Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

vineri, 23 octombrie 2020

21. MULTE DE SPUS DESPRE MOȘI...

 

(Fotografie preluată de pe Pinterest)

I. IDEI PRINCIPALE

1. Moșii, născuți în majoritate înainte de penultima glaciațiune, păstrează același statut spiritual ca și înainte de ultima glaciațiune, de înalți ajutători planetari, doar cu sarcini noi față de omenirea a cărui viață s-a schimbat după ultima glaciațiune:

– să ajute spiritele umane să-și realizeze sarcinile pentru care au venit pe Pământ, oferindu-le permanent ajutor vibrațional și spiritual optim; 

– prin forțele lor vibraționale înalte, să ajute omenirea să nu se autodistrugă și să nu distrugă planeta (partea ei pământoasă) și biosistemul ei.

2. Au păstrat, pentru derularea sarcinilor lor, același sistem corporal pe care îl aveau în trecut, doar fără să folosească corpul mental pentru creație materială mentală decât extrem de rar și mai ales punctiform; deși corporalitatea lor le-ar fi permis, nu au folosit această putere pentru a proteja întreaga planetă și biosistemul ei.

3. Au păstrat aceeași organizare a vieții lor, trăind ori ca sihaștri (retrași, individuali) sau în grupuri foarte restrânse, în funcție de sarcinile personale de destin – în cuplu familial sau nu. 

4. Îndrumările lor au respectat întotdeauna calitatea și moralitatea cea mai înaltă, protecția vieții și a planetei cu tot ceea ce îi aparține. 

5. Pentru sarcinile lor și pentru a îndura propria viață lungă de câteva milioane de ani, pe lângă puterea lor energetică foarte mare au folosit treceri periodice în dimensiunilor structurale parale cu dimensiunea noastră (stratul nostru dimensional), precum și spațiile interdimensionale, colaborând cu entitățile dimensionale locale care au fost implicate în lucrările lor. 

6. Locurile lor de trai și de lucru au fost locuri extrem de echilibrate vibrațional prin natura lor, iar după plecarea lor au șters amprentele din pământuri (ape și atmosferă) – dar nu și din energia fundamentală a locurilor, căci amprentele au rămas necesare populațiilor din vremurile următoare când ei nu vor mai fi lângă oameni, dar și pentru timpurile în care ei vor reveni, definitiv, lângă oameni.

II.DETALII, DISCUȚII

În primul rând aș dori să fac o precizare cu privire la organizarea tipurilor de ajutor pe care le oferă în general ajutătorii planetari – adică ajutători care de regulă ajută planetele și biosistemele lor când sunt, și când nu sunt întrupați ca și creatori conștienți avansați pe planete (așa cum sunt oamenii acum). 

Majoritatea spiritelor care evoluează în prezent pe Pământ vin din zona a II-a a universului, din evoluții foarte avansate care se desfășoară în condiții create pe măsura înaintării lor în evoluții; iar experiența lor crește pe măsură, astfel încât nu mai au nevoie permanentă de ajutor și coordonare a lucrărilor lor, pe care aici, pe Pământ, le oferă ajutătorii pe care îi numim planetari. Pe acele îndepărtate meleaguri universice, sunt însă și ajutători universici, întrupați în diverse feluri de entități cu corp eteric, astral, alte forme de entități cu specific local, dar și întrupați cu corp fizic care desfășoară sarcini pentru galaxii, grupuri locale de galaxii, roiuri de galaxii și numai la cerințele unor evoluanți primari pot interveni de regulă prin schimbări punctiforme de condiții de trai, de lucrări. Deci nu direct, și mai ales fără să întrerupă cursul altor lucrări, ale altor ajutători planetari (sau stelari, sau pentru galaxii) și cu mare atenție să nu deranjeze cursul lucrărilor, trăirilor primarilor extrem de sensibili la schimbările galaxiale. 

Pe Pământ însă primarii care vin zona a II-a a universului se bazează pe sprijinul direct al ajutătorilor planetari, încă de la venirea lor pe Pământ, în epoca cu vibrație planetară foarte înaltă: când ei cunosc astfel în profunzime planeta, biosistemul ei, evoluanții creatori rezidenți. La un moment dat al diminuării vibrației planetare, rezidenții se retrag din întrupări cu corp fizic și rămân în jurul Pământului, în jurul nostru, ca entități astrale: în toată perioada planetară când vibrația va atinge minimul ei și apoi când vibrația începe să crească, variațiile vor fi extrem de puternice, imediat după schimbarea sensului de variație (de la diminuare la creștere). Asemenea condiții, plus agresivitatea groaznică a celor veniți din zona a II-a nu sunt suportate de către rezidenți, de aceea ei se retrag pe toată această perioadă din întrupări cu corp fizic, efectuând rar câte o întrupare cu corp fizic în condiții total protejate de coordonatorii evoluțiilor lor. 

