Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

duminică, 27 noiembrie 2016

ARHANGHELII – DRAGII NOŞTRI AJUTĂTORI DE PRETUTINDENI

Cele mai puţin cunoscute personalităţi biblice – deşi sunt pe buzele tuturor credincioşilor creştini – sunt arhanghelii. Ştim despre ei în linii mari doar că sunt mesageri ai lui Dumnezeu. Într-un fel, acest lucru este adevărat, dar ar fi mai corect să-i numim ceva mai mult decât mesageri, adică ajutători de legătură între coordonatorii evoluţiilor primare şi secundare: adică monadele centrale – şi evoluanţii primari şi ai primelor trepte de evoluţii secundare până la ei: arheghelii sunt aceia care încheie evoluţiile secundare. Se poate studia pentru orientare Sinteza treptelor şi sub-treptelor de evoluţie ale monadelor . 
În rest, sunt puţin cunoscute evoluţiile lor, manifestările lor în calitate de secundari avansaţi, legaţi direct prin activităţile lor de toate evoluţiile: şi ale lor personale, şi ca ajutători ai altor trepte de evoluţie. În general despre câteva elemente ale evoluţiilor secundare, cu accent ale arhanghelilor, am aflat şi eu de curând: tocmai de aceea am întârziat cu acest studiu, pentru a aprofunda această temă. Pe măsura aprofundării, mai departe, a acestor studii, voi aduce pe rând şi alte completări. 
Scrierile biblice sunt în general foarte bogat metaforizate, de aceea vremurile pe care le trăim azi ne cer cunoaşteri precise, întrucât în scurt timp vom colabora din nou cu toate entităţile ajutătoare şi coordonatoare ale evoluţilor noastre: nu numai pe Pământ – ci în mod egal oriunde ne-am întrupa, în oricare dintre universurile materiale. Tocmai de aceea trebuie să depăşim şi metaforele, dar şi subiectivismul celor care au aflat despre acţiunile lor de o diversitate extrem de largă, şi le-au interpretat în diferite moduri. Astfel interpretate în mod subiectiv au ajuns ele la noi, cu transmiteri de la un popor la altul. Poporul pământean din care ne tragem originile noi, românii de azi – poporul dac sau, mai corect, get – dar şi tradiţiile, obiceiurile noastre, cunoştea foarte bine toate entităţile înălţate care ajutau toate vieţuitoarele Pământului, Soarelui cu toate planetele (pământurile, apele şi aerele lor) şi dincolo de Soare, până în miezul universului, unde nu putea pătrunde nici un pământean obişnuit. Geţii nu împărţeau ajutătorii înaintaţi nici în grupe de zei, nici în acele grupări de sorginte iudee pe care le cunoaştem azi. Pentru geţi, înafară de Făuritorii Dintâi – adică cei care au creat universul (marea casă a popoarelor lumii), şi întreaga aşezare a tuturor universurilor (caselor cu cămările lor) – restul entităţilor ajutătoare era considerat lumea fraţilor înălţaţi. Aşa sunau învăţăturile Moşilor, care aveau dorinţa de a nu ne considera nici inferiori, nici superiori altora. Dar învăţăturile Moşilor noştri, spre deosebire de cele ale Moşilor care aveau în grijă poporul iudeu, conduceau spre cunoaşteri specific spirituale poporului get: adică pentru un popor care nu adăpostea trupeşte un singur fel de spirite evoluante pe Pământ, venite din locuri de acelaşi fel, ci o împletire de evoluanţi – de fraţi – din grupuri spirituale extrem de diferite:
1. Spirite din ceea ce am numit blocuri spirituale piramidale (pe scurt să le notăm BSP, pentru a uşura urmărirea subiectului), înaintate în evoluţiile lor progresive, care au nevoie de întăriri spirituale pentru a rezista – chiar dacă la început foarte greu – la influenţele negative ale celor cu mult mai puţină experienţă în locuri cu vibraţie joasă din univers: şi astfel cu comportamente distructive avansate, chiar dacă de multe ori scopurile lor sunt spre binele semenilor (cei care fac parte din armată, poliţie, etc.). Mare parte sunt acele BSP care au venit primele pe Pământ, în lumea formată atunci preponderent de rezidenţi alături de ajutătorii lor