Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

marți, 3 septembrie 2019

MEDIUMNITATEA: CE ESTE ȘI CE NU ESTE MEDIUMNITATE

I. DEFINIRI
MEDIUMNITATE: activitate de cercetare extinsă prin amestecul acceptat direct al unei entități astrale, sau dimensionale, sau interdimensionale; se realizează prin împletirea unei raze sau a unui set îngust de raze din radiația unei entități în radiația unui întrupat cu corp fizic, în vederea desfășurării unor forme de ajutor pentru oameni: informare prin vorbire, desen automat, scrierea automată, muzică vocală sau instrumentală, primite mental și expuse prin corpul fizic al primitorului, mai mult sau mai puțin conștient. 

II. IDEI PRINCIPALE
1. Este bine ca cei ce desfășoară activitate de medium să dezvolte în paralel activități mentale și călătorii astrale în tipul dedicat meditațiilor, pentru a se obișnui să departajeze aceste trei activități și să le folosească pentru dezvoltarea proprie și ajutor oferit semenilor lor.
2. Să nu se confunde mediumnitatea cu participarea la întruparea spiritelor evoluate a unei raze (sau a unui set îngust de raze) din radiația totală a unui înger, care se împletește cu radiația titularului de destin pentru crearea corpurilor sale spirituale.
3. Este o experiență, învățătură sau consolidare a unei învățături de ajutător.
4. Activitatea mediumnică trebuie să fie echilibrată, împletită cu activități mentale și astrale integral desfășurate prin forțe proprii pentru studiu, pentru ca spiritul să nu se moleșească, să nu se obișnuiască cu ajutorul radiant permanent al entităților ajutătoare.
5. Activitatea de mediumnitate se desfășoară în două moduri:
– când vibrația entității chemate este apropiată de cea a mediumului, la proces participă: mediumul, beneficiarul informațiilor (cel care a cerut informații) și entitățile astrale ajutătoare de destin al mediumului care sunt pe post de asistenți, care în plus dezamprentează câmpurile după terminarea procesului și mlădiază influențele emoționale ale oamenilor participanți;
– când diferențele de vibrație sunt foarte mari (vibrațiile entității chemate sunt foarte înalte sau foarte joase), procesul se desfășoară prin intermediul unei entități astrale mediatoare (pe scurt: mediator) care efectuează transmiterea de la entitatea chemată la mediere; mediatorul efectuează și dezamprentarea câmpurilor, și mlădierea emoțională, dar la aceste procese participă în același timp și entitățile astrale ajutătoare care sunt de față pe post de asistenți. 