Situația Moșilor rămâne aceeași ca și în străvechimi, când s-au născut dânșii și și-au realizat primele lor sarcini de îndrumare alături de paznicii din străvechimi doar cu modificările necesare noului fel de manifestare a omenirii, pe care chiar ei înșiși și le-au indus înainte de a naște primii lor copii după glaciațiune. Azi însă, ei însă percep lumea în același fel ca și atunci. Practic, ei au rămas aceiași oameni, cu aceeași corporalitate pe care au folosit-o înainte de ultima glaciațiune, având sarcina primordială a lor față de omenire să se mențină așa și forțele lor să ajute omenirea să nu se distrugă și să nu distrugă planeta. Fără existența lor, fără ajutorul lor permanent, spiritele nu ar avea curajul să pornească în călătoria lor regresivă spre Pământ fără a ști bine despre existența Moșilor în mijlocul lumii unde aveau să ajungă. Să-i susțină direct cu vibrația lor înaltă, în perioada cu un minim vibrațional în toată zona universului în care se află această galaxie. În grupările lor, în blocuri spirituale piramidale, fac multe călătorii regresive, dar extrem de puține într-un asemenea moment zonal, vibrațional, în timpul minimului vibrațional zonal. La început, încă dinaintea penultimei glaciațiuni (atenție deci: PENultimei!) piramidalii au trăit cu Moșii împreună chiar în viața lor curentă, pregătindu-se sub îndrumarea lor pentru trecerea de la manifestările mental-astrale – la cele fizice. 

După ultima glaciațiune, Moșii au născut primii oameni cu o corporalitate restrânsă (straturi interioare restrânse ale corpurilor fluidice) – dar nu de la început în felul în care a ajuns acum 2000 de ani, la minimul suportabil. Straturile interioare ale corpurilor: astral, mental și cauzal nu erau restrânse la început decât foarte puțin, doar stratul cel mai profund interior al corpului mental a fost de la început în stare latentă, astfel încât oamenii nu mai puteau crea mental așa cum, cu corporalitatea străveche, care avea toate straturile interioare bine dezvoltate, oamenii puteau crea mental. Dar corporalitatea străveche nu permitea realizarea creației fizice, întrucât materialele fizice de construcție (pământuri, metale, cristale, lemn, fibre, os, etc.) aveau o densitate mult mai mare decât cea a corpului uman fizic din străvechimi. 

De la început, pentru a ajuta oamenii să învețe să treacă lin de la creația mentală la creația fizică, Moșii nu au lucrat numai mental, ca toată lumea dinainte de ultima glaciațiune, ci și fizic, treptat. Corporalitatea cu care ei s-au născut atunci, înainte de penultima glaciațiune, s-a întărit treptat, dar rapid în partea sa fizică, putând astfel să manipuleze și să lucreze cu materii fizice, pe care să le remodeleze puțin, nu mult, dar suficient pentru a arăta oamenilor care nu se schimbaseră la fel cu ei, cum se putea studia materia fizică și cum se putea genera starea de creație materială fizică. Astfel s-au derulat învățăturile în vremea paznicilor din străvechimi, din prima tinerețe a celor pe care azi îi numim Moși. 

După ce primii oameni noi, născuți de ei după ultima glaciațiune, s-au adaptat la viața cea nouă, la creația cea nouă, sub îndrumarea și cu participarea Moșilor s-au creat primele așezări, așadar create exclusiv fizic – altele deci decât cele create de Moși în care ei au petrecut vremea marilor schimbări – numite în diferite părți ”potopul” – adică ultimele condensări puternice ale plafonului cețos care acoperea cândva partea pământoasă a planetei. După finalizarea lucrărilor pe toate continentele și unele insule din largul oceanului planetar, Moșii au rămas în noile așezări, alături de copiii lor, pentru a-i îndruma și ajuta mai departe. Am mai discutat despre asemenea lucruri la începutul acestui capitol, la fel ca și la sfârșitul capitolului ”Platoul munților Bucegi”; când aveți puțin timp liber este bine să revedeți acele scrieri, pentru reîmprospătare. 

Concret, Moșii au rămas în continuare:

1. În aceeași desfășurare corporală pe care au avut-o înainte de ultima glaciațiune.

