Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

vineri, 14 decembrie 2018

13. DIFERENŢA DINTRE CUANTIC ŞI FLUIDIC: BOGĂŢIA URIAŞĂ A UNIVERSULUI

I. IDEI PRINCIPALE
1. Diferenţa de vibraţie între materiile universului, indiferent de starea de agregare şi de mărimea substructurilor: macro-, şi micro-universice. Cunoaştem pe Pământ: materii fizice (cu vibraţia lor naturală cea mai joasă pe plan local) şi materii fluidice (cu vibraţii naturale superioare celor fizice): eterice (sau vitale), astrale, mentale, cauzale şi spirituale (spirituale: cu toate subnivelele lor care au vibraţiile cele mai înalte din subzona locală a Universului Fizic). 
2. În zona universului în care se află galaxia noastră, densitatea structurilor micro- şi macro-universice este diferită în funcţie de vibraţia materiilor din care sunt constituite: foarte mică (adică sunt foarte rare) în cazul celor fizice, dar FOARTE MARE (o bogăţie uriaşă de structuri la orice nivel) în toate câmpurile locale cu vibraţie mai mare decât cea a materiilor fizice. 
Dacă la nivel fizic universul practic pare gol - la nivelele sale fluidice totul este o aglomerare uriaşă de macro- şi micro-structuri. De fapt universul nu este de loc gol.

II. DETALII, DISCUŢII
Nu vreau să deschid aici, acum, tema mecanicii cuantice preluată de esoterişti, dar este necesar să aduc în faţă un aspect despre care am mai făcut ici şi colo afirmaţii de mai mulţi ani, privind diferenţa dintre materii cu vibraţii diferite: diferenţa dintre materiile fizice indiferent de starea lor de agregare https://ro.wikipedia.org/wiki/Stare_de_agregare (solidă, lichidă, gazoasă şi plasmatică, cu toate stările intermediare amintite în articolul din Wikipedia, şi nu numai), precum şi materii cu vibraţii superioare segmentului de vibraţii fizice: eteric (sau vital), astral, mental, cauzal şi spiritual: cu toate treptele, segmentele şi subsegmentele nivelului spiritual – câmpuri cu vibraţii foarte înalte care susţin vitalitatea tuturor corpurilor de manifestare ale spiritelor pe planetă (corpuri planetare). Toate fac parte din materiile şi energiile Universului Fizic; nu este corect să le socotim după valori, ci după denumiri, întrucât ele sunt într-o permanentă variaţie a cărei tendinţă generală este acum de creştere – după ce o lungă perioadă de timp au fost în diminuare. 
Fiecare din materiile din câmpurile enumerate mai sus au propriile lor stări de agregare dintre care cele fizice sunt numai o parte din complexitatea existentă. 
Ceea ce numim câmp cuantic este totalitatea structurilor celor mai mici din câmpul fizic, descoperite de ştiinţele fizice contemporane – care însă nu cuprinde în cunoaşterea actuală oficială şi pe cele mai mici particule, din care sunt constituite alte micro-structuri ale celor cercetate cu aparatură tehnologică. Un asemenea câmp cuprinde aşadar exclusiv componente ale câmpului fizic. Şi ele, şi restul câmpurilor universice care se împletesc formând ţesătura omogenă şi armonioasă a universului, trebuiesc însă studiate în mod diferenţiat, pentru a înţelege esenţa universului în care trăim. 

În paranteză fie spus, să amintim faptul că focul fizic (formă de agregare a materiei fizice pe care o numim plasmă) face apropierea (însă doar pe plan local, pe Pământ) de nivelul următor – eteric (sau vital). Iar în acest punct este bine să amintim fenomenul de transformare (prin compactizare puternică) a conglomeratului de materii eteric-astrale care dă naştere la prima formă de existenţă a “focului” care “coboară” la locul fostului mormânt al lui Iisus Hristos de la Ierusalim; în condiţii locale propice, “bulgări” din astfel de materii cu vibraţie foarte ridicată se condensează pe fluxuri de materii fizice circulante în atmosferă şi favorizează trecerea lor în foc material fizic (starea fizică de plasmă). 

