Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

joi, 31 august 2023

NU ESTE CORECTĂ EXPRIMAREA: COMUNICĂM CU SUBCONȘTIENTUL NOSTRU

 

Foto: În Cheile Tătarului, Padina (munții Bucegi)

Din cele pe care le citesc și eu pe diferite pagini de facebook sau diverse site-uri, remarc câteva chestiuni incorecte din punctul meu de vedere, pe care le pot analiza cu oricine, pot veni cu argumente pe care cineva care poate cerceta mental le poate cerceta la rândul său.

Așadar...

NU COMUNICĂM CU SUBCONȘTIENTUL NOSTRU.

Aceasta este o exprimare greșită.

De fapt sunt cel puțin două direcții de unde ne vin informații:

- ne revin elemente de cunoaștere din memoriile noastre proprii de care treptat devenim conștienți; sunt intuiții, clar-intuiții și treptat fleșuri de clarviziune și clarauz (uneori clar-miros, clar-gust și simțirea schimbării vibrațiilor cosmice și planetare);

- începem să conștientizăm comunicări de la ajutătorii noștri astrali de destin, care se manifestă asemănător gândurilor noastre (cum ne auzim noi gândurile personale), întrucât se comunică numai la nivelul vibrației personale ale omului astfel ajutat, și în acest fel numai noi personal le putem afla; de aceea confundăm gândul propriu cu comunicarea astrală.

DETALII

Orice spirit întrupat se manifestă prin corporalitatea sa de întrupare. În anumite perioade planetare (când vibrația planetară este foarte înaltă) toate straturile corpurilor cu vibrație foarte înaltă (astral, mental, cauzal) sunt maxim energizate și suntem conștienți de absolut toate cele care se petrec de la nivel celular (intracelular și intercelular), de funcționarea fiecare corp în parte, gestionând vibrațiile radiației proprii care susține corpurile, manifestându-ne prin structurile care au senzori și prin structurile cu putere de mișcare: corpul mental, corpul astral și corpul fizic. 

Suntem perfect conștienți de raporturile dintre noi, oamenii, precum și de raporturile noastre cu entitățile astrale, dimensionale și interdimensionale, după evoluția fiecăruia, în funcție de sarcinile destinului nostru. Facem clar diferențele între exterior și interior, cunoaștem trecutul, prezentul și viitorul: proprii, planetare, ale biosistemelor stelelor și planetelor din întrega galaxie. Știm clar premizele fiecărei întrupări, planificările activităților și căutăm permanent să ajungem la cele mai înalte nivele de execuție, comportament, atitudini față de tot ceea ce ține de planetă și cosmosul înconjurător.

Când vibrația planetară și cosmică ajunge la nivele foarte joase de vibrație (este o mișcare sinusoidală, cu creșteri și descreșteri permanente), unele straturi interioare ale corpurilor stratificate (astral, mental și cauzal) ajung în stare latentă, pentru ca activitățile pe care le desfășuram înainte cu corpul mental și astral, să le desfășurăm cu corpul fizic. Din cauza energizărilor mai slabe în astfel de perioade (așa cum este și cea prin care trecem acum) diferența între corpurile fizic-mental și fizic-astral mai ales (corpul cauzal este foarte greu în această perioadă de simțit, de înțeles în cele mai profunde funcțiuni ale lui) nu conștientizăm multe lucruri - dar nici societatea nu ne încurajează de loc cercetările personale (am discutat des despre aceste lucru) și este normal să facem confuzii de care ne vom da seama la un moment dat.

Astfel încercăm să ne corectăm - bineînțeles doar cei care doresc asta - și să înțelegem rostul acestor corecții pentru viața noastră personală: de la cele mai simple la cele mai complexe. Să privim viața corect și să înțelegem că pornind la corecții încă de pe acum ne ușurăm înțelegerile viitoare.