2. Au rămas cu aceleași tipuri de sarcini pentru întreaga planetă, pentru biosistemul ei și pentru oamenii creatori, schimbând așadar doar felul creației materiale, cea mentală – cu creația materială fizică; însă Moșii au folosit și creația mentală, punctiform și rar, pentru a nu crea nici impulsuri pentru oameni, nici probleme de consum energo-material și vibrațional planetei: sarcinile aveau în vedere amenajări doar la începutul acestei epoci, așa cum am scris și despre micile creații din Peștera Ialomicioarei, așa cum au mai fost și în unele lăcașuri de practică avansată ca percepții, puțin consumatoare de energie și fără urmări negative în planul fizic;

3. Au rămas în aceeași organizare, ale cărei repere nu s-au păstrat, dar Moșii au îndrumat oamenii să se organizeze conform unor cerințe spirituale avansate, cele pe care le aveau în acea perioadă – dar despre care știau cu toții bine că se va pierde în mijlocul unor schimbări mari și de mediu planetar, și social. Moșii nu au avut așezări speciale de coordonare, centre din care să impună, să traseze sarcini poporului, dar oamenii au învățat să susțină activitățile lor îndrumați de conducători dintre cei mai pricepuți oameni din mijlocul lor. Centrul principal a fost și a rămas stratul dimensional paralel imediat cu al nostru, unde mergeau și de unde veneau permanent. Acolo nu era un conducător de grup, căci Moșii au foarte multă experiență în orice domeniu, dar de acolo ei puteau să simtă schimbările cele mai fine, mai subtile care aveau loc în toată zona I a universului, nu numai într-o galaxie sau pe o planetă cum era Pământul; de acolo urmăreau blocurile spirituale piramidale în toată zona I a universului, care era supusă acestor schimbări vibraționale: ajutorul lor direct nu era așadar cu prioritate blocurile de pe Pământ sau din galaxia noastră, ci de peste tot, împletindu-și acțiunile cu entitățile interdimensionale, lucrând și din spațiile interdimensionale. Coordonând entitățile interdimensionale, Moșii lucrau și din spațiile lor: la început doar din spațiile lor, cu timpul și obișnuirea cu treceri între spații cu diferențe mari vibraționale, Moșii au putut să lucreze în spațiile dimensionale, în funcție de evoluția fiecăruia, de puterea și experiența fiecăruia. 

Au existat după ultima glaciațiune, și până în zilele noastre există oameni care se nasc cu sarcini de trecere în spațiile interdimensionale, ajutători secundari planetari care au nevoie de pregătiri speciale, în totală retragere din societatea umană, pentru ridicarea vibrației până la nivelul posibil de făcut trecerea; înainte de ultima glaciațiune paznicii puteau trece fără pregătiri speciale în spațiile interdimensionale când acestea se apropiau foarte mult de universul nostru – au putut trece și alți ajutători planetari dacă aveau în planul vieții lor acest lucru. Dar după glaciațiune, numai Moșii au putut face acest lucru în mod constant și curent, având puterea de a-și modela vibrația pentru a trece în diverse spații, în timp ce oamenii născuți din oameni noi, chiar dacă linia genetică era păstrată riguros, tot trebuiau să se pregătească intens și îndelung pentru a trece într-un spațiu interdimensional - și nu în oricare, ci în acela desemnat prin destin, de unde urma să fie îndrumat și ajutat de entitățile interdimensionale din acel spațiu, care aveau și ele asemenea sarcini în destinul lor. 

Dar nu și Moșii, care au folosit acest tip de legături cu entitățile dimensionale și interdimensionale permanent, în orice timpuri.

4. Au păstrat același tip de organizare a legăturilor cu oamenii pe care au folosit-o de la începutul ultimei glaciațiuni, când au început să pregătească terenul pentru constituirea așezărilor lor, pe care aveau să le folosească în timpul și imediat după glaciațiune. Apoi, după crearea așezărilor de către copiii lor, oamenii cei noi, Moșii au rămas în legătură cu ei, dar fără să stea în mijlocul lor, ci în așezări proprii restrânse, retrase, cu organizări familiale proprii, fără să trăiască cu primii lor copii de după glaciațiune; aceștia din urmă au rămas în așezările lor, perpetuând și dezvoltând astfel omenirea, rămânând îndrumători ai omenirii acolo unde le era neamul. 

Moșii au rămas așadar în așezările lor separate, departe de oameni, așezări foarte restrânse, dar organizate pe baze de trăire umană (identice cu cele din așezările umane) și folosind creație fizică în viața lor curentă, așa cum foloseau și oamenii (case și obiecte de uz curent realizate din lemn și piatră, îmbrăcăminte creată din fibre, mâncare atât cât era nevoie însă doar din fructele și tuberculii pământului). Singura deosebire față de așezările oamenilor consta în vibrația extrem de ridicată a locurilor special alese pentru așezările lor, în care planeta putea să suporte modificări de vibrație necesare trăirilor lor, locuri stabilite din constituirea planetei. Dar asemenea așezări nu erau decât pentru a oferi oamenilor o circulație informațională care să-i susțină în viața lor – căci nu era vorba de învățături: oamenii, ca spirite avansate, știau bine ce au de făcut, circulația informațională și vibrațională era pentru ca oamenii să-și amintească detalii privind viața fizică, detalii din experiența lor dinaintea Pământului, să se orienteze prin multitudinea de influențe cosmice, planetare și din direcția biosistemului planetei, extrem de numeros, precum și din partea semenilor cu particularități de creație după cum le sunt evoluțiile proprii de grup spiritual, și după mediul în care trăiau la momentul respectiv. Moșii au dat întotdeauna direcții de creație și au purtat în lume aceste direcții în mod radiant, subtil dar pătrunzător. 