III. DETALII, DISCUȚII
Să reluăm o idee dezvoltată anterior, în articolul ”Concluzii privind activitatea mentală și astrală” care are legătură cu ceea ce NU este mediumnitate, o confuzie care conduce deseori la teamă, frică (uneori chiar panică de sorginte religioasă) față de mediumnitate: indusă în mod pervers, din considerente interesate ale conducătorilor religioși de la care s-a transferat și conducătorilor laici, în antichitate și epoca feudală.
Este vorba despre ceea ce caracterizează în profunzime comunicarea astrală și mentală este faptul că entitățile ajutătoare (astrale, eterice, dimensionale și interdimensionale) fac comunicări cercetătorului care își păstrează intactă radiația în corporalitatea proprie, fără amestecul radiației entității în radiația cercetătorului. În activitățile astrale și mentale, comunicarea între entitățile ajutătoare și om se realizează prin vibrații emise de entități prin corpul mental, în funcție de necesități: 
– în călătorie astrală: de la corpul mental al entității însoțitoare la corpul astral al omului aflat în călătorie astrală; cercetătorul comunică în această situație doar prin corpul astral și nu este de regulă conștient fizic de activitățile sale astrale;
– în activitate mentală: de la corpul mental al entității ajutătoare la corpul mental al omului cercetător, iar corpul mental al cercetătorului transmite tot pe cale vibrațională spre corpul fizic unde se decodifică prin activitate cerebrală. Când corpul fizic se află în relaxare (din oboseală sau din acțiunea conștientă a omului de relaxare în urma activităților fizice desfășurate anterior) corpul mental poate lucra singur și, din conștiența corpului fizic, spiritul trăiește cu putere percepția directă prin corpul mental, percepție care acoperă vederea fizică; prin experiență avansată, omul poate să perceapă conștient, simultan, și imagini (și sunete, precum și alte percepții obișnuite) fizice, dar și mentale, orientându-se astfel și în acțiunile fizice, și în cele mentale. Cercetătorul poate primi asemenea percepții pe un ”ecran mental” interior, poate simți emoții legate de ceea ce percepe, poate să-și amintească câte ceva din viețile sale anterioare și poate efectua corecții necesare în caz de neînțelegeri inițiale sau înțelegeri anterioare cu confuzii preluate din alte informări. 
În funcție de necunoașterea unor asemenea elemente de bază din activitățile mentale și astrale, de cele mai multe ori activitatea mentală este luată drept mediumnitate, dar chiar și cei care desfășoară activitate de mediumnitate nu știu bine când este o asemene situație și când au ei înșiși activitate mentală, ceea ce nu-i mobilizează să cerceteze singuri lumea în care trăiesc și să accepte, când au întrebări, nelămuriri, nevoi de precizări, comunicări venite din partea ajutătorilor astrali de destin. Este bine ca asemenea oameni să învețe să deruleze separat activități astrale și mentale, pentru dezvoltarea personală în ritmul dezvoltărilor care au loc treptat odată cu creșterea vibrației planetare. 
Ceea ce caracterizează mediumnitatea este faptul că un set de raze (așadar nu toată radiația) din radiația totală a unei entități ajutătoare pătrunde și se împletește cu radiația titularului de destin = medium.
În acest stadiu al discuțiilor noastre este necesar să aducem în vedere și o altă deosebire între elementele de radiație care pot participa la susținerea corporalității și elemente de radiație care au permisiunea să se împletească parțial și pentru o scurtă perioadă de timp (deci trecător, pasager) cu radiația titularului de destin = mediumului. Așadar, să spunem că spiritele întrupate pe Pământ care sunt mai evoluate, mai avansate în evoluții – așa cum sunt spiritele mamiferelor (ca necreatoare), și spiritele umane (creatoare avansate în curs de universalizare) – au corpuri spirituale în cadrul sistemului lor corporal întreg. 
Corpurile spirituale sunt corpuri create de ajutătorii astrali de destin în clipa întrupării spiritului ce va deveni mama urmașilor săi. Deci corpurile noastre spirituale sunt create de ajutătorii noștri de destin cu mult înaintea nașterii noastre ca oameni, sunt create deasupra corpurilor mamei, chiar la momentul nașterii sale; în acel moment noi de fapt ne întrupăm în corpurile noastre spirituale (pentru majoritatea oamenilor: corpul spiritual sau budhic, corpul dumnezeiesc sau atmic, iar pentru ajutătorii planetari: în plus corpul enesic și corpul supraenesic). 
O asemenea întrupare în corpuri spirituale presupune o trăire foarte intensă și profundă, la nivel de percepții foarte înaintate, cu informații privind mediul și biosistemului planetar, care presupune o cunoaștere avansată prin intermediul vibrațiilor emise de fluxurile energo-materiale din atmosfera planetară, de structurile corporale din mediul planetar, stelar și în general galactic. În funcție de evoluțiile spiritelor, în aceste trăiri spirituale au loc schimburi de informații cu entitățile astrale, dimensionale și interdimensionale, cu diverse grupuri de entități spirituale care străbat galaxia sau vin pe planetă la întrupări aici, ca oameni sau ca mamifere. 
Pentru ca asemenea activități prin corpurile noastre spirituale să se desfășoare la nivele de vibrații foarte joase așa cum sunt cele de aici, de pe Pământ, din această subzonă a universului, la crearea corpurilor noastre spirituale participă și o rază sau un set îngust de raze ale unui înger neîntrupat: acesta deci nu se întrupează propriu zis și nu participă la manifestările curente ale întrupatului pe care îl ajută, îngerul se află însă conștient în universul lui de trăire curentă (Universul Spiritual Secundar), de unde trimite și fixează o rază sau un set îngust de raze din radiația sa la crearea corpurilor spirituale ale celui ajutat. Îngerul nu se amestecă așadar în manifestările omului, dar îi susține sarcinile întregului lui destin, prin crearea unei stabilități vibraționale pe tot parcursul destinului în curs. Vibrația titularului de destin poate să varieze în anumite limite, dar fără să depășească un anumit nivel nici în sensul creșterii, nici al diminuării, rămânând astfel în limitele destinului său, pentru care el este pregătit. 
Așadar, raza de înger face parte permenent prin radiația noastră de întrupare, și nu participă în nici un fel la vreo activitate de mediumnitate. PE LÂNGĂ această rază de înger, și numai în limitele prevăzute de destin, un om (nu discutăm aici despre animale, mamifere ca spirite necreatoare), titularul de destin poate să primească și un alt set de raze din partea unei entități astrale ajutătoare, care se va împleti TRECĂTOR cu radiația titularului de destin = mediumul. El va primi un asemenea ajutor numai din partea unei entități ajutătoare – astrală, dimensională sau interdimensională (mai rar), numai dacă are în destin asemenea activitate, și mai ales numai din partea unor entități care sunt și ele desemnate prin destin. Astfel să reținem că mediumnitatea nu este un proces propriu oricărui spirit uman, ci numai celor care au în destin o asemenea experiență, fiind ajutători ei înșiși pentru semenii lor, pe lângă ajutătorii astrali, dimensionali și interdimensionali. Este o experiență care necesită evoluție conștientă avansată (de aceea spuneam mai sus că nu discutăm despre mamifere cu spirite necreatoare, începătoare, comparativ cu spiritele umane) și face parte din învățăturile, și consolidările învățăturilor de ajutător. 
