Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

joi, 17 ianuarie 2019

19. CE NE POATE ÎNTRERUPE O CĂLĂTORIE ASTRALĂ

Desigur, nu discutăm despre zgomote şi alte evenimente, fenomene exterioare fizice curente, locale, despre care ştim să ne ferim sau oricum le înţelegem în mod curent. Discutăm despre fenomene speciale care nu pot fi înţelese decât prin cunoaştere metafizică. 
Şi pentru că oarecum a venit vorba, să facem la început câteva precizări.
Când discutăm aici despre călătorii astrale, mă pot referi (şi oricine o poate face, la fel ca şi mine, în discuţii, pe bloguri, forumuri, etc.) la:
1. Cunoaşterea unor specificităţi de natură astrală, de care orice călător astral are nevoie, pentru întărirea sa personală, pentru a fi încrezător în posibilităţile sale în acest domeniu; dar bineînţeles că o cercetare suplimentară pentru adeverire este întotdeauna absolut benefică, alături de legături de studiu cu alte persoane care lucrează în acelaşi domeniu. 
2. Cunoaştere în general: de care poate beneficia toată lumea, indiferent dacă citesc practicanţii care s-au obişnuit cu călătoriile astrale (şi astfel se simt întăriţi, încurajaţi) sau cei care deocamdată au alte sarcini de destin de rezolvat (în familie, serviciu, alte activităţi, alte forme de cunoaştere) – dar sunt de asemenea interesaţi, atraşi de activitatea şi cunoaşterea astrală, de cele petrecute la limita dintre subconştientul apropiat de conştient şi însuşi conştientul activ fizic, care este extrem de subţire. De altfel intuiţiile şi acceptările tuturor celor interesaţi denotă treceri frecvente de la subconştient la conştient, treceri care se sprijină pe transformarea unor asemenea limitări într-un adevărat univers de curiozităţi privind practicarea personală (şi în grup, în timpul unor cursuri). Mai ales pentru cei care practică în prezent călătoriile astrale, pentru care cunoaşteri de acest fel, din experienţa altora, pot fi indicatori ai unor înţelegeri anterioare profunde, care le pot întări încrederea în sine şi cărora idei noi de cercetare în plus se dovedesc întotdeauna binevenite. Dar este cu atât mai mult valabil pentru orice doritor de cunoaştere – care, chiar în această viaţă, “ascunde” în mod cert un călător astral viitor, dar chiar în acest destin, nu numai într-un destin viitor: când alte sarcini curente se termină şi există timp şi condiţii familiale pentru activităţi de acest fel. 
Atenţia acordată unor asemenea teme de cunoaştere are ca efect însă şi o concentrare naturală crescută asupra tuturor celor cu care ne confruntăm în viaţa fizică curentă. Iar acest fapt – observat de mulţi curioşi în direcţia cunoaşterilor de acest fel – este normal, întrucât orice organ de simţ al corpului fizic are o deschidere majoritară pe domeniul fizic, aşa cum e normal (pe nivel de vibraţie corespunzător aspectelor fizice), însă în proporţie mai mare sau mai mică, dar sesizabilă în anumite condiţii, percepţia noastră se deschide şi în nivelele superioare de vibraţii. Iar acest lucru se datorează pe de o parte aprovizionării cu fluxuri şi vehiculării prin plexuri, în cascadă, până la corpul eteric care dublează corpul fizic şi le trimite acestuia. Pe de altă parte – iar acest lucru este mai puţin cunoscut: există intarsieri (introduceri de substructuri speciale de mică extindere – dar deosebit de importante) de materii cu vibraţii mai înalte, specifice corpurilor fluidice: mai ales eteric şi astral, foarte puţin (dar real) în domeniul mental şi cauzal. De aceea interesul crescut în domeniul astral (şi, mai departe: în mental şi cauzal – în perioadele anuale pe care le numim ale “cerurilor deschise” - chiar recomand, cu respect, citirea articolelor despre acest fenomen) conduce la mărirea considerabilă a atenţiei în realitatea curentă şi, în cascadă, creşterea intuiţiilor (bănuim – şi se adevereşte de multe ori – că ar exista ceva înafara celor percepute cu organele fizice de simţ) provenite din nivelele superioare de vibraţie, ceea ce conduce la ridicarea nivelului de clar-intuiţie: ştim perfect ceva neperceput cu organele noastre fizice de simţ, dar este ceva ce se dovedeşte a fi perfect real (chiar dacă nu apar fleşuri de clar-vedere sau de clar-auz) şi apoi chiar fleşuri spontane de clar-vedere şi de clar-auz: mai ales în meditaţii pe care ni le propunem active (deci nu numai de relaxare după o zi sau după o săptămână de muncă). 