5. Doar modul de manifestare a fost, și a rămas până la retragerea majorității Moșilor, diferit de cel vechi, dinainte de ultima glaciațiune; activitățile lor principale se derulau tot așa, doar activitățile familiale – dacă își întemeiau familie, foarte rar – erau diferite, la fel cum diferite erau activitățile tuturor oamenilor, în interiorul sau în exteriorul așezărilor lor. Înainte, ajutătorii de felul Moșilor erau pădurenii, muntenii și insularii, trăind departe de așezările umane, având familie restrânsă la cuplu familial doar în perioada în care aveau de conceput, născut și crescut copii: și doar până la o vârstă la care copiii își preluau corpurile spirituale de la mama lor – proces natural, și nu produs – după care în general plecau în lume, tot ca pădureni, munteni sau insulari, după cum curgeau sarcinile lor de destin, întemeindu-și la rândul lor, pe baza acelorași principii, familie sau trăind individual tot în funcție de destin. 

6. Moșii au mai avut în continuare copii, extrem de rar, concepuți pe Pământ (sau pe alte planete ale lor, de naștere, acolo unde au existat populații asemănătoare cu cele de pe Pământ); dar copiii lor, de foarte mici, erau obișnuiți să crească în toate spațiile în care lucrau și părinții lor: pe planetă, în spațiile interdimensionale și dimensionale. 

Toate așezările Moșilor au ființat pe baza acelorași principii, care funcționau în același mod ca și cele din spațiile dimensionale și interdimensionale – cu deosebirile enumerate mai sus. Toate aveau aceleași particularități de sol și atmosferă, fiind special concepute astfel din întruparea planetei. Așezările entităților transcedentale nu au fost create în același fel de locuri – pentru că vibrațiile foarte înalte ale planetei precum și a entităților transcedentale care au creat specia umană nu aveau nevoie de alegeri speciale de locuri pe planetă, așa cum, cca.60 milioane de ani mai târziu au avut nevoie Moșii, vibrația planetei fiind mult diminuată: și a planetei, și a biosistemului planetar, deci și a oamenilor, indiferent de perioada de naștere după ultima glaciațiune. Aceste puncte, locuri speciale, erau binecunoscute de entitățile transcedentale din străvechimi, și au fost lăsate libere, fără așezări, pentru utilizarea lor în epoca cu vibrațiile cele mai joase, pentru asemenea nevoi vibraționale cu totul excepționale, adică pentru Moși. 

Pe planete cu populații spirituale asemănătoare, dar care nu au primit blocuri spirituale piramidale în călătorii regresive, nu se creează asemenea puncte, locuri deosebite, locuri speciale, iar întrupații nu umblă după astfel de locuri de pe planetă neavând nevoi speciale, de felul în care se petrec lucrurile acum pe Pământ. Dar acum, în etapa noastră actuală, în vremurile noastre, oameni intuitivi chiar umblă după asemenea locuri, considerându-le ajutătoare pentru ei și împlinirea dorințelor lor, dorințe pe care nu le au în alte condiții, optime pentru derularea vieții, când își văd de treburile lor, ale destinelor lor. 

Este bine de știut și câteva lucruri în plus în această direcție. Locurile unde au fost așezări ale Moșilor erau – sunt – locuri cu vibrație foarte echilibrată, destul de înaltă, așadar echilibrul acesta vine pe fondul vibrațional destul de ridicat, dar nu obositor pentru oameni. Cu ocazia plecării din așezările lor, Moșii au șters amprentele lor și ale activităților lor din fondul fizic, dar nu și din fondul energetic fundamental al planetei. Tocmai pentru că fondul vibrațional natural, fundamental, a rămas, oamenii au căutat asemenea locuri, folosind metode avansate de detectare mentală și astrală (prin activități mentale, călătorii astrale conștiente), uneori chiar și fizice, unde au putut să-și plaseze așezările. Dar s-a dovedit (și legendele spun asta) că în anumite locuri, diferențele mari între vibrația pământurilor și prezența oamenilor cu vibrație mai joasă au determinat întotdeauna slăbirea destul de rapidă a structurilor construite, chiar până la terminarea lor. Legenda meșterului Manole, dar și a altor popoare (celtice în Europa) aduc până în zilele noastre asemenea cunoașteri și cândva le vom înțelege și ne vom respecta destinele. 