Pe de altă parte, nu toate spiritele umane au în destin asemenea învățături și consolidări încă, dar mai devreme sau mai târziu orice spirit trece prin asemenea fel de destin, cu învățăturile și consolidările specifice. Mediumnitatea consolidează toate formele de comunicare conștientă a spiritului întrupat cu corp fizic – cu entități astrale, dimensionale și interdimensionale, de care va avea nevoie în eternitate în acțiunile sale de ajutător. În cazul nostru, al oamenilor pe Pământ, comunicarea de acest fel între om și entități, ca formă de mediumnitate, deschide treptat drumul comunicărilor din orice situație de întrupare cu entitățile dimensionale și interdimensionale. 
În general secundarii începători au destin cu mediumnitate, în timp ce primarii învață și consolidează doar activități mentale de comunicare cu entități astrale, iar primarii foarte avansați (primarii galactici) au deja consolidată comunicarea mentală și astrală doar cu entități astrale; primarii galactici care au putere de stabilitate vibrațională mai mare încep și ei activități – rare, ca să nu fie obositoare – bazate pe mediumnitate, proces de conlucrare cu alți întrupați cu corporalitate superioară (cum este aici, pe Pământ, corporalitatea entităților de toate felurile), conlucrând la tot felul de lucrări personale sau mai extinse în medii planetare, stelare, galactice, iar în alte zone ale universului: în medii intergalactice de mare complexitate. 
Niciodată nu trebuie să uităm că fiecare manifestare pe care o avem undeva este necesară atât trăirilor locale, cât și extinderii lor în învățăturile și modelările din evoluțiile superioare, viitoare. 
Așadar, o asemenea împletire nu este folosită pe Pământ numai pentru informare privind evenimente petrecute și cele ce se pot petrece în continuare în plan local, pământean. Să reținem că mediumnitatea este o modalitate de compensare a unei forme de putere pierdută temporar (pe o perioadă scurtă de timp, până la creșterea vibrației și revenirea forțelor spirituale la nivelul din trecut) care se referă la amintirea planificărilor pentru întreg ciclul de vieți pe această planetă: legătura prezentului cu trecutul, cu viețile anterioare pământene și chiar intuiții ale unor evoluții din vremuri anterioare Pământului; iar pe de altă parte și a celor planificate în viețile următoare pe Pământ și legătura lor cu cele ce se vor derula în evoluții viitoare, învățături și consolidări pe alte meleaguri ale universului, după plecarea de pe Pământ. 
Faptul că nu ne amintim nici cele ale trecutului, nici cele ale viitorului NU ESTE O PEDEAPSĂ DUMNEZEIASCĂ, ci este o neputință în curs de eliminare: și pentru masele populare, și pentru conducătorii care au împiedicat prin pedepsire dură până la criminalitate oficială, folosirea intuițiilor, clar-intuițiilor și clar-simțurilor acolo, și atunci când ele apar – nemaivorbind de descurajarea percepțiilor multisenzoriale încă din timpul copilăriei când, având majoritatea plexurilor puternic dezvoltate pentru o creștere rapidă a corporalității de întrupare, întreaga fenomenologie de aceste tipuri se manifestă din plin. 
Să reținem acest lucru.
Să revenim: deci nu este vorba aici, în mediumnitate doar despre informare la care avem dreptul atunci când ni-l cerem altora, ci de activități mult mai variate: scriere (așa-numita scriere automată), desen automat, deplasare automată, muzică transmisă sub formă complexă de sunete (tip simfonie): sunete auzite de titularul de destin (mediumul) și muzică vocală pe fondul celei de tip simfonic.
Așadar, avem dreptul la mediumnitate, și în calitate de medium, de titular, și în calitate de beneficiar al rezultatelor din împletirea radiației mediumului cu parte din radiația entității ajutătoare de destin. 
DAR, să mai reținem ceva: atunci când ni se spune că nu este nimic de comunicat, nu înseamnă că nu avem dreptul la informare, ci că:
– mediumul poate fi obosit – nicidecum nu are dreptul la informare, la cunoaștere;
– mediumul nu este încurajat și ajutat, întrucât cel care a cerut informarea poate să obțină ceea ce dorește singur, prin propriile sale forțe spirituale pe care ori nu știe că le are, ori îi este frică să le folosească și trebuie impulsionat pe orice cale, venind din partea tuturor celor care au posibilitate să-l ajute astfel.
Eu însămi am vrut să folosesc mediumnitatea, dar am fost încurajată pe mai multe căi să folosesc propriile mele forțe mentale și astrale, și astfel mulțumesc din tot sufletul celor care m-au ajutat, m-au încurajat să merg pe cale prin forțe proprii, nu numai prin folosirea ajutorului venit prin alți oameni (cursuri, cărți, etc.).
În situația în care un medium își cunoaște propriile forțe spirituale, mentale și astrale, și lucrează cu ele, alături de momentele de mediumnitate, nu trebuie să abuzeze, fiind îndrumat în diferite feluri să se echilibreze singur. Un medium este îndrumat, încurajat să-și mărească în mod echilibrat așadar aria cercetărilor proprii, studiind separat prin clarsimțuri (clarvedere și clarauz mai ales) și prin călătorii astrale proprii. De multe ori apar îndrumări pentru amândoi: medium (lucrător) și beneficiar pentru ca amândoi să învețe ceva – dar din lipsă de experiență a mediumului, el nu conștientizează că trebuie să le ia în considerare și pentru sine, el nu crede că este valabilă informarea, îndrumarea, și pentru unul, și pentru altul. 
Tocmai de aceea este necesară înțelegerea departajării activităților mentală și astrală – de mediumnitate. Unele filme și seriale numesc medium și mediumnitate în mod eronat activitatea mentală și activitatea astrală. Cel care vede mental nu este influențat de vreo altă entitate, iar – la fel – cel ce adoarme pentru a visa ceva cu privire la o informare, nu este medium, ci face informare prin călătorie astrală, în timpul somnului fizic. Orice om de fapt ar trebui să știe asta, iar mediumul conștiincios ar trebui să știe mai multe lucruri extrem de importante:
– trebuie să împletească activitatea de mediumnitate cu activitatea mentală și astrală pentru el însuși sau/și pentru alte împrejurări, întrucât abuzul de mediumnitate conduce la moleșirea propriei radiații, fiind permanent ajutat de entități. Dacă entitatea ajutătoare nu intră la lucru, aceasta nu este o pedepsire, nu este o blocare a activității, ci doar o pauză pentru ca omul să nu se confrunte cu oboseala sau cu rutinarea omului cu ajutorul venit din altă parte, cu ajutor radiant permanent;
– folosirea activității mentale și activității astrale nu înseamnă pierdere de precizie dacă entitatea ajutătoare nu este direct implicată; trebuie doar studiu personal permanent, încredere fără orgoliu în forțele proprii și îndrumările care oricum vin din partea ajutătorilor de destin, care știu bine ce să ofere, cum să ofere și cum să împletească ”jocul” încurajării/descurajării și pentru titularul de destin (mediumul), și pentru beneficiarul informațiilor prin acest procedeu (cel care cere informațiile). 
Pe de altă parte nu se permite oricărei entități să-și amestece radiația cu radiația titularului pentru că:
– poate să amprenteze cu vibrații foarte înalte, mult mai înalte decât cele ale participanților – care își au destine proprii complexe, cu trăiri extrem de variate, nu numai asemenea activități astrale, mentale și mediumnice: mediumul trebuie să trăiască și să-și cunoască ca orice om și părțile negative, și cele pozitive proprii, pe care cu influențele de acest fel nu și le-ar mai putea cunoaște, analiza, corecta sau îmbogăți în cursul vieții; 