avansaţi, ajutători pe care şi ele i-au avut – şi îi au de asemenea în prezent: ajutători care sunt galactici primari , apoi ajutători secundari şi centrali (se va consulta tot Sinteza treptelor şi subtreptelor de evoluţie ale monadelor ). Întrucât au fost cele mai înaintate în evoluţii şi cele mai echilibrate dintre toate BSP care au ajuns pe Pământ, sub coordonarea ajutătorilor avansaţi au studiat în toate detaliile, pe măsura diminuării vibraţiei planetare, modul în care vor fi ajutate următoarele blocuri spirituale piramidale (BSP) care aveau să sosească pe planetă, în ajunul ultimei glaciaţiuni pe care au trăit-o oamenii pe Pământ. 
Aceste prime BSP au avut sisteme corporale coborâtoare din transcendenţa speciei umane, indiferent unde s-au întrupat, de-a lungul fostului mare continent A’Tlan: care cuprindea în începuturi pământurile reunite atunci ale continentelor America de Nord şi Europa – până la munţii Urali. Sistemele lor corporale le numim azi: rasa ariană sau atlantă, cu particularităţi specifice şi vibraţiei continentului lor, şi sarcinilor de destin ale spiritelor întrupate local. De la Urali către est se schimbă substanţial vibraţia pământurilor, care devine astfel favorabilă altei rase – rasa lemuriană (o numim azi galbenă sau orientală). Este bine să citiţi spre orientare întreg capitolul Rasele speciei umane. După ultima glaciaţiune, în timp, cele două rase s-au amestecat în cursul migraţiilor din mileniul III î.Ch. şi apoi în perioada sfârşitului mileniului I î.Ch. – începutul mileniului I d.Ch., dar de fapt nu toate grupurile călătoare au fost cu adevărat migratoare după rasa lor. Cei care au schimbat definitiv pământurile în care s-au născut, cu altele - dar pe acelaşi continent, chiar dacă în grupuri masive, nu-i putem numi cu adevărat, profund spiritual: migratori, căci vibraţia corpurilor lor se potriveşte cu vibraţiile pământurilor pe care s-au aşezat. Cei cu adevărat migratori sunt cei care schimbă locul continental de naştere a neamului lor: corpurile lor nu mai rămân compatibile cu cele ale locurilor noi în care trăiesc, pierzând în timp capacităţile corporale extrem de fine care ar le-ar fi uşurat adaptările la marile schimbări vibraţionale ale Pământului. Pentru migratori, oboseala datorată îngreunării acestor adaptări, diminuării vitezei lor de adaptare la schimbările mari planetare, le-a determinat agresivităţi sporite, neputinţe de a conlucra cu populaţiile autohtone, intenţii criminale şi perverse chiar între fraţi, dar şi pierderea legăturilor cu subtilităţile de trăire proprie, pe care popoarele lor rămase acasă le-au păstrat, dezvoltându-se ajutate de mediul înconjurător ajutător. 
2. Tot din componenţa spirituală a geţilor făceau parte şi spirite din alte blocuri spirituale piramidale, care au sosit pe Pământ după cele dintâi, după cele atlante. Aceste BSP, care au sosit în al doilea val în preajma ultimei glaciaţiuni, s-au întrupat în Lemuria (Cian – după denumirea corectă a continentului): Asia de azi, de la munţii Urali spre est, în toate pământurile asiatice cunoscute de noi azi. Ca întrupaţi, ei au preluat sistemele corporale ale rezidenţilor trăitori pe aceste meleaguri, compatibile cu vibraţia acelor pământuri, care permit spiritelor să se adapteze foarte uşor la schimbările mari de vibraţie ale planetei. Ca spirite, sunt BSP cu experienţă puţină în locurile cu vibraţie joasă ale universului, cu comportamente în general influenţate de biosistemul planetar căruia nu i se pot încă opune, nu pot rezista mult timp tentaţiei unor manifestări egoiste şi distrugătoare dacă nu au conducători puternici care să-i îndrume şi în faţa cărora să se ruşineze când persistă în greşeli. Atâta timp cât conducătorii spirituali înălţaţi au fost în mijlocul popoarelor, ei le aminteau numai şi prin prezenţa lor că pot să se comporte echilibrat şi pot să