CERCETARE ASTRALĂ: universul perceput la nivelele lui diferite de vibraţie
Din comunicările astrale:
“A crede că fizica cuantică este cea mai fină, subtilă formă de existenţă – şi de lucru totodată pentru întrupaţi – nu este ultimul adevăr; ea nu este decât partea cea mai fină şi subtilă a lumii fizice. Nu ne conduce decât până la jumătatea drumului către ceva care oricum se lărgeşte pe măsură ce înaintăm.”

În cercetare astrală, universul în toată complexitatea sa se relevă în cu totul alt mod decât cel perceput la nivel fizic, chiar şi în bogăţia lui percepută la nivel cuantic: unde cuantic înseamnă cele mai fine structuri ale micro-cosmosului cunoscute de noi azi – însă nu şi cele mai fine structuri ale materiilor fizice: căci fiecare structură în parte dintre cele cunoscute azi prin intermediul aparaturii noastre este formată din alte structuri legate între ele de forme şi forţe ale unei alte “lumi”: cea fluidică – numită în acest fel nu din cauza unei instabilităţi structurale, ci pentru că determină circulaţii energetice mult mai rapide, cu schimbări permanente foarte fine şi foarte fluide la toate nivelele ei, sub impulsuri pe care la început nu le putem sesiza – ci doar intui. Când intuiţia se transformă în clar-intuiţie şi apoi în clar-simţuri, toate se relevă treptat: doar călătorul astral să aibă răbdare să le perceapă şi să le înţeleagă...
Aşadar, universul este mult mai mult decât atât cât ne arată simţurile noastre fizice, chiar folosind tehnologii avansate: este foarte bine că le avem şi le folosim – dar pentru a percepe şi înţelege chiar şi numai părticica noastră de univers în care trăim, este nevoie de mult mai mult. Şi nu o dată fizicieni renumiţi au pornit şi de la cercetarea instrumentată – dar şi de la intuiţiile unui spirit care nu se mai ştie bine pe el însuşi, dar simte că ştie cumva ce se petrece dincolo de acuitatea aparaturii folosite în meseria pământeană... 