– în egală măsură este valabil pentru entități cu vibrații mai joase decât vibrația mediumului, care astfel pot să amprenteze cu vibrații foarte joase, mult mai joase decât ale participanților, târând mai ales mediumul în manifestări pentru care el nu este pregătit în acest destin și nici nu cadrează cu activitățile publice calitative pe care le are în destin.
Oricum, orice fel de vibrații care dau amprente foarte diferite – nu neapărat foarte înalte sau foarte joase ar antrena mediumul în manifestări sau lucrări pentru care nu este pregătit în acest destin. Tocmai de aceea nu orice entitate poate să facă o asemenea împletire, nu orice entitate invitată la comunicare are dreptul să o facă – chiar dacă în timpul vieții a fost rudă cu cel care cere informare și astfel au corpuri înrudite de la astral la cauzal. 
Înafară e aceste cazuri, cunoscute de noi în general, mai există și alte cazuri pe care este necesar să le cunoaștem.
Dacă destinele participanților sunt total diferite sau dacă spiritele participante sunt în etape de evoluție mult diferite, nu au destine comune pentru mediumnitate, o altă entitate astrală ajutătoare devine MEDIATOR DE COMUNICARE prin mediumnitate sau prin comunicare mentală, în funcție de necesități. Mediumnitatea presupune un transfer de energie care determină o transmitere emoțională sau de simțire complexă emoțional-mental-cauzală care se transmite de la entitate la medium, și de la medium, prin câmpuri, beneficiarului care nu primește doar informare, ci și simțirea transmisă de entitate. În cazul mediatorului astral, mediumul (titularul de destin) simte ceea ce transmite entitatea invocată, prin mediator, dar energia este a mediatorului stabilit prin destin pentru a participa la procesele care îl necesită. O entitate-mediator este foarte evoluată și are posibilitatea + abilitatea de a-și modifica radiația în funcție de entitatea chemată, dar și să-și dezamprenteze corporalitatea după tangențele cu diverse entități. De aceea și celelalte entități ajutătoare ale mediumului, care asistă obligatoriu acest proces (orice astfel de proces, indiferent dacă este astral, mental sau mediumnic) fac o dezamprentare a titularului de destin (a mediumului), dezamprentare care trebuie să fie ușoară, când diferențele de vibrație nu sunt mari și nu este necesar un mediator. Când există mediator, chiar el face dezamprentarea tuturor celor prezenți și a câmpului în mijlocul căruia se află participanții (casă, peisaj înconjurător, etc.).
Deci entitatea chemată, invocată, poate să nu fie de față, nu participă întotdeauna, dar când participă – entitățile astrale ajutătoare de destin asistă acest proces întotdeauna. 
Procesul în sine ține întotdeauna cont de cunoașterea generală a mediumului, de puterea lui de absorbție a informațiilor, a noutăților. Deci nu numai cel care a cerut informațiile are nevoie de astfel de atenție, ci chiar și mediumul, titularul de destin. Se va evita o avalanșă informațională și de trăiri care pot dezorienta oricare din oamenii participanți. Entitățile astrale asistente vor mlădia mereu schimbul emoțional între entitatea chemată (nu este prea corect să numim invocare, ci mai degrabă chemare), pentru ca nimeni să nu obosească. Când este necesar un mediator, mediatorul va avea grijă să efectueze această mlădiere emoțională. 
Dacă am discutat destul de mult despre confuzia care se face între comunicarea mentală și călătoria astraă pe de o parte și mediumnitate pe de altă parte, este necesar să mai facem o precizare cu privire la posedarea de către demoni sau, în limbaj modern: entități astrale negative.
Mediumnitatea, ca și clarauzul (discuția mentală cu entități astrale, dimensionale sau interdimensionale) nu este sub nicio formă acest fel numit posedare – despre care scriam mai de mult că nu este decât o formă de neacceptare a unor spirite întrupate a realității mediului planetar (vibrație joasă, variații foarte mari de vibrație, biosistem foarte dezvoltat, fenomene energetice și atmosferice agresive, etc.) și neadaptare la societatea în mijlocul căreia se naște: toate fiind percepute comparativ cu medii planetare și sociale cunoscute anterior ca fiind perfect echilibrate și cu mult, foarte mult mai încurajatoare decât cele curente. Așa este la începutul evoluțiilor – mai ales așa cum se petrec lucrurile cu multe grupuri de spirite care vin pe Pământ în călătorii regresive după ce s-au obișnuit cu condiții de trai optime pentru orice fel de desfășurări de destine prin evoluții progresive: și mai ales când și vibrațiile sunt la minimul lor planetar (și cosmic), iar variațiile lor sunt foarte dese și mari de la o perioadă scurtă de timp la alta – așa cum stau lucrurile acum pe Pământ. Revenirea la acceptare o poate ajuta un om echilibrat, liniștit și iubitor de semeni, care oferă celui tulburat siguranța și exemplul celor buni pe care îi poate avea mereu în jur, la nevoie: de obicei este chemat un preot cu har, dar și maeștri spirituali consacrați. Pe de altă parte exemplul oferit de Iisus trebuie interpretat în cu totul alt mod decât cel pe care îl folosim azi, întrucât dânsul nu a venit să schimbe încredințările lumii (fiecare om trebuie să se corecteze și să-și găsească calea cea mai bună) – ci a venit să ne dea exemplele de om care va ajunge să facă și el aceleași lucruri, în acest caz: exorcizare, cum numim în mod obișnuit; și încă mult mai multe, după cum tot dânsul a spus, lucruri, deveniri pe care conducătorii religioși le-au ascuns oamenilor și nu aveau dreptul să facă așa ceva. Iisus a ajutat în acest fel – dar mulți procedau astfel chiar în acele vremuri. Era permis să se facă acest lucru în acele vremuri, pentru a nu lăsa zbucium, tulburare, în lumea greu adaptată acelor vremuri. Se știa că vor veni vremuri în care mulți se vor comporta astfel și o liniștire sufletească nu era, nu este decât alinare și încredere oferită omului zbuciumat și neadaptat. 
Să reținem și faptul că entitățile astrale de natura animalelor nu au conștiența de a ne îndruma, de a ne oferi informații oricât de simple, deci nu participă niciodată la diverse comunicări: dar ajutătorii astrali ai animalelor, care ajută și îndrumă un grup mai mare sau mai mic de animale, pot lua legătura cu oamenii prin comunicare mentală sau astrală, și pot ține legătura cu entitățile astrale ajutătoare ale celor care au mediumnitate în destin, sau cu mediatorii unor asemenea procese. Aceste comunicări apar de regulă în cazurile în care oamenii au sarcini de protecție a biosistemului planetar și sunt ajutați de toate felurile de entități, direct sau tot prin intermediul unor mediatori, dacă vibrațiile lor sunt foarte înalte sau foarte joase – după cum le cer sarcinile destinelor lor. Totul depinde de gradul de necesitate de implicare în viața oamenilor sau a biosistemului, conform destinului, de implicare în experiența locală, în special în lucrări energetice și vibraționale. În ce privesc astfel de activități de echilibrări vibraționale ale unor oameni, există în destin astfel de participări pe lângă Moși, pentru desăvârșirea învățăturilor pe care le necesită și consolidarea lor; dar se derulează numai sub directa supraveghere a Moșilor, alături de care vor trăi în viitorul evoluțiilor lor, tot ca ei, în calitate de Moși. 
Să încheiem acest subiect deocamdată, în speranța că s-au înțeles în linii mari ceea ce caracterizează aceste trei mari tipuri de activitate cu specific uman, extrem de complexe: călătoriile astrale, activitățile mentale și mediumnitatea. 