fie creativi pricepuţi. Iar în vremurile cu vibraţiile cele mai joase, Moşii învăţători, îndrumători şi coordonatori s-au retras, lăsând spiritele primare să aplice învăţăturile primite de la Moşi, să se orienteze cum pot pentru a-şi vedea ei înşişi ce puteri şi ce neputinţe au. Evoluţiile lor sunt în urma celor dintâi BSP, iar aceasta a determinat, şi mai determină încă lupta lor acerbă pentru obţinerea supremaţiei: şi în mod subtil, şi în mod grosier. Dintre ei, cei cu obişnuinţe de subtilitate şi rafinament se folosesc de semenii lor grosieri pentru a stăpâni lumea, fără respect şi fără reţineri în a distruge orice şi pe oricine pentru satisfacerea dorinţelor lor. 
3. Discutam şi despre ajutătorii tuturor BSP – în egală măsură şi ai rezidenţilor care au ieşit din întrupări cu corp fizic la sfârşitul ultimei glaciaţiuni: astfel de ajutători sunt primarii galactici, secundarii şi centralii. Ei au devenit ajutătorii tuturor BSP care în scurt timp au format cea mai mare parte a populaţiilor umane, întrupaţi toate sistemele corporale, pe toate continentele, obişnuindu-se treptat cu ele – ca parte din drumul universalizării spiritelor umane. Dar în timp ce în unele popoare masa majoritară era formată din grupuri mari din BSP, în mijlocul cărora erau întrupaţi ajutători (cca.8-10% ajutători avansaţi), în alte popoare (puţine însă la număr, mai ales pe continentele populate de rasa ariană (Africa, America de Nord şi Europa despărţite în timpul ultimei glaciaţiuni) proporţia a fost, şi a rămas alta: în principal jumătate (cca.50%) post-atlanţi (aşadar cu puţină experienţă de viaţă pământeană) şi atlanţi din BSP, şi aproximativ jumătate ajutători avansaţi: primari galactici şi secundari. Astfel de popoare au avut întotdeauna sarcini grele, în special de păstrare a stabilităţii poporului propriu, a populaţiilor vechi în teritoriile lor, precum şi de păstrare a cunoaşterilor străvechi în esenţa comportamentală şi materială a vieţilor lor. Populaţiile de sorginte tracică, din care făceau parte geţii, au avut astfel de sarcini întotdeauna, pe de-asupra geţii trebuind să suporte în apropierea lor cele mai recalcitrante grupuri de evoluanţi post-atlanţi, şi nu numai. 
Dacii ştiau absolut toate aceste lucruri, şi mai ştiau şi faptul că sarcina cea mai grea din viitor aveau s-o aibă urmaşii lor, alături de poporul tot de sorginte străveche care trăia în partea extrem-vestică (spaniolii şi francezii sudici de azi): adăpostirea în mijlocul lor a unor mici populaţii spirituale foarte greu de suportat: spirite aflate în evoluţii preliminare (în general sunt ţiganii de azi). Doar popoarele care aveau în mijlocul lor spirite de mare putere, în proporţie mare, puteau să trăiască echilibraţi cu ei, fără mari greutăţi: pentru ei în vremurile grele este ceva mai degrabă neplăcut, dar nu şi foarte greu de dus asemenea sarcini. 
Aşadar tocmai pentru că era vorba despre o astfel de situaţie, coordonările, şi ajutorul, şi învăţăturile primite de ei erau pe măsura sarcinilor lor. Un grup puternic de Moşi trăitori pe aceste locuri din străvechimi – Moşii fiind coborâtori direcţi din ramurile transcedentale – au dat învăţături profunde, bogate, de conştientizare şi păstrare a adevărurilor lumii, o moştenire de patrimoniu vastă, cuprinzând toate ramurile vieţii omeneşti. Moşii noştri, coordonaţi de cel numit Zalmoxis, au fost printre ultimii Moşi care au rămas în mijlocul unor populaţii umane – până în jurul anului 500 d. Ch., după care s-au retras în majoritate în insulele din sudul Oceanului Pacific şi apoi s-au mutat în stratul interdimensional cel mai apropiat vibraţiei corpurilor lor. Totuşi ei revin temporar în stratul nostru dimensional, pentru a ne ajuta, tăcuţi, discreţi, fără ca nimeni să-i simtă. 