UNIVERSUL – DINCOLO DE CUANTIC...
Principala formă de percepţie cu care se confruntă cercetătorul astral este aceea a unui univers diferit de cel al materiei fizice, la nivel de câmp oricum s-ar privi lucrurile:
1. Partea fizică materială are o densitate extrem de mică – adică componentele sale sunt extrem de rare, fiecare structură a sa fiind depărtată de altele fizice, ceea ce conduce la constatarea că Universul ar fi mai mult gol.
2. Dar materiile fizice nu formează singurele structuri din acest univers, ci se împletesc în mod armonios, şi mai ales dinamic cu multe altele, pe care cercetătorul astral le descoperă în călătoriile sale. În zona în care se află galaxia noastră, toate coexistă silenţios, şi astfel puţin (şi rar) perceptibil de către spiritele întrupate care se află în cele dintâi faze ale evoluţiilor lor (în majoritatea covârşitoare pentru vieţuitoarele pământene): o percepţie totală a întregii complexităţi a universului ar fi copleşitoare pentru aceşti mici evoluanţi; ajutătorii întrupaţi în mijlocul lor au nevoie, pentru a-i înţelege, de trăiri asemănătoare cu ale lor până la un punct, dincolo de care îşi fac propriile evoluţii, după percepţii mai mult sau mai puţin dezvoltate: şi mă refer la oameni – ajutătorii celorlalte vieţuitoare pământene (şi la ajutătorii oamenilor) care au nevoie să trăiască la fel cu celelalte vieţuitoare măcar şi o parte mică a timpului petrecut pe Pământ, pentru a şti în viitor cum să le ofere ajutor: şi lor, şi altor evoluanţi asemănători. 
Ceea ce numim partea fluidică a universului este de o bogăţie puţin imaginată de noi în aceste vremuri, cu corporalitatea pe care o avem deocamdată – da care a fost foarte bună pentru noi, oamenii, şi tocmai suntem pe punct de a ieşi dintr-o perioadă în care ne-am raportat (retrăind) la condiţiile specifice de trai a celor mai mărunte vieţuitoare planetare. Dar revenim treptat, şi repede, la dezvoltări care ne vor permite reluarea propriilor noastre evoluţii avansate, folosind percepţii care ni se redeschid la nivelul tuturor forţelor spirituale ce pot fi folosite pe Pământ. 
Noi, oamenii, trebuie să luăm în considerare pentru a înţelege lumea noastră în profunzime, toate câmpurile care formează partea fluidică a universului – adică tot ceea ce are vibraţie superioară lumii fizice cu care suntem obişnuiţi în linii mari, acum. 
3. Să luăm în considerare anumite detalii pentru fiecare câmp în parte al părţii fluidice:
– fiecare este mult mai bogat decât câmpul de vibraţie mai mică (anterior pe scara valorilor generale ale vibraţiilor);
– fiecare abundă de legături cu câmpurile cu vibraţii mai mari sau mai mici, fără însă ca ele să se cupleze cu structurile celorlalte câmpuri, interconectate astfel doar prin existenţa în acelaşi câmp, influenţându-l într-o măsură mult mai mare decât am putea crede la prima vedere. 
O descriere sumară şi comparativă a celor despre care discutăm acum poate porni de la acea formulare cunoscută azi – universul este gol. De fapt universul nu este gol... 
Am mai discutat despre acest subiect important în Studii Istorice: capitolul 1 – OLCO: În preajma Pământuluipe care îl putem dezvolta acum – dar de fapt îl vom dezvolta periodic, pe măsura adâncirii în diverse studii astrale. Toate se schimbă, noi înşine ne schimbăm şi putem permanent să pătrundem cu percepţiile noastre mereu dezvoltate în alte structuri, la nivele din ce în ce mai profunde: sub puterea schimbării fluxurilor energo-materiale vechi cu altele noi, care determină creşterea vibraţiei în galaxia noastră (şi odată cu această fenomenologie: în toată zona în care se află galaxia noastră). Lumea în care trăim se dezvoltă ca o floare în zorii unei dimineţi, încet – dar sigur, lăsându-ne să privim totul cu “ochi” mereu noi – noutatea ultimă a schimbării lumii în care trăim. 
La nivel cuantic, deci fizic al materiilor cu vibraţia lor naturală cea mai joasă, distanţele între “cărămizile” universului nostru sunt enorme:
– între macro-structurile lui: galaxii şi în interiorul lor: stele, planete şi planetoizi (sateliţi naturali ai planetelor);
– între micro-structurile lui: electroni, atomi, particule subatomice.
La nivel fluidic – discutând cum am specificat la modul general despre toate câmpurile cu vibraţie superioară celui fizic lucrurile se petrec astfel:
1. Densitatea macro- şi micro-structurilor este mult mai mare, la fel ca şi varietatea structurilor, şi anume:
– există structuri care pătrund şi înconjoară structurile fizice: de fapt corect este să amintim că structurile fluidice creează condiţii pentru formarea părţilor fizice – tocmai prin forţele foarte mari de atragere a fluxurilor energo-materiale, apoi de formare, dezvoltare şi întreţinere a părţilor fizice de la cele mai mari la cele mai mărunte;
– există structuri care fac legătura între diferite alte structuri – macro- şi micro-universice: între structurile fluidice ale întregului complex fizic-fluidic;