14 comentarii:

simona spunea...

M-am tot gandit sa comentez dar sincer habar n-am ce .Mediumitatea e necunoscuta pt mine .Nu mi s-a intamplat niciodata si sigur daca auzeam ceva voci fugeam singura la doctor ,ce stiu despre subiect e din scrierile Mariei Tzepes ,Demetrescu si inca cativa autori .Cat despre exorcizare... Oamenii exorcizati de catre Isus au avut sau nu demoni in ei ,au fost acestia alungati in porci sau nu ? Tu spui ca acesti oameni sunt debusolati ca sunt pt prima oara la intrupare pe Pamant .Dar exista si boli psihice subiecti care aud voci au comportament impulsiv compulsiv ceva de genul .Asa ca trebuie facuta diferenta (ma gandesc eu )intre acestia si mediumi in general .

simona spunea...

In ultimul timp se intampla ceva pe care nu-l pot definii ,nu-mi dau seama ,dar cumva radiatia a crescut sau a scazut ?Oboseala care ma cuprinde e cronica si nu mai tin minte nimic .Stiu sigur ca nici nu apuc sa adorm bine ca desprinderea are loc ,o simt cumva cu fiecare celula a pielii mele dar nu mai am puterea de concentrare in a tine minte macar o sg fotografie (asa le spun eu ,uneori imi ramane in minte o sg faza ,dar e ca o poza vie ).Uneori dimineti la rand m-am trezit cu acelasi vis ,aceleasi personaje,aceiasi vale adanca intre doua varfuri inalte ,pietre calcaroase albe ,merg pe o fosta albie de rau si chiar cand ajung la trecatoarea printre cele doua varfuri de munti gata se termina ,in unele nopti valea are apa si merg pe o carare ingusta pe langa ea ,altadata valea-i seaca si merg pe mijlocul ei .De fiecare data zona-i luminata altfel ,uneori chiar in timpul visului mi-am dat seama ca-i amiaza dupa razele soarelui ,alteori lumina se-ngalbeneste si cumva stiu ca-i ora cinsprezece ,etc .Visul asta m-a urmarit in iunie si iulie .

simona spunea...