Şi acum să ne ocupăm puţin şi de tema enunţată în titlu!
Să începem cu o precizare deosebit de importantă: 
CÂND SUNTEM ÎN CĂLĂTORIE ASTRALĂ, CA OAMENI, NU SUNTEM ENTITĂŢI ASTRALE. Nimic nu se desprinde total de sistemul corporal de manifestare a spiritului. 
Este o clarificare cu ocazia căreia mai putem învăţa şi alte câteva lucruri în plus. Să vedem despre ce este vorba. 
În primul rând să vedem mai detaliat care este diferenţa între entităţile astrale şi întrupaţii cu corp fizic.
Entităţile astrale sunt independente, nu sunt “legate” de un corp dublu eteric şi implicit de un corp fizic într-un sistem corporal care le cuprinde pe toate, ci au numai corpuri fluidice: corpul astral de manifestare şi corpuri superioare ca vibraţie: de la corpul astral în sus, în aceeaşi formă ca şi în sistemele cu corp eteric şi corp fizic; toate sunt amplasate într-un canal de destin care le cuprinde, şi le protejează în mod egal. 
Noi, oamenii, adică spiritele evoluate întrupate cu corp fizic de manifestare curentă, ne putem numi doar călători astrali, nu suntem entităţi astrale cu destin astral, cu sarcini care se derulează prin forţe spirituale radiante pe care le numim astrale, ajutate de forţele mentale, cauzale şi spirituale. În călătorie astrală, noi ne folosim de sprijinul celorlalte forţe energetice radiante înalte ale spiritului, în mod indirect: căci numai corpul astral ni se deplasează în spaţiile exterioare, în timp ce entităţile astrale se deplasează permanent, fără nici o pauză, cu întreg sistemul corpurilor sale fluidice la un loc. Dar în calitate de călători astrali, noi ne folosim şi de corpul fizic şi cel dublu eteric – corpuri cu vibraţia mai joasă comparativ cu corpul astral, alături de cele cu vibraţie mai înaltă: datorită acestui fapt sarcinile cu specific astral nu pot fi realizate decât pe termen foarte scurt, pe parcursul unei părţi din timpul afectat somnului, întrucât asemenea activităţi pot deveni foarte repede obositoare pentru spirit. Ceea ce înseamnă că pe parcursul unei călătorii astrale conştiente nu putem realiza sarcini de mare amploare cu caracter astral – iar cercetarea astrală pe care o facem nu este o sarcină propriu-zisă, ci o necesitate de cunoaştere pentru spiritul uman, în mare parte de pregătire pentru viaţa fizică, în continuare. Sarcinile cu caracter astral mai pot cuprinde o serie de învăţături pe care le oferim altor oameni, chiar în manifestare fizică, sau învăţături pe care le primim de la entităţile astrale ajutătoare de destin sau alte entităţi astrale care au sarcini universale de ajutor (foarte evoluate); alte sarcini pot fi acţiuni de protecţie a unor forme de viaţă planetară sau din galaxie, sau participarea la lucrări de întreţinere ale unor structuri create de entităţi astrale în galaxie, unde noi învăţăm să participăm şi să ne orientăm în acelaşi timp pentru sarcinile de creaţie ale unor asemenea structuri, pe care le avem în evoluţiile noastre viitoare apropiate. Să ţinem cont de faptul că în călătorii astrale putem să derulăm sarcini restrânse (comparativ cu sarcinile entităţilor astrale) numai după o adormire profundă, în care timp are loc această parte nu mai este călătorie astrală conştientă, nu o mai gestionăm căci este o cuplare automată cu zona special destinată autostabilizării vibraţionale, când vibraţia sistemului corporal scade şi se instalează oboseala: activitatea noastră cerebrală nu mai este nici în “alfa”, nici în “delta”, ci în “theta”. Foarte rari sunt oamenii care au un fond de liniştire puternic şi pot ajunge în mod conştient în unde cerebrale theta, dar nu pentru lung timp, dintr-o motivaţie foarte banală – iar acum intrăm în subiectul nostru enunţat în titlu: variaţia puternică a vibraţiei medii planetare. 