– există structuri complexe care susţin întrupările popoarelor spirituale şi a spiritelor independente, care formează la un loc baza de îndrumare, canalizare a forţelor spirituale care susţin toate structurile universului;
– există de asemenea o reţea complexă de structuri care susţin legăturile între diverse straturi ale universului şi diverse universuri între ele.
Toate acestea, la rândul lor, au o structură formată din elemente, micro-elemente de aceeaşi natură cu cele pe care le numim: electroni, atomi, particule subatomice. Spre deosebire însă de situaţia structurilor fizice, cele fluidice au:
– o varietate mult mai mare decât cele fizice, susţinând şi creând condiţii pentru formarea, dezvoltarea şi variaţia dezvoltărilor corporale sub puterea unui segment foarte variat de elemente arhetipale (elemente care asigură toate aceste desfăşurări, în funcţie de variaţiile vibraţiilor), de elemente de captare şi gestionare a radiaţiilor şi a vibraţiilor lor, de structuri de circulaţie a fluxurilor şi a vibraţiilor în egală măsură. Şi multe altele;
– ceea ce este caracteristic în principal acestei lumi este o DISTANŢARE MULT MAI MICĂ a elementelor structurale între ele şi în interiorul lor, ceea ce conduce la crearea şi menţinerea constantă, în echilibru perfect a unor forţe radiante care dezvoltă mişcări de atragere/respingere. Şi multe altele pe care nu le-am perceput şi nu le-am înţeles – dar ele sunt acolo în mod precis, cu lumea lor atât de bogată... Aş dori să vă transmit lipsa mea totală de ruşine că tot ceea ce scriu este extrem de palid comparativ cu cele existente...
Forţele de coeziune pentru structurile fluidice, variabile în funcţie de împletirea forţelor de respingere şi de atracţie în acelaşi timp, care şi ele au puteri diferite şi variabile în timp, conduc cercetătorul la înţelegerea faptului că într-un sistem corporal (indiferent dacă este vorba despre stele şi planete, sau pentru corpurile mici ale vieţuitoarelor lor) corpurile nu se distanţează, nu se rup, nu-şi schimbă poziţia, fără să fie lipite între ele. Şi, de asemenea, au fiecare în parte forţă să rămână în sistemul corporal de care aparţin, să permită spiritului să deruleze acţiuni cu ele, prin impulsuri care nu schimbă cu nimic natura relaţiilor dintre componente. Toate aşadar se împletesc într-o armonie izvorâtă din:
1. forţele radiante ale spiritelor întrupate;
2. forţele radiante ale aglomerărilor de fluxuri energo-materiale care formază structurile materiale ale corpurilor, alături de forţele radiante ale câmpurilor protectoare şi hrănitoare ale corpurilor pe care le înconjoară.
Toate la un loc sunt gândite, create şi întreţinute prin puterile radiante ale creatorilor universurilor.
3. forţele radiante ale manifestărilor întrupaţilor individuali: fizice, emoţionale şi mentale, pe lângă diverse moduri de gestionare a radiaţiilor cosmice şi cele provenite din interiorul stelelor şi planetelor, prin corzile şi manşoanele matriceale. 
Omul poate cerceta fizic, cu organele sale de simţ şi cu prelungirile lor – aparatura creată pentru asemenea cercetare – toate structurile fizice, înţelegându-le rostul şi influenţele reciproce, precum şi influenţele asupra biosistemului planetar.
În cercetare mentală, în zilele noastre, totul poate fi perceput şi cercetat ca structură profundă, de cele mai multe ori ca imagine, ca o fotografie, ca un tablou extrem de minuţios, pe care cercetătorul îl poate aprofunda pe măsura creşterii experienţei sale mentale. 
Dar în călătorie astrală, călătorul este prins în vârtejul forţelor, trăirilor, puterilor, impulsurilor pe care şi un cercetător mental le poate simţi dacă are suficientă experienţă şi încredere să se lase condus de imaginile mentale din tabloul general studiat. 
Înţelegerea celor pe care le percepe în aceste multiple feluri aduce încredinţarea că se poate cunoaşte mult mai multe decât o putem face cu simţurile fizice sau cu orice aparatură fizică. 
Sufletul celui care se lasă astfel purtat pe aripile cosmosului atât de viu şi de bogat poate să perceapă ceea ce-i oferă simţurile reunite ale corpurilor sale în acel moment – dar simte în acelaşi timp cât se poate de clar cum fundalul celor ce se desfăşoară în jurul său are o extindere uriaşă în materii cu vibraţii mult mai înalte decât le poate el înţelege pe loc. 
Şi aşteaptă cu răbdare să ajungă să înţeleagă...
...Şi mai mult decât o simplă cercetare: ajutătorii astrali i se dezvăluie cercetătorului intrând pe frecvenţa lui proprie, pentru a-l conduce prin lumea astfel dezvăluită. Şi, luminat de forţa subtilă a dânşilor, cercetătorul, călătorul astral înţelege meandrele trecutului, frumuseţea simţirii prezentului şi liniile învăluitoare ale înţelegerii viitorului... Îşi vede propriile drumuri şi trăiri din cicluri de vieţi care-i desenează eternitatea din care vine, precum şi eternitatea spre care vâsleşte împlinit cu siguranţa primirii ajutorului divin... 