Citeam zilele trecute pe Bucuria Cunoasterii despre energiile fundamentale .Poate-ti aduci aminte ca acum un an in scriam o poezie pe care am scris-o in 2008 .De obicei scriu foarte rar poezii si atunci un cuvant ,o fotografie ,ceva declanseaza scrisul .Draga mea e uimitor atunci un documentar despre univers m-a facut sa scriu in 20 de minute totul, parca mintea mea dicta .In poezie mergeam sa vorbesc cu stelele surorile si plecam mai departe si mai departe pana cand si nimicul era ceva ,ajungeam intr-un loc unde frigul si caldura erau totuna ,marea genune nu ardea si acolo era Cineva care iubea totul si-mi zicea ca m-am intors acasa .Cand am citit ce-ai scris mi-am dat seama ca informatia o primim fiecare pe intelesul nostru .Am invata multe da la Keshe si mai multe de la tine si tot nu stiu mai nimic ,dar perseverez .

Cristiana spunea...

Întotdeauna începând din preajma unui echinocţiu şi până la solstiţiul următor cresc vibraţiile de un anumit fel. Am explicat în scrierile despre solstiţii aici, pe blog, să încercăm să nu confundăm vibraţiile cu energiile, căci cantităţile de fluxuri întotdeauna sunt constante în fiecare subzonă a universului; la fel radiaţiile care vin din cosmos, căci rămân constante radiaţiile stelelor, planetelor, biosistemulor lor, la fel ca şi radiaţia (ca volum) venită de fluxurile din circulaţiile cosmice. Deci ce se modifică permanent este vibraţia:
1. Fondul general de vibraţie se schimbă – acum prin creşterea volumului de fluxuri energo-materiale noi, remodelate în Universul Central de către creatorii tuturor macro-, şi micro-structurilor din univers, pe măsură ce ies fluxurile învechite, cu energia lor consumată. Volumele de fluxuri rămân constante – doar vibraţia se schimbă aşadar, fiind acum mereu în creştere.
2. Corpurile noastre se modifică treptat, ca urmare a acestei creşteri generale de vibraţie în mijlocul căreia ne aflăm astfel acum. Se deschid treptat acele straturi interioare ale corpurilor noastre: astral, mental şi cauzal, care trimit fluxuri din ce în ce mai bogate spre corpurile din josul lor (pentru fiecare în parte aşadar) până la corpul fizic, energizându-se din ce în e mai puternic pe măsura trecerii timpului. Astfel resimţim această creştere (chiar dacă este infimă, lăsat aşa să fie tocmai pentru ca oboseala să nu ne dărâme) la nivelul tuturor corpurilor noastre, mai ales în condiţiile în care societatea nu ne învaţă să fim permanent echilibraţi, cuminţi, liniştiţi. Vom simţi toată viaţa aceste efecte ale creşterilor, dar din viaţa viitoare, creşterile ajungând să fie substanţiale, adaptarea se va face din primele zile după naştere şi nu vom mai resimţi totul ca pe greutate, oboseală.
3. Încă şi mai mult în plus, primăvara şi toamna au loc aprovizionari masive cu elemente hrănitoare: fluxuri bogate prin osmoză pentru corpurile fluidice (de la corpul dublu-eteric în sus) şi în plus hrană fizică (mâncare) pentru corpul fizic. Animalele se pregătesc pentru iarnă, păsările şi insectele pentru călătorii sau hibernare, la fel şi celelate specii, iar mamiferele, în funcţie de puterea lor, de frig sau de hibernare. Şi noi ne îngrăşăm, căci este propriu speciilor planetare să se hrănească în plus, să schimbe părul, pielea în funcţie de anotimp.
De aceea resimţim oboseală, sau poftă de mâncare sau, pentru noi, oamenii, creşterea corpurilor interioare are ca efect bunăoară intensificarea simţurilor – foarte obositor: şi eu mă resimt în această perioadă, mai ales dezvoltarea mirosului, dar şi intensificarea percepţiilor din călătorii astrale şi mentalizări foarte dese şi puternice. Visele sunt foarte puternice şi cum pun capul pe pernă deja mă cuprind stările de lunecare în vis chiar înainte de a a adormi, deci trecerea rapidă în alfa şi apoi imediat în delta. Uneori totul devine aşa de puternic încât nu pot adormi, chiar dacă iau valeriană (treburile familiale mă obligă să fiu odihnită dimineaţa devreme...) sau sedatif PC, iar toată ziua dau „din gard în zid” (vorba românului!!!) deşi mintea mi-e limpede doar trupul se târăşte de colo-colo.
Toate cresc în noi, pe lângă noi... Ne orientăm, ne adaptăm... mergem mai departe, că putem !!!

Cristiana spunea...