Cu variaţii relativ mici: de la o secundă la alta, de la un minut la altul, noi suntem obişnuiţi, dar când variaţiile sunt mai mari, chiar dacă acestea sunt mai rare (dar nu atât de rare încât să ne dezobişnuim de ele), suntem influenţaţi în orice activitate pe care o desfăşurăm – inclusiv în activitatea astrală, dacă este în curs de desfăşurare. La fel se petrec lucrurile şi când dormim, treziri uşoare sunt cauzate de variaţii în vibraţii ale diferitelor câmpuri şi fizice, şi fluidice. Adormim mai repede sau mai greu, după cum decurge şi sensibilitatea proprie, dar despre întreruperile călătoriilor noastre astrale ar trebui să ştim anumite lucruri, pentru a nu ne descuraja când ne confruntăm cu aşa ceva – în loc să existe un curs fluid al desfăşurărilor. 
Oamenii cred că nu au ce face în asemenea situaţii, că ar fi vorba despre o neputinţă personală, chiar iremediabilă: “Eu nu pot şi gata! Ce să mă mai chinui???...” Aşadar nu este adevărat, nu este vorba despre o neputinţă personală iremediabilă, ci despre un fenomen natural care ne afectează pe toţi atunci când vibraţia planetară este joasă – adică în perioade ca aceasta pe care o traversăm, şi se derulează un anumit tip de evoluţii pe planetă. Este o situaţie atipică, să reţinem, pentru că de regulă evoluţiile spiritelor umane în această zonă a universului au parte de variaţii foarte ample care se desfăşoară aproape insesizabil, fără să obosească spiritele întrupate: cu cele zilnice oamenii sunt obişnuiţi – ca cele dintre noapte şi zi, dar în rest cel puţin cele săptămânale şi lunare sunt cele mai dese, foarte ample. În situaţiile atipice, când populaţiile spirituale planetare cuprind, foarte rar (şi suntem într-o astfel de situaţie acum) blocuri spirituale piramidale aflate în călătorii regresive: care devin foarte greu de îndurat la un moment dat. De aceea apare necesitatea scurtării perioadelor de tranziţie de la vibraţiile joase la vibraţiile foarte înalte (perioade care de regulă sunt foarte lungi, dar foarte necesare atunci când se desfăşoară, pentru obişnuiri şi consolidări de manifestări). Coordonatorii evoluţiilor noastre scurtează această perioadă prin aducerea suplimentară de fluxuri energo-materiale noi, direct din barierele interzonale: în acest fel se suprapun fluxurile noi, cu vibraţie înaltă, care vin direct din bariere (proaspete şi neamprentate), cu fluxurile vechi, cu energie consumată în mare parte, din preajma planetei, determină variaţii extrem de rapide de la o perioadă scurtă de timp la alta, care provoacă multă instabilitate spiritelor în manifestările lor. De aceea, Evul Mediu a fost o perioadă extrem de agresivă pentru spiritele umane, iar în zilele noastre aceste compoziţii ale fluxurilor hrănitoare pentru corpurile noastre, se modifică din nou prin fluxurile noi care au ajuns pe cale naturală, din bariere, atrase din galaxie în galaxie. Din nou au loc variaţii puternice, mai ales că astfel de fluxuri care ajung acum la noi sunt amprentate de trecerile de la o galaxie la alta, ceea ce trezeşte în sufletele oamenilor (dar de fapt ale tuturor vieţuitoarelor de pretutindeni) o senzaţie acută de libertate, înainte de apariţia amintirilor clar din vieţile anterioare. O zbatere teribilă, aşa cum ştim azi se petrece în lumea noastră, din inerţiile celor care consideră că sunt liberi să asuprească – şi prin dorinţa acută a celor care nu mai suportă asuprirea, impunerea celorlalţi: ceea ce aduce variaţii de vibraţii sporite, prin manifestări purtătoare de vibraţii foarte diferite, după dorinţele fiecărui om în parte. Variaţii peste variaţii – toate cu amplitudini mari şi foarte mari schimbătoare într-un timp scurt, ne lovesc ca nişte cuţite permanent. 