8 comentarii:

Anonim spunea...

Culori si radiatie .Dar de fiecare data astea se intampla pe un fond care are o singura culoare galben sau verde uneori albastru cu tente rozalii ,fond care are o radiatie mai scazuta ca si culorile care se perinda in ``supa``respectiva .formele culorilor sunt de obicei neregulate ,dar bine definite .Iar fiecare forma sa zicem ca are culoarea mov -ei bine e in degrade de la inchis pana la foarte deschis marginile parand umbre de mov imbinate cumva cu fondul respectiv dand o radiatie mai slaba .Cum culoarea este mai deschisa si radiatia ei este mai mare cumva in mijloc ajungi sa percepi alb cu inseratii de albastru deschis-deschis unde si unde si parca doar acel albastru deschis radiaza .Asta am vazut eu de cateva ori dar sincer m-am bucurat de minunea aia de culori pe care-ti venea sa le imbratisezi ,dar atat n-am inteles nimic altceva .

Anonim spunea...

Resta-i sub un munte de zapada -70 de cm ,n-am mai avut asa ceva de zeci de ani .norocul nostru ca stam in galeata asta inconjurati de dealuri impadurite care-i rupe puterea vantului .

Anonim spunea...

Uite stiu ca subiectul e cu totul altul ,dar zilele trecute citeam ce ai scris cu ani in urma si daca nu-i mare deranjul te rog sa ma lamuresti .Stiu ca ma agat de tine ca de colacul de salvare ,dar nu gasesc in alta parte raspunsul ,te rog nu te supara pe mine .
Spuneai ca Isus a venit pe Pamant pt a atrage fuioare de energie cu vibratii inalte ,iar mai apoi atingeai subiectul celor 1500 de ani de cand ar fi trebuit sa iesim din paradigma manifestarilor noastre asa de joase .
1 A fost sau nu Isus crucificat ?
2 Ce legatura are venirea lui cu viitoarea migratie care a avut loc dupa sec 1 en ?
3 Omenirea a cunoscut un salt enorm tehnologic dar si ca gandire din momentul in care i s-au luat puterile religiei .Dar n-ai impresia ca batem pasul pe loc,ca cumva ultimele aparitii sunt de fapt tot cele vechi carora li s-au adus imbunatatiri?Sa luam telefonul de azi e telefonul de ieri imbinat cu telegraful (scrii mesaje ),televiziune (se face transmiterea live)etc ? Doar am gasit modalitatea de al face mai mic si de a uni manifestarile undelor .Prea batem pasul pe loc in toate domeniile ,putem mai mult ,ce avem acum e nimic ceva nu-i in regula si cred ca are legatura cu cei 1500 de ani .
4 De fapt tu ce vroiai sa spui cu cei 1500 de ani?Ai lasat sa se inteleaga ca trebuia sa se intample ceva care ne-ar fi ajutat enorm sa incepem sa urcam pe scara ”evolutiei” si ca doar primii 500 de ani trebuia sa fie greu apoi ar fi urmat urcarea si schimbarea.
5 Cand ai timp poti sa-mi explici pe scurt de fapt ce -i adevarat si ce nu din biblie in legatura cu Isus ?Si chiar a fost rastignit ?
6 Am inteles ca-n astral ne pregatim rolul pt viitoarea viata cu ajutor ,etc .Dar vezi tu eu tot mai cred ca marele scenariu il scrie altcineva .Tarile se interconecteaza intre ele ,fac razboaie intre ele ,cine face scenariul si de ce trebuie sa acceptam porcariile astea ?Bun ai sa-mi zici ca doar asa crestem puterea , noastra dar tot nu m-am lamurit ,stiu sigur ca mergea si altfel .