Moştenirea pur ştiinţifică care ne-au lăsat-o, chiar dacă nu o conştientizăm încă cu toţii azi, o păstrăm prin artă şi tradiţiile orale şi materiale precreştine, şi ea ne susţine în multe feluri subconştientiul obosit, dar puternic şi doritor de viaţă bine folosită în orice condiţii de trai. Tocmai de aceea, chiar de când Moşii erau în mijlocul poporului, ei erau direct ajutăţi şi coordonaţi de îngerii întrupaţi şi de arhenghelii din dimensiunile structurale paralele. După retragerea lor, Moşii au continuuat fără întreruperi să ne ajute, sub aceeaşi coordonare directă a arhenghelilor. 
Să reţinem aşadar două lucruri deosebit de importante azi pentru noi:
– majoritatea românilor de azi sunt descendenţi ai primelor populaţii născute de entităţile transcedentale care au creat specia umană. Peste tot sunt asemenea coborâtori direcţi, din generaţie în generaţie: toţi cei care nu au migrat, nu şi-au schimbat locurile continentale;
– fiecare popor care a rămas pe teritoriul naşterii neamului lui, a avut cunoaşterea proprie privitoare la naşterea şi dezvoltarea lui de-a lungul timpurilor. Şi-a cunoscut ajutătorii înălţaţi ai neamului lor, şi numai impunerile oamenilor – alţii decât poporul astfel transcendent, au stricat cunoaşterile locului. Când chiar conducătorii au trădat neamul lor – existând explicaţii pe tărâm spiritual de care ne vom ocupa cu alt prilej – acest fel de trai s-a datorat libertăţii de acţiune lăsat de coordonatorii evoluţiilor din întregul sistem stelar din care fac parte Soarele cu toate planetele lui. Acest lucru a fost cunoscut cândva de daci, iar acceptul lor, ca popor înţelegător al mersului vremurilor este cuprins metaforic în Balada Mioriţa. Sunt multe lucruri care vin în cunoaşterea noastră de azi şi trebuie să le luăm ca atare, înţelegând evoluţiile şi mai ales necesitatea derulării istoriei întregii umanităţi, exact aşa cum a fost ea în toate vremurile.
Revenind la subiectul nostru, să consemnăm faptul că toate treptele de evoluţie care pot fi înţelese din poziţia spirituală a pământeanului erau cunoscute de geţi ca scară cu trepte de mărime, de înălţare spirituală. Iar îngerii erau cunoscuţi ca îndrumători: şi personali, şi generali ai poporului şi ai popoarelor înfrăţite în sarcini comune de destin, în timp ce arhanghelii erau cunoscuţi ca fiind conducătorii spirituali ai Moşilor popoarelor. Într-adevăr, arhanghelii au fost, sunt şi vor fi până la capătul trăirii speciei umane pe Pământ, cei care au coordonat întreaga creare a speciei umane: au fost coordonatorii entităţilor dimensionale care au pregătit transcendenţa pe pământurile acestui strat universic, adică ai entităţilor transcedentale care au adus din dimensiunile structurale paralele – şi nu de pe alte planete, din alte galaxii din această dimensiune structurală a universului – corporalitatea constituită chiar de ele. O astfel de corporalitate se creează întotdeauna după cercetări atente, conforme cu planificările evoluţiilor spiritelor care urmează să le folosească. În cazul omenirii, ei nu au adus pe Pământ corpuri după o formă tipică, doar pentru rezidenţii umani ai locului, ci au ţinut cont de faptul că specia umană va găzdui spirite foarte diverse, venind din toate părţile universului şi din alte universuri. Grupurile de spirite aflate în evoluţii primare sunt acum în majoritate pe Pământ în evoluţii atipice, necesitând forme corporale atipice, speciale pentru astfel de evoluţii. O corporalitate specială, cu mai multe rase decât le-ar fi necesitat doar rezidenţii, se creează numai după cercetări profunde ale manifestărilor tuturor grupurilor şi blocurilor spirituale care au nevoie de întrupări aici, de-a lungul tuturor vremurilor planetare, cu toate schimbările lor. 