Cel ce se conștientizează pe sine este monada însăși care se manifestă prin corpurile sale. Așadar nu luăm legătura cu spiritul nostru, cu monada noastră, pentru că fiecare monadă se manifestă ca individ, fiecare om este unicul corespondent care se manifestă prin faptă, vorbă și gând: monada se simte permanent pe ea însăși și trăiește direct. Când spun ”eu”, nu este vreun ”eu” inferior sau superior, nu există decât monada care simte tot. Ne manifestăm, dialogăm, verbal și mental, unic posesor al corporalității noastre, dialogăm cu entități astrale, unii chiar cu entități eterice (mai speciale) și conform destinului personal: cu entitățile dimensionale și interdimensionale – rar, dar sunt, sunt oameni printre noi sau departe de noi, dar sunt. 

Când ne vor reveni simțirea și cunoașterea veche, dinainte de ultima glaciațiune, ajutătorii noștri astrali sunt lângă noi pentru a ne ajuta: să ne corectăm, să cercetăm, să înțelegem atât cât putem - dar mereu mai mult pe măsura trecerii timpului și creșterea vibrației planetare (și cosmice, să nu uităm). Ne vor încuraja și ne vor lăsa să ne dăm și noi seama de lucruri pe care le putem vedea, simți, lărgindu-ne orizontul, mărindu-ne puterea de pătrundere în subtilități din ce în ce mai profunde. Mai ales, NE VOR ÎNCURAJA SĂ APLICĂM ÎN VIAȚA CURENTĂ CELE PE CARE LE AFLĂM, devenind mai buni, mai puțin bănuitori, clevetitori, acuzatori, intoleranți, chiar dacă sunt și momente în care este necesar să fim severi în lumea care se prezintă așa cum bine știm acum.

Ne putem schimba dacă vrem. Unii chiar nu vor (orgoliul, bată-l vina!) sau unii nu pot. Am putea face multe, dar uneori este neconvenabil în lumea care trăim azi. Alteori este foarte greu să ne schimbă din cauza influențelor pe care le primim permanent din lumea înconjurătoare, dar dacă conștientizăm că nu putem face ce dorim, lucrurile se pot schimba treptat, dacă facem primul pas: să recunoaștem că nu putem - dar că ne-am dori să putem!

Pentru că nici nu știm când virăm ușor spre cele dorite, pentru că nu întărim acele memorii din evoluții foarte vechi dinaintea Pământului, de inconștiențe vegetale și animale. pe care le putem înlocui cu atitudini și manifestări mult superioare. Măcar să facem asta, și viața ne va oferi daruri minunate !!!

Toate cele bune și foarte frumoase !!!


sâmbătă, 19 august 2023

CREATORUL A CREAT ȘI RĂUL?

I. IDEI PRINCIPALE

1. Creatorul suprem, Dumnezeu, nu a creat răul ca atare: acest ”rău” este o împletire între diferite elemente provenite din evoluții anterioare, la nivele foarte joase de vibrație și la nivele mult mai înalte, din evoluțiile noastre progresive anterioare.

2. Pe măsura avansării în evoluții avem nevoie să ne întoarcem pe liniile de evoluție ale începuturilor, în vibrații joase, pentru:

 - a înlocui manifestările rămase din evoluții vegetale și animale (agresive, distrugătoare, sau indiferente, sau perverse) - cu manifestări de spiritualitate înaltă;

 - a suporta și controla influențele directe ale biosistemului necreator și influențele lui indirecte prin amprentele lăsate în câmpurile planetare;

 - a învăța să ajutăm și alte spirite aflate la începuturile evoluțiilor lor, așa cum suntem și noi ajutați acum.

3. Ne este necesar să ne adaptăm vibrațiilor locale, pe orice planetă, dar să ținem cont și de memoriile (aminturile, intuițiile) din evoluții înaintate, nu numai din evoluții începătoare.

4. Toate sunt relative, căci ceea ce este considerat negativ pe Pământ sunt manifestări începătoare necesare în alte locuri, pe alte planete cu vibrație mai joasă decât pe Pământ.