Cristiana spunea...

1. Da, Iisus a fost crucificat, dânsul nu a suportat măcar să discute despre a prelua altcineva această sarcină, căci El a făcut lucrarea – El a probat-o, să nu suporte acea greutate care ştia că va fi suportată de oameni ar fi fost negarea de fapt a sa personală şi nu neapărat în faţa oamenilor, ci în faţa tuturor universurilor...
De altfel am fost acolo şi am murit pe loc odată cu dânsul de inimă rea.
Da, a existat şi toate au fost reale – doar că biserica a păstrat doar ce i-a convenit. Acum Vaticanul mai scoate din “saramură” câte ceva, iar cu timpul lumea îşi va aminti, pas cu pas, va ierta şi vom merge mai departe...

Cristiana spunea...

2. Raportul este invers: migraţia a avut legătură cu venirea Lui, un prieten m-a întrebat cândva cam acelaşi lucru: de ce au venit parcă cu disperare migratorii în acea perioadă?
Da, simţirea tuturor – mai mult sau mai puţin conştientizată, desigur – a fost că trebuie s-o facă, că este sfârşitul lumii şi îşi vor pierde viaţa dacă nu o fac. Şi aşa şi era: lucrarea lui Iisus grăbea momentul plecării “acasă” – eu am simţit clar că ei goneau spre “acasă” – doar că “acasă” era ALTĂ CASĂ, nu pământ în vest... O intuiţie de sfârşit al timpurilor... După care urmează plecarea de pe Pământ (acum se refac treptat blocurile piramidale de plecare). Şi aşa şi este, El a scurtat zilele majorităţii spiritelor umane pe Pământ, cu toţii trebuia să trăim aceste timpuri din urmă: grele, dar bune, CELE MAI BUNE PENTRU EVOLUŢIILE TUTUROR, PENTRU CARE CU TOŢII AM VENIT PE PĂMÂNT ACUM...
3. Da, în conjunctura aceasta nu se putea evolua mai repede (şi legăm acest punct de pct.4) căci miliarde de suflete au trebuit să intre în valuri la întrupare – fără experienţă, val după val. Un val ieşea, NU acelaşi val intra apoi la întrupare, ci mereu altul. De fapt şi acum la fel. Noi învăţăm din moşteniri, nu din experienţă proprie, iar moştenirea spirituală proprie la nivelul acesta de vibraţie e animalic, e războinic, distrugător, concurenţial (de haită, de turmă), pervers, prea puţin conlucrativ, pozitiv-inteligent... de aceea dezvoltarea a fost făcută de spirite-cercetători (de regulă primari-galactici) care au compensat lipsa de concentrare a piramidalilor.
De aceea spuneam că, dacă totul ar fi fost invers – pe la 1100-1500 ar fi trebuit să ajungem cam cum era în filmuleţul Corning din postare https://cristiana-blogulunuiomcuminte.blogspot.com/2011/11/pink-mondays-29noiembrie2011.html (linkul pentru curioşi) iar acum am fi fost, în caz de evoluţii tipice, fără piramidali, să facem din Pământ GRĂDINA RAIULUI cum am zice azi...