Şi da! Multă atenţie la vise, căci reţinem multe amănunte clare în aceste perioade ale echinocţiului, ne orientăm din călătoriile noastre astrale de noapte şi ne transmitem spre păstrare, spre conştientizare, exact ce ne trebuie ca să ne ducem sarcinile de destin la bun sfârşit. Aici poate se naşte confuzia între presupusa scindare dintre un „eu” inferior şi un „eu” superior: este tot conştienţa spiritului, în două stări diferite, fizică şi astrală, care este eliberat în călătorie astrală de influenţa corpului fizic şi ştie tot ceea ce este cu adevărat cu el, cu memoria întreagă, cu conştienţa şi conştiinţa la nivelele pământene cele mai înalte. De aceea ceea ce visăm este ori întăriri despre modul de derulare a destinului în continuare, cu diferite tangenţe ale noastre cu alţii (cu care împărţim destinul), ori sfaturi, îndrumări pe care ni le spunem în activitate prin corpul astral pentru a fi reţinute în trezirea corpului fizic. În visele tale (şi eu am avut vise de acest fel), îţi vezi viaţa mergând printre greutăţi (poteca dintre munţi), grijile pierind (apa care nu mai este – albia goală sau pe lângă care mergi). Aşadar, mergi liniştită mai departe, Simona !!!

Cristiana spunea...

Eu nu am apucat să scriu decât cca.1% din ceea ce am studiat în ultimii cca.30 de ani, şi spun cu mâna pe inimă că... NU ŞTIU NIMIC!... Pentru că de fiecare dacă când fac un studiu, în spatele descoperirilor mele simt clar că este o cale practic infinită de studiu, de aflare, mai departe... Din fiecare idee se deschide un con de aflare, de cunoaştere, care merge în infinit... Şi am ajuns la un moment dat să nu mai vreau nimic... am stat aşa vreo 2 săptămâni (asta era prin 1998) şi într-o dimineaţă m-am trezit cu simţământul că dacă nu mă apuc de studiu din nou o să mor, o să mă sufoc de-a dreptul... Blocaje din acestea au mai fost un an sau doi, tot mai rare şi de durată tot mai scurtă, şi de fiecare dată alte valuri noi veneau, de parcă făceam 2-3 facultăţi în acelaşi timp... Apoi m-am obişnuit – vorba ta: persevez !!! acum nu mă mai gândesc decât că trebuie să merg mai departe, orice ar fi, trebuie să fac ce fac, oricât ar fi de greu (şi uneori e mai greu decât atunci când eram la serviciu, dar toate trec şi din asta nu se moare!!!)
Mă bucur că eşti printre cei care citesc siteul, căci este acolo ceva foarte complex, de atâtea ori am vrut să nu mai scriu aşa de complex... Chiar de la început ajutătorul meu astral mi-a spus: „Cristiana, vrei să fii egoistă şi să afli doar pentru tine? Nu vrei să dai şi altora?...” Mi s-a tăiat răsuflarea, mie doar îmi era greu să scriu atâtea, să tastez, să corectez, să mai adaug, etc. Nu mă gândisesm nici o clipă la acest aspect... Doar am făcut (deşi îmi e greu) idei principale şi definiri la fiecare articol, am luat de la capăt siteul (oricum trebuie mutat în câteva luni) şi toate articolele, treptat, vor avea definiri şi idei principale, plus o reorganizare pentru că nu va mai avea Dicţionar, nu se mai fac azi siteuri cu dicţionar şi chiar de acolo a venit problema cu mutatul, de la comentarii şi dicţionar, nu mai funcţionează...
Aşadar, indiferent cum ar fi, mergem mai departe!!!

simona spunea...

Iubito faci ce faci si evoluezi ,am citit tot ce-ai scris 2008-2012 ,Bucuria cunoasterii ,2017-2018 -2019 .a ramas 2013-2016 si am vazut cum ai crescut ,cum ai prins puteri ,cum ti-ai schimbat vocabularul ,intre noi fie vorba de multe ori reiau textul cunostintele tale sunt noi pt societate si noul asta trebuie asociat cu ceva stiut ca sa-l inteleg uneori .Tu faci un fel de traducere a basmelor noastre dar la un nivel superior .Crede-ma am citit multe carti la viata mea ,putine mi-au pus mintea la contributie ca scrierile tale .Basm ,ezoterism ,istorie ,geologie ,psihologie, astrologie ,fizica cuantica si ce-o mai fi se impletesc in ceeace scrii dar totul descris ca pt doctoranzi .Iubito (acuma glumesc) uneori esti mai greu de citit decat un fizician batos.Cand am citit despre canalele energetice prima data am crezut ca am inteles ,dar cu cat scriai mai mult cu atat mai mult eram in ceata si atunci mi-am zis ”Simona trebuie sa o cunosti pe femeia asta ca sa o intelegi”si asa am citit ce-ai scris in anii trecuti.Iti dai seama ce curioasa am fost ,chiar am vrut sa inteleg .Spune-le ajutatorilor tai ca le multumesc ,fara ei n-as fi aflat toate astea .

Cristiana spunea...

1. SIMONA, SCUMPA MEA, EU MULȚUMESC PENTRU TOT CE-MI SCRII !!!
Cât despre mulțumiri adresate ajutătorilor... TU LE-AI MULȚUMIT EXACT ÎN MOMENTUL ÎN CARE AI SIMȚIT RECUNOȘTINȚĂ PENTRU EI !!! Nu este nevoie de ”poștaș” pentru o misivă nobilă de mulțumire... Toți ajutătorii noștri participă la o asemenea lucrare, la asemenea scrieri, dânșii ne luminează pe toți și pe fiecare în parte, evoluăm cu toții, suntem enorm ajutați !!!
Și eu mulțumesc permanent și mi se spune să nu mai mulțumesc, ci să-mi văd de treburi mai departe, chiar dacă acum este greu și pentru mine, și pentru cititori. Așa că DA, MERGEM CU TOȚII MAI DEPARTE!!!