De aceea Moșii au avut mare grijă să lase în urma lor locurile cât mai curate privind amprentele trăirilor lor în zonă, dar au lăsat, așa cum spuneam, amprentele în energia fundamentală pentru ca locurile respective să fie folosite din nou la trecerea dintre cele două epoci – cea fizică și revenirea la cea mentală de odinioară, pe măsura creșterii vibrației planetare. Moșii s-au retras din lumea noastră doar ca să ne facă nouă loc, pe toate continentele, să circulăm, dar și pe toate apele Pământului și pe toate direcțiile aeriene pământene. Dar am rămas, desigur, în raza simțirilor lor și dânșii vin printre noi, imediat ce apar necesități fizice vibraționale: nu în raport cu oamenii, care sunt foarte rezistenți, ci în raport cu biosistemul vegetal-animal al planetei – un real barometru pentru starea tuturor, inclusiv oamenii: dacă nu s-ar ține cont de vegetație și de regnul animal, oamenii ar ajunge la chinuri insuportabile, ceea ce nu este de loc necesar umanității să fie astfel lăsat, chiar drept moment de învățătură, ci remediat vibrațional imediat. Astfel se face totul să fie suportat mai ușor în continuare și să fie continuate activitățile umane conform liberului arbitru lăsat astfel. Iar pe de altă parte vibrația medie planetară, aflată în permanentă creștere, conduce la creșterea nivelului de conștiință al oamenilor de pretutindeni, cu efecte asupra conștientizării și încercării de reparare acolo unde se poate face așa ceva. 

De altfel, deja se poate observa faptul că poziția societății față Moși se schimbă: de la dispreț față de bătrânii ca atare, manifestat chiar în zilele noastre, treptat ei încep să fie prețuiți când este vorba despre oameni ”de omenie” cum spun românii, iar aceștia atrag atenția la toleranță corectivă în familii când egoismul specific multor oameni se manifestă agresiv, coroziv; astfel vom trăi ultimele secole de jar omenesc trecând treptat spre manifestările omului echilibrat care va schimba lumea, revenind la imaginea tradițională, a mileniilor de început, pe care am descris-o aici. 

Ar fi necesar să mai aducem câteva precizări privind particularități ale vieții și lucrărilor Moșilor pentru ajutor oferit oamenilor, venind astfel în ajutorul înțelegerilor unor scrieri extrem de serioase care ajung acum și la noi, răspândind în lume sâmburii gândirilor și trăirilor avansate cu care treptat le vom înlocui pe cele din epoca grea pe care tocmai o încheiem... Treptat vor fi spuse toate.

vineri, 16 octombrie 2020

20. DE CE SE RETRAG MOŞII ÎN TIMPUL SOCIETĂŢILOR ATIPICE


Fotografie preluată de pe Pinterest

I. IDEI PRINCIPALE

Din unghiul nostru de vedere, Moşii se retrag din mai multe cauze:

1. Pentru ca toate spiritele să-şi cunoască puterile şi neputinţele în condiţii planetare rare și grele: cu vibraţie planetară foarte joasă, cu o uriaşă aglomeraţie planetară şi cu o corporalitate de manifestare restrânsă.

2. Să ne cunoaştem semenii din toate etapele de evoluţie care se desfăşoară pe planetă, pentru că vom lucra cu ei în continuarea tuturor evoluţiilor noastre, la bine şi la greu deopotrivă; să trăim fără să cunoaştem bine în această etapă planetară, ci doar intuitiv, entităţile noastre ajutătoare de destin, prin intuiţii care să ne ajute în vremurile revenirilor să ne recâştigăm încrederea în noi înşine privind simţirile proprii şi încrederea în ajutorul lor – să nu mai credem că ne supraveghează şi ne pedepsesc. 

3. Să simţim noi clar diferenţele de vibraţie în situații extrem de diferite, fără influențe dinafară, de aceea ne lasă o perioadă – scurtă de altfel – fără amprentele lor şi fără susţinerea radiaţiei lor directe; dar ei ridică vibraţia în continuare, fără ca noi să știm, echilibrând starea vibraţională a planetei, pentru ca noi să ne continuăm fluxul preocupărilor personale. 

II. DETALII, DISCUŢII

Moşii nu stau în mijlocul aşezărilor nici în societăţile tipice (care se desfășoară frumos, echilibrat, fără rele și nici greutăți), nici în societăţile atipice (care se desfășoară în acest loc din univers cu multe greutăți, cu manifestări negative așa cum le numim noi azi), nici în timpul organizărilor tipice din societăţile atipice (așa cum s-au desfășurat toate evoluțiile spiritelor umane înainte de primele migrații): existența Moșilor în societățile umane (ale spiritelor creatoare avansate în evoluții) se desfășoară numai când vibraţia medie planetară este în faza minimului ei zonal. În restul timpului universal ajutătorii foarte evoluați trăiesc peste tot: și în societățile omenești, și înafara lor, menținând prin ajutorul lor toți oamenii în echilibru și ajutându-I să realizeze tot ce ține de viața lor la superlativul pe care oamenii îl învață și îl mențin permanent. 