Şi cercetările, şi creaţiile, şi adaptările deosebit de complexe ale unor asemenea sisteme corporale au fost îndrumate, corectate şi ajutate de arhangheli: iată astfel cât de importantă este contribuţia lor la trăirile noastre pământene. Şi să nu uităm că simultan ei au coordonat, şi coordonează permanent, acelaşi fel de evoluţii şi lucrări de ajutor pentru evoluţiile tuturor spiritelor din toate speciile de vieţuitoare de pe Pământ. Dar simultan au în lucru şi coordonări şi ajutor pentru toţi evoluanţii din toate stelele şi planetele sistemului planetar al Soarelui (şi nu numai, ci din întreaga galaxie...). Rodul cercetărilor pentru fiecare specie planetară în parte a fost adus în această dimensiune în care ne aflăm acum, din dimensiunea structurală tangentă la dimensiunea noastră. 
Tocmai de aceea este necesar să studiem – puţin deocamdată, mai mult pe măsura creşterii înţelegerii noastre – şi conjunctura creării speciei umane, creaţie simultană pe toate continentele Pământului, dar şi pe coordonatorii celor care au realizat aceatsă sarcină deosebit de complexă şi dificilă în felul ei. 
Să urmărim câteva particularităţi de evoluţie secundară din Sinteza treptelor şi subtreptelor de evoluţie ale monadelor - ale monadelor secundare, dacă vrem să ştim mai multe lucruri despre arhangheli: pct. II. EVOLUŢII SECUNDARE. Nu are rost să lungim articolul copiind acele explicaţii, citiţi acest punct din Sinteză, care cred că este destul de lămuritor.
Toate au fost cunoscute cândva de daci, de geţi, iar acceptul lor ca popor înţelegător al mersului vremurilor este cuprins metaforic în Balada Mioriţa – cu un sens profund încă neînţeles. Sunt multe lucruri care vin în cunoaşterea noastră de azi şi trebuie să le luăm ca atare, înţelegând evoluţiile şi mai ales necesitatea derulării istoriei întregii umanităţi exact aşa cum a fost ea în toate vremurile. Toate treptele de evoluţie care pot fi înţelese din poziţia spirituală a pământeanului erau cunoscute de daci, ca o scară cu trepte de mărime, de înălţare spirituală. Îngerii erau cunoscuţi ca îndrumători spirituali: şi personali, şi de grupuri spirituale de întrupaţi, în timp ce arhanghelii erau cunoscuţi, aşa cum am scris mai sus, ca fiind conducători spirituali ai Moşilor. Într-adevăr, arhanghelii au fost, sunt şi vor rămâne, până la capătul trăirii speciei umane pe Pământ, cei care au coordonat întreaga creaţie a speciei umane: realizată de entităţile dimensionale şi, din rândul lor – de entităţile transcedentale care au adus din dimensiunile structurale paralele, şi nu de pe alte planete, din alte galaxii – corporalitatea constituită în mod special de ele pentru spiritele umane. Transcedentalii personal, nu alţii, au trăit cu aceste corpuri, au adaptat toate amănuntele fine, subtile, la stadiile de derulare a condiţiilor planetare, şi abia la finalul tuturor lucrărilor, sub îndrumarea arhanghelilor, au oferit totul, prin naştere, prin procreere (şi nu altfel) spiritelor umane. 
Ne tragem aşadar din Oamenii Primordiali, născuţi de entităţile transcedentale, în chiar aceste locuri de pe Pământ unde a fost creată şi adaptată corporalitatea de tip uman, transmisă din generaţie în generaţie. Chiar dacă corporalitatea umană a fost remodelată după ultima glaciaţiune după cum s-a schimbat vibraţia planetei, este important să reţinem absolut toate aceste amănunte, întrucât şi câmpurile fluidice ale locului au păstrat, întărite, consolidate de generaţii de-a rândul, amprentele lăsate de oamenii care au trăit fără să-şi părăsească pământurile natale, apele şi aerul locurilor, formând un ajutor cu totul deosebit pentru oamenii care au trăit după ultima glaciaţiune. În acest fel, şi noi, dar şi celelalte populaţii care au rămas pe pământurile neamurilor lor, în continentele lor, ne-am păstrat toate particularităţile şi puterile obârşiei noastre, prin genetică şi prin tradiţii. Ceea ce nu vrea să spună că arhanghelii nu-i ajută şi pe cei ce şi-au părăsit pământurile natale, ci îi ajută să supravieţuiască cât se poate mai bine în condiţiile în care au rupt legătura curată cu pământurile lor natale de rasă, de neam, de formă optimă pentru o asemenea supravieţuire. Dânşii ne ajută pe toţi – fiecare dintre noi ia din ceea ce i se oferă tot ceea ce poate; după terminarea vieţii fizice, la terminalul astral al destinului care îi urmează acesteia, vor studia propriile alegeri, în condiţiile oferite de alegerile neamului lor în orice timpuri. 