Cristiana spunea...

4. Noi avem condiţiile date, dar avem şi liberul arbitru să facem ce vrem, ce putem cu ele. Scriam mai sus că atât pot piramidalii, ori sunt vegetativi, ori sunt agresivi. Se aprind iute – spiritul de haită – scenariul nu se “face”, doar s-a ştiut bine – cum scriam în texte, că ajungem la toate negativităţile pe care le ştim deja, dar fiecare am dorit să trecem efectiv (la fel ca şi generaţii nenumărate de evoluanţi de pretutindeni) prin asemenea condiţii grele, să ne dăm seama concret unde şi cum să acţionăm pentru a nu mai avea asemenea atitudini, manifestări. Da, e sigur, cum spui tu, că se putea altfel – pentru că ALTFEL este exact aşa cum suntem absolut toţi obişnuiţi – adică aşa cum este în mod tipic, obişnuit, pe aici, în evoluţiile creatorilor conştienţi avansaţi (cum spun de obicei: în curs de universalizare, folosind 3 corpuri de manifestare: mental, astral şi fizic – pe alte planete alte feluri de corpuri ş.a.m.d.). De aceea discutăm de tipic şi atipic, unde în mod tipic nu este nevoie de mai multe continente, mai multe rase ale creatorilor, unde animalele nu sunt agresive iar oamenii le ajută, le apără, le respectă. Unde se ajunge atât de departe şi foarte rapid, iar în continuare se trăieşte revenirea rapidă la multisenzorial şi revenirea la creaţie mentală după ce lucrările devin extrem de complexe pe fizic – mult mai complexe decât am putut noi ajunge acum: şi mai frumos, şi mai sănătos, grădină întreaga planetă... O să mai discutăm despre acestea. În condiţiile de acum, aşteptăm să plece piramidalii cei mai agresivi şi apoi ajungem, fără războaie, arme, egoisme, ambiţii şi pofte deşarte, exact acolo unde simţi şi tu că se putea ajunge de mult...
Va fi frumos – dar deocamdată să avem răbdare şi înţelegere să ajungă toate blocurile să-şi cunoască netrebniciile. Şi să le respectăm cât de mult putem devenirile (şi eu am carenţe de acceptare a nedreptăţilor... mă străduiesc să mă restrâng cât pot eu mai mult) pentru că şi noi, ca să ajungem să dorim dreptatea, omenia, cuminţenia, conlucrarea, am trăit în vechile noastre evoluţii toate cele pe care le vedem acum în mica noastră lume...
Dumnezeu ne va ajuta !!!... Cu siguranţă.

Anonim spunea...