Să reţinem faptul că în societăţile atipice (așa cum este situația acum pe Pământ) până la retragerea Moşilor, organizările umane sunt tipice: organizate aşa cum au fost întotdeauna în evoluţiile tipice, echilibrate și progresiste, ajutate din orice punct de vedere, direct pentru ca oamenii să conștientizeze ajutorul primit fără nicio îndoială. Iar aceasta se petrece astfel pentru că o societate tipică urmărește în modul cel mai profund conștient: ordinea, organizarea, curăţenia, conlucrarea, realizarea totală a sarcinilor spiritelor umane, oricât de complexe ar fi ele, moralitatea: adică toate liniile de înaltă spiritualitate pe care le cunosc bine toate spiritele întrupate şi care vor intra pe rând în continuare la întrupare. 

Toate liniile de înaltă spiritualitate se desfășoară un timp îndelungat în societățile umane, căci ele sunt necesare oricăror situaţii pentru ca, atunci când Moşii se retrag din societăţile atipice, întrupaţii să aibă liniile de spiritualitate înaltă cât mai bine consolidate pentru a face faţă tuturor greutăţilor care se pot instala inerent în lumea lor. 

Chiar şi în societăţi din vechime, organizate pe bazele unei înalte spiritualităţi, Moşii nu stăteau în mijlocul aşezărilor umane, întrucât oamenii ştiau bine să se organizeze singuri, să-şi deruleze viaţa singuri, doar cu îndrumările generale la perioade fixe de timp, când vibraţia planetară permitea fixarea mai puternică, mai clară a cunoştinţelor tuturor (în Zilele Mijlocului de Vară şi în Zilele Mijlocului de Iarnă). În astfel de perioade, mai ales atunci când vibraţia a devenit foarte joasă, Moşii veneau în apropierea aşezărilor umane, pentru ca drumurile trimişilor lor să nu fie prea lung şi momentul schimbărilor să nu piardă avântul înainte ca oamenii să fi primit întăriri, îndrumări din partea lor. Mai ales rezidenţii nu se mai confruntaseră cu astfel de schimbări pe Pământ (pe care le-am discutat anterior) şi aveau nevoie de întăriri de încredere pentru propriile lor percepţii şi înţelegeri, pentru a se manifesta în modul cel mai bun posibil pentru puterea lor spirituală şi experienţa lor. 

Pentru cei care nu au aprofundat studiile despre evoluții și nu sunt familiarizați cu explicațiile mele, este important de știut, la modul general, că spiritele umane care nu au multă experiență în trăiri la toate nivelele de vibrație ale universului au nevoie de îndrumări permanente din partea Moșilor. Iar venirea lor pe Pământ în condițiile grele actuale s-a făcut având la bază în primul rând ajutorul pe care știau că-l vor primi de la cele mai evoluate spirite care se pot întrupa odată cu ele, în mijlocul lor și în preajma așezărilor lor. De asemenea în perioadele în care au nevoie să-și cunoască negativitățile se bazează pe faptul că Moșii (împreună cu cei de pe lângă ei: ajutătorii planetari) vor ține în primul rând vibrația planetei sub control strict și vor menține în lume cunoașterile pierdute sau estompate din cauza pierderii memoriilor spirituale profunde.

Dar să nu uităm că și ajutătorii planetari – cei care au multă experiență de trăire în asemenea condiții planetare grele – au şi ei nevoie de Moşi pentru ca ei să-i îndrume şi să-i întărească în aplicarea cunoașterilor lor proprii care se dezvoltă progresiv, în răspândirea celor cunoscute de ei în funcţie de experiența spirituală a grupărilor de oameni în aşezări, de particularităţile aşezărilor în funcţie de relief. Ei au nevoie de îndrumări, de precizări, de întăriri și în vremurile bune, când nici vibrația nu este foarte joasă și nici oamenii nu-și pierd moralitatea, dreptatea – dar mai ales în vremurile când totul pare pierdut și viața devine grea, sacrificială mai ales pentru ajutătorii planetari. În primele milenii după ultima glaciațiune este necesară organizarea de toate felurile sub îndrumarea directă a Moșilor: și pentru organizarea așezărilor, și călătoriilor spirituale despre care am discutat pe larg, și pentru dezvoltarea relaţiilor dintre oamenii din aşezări, între ei, precum şi a relaţiilor dintre oamenii aşezărilor şi călătorii care treceau prin aşezările lor, din popoare diferite, de pe continente diferite. 