Tocmai de aceea trebuie să ne cunoaştem aceşti ajutători, printre mulţi alţii, ei fiind coordonatorii celor care au realizat aceste sarcini deosebit de complexe şi dificile în acelaşi timp. Dar dânşii pot suporta, pentru binele nostru suprem, extrem de multe greutăţi: şi pe ele trebuie să le cunoaştem. Omul se sensibilizează în faţa durerii – cu atât mai mult cu cât ştie bine că cei care se sacrifică pentru el, tot timpul, sunt cei care l-au ajutat întotdeauna când a avut şi el de îndurat, la rândul său, greutăţile proprii. Moşii, ca entităţi inter-dimensionale, ca învăţători şi ca însoţitori ai vieţii tuturor oamenilor, de pretutindeni, ca păstrători şi protectori ai vieţii universale, coordonaţi de superiorii lor – arhanghelii – au menţinut întotdeauna echilibrul vieţii pe planetă, în aceste vremuri grele pentru orice formă de viaţă planetară. Fiecare popor, şi toate la un loc sunt coordonate de arhangheli întrupaţi sub formă de entităţi dimensionale care lucrează pentru toţi evoluanţii din zona I a universului, având astfel în grijă permanentă întreaga viaţă de pretutindeni, toate evoluţiile celor mai mici spirite, celor mai fragile, celor care au cea mai puţină experienţă de orientare în lumea complexă pe care o întâlnesc în calea propriilor lor vieţi. În consecinţă: să înţelegem faptul că arhanghelii, precum şi îngerii întrupaţi în mijlocul lumii, sunt de fapt susţinătorii locali ai vieţii din întreg sistemul stelar, din sistemul planetar al Soarelui. Iar aici nu intră numai complexitatea structurilor corporale ale omenirii, ale biosistemului planetar cu corp fizic (de la viruşi la oamenii creatori conştienţi, aflaţi în curs de universalizare), ci şi ale tuturor entităţilor astrale, spirituale, dimensionale şi inter-dimensionale (se pot studia detalii în art. Generalităţi despre entităţi). 
Având în vedere toate acestea – dar urmărim în continuare şi alte înţelegeri care vor veni de-a lungul vremurilor următoare – să apreciem, să-i iubim pe dragii noştri arhangheli ca pe cei mai de seamă lucrători pe căile de îndumnezeire ale tuturor. Nimic nu este simplu în lumea noastră, nimic nu este însă peste puterea de înţelegere a oricărui om – doar greutate există în aceste vremuri cu vibraţie medie planetară joasă. Dar, aşa cum s-a menţionat mai sus, suntem în pragul schimbărilor esenţiale pentru univers şi pentru omenire, iar viitorul cel mai apropiat ne va aduce din nou conlucrări cu entităţile noastre astrale ajutătoare, aşa cum au stat lucrurile pe planetă pentru toţi oamenii şi în trecut, înainte de ultima glaciaţiune. Deja, la îndemnul ajutătorilor astrali de destin, mulţi oameni conlucrează cu ei, cu îngerii şi arhanghelii, în liniile, domeniilor lor de lucrare. Deocamdată pe noi ne înteresează de regulă liniştirea noastră sufletească şi sănătatea noastră trupească, dar – sub atenta coordonare a arhanghelilor – vom colabora cu toţii în viitor pentru regenerarea întregii planete, urmărind firele lucrărilor de dematerializare a tuturor creaţiilor omenirii din această perioadă planetară (aşadar o curăţenie planetară), precum şi împământarea resturilor materiale provenite din dematerializare. Astfel se vor crea condiţii de regenerare a vegetaţiei pe toate pământurile şi a populaţiilor de vieţuitoare care contribuie şi ele la susţinerea regnului vegetal. Va fi, aşadar, o contribuţie din partea tuturor, chiar dacă conştientizarea va fi unanimă doar din partea oamenilor: a tuturor oamenilor de pe Pământ. 