Cristiana spunea...

2. Acum să-ți răspund la temele ridicate de tine la fileu !!!
Da, avem nevoie să ne sprijinim pe ceva cunoscut, mi-am dat seama foarte târziu că eu mă sprijin pe ceea ce văd, dar pentru cineva care nu le vede, este foarte greu să înțeleagă descrierea, chiar dacă eu mă străduiesc să descriu cât pot mai bine: toate sunt foarte complexe, simplific cât pot mai mult, deși am două prietene care mă roagă să nu mai simplific, să las așa cum le primesc și cum îmi vine să descriu la prima mână. Eu mai presar descrieri în plus, așa cum le văd și sunt sprijinită să rămân întotdeauna în context. Știu că este mult... și totuși este atât de puțin...
Unii care văd și ei spun că acestea sunt imposibil de descris, dar ajutătorii noștrii m-au învățat să descriu cu răbdare ceea ce pot vedea, ei vin cu amănunte în plus, noi descrieri și relațiile structurilor între ele și toate cu evoluțiile noastre. Știu că este greu de ținut pasul, dar nu mă grăbesc să scriu prea repede, deși în ultima perioadă am cam publicat mai mult, dar și scriu mult și rămân în urmă cu publicatul. Iată cu tu îmi confirmi - și alte câteva persoane în plus – că încă și așa curiozitatea este mare, iar în viitorul apropiat tot mai mulți oameni vor vedea, vor înțelege și vor găsi cuvinte să dea și ei altora mai departe.

Cristiana spunea...

3. Basmele sunt creații tradiționale, pornite a fi împletite încă din vremea când toți oamenii încă mai aveau capacități de clarvedere și clarauz în principal, au pornit la o muncă titanică de transpunere a celor mereu percepute de ei în creație fizică. Așa cum am mai scris, au apărut elemente de pictură, sculptură, arhitectură, muzică vocală pe fond de muzică instrumentală, au fost create scrieri de diferite tipuri: unele s-au păstrat , altele s-au modificat. Mai găsim și azi multe elemente care să ne sprijine când începem să ne recuperăm astfel de capacități pentru care nu avem încă școală, încurajări, întăriri.
Descrierea ta privind cele scrise, pentru care ÎȚI MULȚUMESC DIN SUFLET !!! este adevărată și de multe ori am considerat că fac câte 3-4 facultăți simultan... Știu că este greu de cuprins la prima vedere, de aceea mă străduiesc acum să fac idei principale ca să rămână cititorul măcar cu ceva informații totuși. O să mai perii articolele de la site când o să fac trecerea pe noul site, o să le public articol cu articol, o să mai pun câte ceva completări, poate va fi mai ușor.
Dar lumea nu citește (mi s-a spus pe net de nenumărate ori) pentru că nu crede că lucrurile sunt atât de complicate (doar radiesteziștii care măsoară îmi spun că sunt uimiți, mirați că este adevărat!!!), pentru că lumea lui Dumnezeu ar fi mult mai simplă (de parcă Dumnezeu într-adevăr stă acum și așteaptă să fie doar admirat...). De fapt spun întotdeauna că ea este INFINIT MAI COMPLEXĂ DECÂT CEEA CE DESCRIU AICI, că eu sunt un mormoloc care arată ce vede el din lumea la nivelul apelor în care se scaldă!!!...
OOOOf... așadar încerc să nu mai fiu fizician bățos... Râd!!! Dar cam așa e, deși mă simt, ți-am spus, ca un mormoloc...
Așa că din ”apele” astea poluate ale Bucureștiului din care abia aștept să scap cândva... te îmbrățișez cu mult drag !!! (și mă duc să fac idei principale la articolul următor de pe site, despre luminiscență sau aură !!!)

simona spunea...

Esti bine?

Cristiana spunea...

Da, scumpa mea, mulțumesc lui Dumnezeu! și mulțumesc și ție de întrebare !!! am hotărât să nu mai public simultan și pe site și pe blog, de aceea de la acest articol am publicat în continuare pe site despre energia fundamentală. De aceea nu m-ai mai văzut pe aici. Oricum în două săptămîni maximum voi începe din nou să public aici, ceva din călătorii astrale și apoi intru în studiile privind Peștera Ialomicioarei. M-am gîndit eu să pun pe blog, când fac aici pauză, câte ceva din cele pe care le mai discut pe facebook precum și câte ceva din plimbările mele - deocamdată prin parcurile și pe străzile Bucureștiului, dar te rog să mă crezi că mi-a plăcut mai mult să mă plimb în fiecare zi decât să scriu !!! Iar fotografiile le răspândesc prin whatsApp mai repede decât să le iau din mobil pe laptop!!! Dar o să mă fac mai vrednicuță acum, că a venit frigul și poate reușesc să fac ce mi-am propus!!!
Sper din tot sufletul că și tu ești bine, Simona !!!

Cristiana spunea...

Aaaa...uite, chiar o să fac asta, merg în oraș după amiază și când mă întorc fac o chestiuță pe Jurnal !!! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și bucurie în toate!!! uite, datorită ție mi-a venit acuș acest impuls !!! Te îmbrățișez cu mult mult drag !!!

simona spunea...

Ma bucur ca esti bine .Imi pare rau ca nu am Face Book dar ...deocamdata nu pot .are parti bune dar si rele si sincer zilele astea a trebuit sa ma lupt indeajuns cu mine insumi .