căci lucrul mental în, și asupra mediului fizic când vibrația medie planetară este foarte joasă, și există și în plus variații mari și rapide de vibrație din mediul înconjurător de la o perioadă scurtă de timp la alta (așa cum se petrec lucrurile acum) produc destructurări (distrugeri sau slăbiri) naturale, iar presiuni de acest fel cum sunt cele create de lucrări mentale pot produce lesne astfel de fenomene în cascadă (atmosferice, tectonice, etc.) și astfel accentuează această tendință naturală de stabilitate de pe planetă, pe termen scurt sau lung. 
Așadar să reținem faptul că Moșii au putere energetică și experiența de a realiza lucrările lor prin activități mentale + astrale + fizice la maximul de complexitate care îl puteau permite și conjunctura planetară (fizică și energetică), dar și sistemul corporal cel mai complex pe care îl pot avea întrupații în specia umană (adică de la entitățile transcedentale către contemporan). 
De asemenea, este necesar de punctat faptul că sarcinile de acest fel nu sunt specifice numai acestei perioade fizice – sau oricum doar pentru faptul că vibrația planetară este la valorile sale cele mai joase; ele sunt sarcini care se desfășoară în orice perioadă de evoluție umană în general pe planetă mai mult sau mai puțin, în funcție de specificul perioadei. Astfel, să numim pe grupe generale sarcinile Moșilor:
a. Sarcini planetare: dar și stelare, și pentru alte planete din sistemul local care au legătură mai mare sau mai mică cu planeta Pământ, unde se derulează în prezent cele mai ample evoluții din această parte a galaxiei – care sunt evoluții grele, atipice pentru întreg sistemul stelar – dar cuprinse în programul general al evoluțiilor din această zonă a universului;
b. Sarcini de ajutor pentru întreg biosistemul pământean (sunt sarcini generale, indiferent dacă sunt sau nu întrupați creatori conștienți avansați, așa cum sunt oamenii);
c. Sarcini de ajutor special pentru creatori avansați (dacă sunt întrupați de acest fel pe planetă). 
La nivelul nostru actual de vibrație nu putem deocamdată să pătrundem toate sarcinile lor, dar putem să creionăm câteva chiar acum, urmând ca pe parcursul timpului să le percepem și să le înțelegem treptat. Să urmărim astfel, acum, câteva detalii în acest sens. 