Dar toate ne sunt necesare pentru a ne obişnui cu ele şi numai prin voinţa noastră proprie, să depăşim neputinţa generală de a ne manifesta fluid, la cotele cele mai înalte, fără să ne lăsăm influenţaţi de astfel de condiţii grele, de multe ori agresive. Să ne mobilizăm să ieşim din sfera inerţiilor, comodităţii individuale şi de grup. Să ne obişnuim să conlucrăm pentru depăşirea greutăţilor – părăsind atitudinile concurenţiale. Avem putere să facem asta – dar abia acum descoperim acest adevăr.
Călătoriile astrale sunt favorizate de variaţiile ample, abia simţite de la o perioadă la alta, astfel de perioade fiind lungi şi astfel dând posibilitatea spiritelor să se adapteze de la o perioadă scurtă de timp la alta, fără oboseala dată de disperări, nepriceperi care pot fi acoperite doar prin unirea la timp a forţelor pentru realizarea lucrărilor necesare vieţii. 
Există şi un remediu la îndemâna tuturor, cu care trebuie să ne obişnuim tocmai prin astfel de situaţii planetare – deocamdată însă puţin cunoscut de călătorii astrali, întrucât nu ştim că acest corp astral al nostru este ajutat de corpul superior, cu vibraţie superioară, corpul mental. Când o variaţie de vibraţie ne “destramă” călătoria astrală, putem relua ultima imagine sau o imagine care ni s-a părut nouă semnificativă (cel puţin eu aşa procedez), ne concentrăm pe ea până la liniştirea noastră, până la intrarea într-un timp de echilibru din nou. Şi vom observa că se pot petrece una din cel puţin următoarele variante:
1. Corpul mental va prezenta alte detalii privind imaginea pe care ne-am fixat atenţia; dacă nu ne vom acomoda cu vibraţia în permanentă variaţie, corpul mental tot ne ve fixa imaginea în lucru, ca o fotografie – nu ca un eveniment în derulare (uneori apare în timpul până la o nouă detaşare astrală o succesiune de imagini ca în filmele cele vechi, fără o derulare fluidă, lină). Trebuie doar să fim răbdători şi perseverenţi, să aşteptăm cu răbdare. Să studiem şi să ne fixăm atenţia pe detalii, iar la un moment dat vom ajunge să vedem acolo şi alte detalii. Corpul mental prezintă de regulă informaţii sub formă de fleşuri, ca nişte fotografii ale celor mai importante elemente, structuri, evenimente. Legând informaţiile între ele, după mai multe călători astrale vom începe să înţelegem despre ce este vorba, să înţelegem funcţiunile structurilor şi tot felul de alte momente în care funcţiunile variază în funcţie de mediu sau alte structuri de legătură, directe sau indirecte. Nu ne repezim să tragem repede concluzii, ci aşteptăm 1-2 săptămâni pentru un studiu detaliat, complex, profund, având în vedere şi faptul că prin alte studii colaterale putem să dezvoltăm sau să corectăm confuzii inerente începuturilor şi condiţiilor destul de precare cu care ne confruntăm. 
2. Dacă variaţia a fost trecătoare şi alte variaţii mari nu mai vin (de regulă cele foarte mici nu ne scot din lucrarea noastră, pentru că suntem obişnuiţi cu ele, discutăm despre cele medii şi mari), imaginea mentală asupra căreia ne putem concentra atenţia va “curge” în continuare spre o nouă călătorie astrală, descoperind alte amănunte în flux continuu, care ne pot de asemenea interesa. Doar răbdare şi linişte sufletească să avem, şi să ne orientăm după cum apar şi necesităţile, şi acoperirea lor cu diverse metode care vin din experienţa personală subconştientă şi se integrează treptat în trăirile noastre curente. Căci avem o experienţă uriaşă în aceste domenii superioare, doar că nu ştim – dar ne ajutăm reciproc să ne-o reamintim, chiar dacă lucrurile se derulează mult mai lent decât ne dorim noi! 