Apoi vin vremurile când Moșii consideră că oamenii sunt deja obișnuiți cu viața fizică și este necesar, pentru a le oferi libertatea de a se cunoaște bine pe ei înșiși, să se retragă departe de aşezările pe care le au în grijă (dar oricum le au în continuare, chiar dacă se retrag). Să înțelegem că aceasta este perioada cea mai aşteptată de absolut toate grupurile spirituale care vin pe Pământ (pe orice altă planetă care este pregătită să primească, din însăşi întruparea sa, blocuri spirituale uriașe de spirite în plus față de grupurile tradiționale: rezidenți și ajutătorii lor planetari). Este așteptată această perioadă special pentru a trăi în condiţiile pe care le ştim acum: minim vibraţional planetar, corporalitate restrânsă, aglomeraţie extrem de mare pe o planetă relativ mică, cu o parte fizică continentală redusă, cu condiţii atmosferice în permanentă schimbare. Aceste blocuri spirituale se ajută piramidal, unele pe altele, având de la un grup la altul evoluții din ce în ce mai avansate; ele vin pe planetă în perioade diferite, cu destul de mult timp înainte de vremurile despre care discutăm aici. Pe Pământ primele blocuri spirituale piramidale au venit cu mai mult timp înainte decât altele: cam cu 20 milioane de ani planetari, pentru că sunt mai evoluate decât ultimele care au venit acum un milion de ani, pe care cele dintâi le au în grijă, dându-se pe ele înseşi de exemplu, chiar dacă cu greu pot fi urmate de către cei de pe urmă. Primii (pe care îi putem numi atlanţi, căci au trăit la început pe continentul A’Tlan: Euro-Asia de azi) sunt blocuri de spirite mai evoluate, au experienţa mai multor călătorii de acest fel, de corectare a unor manifestări învechite, călătorii regresive. Astfel atlanții s-au corectat deja de mai multe ori, din multe puncte de vedere. Grupurile de spirite care au venit ultimele (pe care le putem numi post-atlanţi, de după atlanți), sunt spirite care vin pentru prima oară într-o călătorie regresivă în această subzonă în condiţiile în care vibraţia ajunge la minimul său vibraţional. Tot ei vor fi primii care vor pleca de pe Pământ, întorcându-se de unde au venit: având experienţă foarte puţină în asemenea condiţii grele (deşi au experienţă foarte bogată – dar numai în vibraţiile foarte înalte ale universului) ele fac maximum 3-4 întrupări, dintre care una în formă corporală străveche (înainte de ultima glaciaţiune), una imediat după ultima glaciaţiune, sub îndrumarea Moşilor (despre care discutăm aici, cu ocazia discuţiilor despre Platoul munţilor Bucegi şi Peştera Ialomicioarei) şi ultima în condiţiile în care şi Moşii sunt de mult retraşi, şi conducătorii societăţilor umane sunt tot din rândurile lor – puţin pricepuţi, fricoşi şi tocmai de aceea agresivi şi cultivând agresivitatea, ţinând puternic la prerogativele lor şi luptând din răsputeri să nu şi le piardă. 

Sunt blocuri multe de acest fel de spirite, cele mai numeroase grupuri, iar cei care azi cred în reîntrupare este bine să ştie că nu vin la întrupare mereu aceleaşi spirite, întrupare rapidă după întrupare, ci vin mereu alte valuri de spirite pentru a se cunoaşte pe ele înseşi cum se manifestă în astfel de condiţii, grele pentru ele din orice punct de vedere. Dar oricum au venit pe Pământ ştiind bine, în linii mari, care le sunt neputinţele inerente pasului lor evolutiv – însă au neapărată nevoie să trăiască efectiv în acest fel, pentru a-şi cunoaşte foarte bine trăirile interioare, răspunsul impulsiv la toate impulsurile exterioare: fiecare în parte, după cum îi curg obişnuinţele şi după cum sunt posibilităţile locale în acel moment în care evoluţiile lor îl consideră relevant pentru o sumă uriaşă de manifestări asociate. 

Tocmai de aceea Moşii se retrag, pentru a face loc pentru manifestării lor în condiţiile în care nu sunt îndrumaţi de ajutătorii lor consacraţi, marii ajutători planetari faţă de care au, în cunoaştere directă şi susţinută permanent, un respect deosebit, format în evoluţiile lor cele mai înalte din vârsta lor spirituală. Şi acum să discutăm despre acest aspect.