a. SARCINI PLANETARE (pentru planeta ca atare)
1. În primul rând să ne îndreptăm atenția asupra creației de structuri și substructuri planetare de autostabilizare vibrațională. Pe scurt, sunt structuri materiale, cu vibrație din nivelul astral, necesare absolut tuturor întrupaților cu corp fizic de manifestare pe planetă. Ele sunt amplasate în următorul manșon eteric al planetei (adică următorul de la manșonul eteric care cuprinde partea fizică a planetei, unde trăim și noi). Este de precizat faptul că discutăm despre Pământ, planetă cu parte fizică (pământoasă cu lichide și cu parte gazoasă, atmosferică), căci alte planete din sistemul planetar al Soarelui nu au astfel de structuri, deși au biosistem: dar un biosistem astral care, datorită vibrației foarte înaltă a corporalității lor fluidice, nu au niciodată nevoie de spații speciale pentru autostabilizare vibrațională. Ele sunt create în mare parte chiar de la începutul întrupării poporului spiritual al planetei: două semisfere astrale (din materii astrale) pentru toate spiritele aflate în evoluții intraplanetare și sunt folosite și de toate spiritele primare care evoluează fără ajutorul direct al planetei, cum sunt cele intraplanetare, evoluează mai mult sau mai puțin timp pe planetă: concret, toate spiritele care sunt în trecere pe planetă având perioade mai mari sau mai mici de timp diverse întrupări cu corp fizic pe planetă. 
Acestea, așadar, nu sunt create de Moși, sau de orice entități dimensională sau interdimensională. 
Înafară de aceste spații, acel manșon cuprinde și o serie largă de alte spații cu funcții asemănătoare, dar cu vibrații mult mai înalte decât semisferele primarilor, care sunt create de entități din rândul cărora fac parte și Moșii noștri: de entități dimensionale și interdimensionale; căci de pe Pământ Moșii s-au retras în spațiile interdimensionale ale universului, unde lucrează alturi de celelalte entități interdimensionale și dimensionale. Învățăturile și consolidările lor se realizează în acele spații cu vibrații foarte înalte, apoi dânșii participă la lucrările de crea a spațiilor pământene de autostabilizare vibrațională.
Aceste spații, care au diferite forme și vibrații diferite, pe subnivele ale marelui nivel astral, se creează cu prilejul sosirii grupurilor de secundari pe planetă: prin creație materială exclusiv mentală (prin materializare) care nu afectează derularea vieții pe partea pământoasă a planetei, și se dematerializează după plecarea fiecărui grup de pe planetă, la finalizarea sarcinilor lor de evoluție pe planetă, pe Pământ în cazul nostru, la finalizarea sarcinilor de destin pământean. 
2. Tot cu prilejul detalierii acestor sarcini să adăugăm și crearea de microstructuri materiale tot cu vibrație astrală, dar de data aceasta chiar în manșonul nostru, care cuprinde partea fizică a planetei: sunt create pentru captarea, fixarea și direcționarea razelor astrale ale poporului spiritual al planetei către manșonul următor celui al nostru. Razele astrale nu sunt astfel lăsate să facă structuri astrale în acest manșon, al nostru, dar radiațiile astrale nu trebuiesc lăsate să se piardă: prin aceste microstructuri se creează condiții ca razele astrale – care au o vibrație foarte înaltă în subnivelul astral general al Pământului – să ne influențeze pozitiv și astfel să ne susțină de-a lungul vieții, când emoțiile noastre ne obosesc cel mai mult și corpul nostru astral are cel dintâi nevoia de autostabilizare vibrațională. Vibrația pe care o pierdem prin activitățile noastre zilnice o recuperăm în aceste spații (zone) de autostabilizarea vibrațională, prin călătorie astrală în manșonul următor, în acea perioadă pe care azi o numim somn. 
Să atenționăm din nou că planetele care nu au întrupați cu corp fizic nu au nevoie de astfel de lucrări de fixare a razelor astrale, dar ele au nevoie de alt fel de microstructuri la care participă și Moșii pământeni în sistemul nostru stelar, alături de entitățile dimensionale și entitățile interdimensionale. 
3. Amprentări și dezamprentări ale câmpurilor planetare, stelare și galactice, tot alături de entitățile dimensionale și interdimensionale. Amprentările sunt realizate mai mult sau mai puțin conștient de toate viețuitoarele planetare, prin trăirile lor, în toate câmpurile planetei simultan, atât în câmpurile corpurilor altor întrupați (nu pe corpuri, ele fiind în permanentă funcționare, mișcare), pe obiecte și în energia fundamentală a locului: prin imprimarea energiei proprii și a unor părticele infime, dar concrete, reale, din câmpurile proprii ale întrupaților. Dezamprentările pot fi naturale, când deasupra unor amprente existente se depun altele cu vibrație mai înaltă sau mai joasă decât amprenta originală, care le înlocuiesc parțial sau total pe cele dinainte, înglobându-le sau facilitându-le împrăștierea în funcție de viteza de deplasare a razelor întrupatului. Dar dezamprentările nu sunt de regulă desființate total de către viețuitoare, ci doar înlocuite cu altele, de aceea încărcarea câmpurilor planetare cu astfel de amprente poate îngreuna evoluțiile spiritelor; și pentru că majoritatea nu au puterea nici măcar să amprenteze cu vibrații înalte locurile, este necesară din când în când o intervenție de curățare a câmpurilor. Oamenii pot face acest lucru în perioada în care vibrația planetară este foarte înaltă și corporalitatea umană este adaptată tuturor posibilităților sale la aceste nivele foarte înalte: prin dematerializarea amprentelor din mediul apropiat lor și casei în care locuiesc. Dar în perioadele cu vibrație foarte joasă, cum sunt ele acum, oamenii nu mai pot face astfel de operațiuni la nivel total, dar le pot înlocui cu altele cu vibrații superioare. Cei care pot face acest lucru, separat sau total sunt entitățile dimensionale și interdimensionale, spre beneficiul tuturor viețuitoarelor. 
Este o activitate extrem de bogată, și de minuțioasă în același timp, deosebit de subtilă, care presupune în primul rând o decelare dintr-un volum imens de amprente, exact pe cele care trebuiesc locului respectiv, folosind exact razele cu vibrație necesară unei asemenea alegeri – de cele care nu mai trebuiesc în continuare, și numai acestea vor fi dematerializate: ori numai din mediul material planetar (din întreg peisajul pământos, cu apele sale, cu atmosfera, cu câmpurile corespunzătoare, precum și câmpurile viețuitoarelor din mediu), ori și din mediu, dar și din fondul local de energie fundamentală. Se are în vedere cui îi mai trebuie în viitor, cât îi mai trebuie, având în vedere populațiile cu orice nivel de evoluție care vin și care pleacă de pe planetă. 
Dar asemenea lucrări nu sunt realizate numai pentru planetă, ci pentru toate galaxiile din subzona locală, căci grupurile care pleacă:
– ori pleacă de pe planetă și din acest sistem stelar, dar au nevoie de reveniri pentru observări și analize conjuncturale și de aceea nu trebuie realizată o dezamprentare totală, ci se dematerializează doar acele amprente care le vor fi de folos în astfel de lucrări, conform evoluției lor binecunoscute de entități. Restul încarcă prea mult câmpurile și devin repede obositoare pentru viețuitoarele mărunte și se dematerializează punctiform sau în blocuri mari de amprente;
– pentru grupurile de creatori care părăsesc galaxia (de pe oricare planetă din galaxie) și pentru grupurile de necreatori (cum sunt spiritele mamiferelor pe planeta noastră) care nu fac încă analize și termină evoluțiile lor în această galaxie, se fac dezamprentări totale din întreaga galaxie, pe unde au trăit și pe unde au umblat în călătoriile lor astrale, mai mult, mai puțin sau de loc conștientizate. 
Amprentări conștiente se realizează tot de către entitățile dimensionale și interdimensionale (așadar din rândul cărora fac parte și Moșii) ori de câte ori este nevoie privind obișnuirea biosistemelor în avans pentru sosirea unor noi grupuri de spirite la întrupări locale. Ele se fac prin radiație proprie – foarte înaltă, de aceea și sunt foarte stabile, nu sunt înlocuite cu altele ale altor întrupați: nu numai în structurile materiale ale locurilor, ci și în energia fundamentală locală. Așa cum am mai menționat, și viețuitoarele amprentează câmpuri, materii și energia fundamentală, dar intensitatea lor scăzută produce amprente slabe, care în mediul material pot fi înlocuite în general de vibrații mai înalte, dar și foarte joase, dar foarte rar viețuitoarele amprentează puternic energia fundamentală, de regulă sunt și ele foarte slabe. Însă oricât de slabe ar fi, ca niște atingeri diafane, ele rămân în energia fundamentală fiind de ajutor oricăror alte viețuitoare pentru orientări și adaptări, pentru cunoașterea și recunoașterea locului, mediului de trai. Să reținem deci că numai Moșii, entitățile dimensionale și interdimensionale le pot ori estompa, ori dezamprenta, atunci când este necesar. 
Sunt și cazuri în care unii întrupați – creatori avansați în curs de universalizare, așa cum sunt oamenii, au nevoie de toate cunoașterile și activitățile legate inclusiv de aceaste amprentări; pentru ca ele să nu încarce însă prea mult câmpurile locale, se procedează doar la răriri: cum sunt amprentele pe materii și chiar pe cele care se află în pământ (oseminte, forme de corpuri, urme, etc.). Ele sunt lăsate în continuare, pentru întrupații care analizează, să se sprijine pe ele în perioadele cu vibrația joasă și posibilități reduse de cunoaștere. 
Dezamprentarea conștientă se relizează cu emisii de intensitate variată de sunet, luminiscență și vibrație – emisii la toate nivelele de vibrație ale câmpurilor corpurilor lucrătorului; ele pot fi simultane și pe toate cele trei componente, și din toate câmpurile corpurilor proprii care prin structurile lor normale pot emite, emisii care pot fi modelate prin voința lucrătorului, prin conștiența lui, după necesitățile momentului.
Oricum rărirea naturală a amprentărilor în etapa cu vibrație joasă a planetei are loc prin vânt, ploaie și ninsoare. Principala dezamprentare naturală a planetei avea loc, înainte de ultima glaciațiune, prin condensarea plafonului cețos în contact cu toate cele ale planetei (pământuri, ape, vegetație, animale, oameni), iar între aceste momente planetare oamenii realizau dezamprentări locale, pădurenii, muntenii și insularii realizau dezamprentări mai largi în locurile care nu erau străbătute de oamenii din așezări, iar entitățile dimensionale și interdimensionale realizau dezamprentările sistemului stelar și galaxiei în momentul în care anumite grupuri spirituale finalizau evoluțiile lor pământene (cum au fost saurienii) și plecau în alte locuri, așa cum am expus mai sus. 
4. Moșii efectuează echilibrări ale vibrației medii planetare, atunci când este necesar, pe orice planetă sunt întrupați cu corp fizic de manifestare, și nu numai atunci când sunt creatori avansați pe planetă sau când sunt blocuri spirituale piramidale în situații de vibrație planetară foarte joasă, care se manifestă agresiv în majoritatea împrejurărilor. Este așadar o activitate permanentă pe planetele cu parte fizică, care ține de optimizarea permanentă a condițiilor de trai pentru orice viețuitoare cu corp fizic de pe planetă. 