vineri, 18 noiembrie 2016

Oare chiar este adevărat că "Eşti stăpânul a ceea ce nu spui şi sclavul a ceea ce vorbeşti."?...


Este un citat clasic din cugetările lui Sigmund Freud. Mulţumesc doamnei a cărei postare pe facebook m-a inspirat. Inspiraţie care m-a condus la propria mea analiză. Pentru că am descoperit că nu sunt stăpână pe ceea ce nu spun: acum ştiu bine asta şi mai înţeleg şi vorba aceea bisericească: să nu păcătuieşti nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta. Sau în ordine inversă... Nu mai contează - tot aia e... Sau poate nu. Mă mai gândesc. 
Sunt gândurile noastre, nu ale altuia, chiar dacă aparenţele zic altceva. Gândurile altora ne influenţează – ceea ce este diferit. Gândul altuia îl pot asocia celor care îmi aparţin, din vasta experienţă a spiritului, din eternitatea trăită din care am venit pe Pământ. Că mintea şi gândurile nu ne-ar aparţine, aşa cum circulă idei prin lume, este o mare confuzie. Dacă ne gândim că nu ne aparţin, nu le vom mai analiza şi ele se vor împietri în sufletul nostru. Nu mai vreau să trăiesc după aparenţe. Prea multe aparenţe s-au strâns...
Da, aşa rămânem, cum spune acest text, dar doar atâta timp cât nu comunicăm părerea noastră spre înţelegere interumană - ci ne vărsăm cu dispreţ încredinţările în lumea pe care o considerăm inacceptabilă. Nici pe noi nu ne acceptă mulţi, şi sunt unii cărora nu le pasă de asta. Orgoliul ne este la început prea mare – până când începe să se tocească izbindu-se de propriile ziduri ale neputinţelor repetate, neluate în seama de noi înşine...
Eu vorbesc singură şi nu mi-e ruşine s-o fac, pentru că... MĂ AUD şi îmi sună altfel în cap: analizez, ştiu în final că nu "sună" de loc bine şi iar analizez ceea ce am spus, îmi dau seama că sunt "restanţe" ale vechiului mod de gândire pe care l-am folosit inerţial. Dar acum îmi conştientizez încredinţările cele mai noi, mai înalte, mai sănătoase şi frumoase, şi ele le vor înlocui pe cele vechi.
Să luăm un exemplu. Şi eu spuneam cândva că sunt atâţia proşti în calea mea... Şi că, dacă eu pot face ceva, înseamnă că orice om poate face, iar dacă nu face - e pentru că este ori prost (tâmpit, etc.) ori egoist (fac pe proştii ca să nu-i deştepte şi pe alţii). 
Şi lucrurile nu stau de loc aşa. Mi-am dat seama la un anumit moment dat că există o mulţime de circumstanţe atenuante, şi dacă eu pot face ceva înseamnă că altul care nu o face - poate cel mult să ia exemplu de la mine, dacă mişcările inerţiale ale sufletului lui îi vor permite, prin subconştientul lui, apt de schimbare. Dar am învăţat şi că schimbarea poate veni în această viaţă - sau în alte condiţii de viaţă, în alte părticele pe care le numim vieţi ulterioare. Eu însă nu trebuie să am pretenţia ca totul să se petreacă acum şi aici - căci de multe ori o voi avea degeaba: dacă dorinţa mea interioară este ca cineva anume să se schimbe, el/ea se poate să nu se schimbe, dar oricine - nu cineva anume – poate prinde esenţa gândului meu şi se poate schimba!
Lucrurile sunt foarte subtile, şi dacă nu vom accepta asta, dacă nu vom putea accepta acum subtilitatea celor care ne vin cale, o vom putea face altă dată, cu o experienţă mai multă, cu putere interioară mai mare. 
Noi – sau alţii. Şi noi, şi alţii.
Sesizez diferenţa: vreau ca cineva să se schimbe - dar în loc să văd schimbarea sa, o văd la altul! Mi s-a întâmplat cât se poate de clar să trăiesc un asemenea eveniment! Şi îmi dau seama că de fapt să am dorinţa ne-spusă ca un om să se schimbe nu este de loc un lucru rău, ci un lucru bun, chiar dacă se va împlini pentru altul, concret: cel care era pregătit, cel care era la un pas de schimbare. 
Nu oricine este la un pas de schimbare. 
Şi gândesc: câţi oameni or fi fiind numai şi în oraşul acesta mare care a prins radiant de la mine ceva frumos!... Doamne - dar şi câţi or fi fost întăriţi în gândurile lor rele de gândurile MELE rele pe care le frământam în timp ce aşteptam metroul sau mă plimbam nervoasă prin magazine... Câţi COPII ÎN PRIMUL RÂND, CĂCI EI SUNT CEI MAI RECEPTIVI... Şi ne mirăm că copiii se poartă "aşa şi pe dincolo" deşi nu au văzut aşa un comportament rău în familie... „Cele rele”  ca şi "cele bune" le purtăm dinainte de naşteri în noi, prin experienţa aceea străveche a noastră, şi se activează din sufletele părinţilor, vecinilor, stradalilor, tuturor celor care trăiesc cu noi în lumea asta mică... tare mică... 
Dar şi atât de complexă!!! Tocmai această complexitate îi face frumuseţea !!!
Toate cele bune şi frumoase tuturor!