II. DETALII, DISCUȚII

Să ne fie foarte clar un lucru: Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute, Dumnezeu, nu a creat răul. Ceea ce numim noi ”rău” este de fapt o împletire între diferite elemente care provin din evoluțiile noastre anterioare: dar nu de pe Pământ, ci de pe alte planete, din alte galaxii, în alte organizări cosmice din alte regiuni ale universului - toate în timpuri mult anterioare venirii noastre actuale pe Pământ. Spiritele umane au trecut prin toate etapele de evoluție ale tuturor viețuitoarelor de pe Pământ, de acum și din toate timpurile acestei planete. Dar avem o evoluție mult mai înaltă decât toate cele care se desfășoară în această zonă a universului: evoluții și de viețuitoare necreatoare, dar mai ales în evoluții înalt-creatoare - nu numai cu corpul fizic, ci și cu mult mai multe forme de corporalitate, printre care și corpurile din sistemul nostru corporal, adică:

 - corpul eteric: când nu există corp fizic în sistemul corporal, corpul eteric nu are ce dubla, așa cum el dublează corpul fizic pe Pământ; entitățile eterice de pe Pământ nu creează la nivelul lor, deși spiritele planetei (din care fac ele parte) știu bine să creeze cu corpul eteric, dar nu o fac, întrucât creația eterică nu este parte din evoluțiile din această zonă a universului;

 - corpul astral: se desfășoară abia după ce în evoluțiile progresive spiritele primare consolidează creația eterică (creația cu corpul eteric într-un sistem corporal întreg unde corpul mental este ajutătorul pentru spiritele care învață o astfel de creație);

 - corpul mental: este singurul corp înafara corpului fizic cu care spiritele umane pot să creeze aici, pe Pământ, însă doar când vibrația planetară este foarte înaltă și corporalitatea umană este adaptată acesteia;

 - corpul cauzal: un corp care poate să fie folosit după consolidarea creației eterice și astrale, având în vedere că creația cu corpul mental este deja de mult timp consolidată; totuși nu poate să se consolideze acest tip de creație decât spre sfârșitul evoluțiilor primare;

 - mult mai multe feluri de corpuri, cu vibrații mai joase sau mai înalte decât cele ale spiritelor creatoare avansate pământene, precum și între vibrațiile celor cunoscute de noi.

De aceea numim spiritele umane: spirite creatoare avansate, aflate în curs de universalizare. Numai monadele (din foste spirite care nu mai au nevoie de reunire pentru susținerea corporalitățiilor lor complexe și a sarcinilor din ce în ce mai complexe) cele mai evoluate, creatoare de euniversuri (și chiar mai mult decât atât), coordonatorii evoluțiilor de pretutindeni, îndrumătorii și ajutătorii cei mai avansați, sunt cu adevărat universalizate - adică pot realiza creație materiale cu orice fel de corporalitate, precum și creație din energie fundamentală puternic compactizată și modelată corespunzător necesităților de micro-creație și macro-creație, ei înșiși creatori de corporalități ale speciilor planetare de pretutindeni și astfel creatori de micro-structuri și macro-structuri din energie fundamentală liberă.

Creațiile noastre de pe Pământ, ale evoluanților primari și secundari,  sunt însă exclusiv materiale, care pot fi realizate:

 - din fluxuri de filamente materiale, preluate direct din atmosfera planetei (filamente create tot de coordonatori din energie fundamentală): este creația materială mentală - noi suntem capabili doar de o astfel de creație înafară de cea fizică, așa cum menționam mai sus, doar aceste fluxuri putem să le manevrăm: dar numai când vibrația planetară este foarte înaltă, iar corpul nostru mental, singurul corp cu care se poate realiza o astfel de creație, este adaptat în mod special pentru o asemenea creație;

 - din materii preluate din corpurile fizice ale altor întrupați: al planetei (pământuri, metale, cristale, lichide: ape, petrol; gaze naturale), al altor viețuitoare (lemn, fibre, oase, piele, blană, secreții).

Să reținem că abia în evoluțiile centrale vom stăpâni și noi creația din energie fundamentală și astfel numai atunci vom deveni și noi monade creatoare complet universalizate.