b. SARCINI DE AJUTOR PENTRU BIOSISTEMUL PLANETAR
În primul rând este vorba despre sarcini generale pentru orice biosistem cu corp fizic de manifestare și, în mod particular, despre sarcini desfășurate pentru biosistemul cu corp fizic al unei planete aflată în evoluții atipice, în vederea găzduirii de blocuri spirituale piramidale pe planetă, agresive de cele mai multe ori. Ceea ce înseamnă existența unor condiții speciale de desfășurare a întregii vieți pe planeta care are structuri matriceale și fizice particulare pentru aceste evoluții rare în viața tuturor, oaspeți și gazde deopotrivă: mai multe continente, un biosistem adaptat la prezența piramidalilor care în perioada cu cea mai joasă vibrație devin foarte agresivi, distrugători, inconștienți de principiile frumoase pe care le au la nivele înalte de vibrație: mai ales protecția universală a vieții, de care ei uită o perioadă de timp. De aceea și procentajul intrării spiritelor la întrupare este diferit față de situațiile obișnuite de întrupare (le numim tipice: unde creatorii sunt conlucrativi, toleranți, înțelegători, protectori și iubitori ai tuturor formelor de viață): în astfel de situații atipice asta înseamnă o varietate uriașă de specii în biosistem, dar și grupuri mai multe în diverse etape de evoluție, ceea ce nu este ușor de îndurat, căci spiritele nu sunt obișnuite unele cu altele în aglomerații uriașe, așa cum sunt azi asemenea întrupări. De asemenea, ca să suporte duritatea unor vieți în vibrații foarte joase cu creatori agresivi, în restul biosistemului planetar intră la întrupare spirite necreatoare puternice în nivelul lor de evoluție, agresive, într-o proporție mult mai mare decât la nivele de vibrație foarte înaltă. În mod normal, la nivele înalte de vibrație, proporția dintre spiritele agresive și cele blânde, sfioase, este cam de 50 – 50%. În situații ca cea actuală, nu numai cele blânde au o viață foarte grea chiar din partea semenilor lor în lanțul trofic planetar, între specii, dar cele agresive între ele își fac viața extrem de grea.
În astfel de situație, Moșii trebuie să stea mai mult în mijlocul biosistemului, căci o vibrație potrivită aduce echilibrarea directă a spiritelor, pe lângă echilibrarea întregului mediu. Așadar Moșii au mereu grijă să echilibreze vibrația planetară lucrând asupra câmpurilor în primul rând, nu asupra viețuitoarelor, iar această lucrare se poate face doar cunoscând bine acele vibrații existente între vibrațiile medii ale speciilor – deci pe intervalele dintre vibrațiile speciilor. În perioadele cu vibrație înaltă, ajutătorii planetari puteau realiza și ei, cum am spus, o echilibrare vibrațională a câmpurilor din drumurile lor dacă simțeau dezechilibre clare în câmpurile fluidice ale locurilor. 
O astfel de activitate ajutătorii planetari pământeni au derulat-o și după ultima glaciațiune, în calitate de Călători ai Moșilor, Învățători și Măiaștri ai așezărilor umane, având mereu îndrumare de la Moși, de la o perioadă la alta, căci ei nu luau numai îndrumări pentru a le duce oamenilor din așezări, ci și îndrumări personale de la Moși. Înainte de venirile periodice ale Moșilor, în locurile de întâlnire cu Moșii a Călătorilor lor – așa cum a fost și Peștera Ialomicioarei despre care vom discuta pe larg – Călătorii realizau studii personale privind perioada care avea să urmeze, cu schimbările generale și particulare ale locului: vibraționale, circulații ale fluxurilor energo-materiale, influențele radiațiilor cosmice, circulațiile prin corzile galactice, stelare și planetare. Când veneau Moșii, primeau de la ei alte orientări, mai profunde, mai ample, de la percepții la înțelegerea lor cu împletiri ale celor mai vechi și proiecții în viitor, spre a fi folosite și de ei, și de oameni: într-un registru care cuprindea pe cele mai subtile, fine, care nu erau surprinse întotdeauna de către Călători. Urmau îndrumări, explicații de către Moșii mult mai perceptivi, în orientări generale în primul rând, care puteau fi folosite și ca îndrumări pentru oamenii care aveau doar sarcini personale și de grup propriu (în așezări), și pentru susținerea biosistemului, și în sarcinile de echilibrare vibrațională, în sarcinile de recalibrare a propriilor mișcări în teritorii ale Călătorilor – în special în călătoriile cu oamenii în regiunile lor natale și pe alte continente – așa cum am văzut în studiile anterioare. 
Dar tot timpul ajutătorii planetari au fost prezenți oriunde era nevoie de ei, protejând biosistemul de radiațiile venite de la așezările umane și protejând în același fel și așezările umane de influențele biosistemului, mai ales ale mamiferelor: influențe de haită, agresive, pentru hrănire, influențe sexuale, de comunicare excesivă: pentru animale erau bune în evoluțiile lor, dar pentru oameni erau excesive în perioada de orientare și adaptare a manifestărilor lor, trecând de la activități mental-astrale la activități fizice. 
Moșii supervizau, dar și realizau lucrări în profunzime, pe care Călătorii, chiar dacă au rămas ajutători planetari, nu le mai puteau realiza în același fel ca și înainte de glaciațiune. Moșii țineau permanent sub observație, cu cea mai mare atenție, viața de pe întreaga planetă, la fel ca și viața de pe planetele din sistemul planetar al Soarelui, și nu numai, așa cum am discutat mai sus. 