Spiritele, la începutul evoluţiilor lor, se sperie în egală măsură şi de mult rău, şi de mult bine, pentru că au frică să nu greşească în faţa celui foarte bun cu ei: greşeli normale, născute din noutăţi cărora au impresia că nu ştiu să le facă faţă. De aceea Moşii se retrag atunci când oamenii trebuie să-şi cunoască greşelile, pentru că greşesc acolo unde învăţăturile cele mai noi, cele mai înălţătoare pentru ei nu sunt încă bine consolidate: dar învăţăturile le au, trebuie numai să le folosească, măcar intyitiv – nu să revină la cele vechi pentru că le este ceva comod şi mult mai uşor să folosească ceva vechi, și astfel bine consolidat. Greşelile apar în relaxare, când nu se simt în preajma celor mari şi buni. Când sunt în preajma lor, se străduiesc să facă totul cât mai bine, ştiind cât de mari, îndelungate eforturi au făcut aceşti mari ajutători cu ei până când au învăţat ce le trebuia în fiecare fază a evoluţiilor lor. Dar nu au un asemenea simţământ din cauză că ar fi pedepsiţi, căci niciun ajutător nu pedepseşte niciodată, ci îi lasă să se izbească între ei, între ei începătorii, pentru a-şi arăta efectele propriilor lor greşeli din care au foarte multe de învăţat. Efectul cel mai puternic nu este așadar pedeapsa, ci ruşinea – o emoţie puternică care apare exact la fel ca şi oricare altă emoţie. În acest caz, este o formă naturală de învăţătură proprie din conştientizarea efortului de a-i ajuta când simt că au nevoie, un ajutor oferit cu multă răbdare (pe care cei ajutaţi încă nu o au, dar o conştientizează), cu bunăvoinţă şi multă compasiune. 

Dar dacă Moşii, ajutătorii cei mai importanţi din această perioadă pe Pământ, nu sunt în preajma lor, a celor mai puţin avansaţi în evoluţii (cum sunt aşadar majoritatea spiritelor umane acum, pe Pământ) oamenii uită treptat de Moși, îşi uită cele mai bune manifestări ale lor – pe care le-au învăţat chiar de la dânşii, din comportamentul lor frumos, protector, binevoitor, ajutător, profund învăţător. Vibraţiile joase îi determină să-şi mute atenţia către comportamentele cu vibraţie corespunzătoare unui asemenea mediul, comportamente care împrăștie vibrații joase, în condiţiile unui biosistem care nu se poate încă comporta decât pasiv (vegetalele) sau agresiv (animalele) şi asta conduce la asprime, apoi la agresivitate (mai ales de tipul speciilor care au în corporalitatea lor corpuri spirituale, asemănătoare oamenilor, chiar dacă mult mai puţin dezvoltate decât ale lor – adică mamiferele). La vibraţii înalte, comportamentul este şi el înălţat, căci vibraţiile înalte impulsionează memoriile spirituale, cele mai noi, care au vibraţiile cele mai înalte şi astfel poartă memoriile manifestărilor celor mai avansate din experienţa personală. Omul nu trebuie să se sperie de impulsul negativ care apare ca gând rău în sinea sa, care este purtător de răutate, de agresivitate cu care poate răspunde imediat: el trebuie să se sperie de faptul că nu a înlăturat imediat acel gând rău – căci nici nu i-a dat prin cap să nu se ia după impulsul înălțat, ci s-a luat după acel impuls negativ, că a şi pornit la acţiune conform gândului rău. Ceea ce înseamnă că partea pozitivă, înalt-spirituală, nu este încă consolidată în memoriile sale spirituale, pentru ca acel aspect pozitiv să vină imediat, şi cu putere mare, să depăşească răspunsul cu frecvenţă joasă a vibraţiei. Şi astfel să conducă la rezolvări cu minim de distrugere, cu maxim de efecte benefice. Dar străduinţa de a repara, imediat ce ne dăm seama de situaţie consolidează mult comportamentul pozitiv, atitudinea înălțătoare, întărind deciziile noastre constructive, echilibrate şi, treptat, mai repede sau mai încet după puterea fiecăruia, trebuie să ajungem să conştientizăm şi să alegem conform dorinţelor noastre cele mai înălţătoare, conform intereselor legate de întăriri ale evoluţiilor noastre progresiste.

Suntem la sfârşitul sarcinilor noastre pământene – iar pentru unii dintre noi: la începutul revenirii la cele trăite de mult, în timpul Moşilor, la trăiri în vibraţii înalte, la revenirea definitivă a binelui, frumosului, calitativului suprem în viaţa noastră pe Pământ – indiferent ce avem de făcut, de trăit. Moşii vor reveni în mijlocul celor care au finalizat trăirile lor în vederea corecţiilor şi astfel au timpul necesar pentru începerea analizelor cu profunzimi din ce în ce mai adânci. Vor fi ajutaţi direct s-o facă chiar din timpul vieții în curs, nu numai în calitate de entităţi astrale după decesul corpului fizic: situaţie care este cea mai odihnitoare, dar este lăsată numai pentru cei ce nu sunt încă foarte puternici. Cei puternici în felul lor vor schimba lumea, aducând exemplul personal de autoanaliză și autocorecție chiar din timpul vieții fizice, dându-se de exemplu pe ei înşişi în toate necesităţile ce vor veni. 

Şi, pe scara timpului planetar, nu mai este de loc mult până atunci…