Dar în plus, la nivelul evoluțiilor noastre progresive, care sunt mult mai avansate decât cele de pe Pământ, creațiile, atitudinile și comportamentele noastre au ajuns și ele la un nivel foarte înalt de calitate, moralitate, înțelegere între întrupați, conlucrare, urmând două dintre legile fundamentale, universale:

 - legătura permanentă cu ajutătorii, îndrumătorii și coordonatorii evoluțiilor;

 - apărarea în orice condiții a vieții de pretutindeni - proprie și a tuturor celor ce trăiesc în jurul nostru.

Dar aceste foarte înalte manifestări sunt cele mai noi în evoluțiile noastre, de aceea ele nu sunt consolidate încă nici la nivelele de vibrație foarte înalte, cu atât mai puțin la nivelele cu cea mai joasă vibrație, din această zonă a universului. De aceea, pe măsura creșterii puterii noastre radiante și pe măsura creșterii priceperii în folosirea acestora, ne întoarcem - rar însă, pentru a se evita oboseala spiritelor - pe locurile unde s-au derulat evoluțiile noastre anterioare, în vibrații joase: pentru a trăi din nou în aceleași vibrații în care am trăit ca necreatori sau creatori începători, dar de această dată în calitate de creatori avansați, cu o creație la maximum de avansare pe care o poate pune planeta la dispoziția spiritelor creatoare: spirite care vin dintr-o zonă a universului cu vibrații foarte înalte - în această zonă cu vibrații mult mai joase. Trăim ca și creatori avansați, dar supuși vibrațiilor foarte joase, prin care am trecut în evoluțiile noastre anterioare doar o dată (cca 65-70% din spiritele umane), de 2-3-câteva ori pentru puțini (maximum 8-9%, fiind monade ajutătoare în evoluții foarte avansate: în evoluții secundare), cu experiență mai multă - dar nu foarte multă, așa cum sunt numai monadele centrale, coordonatorii evoluțiilor, ajutători planetari cu cea mai mare putere și pricepere (cca 1%).

În asemenea condiții, în funcție de evoluțiile noastre, fiecare trebuie să trăim în mijlocul unui biosistem uriaș de bogat, un biosistem necreator (cel mult unele specii sunt creatoare prin copierea structurilor planetare eterice în mijlocul cărora trăiesc - cum sunt albinele, furnicile, etc., sau amenajări simple de adăposturi pentru sine și pentru creșterea urmașilor lor). Oamenii au condiții să-și creeze cele necesare traiului fizic (de la ultima glaciațiune până în prezent), dar având:

 - memorii active din timpurile evoluțiilor anterioare necreatoare, dar și creatoare care nu și-au consolidat manifestările de înaltă spiritualitate, pe care le-au folosit destul de puțin timp: unii le-au trăit doar o singură dată, alții de foarte puține ori până acum: așadar nu sunt consolidate - o consolidare remarcabilă apare de abia după un număr relativ redus de trăiri în această regiune a universului - 20, 30 de drumuri în această regiune a universului, având în vedere că manifestările începătoare, evoluțiile de tip vegetal și animal numără miliarde de întrupări în locuri cu vibrații mult mai joase decât cea din galaxia noastră sau cu vibrații asemănătoare; ceea ce înseamnă că cele începătoare, grosiere, agresive, insensibile decât în fața durerilor proprii adânci (nicidecum ale altora), au o întărire considerabilă, de care trebuie să ținem cont;

 - influențe de la amprentele locurilor în care trăim - majoritatea fiind de natură vegetală sau animală, viețuitoare pe care le numim ”sălbatice” și care ne influențează în primul rând, prin lupta lor acerbă pentru supraviețuire (pentru hrană, teritorială, pentru urmași, etc.), prin luptă concurențială pentru beneficii animale în grupurile lor (turmă, familie);

 - amintiri ale posibilităților de distrugere mai mult sau mai puțin intenționate, dar care pot să fie folosite pentru uciderea ”dușmanilor” în aceeași luptă pentru supraviețuire: fizică (locurile bune de trai pe o planetă mică sunt foarte puține), dar și emoțională și mentală - mentalul având în vedere evidențierea produselor gândirii care se dezvoltă tot pe baze concurențiale în evoluțiile începătoare, căci cele conlucrative nu sunt nici ele consolidate până acum.