c. SARCINI DE AJUTOR PENTRU CREATORII CONȘTIENȚI AVANSAȚI
Cu cele de mai sus am intrat în domeniul sarcinilor Moșilor de ajutor pentru creatorii conștienți avansați întrupați pe planetă – în cazul Pământului: oamenii. 
Este necesar de precizat faptul că îndrumările Moșilor, de fapt întreaga lor existență, nu se manifestă doar în perioade, și pe planete cu specific format de prezența blocurilor piramidale: Moșii sunt permanent pe orice planetă, își desfășoară permanent activitățile, dar rămân în număr foarte restrâns când vibrația devine joasă și pe planetă sunt blocuri piramidale la întrupare cu corp fizic de manifestare. Când vibrația este foarte înaltă, în calitate de coordonatori ai evoluțiilor de pretutindeni, îndrumă ajutătorii de pe continente sau insule cu grupuri de spirite în evoluții preliminare – de regulă preliminarii fiind întrupați ca subspecii ale speciei creatoare avansată, așa cum pe Pământ îi credem azi strămoșii noștri - și nu sunt de fapt: subspeciile Cro-Magnon, Neanderthal, etc. 

Să facem o paranteză. Ne putem pune întrebarea legitimă: de ce Moșii s-au născut pe Pământ, de ce au corpuri umane dacă ei ajută planetele și biosistemele lor?... De ce nu sunt entități dimensionale, asemenea transcedentalilor?... Sunt mai multe considerente:
1. Oamenii ca specie sunt evoluanții cei mai avansați de pe planetele Soarelui, ADN-ul lor cuprinde totalitatea formelor de ADN ale tuturor speciilor pământene actuale. De aceea Biblia spune că Dumnezeu a lăsat oamenii stăpâni peste toate viețuitoarele Pământului – nu să le folosească cu cruzime cum s-a ajuns de mult timp, ci să le ajute cu iubire, lucru de care foarte puțini oameni sunt azi în stare. 
2. Pământul este unica planetă din generația locală de corzi galactice (corzi care vin din nucleul galaxiei, generatoare de condiții pentru sistemele stelare ale galaxiei), cu stelele și planetele lor, care găzduiește blocuri spirituale piramidale; mai sunt câteva planete în galaxie (nu foarte multe însă) care primesc la întrupare blocuri piramidale, dar foarte îndepărtate, cu o corporalitate specifică vibrației generației de corzi galactice cu stelele și planetatele lor. Moșii noștri au sarcini pentru sistemele stelare din vecinătate, până unde merg influențele energetice ale tuturor formelor de trăire și de ajutor oferit pentru derularea evoluțiilor locale. 
Pentru ca toate viețuitoarele Pământului să aibă o ușurare a vieții lor grele în această perioadă, s-au adus și stabilizat în mișcare continuă fluxuri energo-materiale spre Pământ: fluxuri noi, cu vibrație înaltă, pentru creșterea mai rapidă a vibrației medii planetare și astfel grăbirea timpului de schimbare a fluxurilor vechi cu fluxuri noi. Coordonatorul principal al evoluțiilor din galaxie a realizat această lucrare extrem de complexă, care a fost continuată de Moși la o putere mai mică decât a dânsului, dar fiind de un ajutor real pentru stabilitatea în continuare a lumii. Toată lumea din jurul Pământului a beneficiat de această lucrare, a trăit sub influența unei asemenea lucrări energo-materiale, indiferent dacă este vorba despre viețuitoare cu corp fizic de manifestare sau cu corp astral, sau eteric, sau spiritual. Chiar și grupurile de spirite care au avut, au și vor avea drum prin această parte a galaxiei, folosesc fluxuri combinate pentru corporalitatea lor (noi și vechi) și astfel au parte de alte trăiri interioare decât le au cele care trec prin locuri care nu beneficiază de acest aport: dar fiecare grup spiritual beneficiază exact de ceea ce le cere destinul propriu. 
Este foarte important ca astfel de înalți ajutători planetari să se fi întrupat alături de noi, făcând legătura între omenirea de ”ieri” și de ”azi”, având toată experiența, memoria și abilitatea de a circula între dimensiunea noastră structurală și celelalte dimensiuni structurale paralele cu a noastră, având ca strat de trăire în perioada cu vibrația cea mai joasă spațiile interdimensionale. Ei conlucrează permanent cu entitățile interdimensionale și dimensionale pentru toate cele ce se dovedesc necesare tuturor populațiilor spirituale întrupate în întreaga galaxie. 