Chiar am citit toate comentariile cu privire la Pink ,dar n-am intrat pe filmulete credeam ca daca au trecut atatia ani sunt sterse .
Multumesc ca-ti faci timp pt mine .Draga mea draga ,habar n-ai tu cate lucruri avem noi in comun .Am citit atat de mult pe blogurile tale si mi-am dat seama ca ni s-au intamplat de-a lungul vietii cam aceleasi evenimente si cumva unele lucruri care le-ai scris tu aici eu le-am gandit cam in perioada in care ai scris ,fara ca eu sa stiu de tine .Am citit chiar si intrebarile pt tine si raspunsurile tale .
Nu te supara pe mine dar in ultimii 2-3 ani s-a intamplat ceva cu tine ,ai devenit mai serioasa ,sau cumva mai trista ,reiese din felul tau de a scrie .Sau maturizarea gandirii ,constientizarii tale a trecut la un alt nivel.
Sper ca ai sa citesti comentariul asta .Mai tii minte cand spuneai ca ai suferit o operatie cand erai copil si ca n-a prins anestezia ?Ei bine in 96 am avut o sarcina extrauterina ,au incercat anestezia locala ,nu a prins ,m-au anesteziat total si surpriza m-am trezit in timpul operatiei cand taiau ,si-au dat seama ca m-am trezit auzeam cum spuneau sa-mi mai dea ceva si surpriza brusc m-am vazut pe un deal imbracata in costum popular dar nu al zonei Banatului ci a Moldovei si aveam parul impletit in doua cozi mari si groase care-mi atarnau pe sani ,atunci am vazut brusc ca aveam o burta imensa ,eram insarcinata si stiam cumva ca -l cautam pe sotul meu de acolo ,stiam ca voi murii incercand sa dau viata acelui copil .Apoi brusc tipete ”scade tensiunea 80cu 55 si hai Simona nu-mi face asta acum”.Si eu aveam o relatie cu doctorul meu ,tu de rudenie eu de prietenie cu 8 ani inainte ma ajutase sa tin sarcina si sa aduc pe lume pe Alex .Si eu ma vazusem pt prima oara sau mai bine zis iesirea extracorporala a fost constientizata .
De multe ori mi se intampla sa -mi vina in minte ganduri ca si cum mi le-ar soptii careva (fara sa aud voci sa ne intelegem)si unul din acestea era :”inteleg de ce trebuie sa murim ,nu inteleg de ce trupul trebuie sa treaca prin putrefactie ar fi mult mai simplu sa te disipezi brusc in natura ”ca dupa ani sa citesc ca nu era o scornire a mintii mele ,in stravechime chiar asa se intampla .Pana si artificile argintii micute care au loc dupa implozie asemeni unei stele le-am vazut aievea ,dar la dimensiuni reduse ceva de genul unei papadii ,chiar avea forma unei papadii (cand are deja seminte )doar ca era foarte radianta -argintiu si ceva mai mare .

Cristiana spunea...

Să intri pe filmuleţe, sunt foarte frumoase (sunt mai multe, eu am mai văzut cred 1-2 de la cel pe care l-am pus eu pe blog).
Am citit cu bucurie cele scrise de tine şi mă bucur de toate-toate cele primite, Simona... sigur, mai puţin suferinţele, pentru care ai toată dragostea şi compasiunea mea.
Şoaptele acelea draga mea sunt chiar reale... îngerii noştri... entităţile noastre astrale ajutătoare de destin...
Da, ai dreptate, s-a petrecut ceva cu mine şi ai înţeles ambele sensuri,deja nu mă mai mir !!! Adică o îngrijesc pe mama de 5 ani la pat şi primii doi ani au fost extrem de grei (acum ne-am obişnuit amândouă). A fost apoi un timp în care nu am putut scrie decât din cele deja creionate, nu am avut stare de studiu, de aceea nici siteul nu l-am continuat, dar mă pregătesc intens. Tocmai din această cauză,a întârzierii, am început să lucrez mai strâns, puţin - dar esenţă, să recuperez, cu cele mai importante lucrări, iar acum, de un an, am simţit şi eu că am trecut pe alt nivel, deşi mă străduiesc să rămân legată de lume. Dar studiul îmi este foarte strâns, lucrez mult (chiar dacă public puţin, deşi mai mult decât înainte). Simt şi puţină oboseală - dar tânjesc după munţi, flori şi fluturi... Mă bucur doar de parcuri (2018 a fost anul plimbărilor!) şi mai hoinăresc uneori pe străzi cu case vechi, cu tei, caprifoi şi trandafiri...
Şi visez să plec din Bucureşti, când va fi să fie să pot... Să ştiu că mor cu ochii pe munţii mei dragi !!!
Recunosc că nici pe facebook nu prea mai am activitate, dar îmi revin eu !!! Dacă intri pe acolo, mă găseşti cu siguranţă, dacă ai timp bineînţeles.