În asemenea condiții, ceea ce religiile abrahamice numesc diavolul sau satana este astfel suma influențelor directe și indirecte care ne determină să avem suma manifestărilor pe care azi pe Pământ le numim malefice, satanice. Întrucât nu a fost posibil, intelectual vorbind, o explicație pe măsura complexității vieții pe Pământ, în ultimele milenii s-au creat personalizări ale acestor influențe, mai ales sub formă restrânsă, abstractă, așa cum s-a împământenit și pentru suma de entități protectoare, creatoare de universuri și coordonatori de evoluții - Dumnezeu. În acest fel, și pentru pozitiv și pentru negativ s-a folosit această formulă, pentru a se evita dezorientările apărute în urma formării imperiilor sclavagiste care adunau la un loc oameni cu diverse formări religioase.

Dacă pentru animale distrugerile sunt de cele mai multe ori neintenționate, pentru oamenii care au intuiții = amintiri din evoluțiile anterioare, distrugerile sunt mai mult sau mai puțin intenționate, legate de supraviețuire, în condițiile în care nu sunt de formație exploratori, nu au curaj pentru primele începuturi decât atunci când sunt în pragul amenințărilor cu moartea (și atunci se creează ceea ce numim migrații). Dar mai departe duc tot manifestări distructive, lupte pentru teritorii, descoperiri de materiale care îi ajută în necesitățile lor și ucid pentru a și le însuși. Se amestecă astfel în mod egal de multe ori intuiții de creații avansate, căutând calitatea, bogăția cu orice preț, cu cele distructive, se amestecă astfel cele ”bune” cu cele ”rele”: care, după cum înțelegem bine acum, SUNT DE FAPT DOAR VECHI, CARE TREBUIESC ÎNLOCUITE CU CELE MAI NOI: care sunt și ele în memoriile spiritelor, dar trece foarte mult timp până ce pot fi înțelese, acceptate și urmate, folosind căi constructive, protective, urmând linii de creație fizică de calitate mereu mai înaltă, de moralitate înaltă, bunăvoință, încredere, toleranță, iubire profundă pentru tot ceea ce poate fi mai bun și mai frumos !!!

Așadar, răul ca atare nu a fost creat, ceea ce numim ”rău” este format din manifestările noastre vechi, din evoluțiile anterioare, pe care le manifestăm în condiții de vibrații joase, până când ele vor fi înlocuite treptat, dar sigur, cu manifestările cele mai noi, de înaltă spiritualitate, pe care le consolidăm în vibrații foarte înalte, în evoluțiile noastre progresive.

Este necesar de asemenea să înțelegem că totul este relativ, întrucât asemenea manifestări la nivele de vibrație încă și mai joasă decât vibrația medie a Pământului, sunt considerate de evoluanți începători ca fiind bune pentru ei personal: lupta cu curaj pentru obținerea unor avantaje locale, lupta și distrugerea dușmanilor, așa cum sunt văzuți semenii cu principii încă animalice, dar și a animalelor sălbatice distrugătoare ale bunurilor proprii, uciderea lor pentru asigurarea de mâncare, pentru obținerea de materiale pentru îmbrăcăminte, obiecte de uz personal sau gospodăresc, adăposturi, etc. Toate pot degenera la un moment dat, dar noi, pe lângă ei în calitate de ajutători - așa cum vom fi și în evoluțiile noastre viitoare - îi învățăm să renunțe treptat la astfel de manifestări animalice, așa cum și noi învățăm acum.

Important este să învățăm în același timp să progresăm pe ambele linii: în evoluțiile noastre proprii, elevate, precum și în cele de ajutători pentru valurile de spirite care intră mereu în evoluții. De asemenea, să învățăm și să ne consolidăm abilitățile de adaptare la vibrațiile locurilor în care mergem ca ajutători, dar stăpânindu-ne mereu pornirile animalice ori indiferente, ori perverse. Să avem mereu în vedere și intuițiile care vin din alte evoluții anterioare, mult mai elevate decât cele care se derulează în societățile primitive sau doar ușor avansate. Să ne orientăm permanent după îndrumările care există în orice loc pentru elevări spirituale de care toată lumea are astfel nevoie.