Aşadar este mportant să ştim cum să ne orientăm în astfel de situaţii. O entitate astrală nu se confruntă cu aşa ceva, întrucât nu este legată de corpul fizic: dublarea cu corpul eteric îi ridică vibraţia corpului fizic, dar nu atât de mult încât să compenseze şi să ajungă la vibraţia unui corp astral de manifestare curentă, aşa cum are o entitate astrală. Deci să reţinem că acest două corpuri – eteric şi fizic – determină o parte din labilitatea călătoriei astrale. Vibraţia corpului fizic, corp de manifestare curentă, este cea mai joasă din întreg sistemul corporal, de aceea mult mai instabilă decât vibraţia corpului astral de manifestare, de aceea numai întrupaţii cu corp fizic se confruntă cu asemenea situaţii: şi mai ales în condiţii aspre de trăire pe o planetă, în condiţii de biosistem extrem de voluminos şi divers, puternic radiant prin mulţimea speciilor, şi nu în ultimul rând în mijlocul unei societăţi cu o varietate uriaşă de manifestări, aşa cum este cazul societăţii noastre umane actuale. 
Dar toate acestea ne sunt absolut necesare – şi este bine să ţinem minte acest lucru – pentru a învăţa treptat să ne echilibrăm singuri, prin voinţă proprie, fără nici o teamă, nu numai în conjuncturi favorabile: adică atunci când avem o corporalitate cu vibraţie înaltă, în condiţii de mediu şi condiţii cosmice optime, odihnitoare, aşa cum am avut înainte de ultima glaciaţiune, cu prelungire relativ bună până acum 7-8.000 de ani. O evoluţie echilibrată presupune manifestări asemănătoare în orice fel de condiţii de trai. Iar după ce ne vom da seama de abaterile noastre de la linia de echilibru, vom înţelege clar ce avem de făcut pentru a ne situa la acelaşi fel de manifestări (comportament, atitudine în relaţiile cu semenii, dar şi creaţie la nivele de calitate superioară). 
În calitate de entităţi astrale avem alte sarcini de lucru, de destin, specifice felului astral de manifestare, de conştienţă, de conştiinţă; în calitate de oameni (întrupaţi cu corp fizic) avem sarcini adecvate unei alte situaţii: toate ţin de specificul seturilor de raze cu care ne manifestăm ca spirite întrupate şi pe care trebuie să ni le dezvoltăm . Şi diferenţele vor rămâne încă mari, până ce evoluţia personală ne va forma puterea de a ne păstra echilibrul în orice situaţie de întrupare, în orice fel variaţie de vibraţie. Până atunci doar să nu disperăm când condiţiile de trai devin obositoare şi ne obligă să ieşim din activităţile pe care ni le dorim. 

3 comentarii:

Anonim spunea...

Si totusi exista multe cauze care influenteaza capacitatea noastra de a putea face calatoriile astrale ,de a le mentine ,de a ni le aminti .Fiecare dintre noi vibram pe o anumita frecventa ,frecventa care se va impleti cu locul in care ne aflam ,pt ca noi stim ca atat pamantul pe care sta casa in care locuim are vibratia lui si persoanele cu care convietuim ne influienteaza ,ca sa nu mai vorbim ca nu-i in fiecare zi la fel .Ca sa nu mai vorbim de stresul cotidian .Si totusi au fost ani in sir in care toate aceste influiente nu au putut stagna calatoriile mele ,chiar daca eram super suparata astea tot aveau loc .Culmea acum ca nu mai imi e frica de ele s-au diminuat .Dar s-au ascutit simturile si parca de cand stiu mai mule despre aceste calatorii imi explic altfel cele vazute ,nu le pot traduce ca si tine limbajul meu e mai sarac si legatura cu fenomenele fizice si interstelare si interplanetare ,tu vezi mansoane si tubulaturi intra solare ,planetare ,eu vad culori si topogane ,tu vezi finte energetice (sa le zicem asa )eu doar sunt sigura ca cineva imi vorbeste sau ceva ma ghideaza acolo .Uneori lucrurile se repeta :te afli intr-o lume cu lumina difuza movalie cumva si vezi o gramada de pamant ,o movila micuta deasupra ei sta aplecata o femeie ( ce femeie ! diafana ,translucida ,transparenta si nu ,ai numai impresia de transparenta ,e frumoasa)care si radiaza difuz auriu ,pare ca-mi explica ceva ,movila are o data insertii portocalii ,altadata mov ,altadata albastre ,verzi ,insertiile par niste tubulaturi se vad mai bine la cele mov si albastre ,cele deschise parca nu au forma neregulata .Initial am vazut movilele pe rand ,apoi parea ca ma aflu sub pamant ,ca intr-o pestera unde erau toate aceste movile de data asta mi-am dat seama ca si tubulaturile erau siliciu (pamant )doar ca aveau forma si am stiut sau mi s-a spus ,nu-s sigura ,ca de fapt e unul si acelasi lucru dar difera ca si culoare in functie de vibratia care o influienteaza .