Să revenim, cu o altă precizare: înainte de ultima glaciațiune, pe toate continentele trăiau ajutători planetari (secundari după evoluția lor): pădureni, munteni, insulari – extrem de pricepuți, care ofereau ajutor tuturor grupurilor spirituale evoluate (creatoare conștiente avansate, aflate în curs de universalizare), pe lângă sarcinile lor generale de ajutor pentru planetă și biosistemul ei. Și ei trăiau mult (și vor trăi când vor veni din nou vremurile viitoare), și ei erau de fapt atunci ”Moși” pentru populațiile rezidente, având destine de 3-4 ori și chiar mai mult uneori, comparativ cu rezidenții. Dacă considerăm că Moșii sunt cei care s-au născut însă special pentru a trece împreună cu toată planeta perioada cea mai grea pentru întreg biosistemul și, implicit, pentru toți oamenii, atunci să înțelegem că înafară de ei au mai fost oameni foarte avansați care nu s-au arătat niciodată în așezări, deși mulți au știut totuși de existența lor și au știut că vor fi alături de noi în toate vremurile. Sunt tot din categoria Moșilor (Vracilor, Bătrânilor, Patriarhilor – cum au fost denumiți de diferite popoare), care au avut aceleași sarcini ca și Moșii, dar care au conlucrat mult mai puțin cu oamenii. Aceștia au influențat mereu câmpurile cu vibrație foarte înaltă ale planetei, chiar și numai prin existența lor, prin viața lor, prin puterea lor radiantă. Puțini dintre ei au intrat în structurile de conducere ale popoarelor, ajutându-le din postura de guvernanți, conducători laici și religioși, pentru a da, pe de o parte, un exemplu de înaltă spiritualitate generațiilor viitoare, un exemplu de calitate umană și strategică deosebită, de conducători deosebiți, pentru că acele generații viitoare nu vor mai beneficia de conducători înalt-spiritualizați, ci vor trebui să facă alegeri care nu le vor fi de loc ușoare. Pe de altă parte, acești întrupați foarte rari în mijlocul oamenilor au organizat câteva mari evenimente pe toate continentele, care au creat o bază puternică de existență și o influență puternică pentru vremurile grele care aveau să vină. 
Pe teritoriile geților, Moșii îndrumați, coordonați de Zalmoxis au intrat parțial în viața politică a Daciei: doar o parte dintre ei, în timp ce alții ajutau din imediata lor apropiere; au coordonat împreună cu grupuri de Moși ai popoarelor centra-europene, mai precis din partea centrală a Imperiului Roman, acțiuni ample de desfășurare a unor forțe armate pe liniile estice și vestice ale Carpaților Orientali, pentru a limita ofensiva grupurilor migratoare în Dacia, în special în regiunile Transilvaniei și Carpaților din jur, regiuni care urmau să rămână – atât cât era posibil fără să se forțeze ceva și fără să se atragă atenția conducătorilor agresivi ai popoarelor din jur – deci care urmau să rămână purtătoarele de tradiții strămoșești ale populațiilor locale de sorginte moșească, transcedentală. Asemenea tradiții, neinfluențate de migratorii cu obișnuințele lor, aveau să rămâne un sprijin uriaș de cunoaștere până la creșterea suficientă a vibrației planetare pentru revenirea la manifestărilor umane tradiționale, străvechi: cu demnitate, bunătate, cumințenie umană, altruism și iubire de orice formă de viață universală. 
Moșii au trăit printre oameni, deși în marginea așezărilor umane, în grupuri mici, oferind exemplu de manifestări fizice tradiționale, inclusiv creație de înaltă calitate pentru oameni, și comportament iubitor, blând, perfect altruist între ei și față de întreaga natură. Micile lor așezări erau exemplul după care erau croite toate așezările din teritorii; pe toate continentele erau asemenea mici așezări, iar vibrația lor răspândea exemplul și fortifica câmpurile, creând astfel baza fluidică și fizică pentru oameni, pretutindeni. La rândul lor, Călătorii Moșilor au lucrat cu oamenii până la primele migrații, care s-au desfășurat mai devreme sau mai târziu, după destinele locurilor și popoarelor. După retragerea Moșilor, ei au intrat în așezările de pretutindeni sau au devenit meșteșugari itineranți, susținând activitățile oamenilor. 
Despre activitățile Moșilor, pe parcursul mileniilor am scris și voi mai scrie în continuare, începând cu activitățile periodice duse de o parte din ei în Peștera Ialomicioarei, o altă parte în vest în Peștera Polovragi și de-a lungul Carpaților Orientali sau în lăcașuri deschise în câmpiile și dealurile Transilvaniei. Și discutând despre viața noastră ajutată de dânșii astfel vom înțelege în detalii munca lor pentru ajutor oferit oamenilor în cele mai grele vremuri și condiții de trai...

13 comentarii:

simona spunea...

O luam cu sfarsitul articolului .Deci pana la urma un lucru negativ -Imperiul Roman -cucerirea unei parti din Dacia va devenii ceva pozitiv .Deci imperiul prin actiunile lui a facut cumva sa fie ocolita zona Transilvania si Moldova?
Iubita ,dar asta e ca si-n ezoterism : tu observatorul va trebui sa intelegi ca negativul trebuie acceptat si transformat in ceva pozitiv .
Observatorul sau observatorii au fost Mosii ?
Nu inteleg eu multe dar simt cu toata fiinta mea ca cineva acolo sus ne iubeste .Cerul si Pamantul sunt calauzitorii nostri ,ne-au aparat si ne apara ,ceva mai presus de ce poate mintea noastra sa cuprinda .
Mie imi place istoria (cu toata nebunia cu toate schimbarile ,impilarile si minciunile bagate ,scoase ,pana la urma ...)si am ajuns la concluzia ca noi urmasii getilor am ajuns in sec 21 printr-o minune .1700 de ani dezbinati in trei parti ,patru imperii au tras de noi in toate partile ,am primit in casa noastra popoare migratoare si iata-ne cu bune si rele in 2019 en .
As vrea sa inteleg ce am pastrat noi ? Acele obiceiuri ,acele scrieri ,desene ,acele dansuri ,sunetele .Apropo de sunete nu se tine cont de cimpoi ,stiu sigur ca dacii il aveau ,il foloseau .Si mai apoi cam toate sarbatoriile noastre legate de echinoctiuri ,ascund sau mai bine zis am uitat complect .Dar au mai fost sarbatori ,obiceiuri ,alea le vreau eu .

simona spunea...