marți, 8 noiembrie 2016

LA MULŢI ANI !!!


TUTUROR CELOR CARE ÎŞI SĂRBĂTORESC NUMELE ÎN ACEASTĂ ZI DE O ÎNALTĂ FRUMUSEŢE SPIRITUALĂ LE DORESC SĂNĂTATE MULTĂ ŞI ÎMPLINIREA DESTINULUI LOR, SUB ÎNDRUMAREA DRAGILOR NOŞTRI ARHENGHELI !!!
Şi o îmbrăţişare din partea mea !!!

Post Scriptum: VALABIL PENTRU TOATĂ LUMEA!!! INCLUSIV PENTRU MINE !!!

Când timpul îmi va permite, mâine sau poimâine, voi face o mică expunere privind activitatea arhanghelilor. 

joi, 3 noiembrie 2016

DESPRE CONTINUAREA ARTICOLULUI SALT ÎN CONŞTIENŢĂ (1)

Întrucât temele legate de conştienţă şi conştiinţă – din discuţii cu cititori rezultând interesul pentru acest subiect – sunt răspândite şi pe site, şi pe blog, cred că este mai bine să stabilesc o locaţie doar pe site, la adresa: STUDII GENERALE: Capitolul 10. TRĂIRI SFERICE şi să continuăm discuţiile mai detaliat astfel. Este într-adevăr un subiect deosebit de important pentru viaţa noastră pământeană şi, în continuare, pentru viaţa noastră eternă, aşa cum vom vedea.
Aşadar, cine doreşte să se informeze în continuare asupra acestui subiect este invitat să urmărească pe site şi celelate studii, în acest capitol.

Cu drag, Cristiana