Si acum partea reala :trec printr-o perioada de stres si de nemultumire fata de locul de munca ,fata de toata mizeria umana care ne inconjoara ,ca sa nu mai vorbim de oboseala majora si cretinitati de care te bati zi de zi cand iti dai seama ca cel care trebuia sa ia decizia justa nu numai ca nu o face dar mai face si rahaturi desi e vorba de viata celorlalti ,pana la urma producem apa potabila ,nu cuie si chiar de-am face cuie tot ar trebui sa te iei dupa un STAS .
M-au influientat astea cumva ?Cred ca doar intr-o masura mica ,ceva imi spune ca e doar un act al marii piese numite viata mea si ca partea cealalta ,calatoriile astrale sunt asa cum sunt datorita ajutatorilor mei (Habar n-am de ce am scris partea asta, vroiam sa spun sltceva )

Cristiana spunea...

1. Total de acord cu cele scrise de tine. Într-adevăr, şi eu spun oamenilor că aceste activităţi mental astrale cresc capacităţile senzoriale şi pe corpulfizic, la fel şi răbdarea, înţelegerea multor manifestări umane, sentimente (rădăcinile lor mai ales) şi mai ales formarea încrederii în entităţile astrale ajutătoare. Mi-a plăcut foarte mult descrierea făcută de tine a unei entităţi astrale ajutătoare!!! Inserţiile pe care le descrii – ca undele – schimbătoare, arată faptul că percepi cromatic schimbările de vibraţie, după cum desfăşoară activităţile lor. Tuburile sunt canale eterice matriceale ale planetei – nu fizice, aşa cum sunt şi canalele=fibrele corpului eteric din sistemul nostru corporal; am scris pe site despre canale – voi scrie mult în continuare aici, când voi începe în curând să scriu despre statui şi megali şi pe platoul munţilor Bucegi, precum şi în descrierea diverselor aspecte ale Peşterii Ialomicioarei. Percepţia lor uneori neregulată arată (mulţumesc că mi-a adus aminte să scriu şi despre acest aspect) că se suprapun parţial alte canale (mai subţiri sau mai groase) cu vibraţii în general mai apropiate de vibraţia canalului pe care îl percepem mai mult, mai bine (mai apropiat de percepţia noastră ca vibraţie în acel moment). Toate formează manşonul eteric matriceal al planetei, acesta pe care îl percepem mai bine este cel ce înconjoară şi susţine partea pământos-apos-atmosferică pe care ne desfăşurăm noi activitatea cu corp fizic.

Cristiana spunea...

2. Evenimentele stresante obosesc mult şi oboseala – nu ele în sine – ne influenţează căci ne scade vibraţia, în primul rând al corpului astral. Aşadar nu lăsa să te influenţeze chiar toate evenimentele cu care te confrunţi, nu mai considera de exemplu oamenii ca fiind „cretini” (fără grijă că şi eu am făcut la fel până la începutul studiilor sub îndrumarea directă a astralilor mei) – ei sunt doar spirite în curs de evoluţie, suntem cu toţii tributari încredinţărilor care ne bântuie sălbatic societatea. Să le cerem unora să fie înălţaţi spiritual acum e ca şi cum ai cere unui bebe să facă ecuaţii diferenţiale şi să-l certăm că se uită la noi cu ochii cât farfurioarele după care începe să urle... facem ce putem noi să facem, ajutăm în lucrări cât putem (mulţi nu vor accepta ajutorul – îi lăsăm în pace) – dar rămânem consecvenţi atitudinilor noastre, chiar dacă devin agresivi. Nu ne izbăveşte de agresiuni o asemenea atitudine calmă şi retrasă – dar ne reducem mult oboseala de a susţine distanţa între ei şi noi. Compasiunea este cea mai bună, căci cel în greutate rămâne interlocutorul, noi ne vedem de viaţa noastră. Să fim înţelegători, toleranţă cu cei din jur. Oricum vibraţia creşte şi lucrează în sensul creşterii gradului de conştienţă şi conştiinţă al tuturor, să avem doar răbdare, căci şi ajutătorii noştri au avut şi au răbdare cu noi.