Mosii echilibreaza vibratia planetara lucrand asupra campurilor care va duce la echilibrarea vietuitoarelor -ei cunoscand vibratiile medii ale speciilor .De aici rezulta ca corpul animalelor dar si al oamenilor vibreaza -celule vibreaza -fiecare organ vibreaza .Deci vibratia locala influienteaza organismul dar mai ales manifestarea psihica ?
Ajutatorii planetari ,calatorii Mosilor,Invatatori si Maiastri ai asezarilor umane faceau studii privind schimbarile care vor urma studiile se fac in Pestera Ialomicioara .Deci ei invatau schimbari generale ,particulare ale vibratiilor ,circulatia fluxurilor energo -materiale ,influientele razelor cosmice ,influientelor radiatiilor cosmice ,si infl. circulatiei prin corzi galactice .
Si mai spui tu Mosii au sarcini pt sistemele stelare vecine pana unde merg influientelor energetice ale tuturor formelor traire .Deci ce simt eu ,sentimentele mele bune ,rele merg pana hat departe? Dar muzica noastra ,ce influienta are ?
Manifestarea noastra ,gandurile noastre formeaza campuri ?
Mosii au puterea de a schimba fenomenele meteo :ploaie ,grindina ,vant ,etc . Au puterea asupra manifestarii tectonice .Dar draga crezi ca o pictograma cum ar fi un cerc concentric plasat intr-o zona cu vibratie neutra poate influienta sau nu zona ?
Vezi tu munca asta a Mosilor e ceva greu de tradus pt creier ,e mai usor in partea materiala ex sunt cele care adancesc cunoasterea .Dar in partea cealalta e o nebuloasa .
Au o mare legatura cu acea banda stabilizatoare ,au legatura cu astralul ,cauzalul ,mentalul zonele astea sunt stabilizate si ele ? Atata m-am intors in jurul cozii ca am uitat ca exista o viata astrala ,viata in care se manifesta atat omul cat si animalele ,plantele .Nu vrei sa stii cate intrebari am .dar ma grabesc si o sa citesc mai mult pt ca desii tot ce ai scris aici s-a repetata ( cu exceptia ca mosii traiau 2 milioane de ani ,cucerirea Daciei a fost necesara -esti de acord ca trebuie sa dezvolti subiectul ?)

Cristiana spunea...

Să discutăm puțin pe baza primului comentariu, Simona !!!
1. Oricum am în program să abordez acest subiect, al perioadei istorice în care Moșii s-au implicat în conducerile dacilor, la sfârșitul studiilor despre Peștera Ialomicioarei, care va avea această ”atingere” întrucât se știe că acolo au lucrat la strategii Decebal și oamenii lui – una dintre sălile Peșterii se numește Sala lui Decebal. Făcusem inițial un răspuns foarte lung, dar detaliile contează și de aceea am făcut un articol mai amplu cu tematica războaielor daco-romane la finalul Peșterii. Totuși câteva idei hai să ți le dau acum, căci ești mare iubitoare de cunoaștere !!!
Da, a fost, este și va fi ceva cu totul pozitiv, chiar dacă relațiile ascunse s-au împletit cu cele războinice și lumea știa bine că trebuia să fie lăsate lucrurile să curgă, să existe lupte, pe care prima dată (101-102 d.H.) au fost clar victorii pentru daci, în condițiile în care în sud au rămas numai războinicii, bărbații luptători, care știau bine să se gospodărească, în timp ce familiile lor au fost trimise în munți și peste munți. În plus, Moșii îndrumau în continuare prin Călătorii lor, dintre care o parte au însoțit familiile, o altă parte au rămas să sprijine armatele. Falangele romane au pierdut primul război, iar romanii au fost convinși astfel de superioritatea dacilor și în lupte, și în strategii, și în organizare. De aceea conducătorii romani realiști, care vedeau clar pericolul migratorilor – și nu numai interesele materiale meschine de la care nu se puteau abține majoritatea patricienilor – au pus la cale împreună cu Moșii etrusci și Moșii daci (toți sub îndrumarea lui Zalmoxis) strategiile care au condus la războiul din 105-106 d.H., și toate celelalte acțiuni care au urmat până în 256 d.H. – anul care a marcat retragerea romanilor din Dacia (conform planificărilor, pe care romanii le-au onorat întocmai). Romanii nu au ocolit nicio regiune, dar au avut organizare preponderentă în Transilvania, în timp ce în Moldova – de fapt pe versantul estic al Carpaților Orientali până spre mijlocul Moldovei, acțiunile au fost organizate și realizate de daci, prima linie în calea migratorilor, ei fiind bine organizați, înarmați, buni cunoscători ai locurilor.

Cristiana spunea...

2. Secretul acesta a fost bine ținut nu neapărat în fața conducătorilor romani – partea lor neînțeleaptă, cât pentru migratori, care aveau iscoade peste tot. Era important să fie respinși în valuri mici, să nu se pregătească pentru război venind în valuri foarte mari, căci nu le-ar fi putut ține piept nimeni acolo fără să omoare prea mulți oameni: ceea ce nu era de dorit de către daci – romanii find în general insensibili. Dar dacii apărau viața cât puteau de mult, deși ei știau foarte clar, de mult timp, în ce vremuri trăiau și erau bine pregătiți să le facă față.

Cristiana spunea...

3. Simona, dacii trăiau ezoterismul la cote maxime!!! Și prin percepții (clarvăz și clarauz), și prin trăiri astrale (călătorii astrale pentru cunoaștere), și ca atitudine față de lume și viață. Ei aveau ca politică de viață proprie faptul că negativitatea lumii trebuiau s-o transforme în ceva pozitiv, trebuiau gândite ca fiind necesare fiecărui om în parte pentru dezvoltarea proprie și a tuturor, și nu numai atunci, ci și în viitorul lor apropiat despre care știau bine că va fi îngrozitor. Așteptau cu răbdare orice se petrecea și învățau din orice, în orice moment. De aceea au putut Țările Române să țină piept tutror nebuniilor lumii, cu sacrifici enorme - și fără să dispară ca neam, păstrând neamul străvechi, STRĂ-MOȘESC. Adică neamul care se trăgea direct din Moșii din străvechimi.
Moșii observau, iar observarea lor se baza pe o cunoaștere extrem de profundă pe care – așa cum ai scris și tu în al 2lea comentariu, nu o putem repede cuprinde cu toții deocamdată – eu o studiez de 10 ani, de aceea poate nu simt această dezorientare, și la fel te vei simți și tu cândva, curând însă. Da, ”acolo sus”, mulți ne iubesc, ne ajută, ne îndrumă! Ne-au apărat și ne-au despovărat pentru că și noi am luptat, atunci când a fost timpul, am luptat până și în pușcăriile comuniste: nu omorând, ci tolerând răul lumii fără să i se supună... Este o lecție uriașă pentru care multe vieți au fost sacrificate și mai ales multe suflete și-au găsit cărerea vieții. Vom discuta și asta.

Cristiana spunea...

4. Așadar acum știm că minunile nu sunt decât cele pentru care nu am descoperit încă cunoașterea căilor adecvate de accesare. Moșii fac ceea ce făceam și noi altădată, și iarăși cândva le vom face din nou și noi.
Ceea ce am păstrat noi sunt tradițiile – chiar dacă azi modernitatea ne-a derutat pentru puțină vreme, acum revenirea se face treptat pe toate cărările. Toate sunt amintirile despre cunoașterea pe care am avut-o cândva, care revine în forță acum: în arhitectura noastră tradițională, în decorațiunile caselor – interioare și exterioare, muzica, dansurile tradiționale, cusăturile, obiceiurile legate de sărbătorile planetei: Sânzienele, Dragobetele și câte și mai câte! Am mai vorbit câte ceva noi și altădată.
Da, cimpoiul (mie mi se rupe sufletul când aud un cimpoi!), buhaiul, drâmba – arată cunoașterea sunetelor pământului, în timp ce fluierul, naiul, toate suflătorile arată cunoașterea sunetelor cerurilor. Eu am mai scris despre unele sărbători, am pus accent pe Sânziene, pe ”deschiderea cerurilor” și în general pe solstiții, dar o să fac prezentări în diferite alte sărbători (acoperite de religie și societate, dar ele sunt străvechi, ale neamului!)
Să ne oprim deocamdată aici, urmează să îți răspund la al doilea comentariu.

Cristiana spunea...

II. 1.Da, vibrația planetară ne influențează în primul rând prin întreaga gamă a manifestărilor pe care le cunoaștem din evoluțiile noastre anterioare, pe care le putem aplica pe Pământ – ca fond general, dar și cu particularizări de moment în funcție de micile sau marile ei variații. Fondul general este influențat de spiritele care, prin manifestările lor, determină variații ale vibrației lor personale și în funcție de ele, atrag din atmosferă fluxuri energo-materiale pentru întreținerea vitalității corpurilor lor - astfel întărind variația de scurtă durată. Corpurile, de la stele și planete la fiecare individ al tuturor speciilor, sunt create de radiațiile spiritelor astfel întrupate și tot ea susține și fondul general al întrupării. În funcție de impulsurile vibraționale, răspunsul spiritelor va fi inconștient = de aceeași natură cu impulsurile, sau conștient = gândite după cum spiritele au experiența cea mai bine consolidată, înrădăcinată în acel moment și după cum alege el să răspundă – acesta este cazul oamenilor. Iată cum putem să consolidăm ceva pozitiv chiar dacă impulsul este cu vibrație de la medie la joasă, gândind și folosind un răspuns binevoitor, echilibrant, tolerant, înțelegător.

Cristiana spunea...

2. Moșii și inițiații lor – Călătorii, Învățătorii și Măiaștrii Moșilor – nu învățau atunci pentru prima dată, la fel ca și oamenii de pretutindeni, căci știau, își cunoșteau bine experiența proprie de trăire în astfel de situații planetare și corporale la modul general, propriu întregii subzone unde se află Pământul; studiau personal, iar Moșii le ofereau caracteristicile modificărilor subtile pe care ei nu mai aveau puterea – naturală – de a le descoperi, având cu toții straturi ale corporalității cu volum din ce în ce mai mic, mai restrâns. De aceea, de la începutul mileniului I d.H. (adică după ce Iisus a ajuns la punctul maxim al acțiunii sau de a atrage fluxuri noi de materii și energii direct din bariera superioară a subzonei, adică direct din momentul intrării de noi fluxuri în univers, intrare care se face prin structurile complexe ale barierelor) ei, trimișii Moșilor, au folosit diferite strategii de stabilizare vibrațională mai ales pentru necesitățile de studiu. Una dintre astfel de strategii este aceea a folosirii celebrelor brățări dacice de aur, argint și cupru – materiale folosite în funcție de complexitatea lucrărilor proprii (de unde și obișnuința folosirii larg-populare a brățărilor de orice fel de metal care conduce bine energia). În acest fel au putut lucra bine mai ales lucrătorii Moșilor până în jurul anilor 500-600 d.H., adică până la refacerea așezărilor din teritorii și restabilirea vieții obișnuite a oamenilor de pretutindeni: moment în care a avut loc retragerea Moșilor.

Cristiana spunea...

3. Moșii au avut - și au permanent – și sarcini care nu sunt direct legate de influențele formelor de trăire pe Pământ. Ei au sarcini pentru întreaga galaxie și formațiunilor direct și indirect legate de galaxia în care s-au născut, dar pentru înțelegerea noastră de acum să reținem că nu se limitează doar la Pământul pe care s-au născut – așa cum nici Zalmoxis nu este neapărat legat exclusiv de Dacia și știm acum că nici nu este născut în această parte a lumii, ci undeva unde azi sunt insulele Canare, care în acele vremuri nu erau insule, când nu eram crescute apele Oceanului Atlantic, ele fiind parte a uscatului european.
Moșii s-au născut pe Pământ pentru că Pământul este una dintre puținele planete din galaxie pe care au venit la întrupare blocuri spirituale piramidale (să prescurtăm BSP), pentru care însăși planeta are o evoluție atipică pentru a face față și mulțimii neobișnuite de întrupați, și greutăților pe care BSP le impune când vibrația este foarte joasă. Dacă Pământul nu ar fi fost în această situație, nu ar fi fost niciodată nevoie de retragerea Moșilor, ci ar fi fost în continuare îndrumătorii (azi spunem: conducătorii) așezărilor umane. Adică așa cum și în străvechimi erau și conducătorii așezărilor, și pădurenii, și muntenii, și insularii – toți ajutătorii planetari.
Pe de altă parte, influența sentimentelor noastre nu merge până departe, datorită manșoanelor eterice matriceale ale planetei, stratificate și având între ele câmpuri stabilizatoare foarte puternice: manșonul următor cuprinde în el spațiile de autostabilizare vibrațională, pentru reechilibrarea vibrațiilor tuturor întrupaților cu corp fizic, și nimic nu-l poate influența, nimic nu trece de el. Este destul de lat ca să-l simțim ”departe” – dar oricum el nu ajunge nicidecum la Soare, însă aici sunt multe de studiat.
Oricum voi fi mult mai atentă pe viitor, poate nu am fost suficient de clară, pentru că și cele relatate sunt complexe, trebuiesc potrivite din multe puncte de vedere, ceea ce îngreunează mult potrivirea textelor și caut să le mai răresc, și așa oamenilor li se par... prea complexe ca să fie adevărate !!! Discreția dumnezeiască este atât de mare încât este crezută a fi și simplistă – lucru care nu este de loc adevărat. Vedem că, pentru a crede că toate lucrurile sunt ”automate”, în spatele lor sunt gândiri complexe și structuri încă mult mai complexe, care funcționează în strategii care îți taie răsuflarea... Mă rog, cel puțin pe a mea !!!...

Cristiana spunea...

4. Da, manifestările – fapte, vorbe, gânduri, atitudini – creează câmpuri, dar acum depinde și de ceea ce înțelege fiecare prin câmpuri. Manifestările noastre sunt efecte ale folosirii razelor noastre energetice, care atrag fluxuri sau compactizează fluxuri, și astfel apar ”spații” cu compactizări de diferite puteri în funcție de care pot avea o stabilitate mai mare sau mai mică și o durată de existență tot așa, mai mare sau mai mică. Radiesteziștii știu bine asta. Se formează însă și altele – gândurile noastre creează trasee care apar privirii mentale ca ațe, stringuri, între emitenți și receptori: când eu mă gândesc la tine, o rază a mea merge automat fix la tine, în câmpurile tale și invers, ducând în vârful ei o bucățică din câmpul meu – fluxuri din câmp, ca o săgeată cu o bucățică de vată în vârf; pe drum pierde din filamentele din vârf și se pot vedea mental ca niște dâre ori albe, ori de diferite culori de la pastel la culori închise sau murdare, în funcție de gândurile și câmpurile emitentului. Dârele se ”șterg” împrăștiindu-se în timp, rămân însă cele cele obișnuite cu persoanele apropiate sau obsesiile noastre pentru obiecte, oameni, etc. Ele se pot șterge odată cu ridicarea vibrațiilor omului sau odată cu creșterea vibrațiilor planetei.

Cristiana spunea...

5. Moșii pot – dar NU ALEG să schimbe fenomenologia atmosferică sau tectonică a planetei. Ei folosesc DOAR vibrații simultane sau/și consecutive, care au ca efect echilibrări ale planetei - și atmosferice, și tectonice. Ca efect pot apare ploi sau pot să se oprească momentan ploile, datorită modificărilor survenite în câmpurile planetei. Deci reținem că activitatea lor este echilibrantă pentru întreaga planetă.
Și da, orice, chiar și numai un obiect sau un desen poate determina schimbări, plasat undeva poate determina schimbări care se vor percepe în timp. Nu sesizăm acum, în societatea noastră, prea multe din cauza dezordinei în care trăim, murdăriei, câmpurilor energetice care sunt în acest fel datorită greutății oamenilor de a se menține în manifestările înalte, de spiritualitate vastă și profundă, pe care le-au avut odată. Dar care manifestări înalte vor reveni în curând.
Multe simboluri funcționează în acest fel, pe baza aceluiași principiu, iar efectele sunt incontestabile: simbolurile reiki, spre exemplu, pe care le folosesc și eu – iar acesta este de asemenea un subiect pe care îl vom dezbate cândva!

Cristiana spunea...

6. Ne vom obișnui treptat cu toții privitor la cunoașterile de acest fel, pentru că treptat tot ceea ce este acum în subconștientul nostru va trece granița spre conștient. Tot ceea ace pare azi a fi o ”nebuloasă” (și majoritatea oamenilor simt asta) se va clarifica și se va adânci treptat. Cititorii site-ului, care au viziuni în timpul meditațiilor, acolo unde eu nu am adâncit expunerile cu complexitățile, pentru că aș încărca mult textele, îmi spun de ani de zile că în unele locuri lucrurile sunt ”așa”... sau ”așa”... eu sincer mă bucur mult, așa cum mă bucur și când tu îmi povestești viziunile tale. Treptat vei vedea și tu mai multe, ți se vor clarifica multe pentru că ești curioasă, dorești permanent să știi cât mai multe, ceea ce pe mine mă face fericită de-a dreptul!...

Cristiana spunea...

7. Moșii creează spații de autostabilizare vibrațională, care sunt stabile în sistemul matriceal planetar și sunt stabile în timp îndelungat; ele sunt fixate în anvergura manșonului eteric matriceal următor, de la manșonul în care ne aflăm noi acum în trăirile noastre – mai sus, în exteriorul părții pământoase. Ele sunt structuri care au utilizare doar pentru întrupații cu corp fizic, și este o formă de odihnă pentru tot spiritul, care susține toate cele trei feluri de corporalitate din cele trei universuri materiale: Fizic, Astral și Cauzal. Toate spațiile de autostabilizare vibrațională sunt create pentru TOT CICLUL DE VIEȚI, DE DESTINE aflat în curs de derulare, nu numai pt o singură viață, un singur destin. Moșii dematerializează spațiile create de ei împreună cu entitățile dimensionale, după ce spiritele pentru care au fost create de ei pleacă de pe planetă, rând pe rând, la încheierea ciclurilor lor de vieți. Mai sunt două semisfere de autostabilizare pentru primari, dar ele rămân atâta timp cât planeta există sub orice formă: adică chiar dacă partea fizică nu va mai putea oferi condiții de viață întrupaților cu corp fizic (creșterea Soarelui și transformarea lui fizică într-o gigantă roșie, înghițind planetele apropiate), nucleul și părțile eterice rămân intacte și viețuitoarele mărunte rămân ca entități astrale în continuare, până la finalul existenței planetei, care rămâne în formă matriceală, eteric-astrală. Vom mai discuta despre astfel de probleme și multe altele în viitor.
ȘI DA! VREAU SĂ ȘTIU CÂTE ÎNTREBĂRI AI! Pentru că mă și ajuți, mă orientezi și pot face completări cu articole în plus, în funcție de discuțiile pe care le avem. Așa încât... TRĂIASCĂ ÎNTREBĂRILE !!!