Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

miercuri, 28 noiembrie 2018

18. RAPORTUL CANTITATE/CALITATE ÎN PERIOADA DE TRECERE

I. IDEI PRINCIPALE
1. În etapa mentală a omenirii (până la ultima glaciaţiune) raportul cantitate/calitate arăta o cantitate redusă de obiecte/obiective de creaţie materială, dar cu o calitate maximă şi funcţionalitatea cea mai complexă. 
2. În etapa de început a epocii fizice, imediat după ultima glaciaţiune, dispare total creaţia mentală, rămâne creaţia fizică şi se menţine urmărirea calităţii pe primul plan, sprijinită de păstrarea percepţiilor mentale şi astrale. Cantitatea rămâne în planul necesităţii, unde austeritatea este datorată în mod normal numai necesităţilor obiective ale omului şi societăţii. 
3. Etapa fizică, în mileniile din urmă, aduce o creştere uriaşă a cantităţii, dar cu calitate din ce în ce mai redusă în consumul general. Calitatea şi funcţionalitatea avansată rămân numai pentru conducători, individual sau în grup restrâns. 

II. DETALII, DISCUŢII
Desigur, sunt multe aspecte, după cum am văzut în articolele precedente, care se schimbă de la o etapă de trăire a omenirii – la cea următoare. Acum urmărim aspecte ale trecerii de la etapa mentală a omenirii (corespunzătoare perioadei planetare cu vibraţie foarte înaltă) la etapa fizică a omenirii (corespunzătoare perioadei planetare cu vibraţia cea mai joasă). Însă studiem nu numai pentru că avem curiozitate, pentru că ni se pare interesant (aceasta este numai o formă de a ne fixa atenţia asupra unor evenimente din viaţa planetară, din viaţa omenirii) – ci pentru că schimbarea este reversibilă: vibraţia planetară este din nou în creştere, iar acest aspect ne permite să revenim la viaţa predominant mentală pe care am avut-o înainte. Vom trăi reluarea activităţii mentale, indiferent de viaţa pe care o vom avea în viitor. În perioada de care discutăm, din trecut, eram conştienţi de această trecere, ceea ce face revenirea complexă din viitor să fie mult mai uşoară aici, pe Pământ. Iar acest lucru ne ajută să înţelegem şi un alt aspect, deosebit de important: de ce eram atunci conştienţi CU TOŢII, absolut toţi oamenii de pe Pământ, iar acum multe spirite care au încheiat deja, sau sunt în preajma încheierii ciclului lor de vieţi pământene, nu au trecut prin această conştientizare avansată din perspectiva fizică, pe care o trăim noi acum. Şi nu este de loc o pierdere, căci conştientizarea de atunci (cu foarte multă cunoaştere, în profunzime, în detaliu) plus experienţa pământeană uriaşă a spiritelor umane care numără milioane de ani înainte de ultima glaciaţiune, plus experienţa cu care am venit cu toţii pe Pământ, face ca revenirea la o viaţă mentală să fie uşoară pentru toată lumea, indiferent de condiţiile în care au desfăşurat vieţile predominant fizice: cu sau fără cunoaştere avansată ca în zilele noastre. 
Dar nu toată lumea va trăi perioada următoare pe Pământ – cei care vor pleca de pe Pământ vor folosi experienţa acumulată pentru a se integra imediat în alte conştientizări viitoare, care vor sta la baza altor viitoare călătorii regresive în această zonă a universului. Aceştia fac parte din blocurile spirituale piramidale venite din zona a II-a universului, şi le vor folosi şi pe drumul reîntoarcerii acasă, în vibraţii mult mai mari, începând chiar de pe drumul spre „acasă”, în complexităţi uriaşe faţă de cele de pe Pământ, în condiţii optime pentru orice trai ar avea nevoie: ca entităţi spirituale, ca entităţi asemănătoare celor astrale din spaţiile pământene, dar speciifice altor locuri, ca şi orice alte feluri de întrupări cu corpuri de diferite feluri din locurile călătoriei lor în trepte până „acasă”. 
Aşadar, aceste blocuri spirituale piramidale nu mai au nevoie decât să-şi termine vieţile cu manifestări fizice în vibraţii joase din univers, de aceea lor nu ar trebui să li se ceară preocupări spirituale înalte, iar pe de altă parte nici ei nu ar trebui să fie intoleranţi cu cei care au astfel de preocupări spirituale. Şi vom spune asta ori de câte ori va fi nevoie. 
Conştientizările oamenilor din vechime aveau în vedere lucruri cunoscute din etapele anterioare, petrecute în alte timpuri şi în alte spaţii, în alte galaxii, în zone şi subzone diferite ale universului. O cunoaştere reală, profundă, densă şi mai ales universală. Şi să reţinem că în orice etape de evoluţie, când spiritele creatoare avansate trec de la o etapă mentală la una fizică, lucrurile se petrec în acelaşi fel, oriunde în această zonă a universului. Nu este neapărat o creştere în evoluţii, ci o echilibrare a manifestărilor spiritelor. Îmbogăţirea, creşterea evoluţiilor lor are loc în perioade foarte mari de timp, în cicluri foarte cuprinzătoare: ceea ce nu este cazul pe Pământ pentru aceste spirite venite în călătorii regresive, nu este timp necesar unor salturi evolutive, căci călătoriile sunt relativ scurte şi urmărind doar anumite echilibrări prin creşteri de experienţă pe multe planuri, dar nicidecum pe toate într-o singură călătorie regresivă. Asemenea creşteri, salturi efective în evoluţie rezultă numai din:
– creşterea puterii energetice fundamentale a fiecărei monade, de-a lungul unor lungi, şi complexe etape de evoluţie;
– creşterea experienţei din trăiri combinate, care să folosească toate forţele spiritului: fizice şi în paralel mentale, şi astrale, şi cauzale, în funcţie de necesităţile fiecărei etape de evoluţie;
– creşterea experienţei totale din trăirile monadelor între vieţile din fiecare ciclu: cu analize, aprofundări, mai ales cu corecţiile de rigoare. Ciclul de vieţi pe Pământ se termină – dar ciclul de vieţi în Universul Fizic este doar la început sau la jumătatea lui pentru piramidalii care vin din terminalul zonei a II-a, care au multă experienţă în astfel de călătorii. 
Asemenea lucruri, printre multe altele, ţin şi de alocarea timpului diferitelor faze de creaţie materială, creaţie care impulsionează folosirile cele mai complexe, simultane şi consecutive, ale experienţei şi puterii spirituale ale monadelor din fiecare spirit. 
Această ideea e bine să o dezvoltăm.
1. În trecutul mental pământean, cea mai mare parte a timpului alocat unei creaţii materiale era oferită cercetării cu învăţături, aplicări şi consolidări ale fiecărei faze a creaţiei, pentru fiecare parte a obiectului/obiectivului creat. Iar oamenii erau perfect conştienţi de acest lucru, căci lucrau până la perfecţiunea avută în vedere de coordonatorii evoluţiilor lor, indiferent de timpul alocat, într-o viaţă lungă dedicată tocmai acestor împliniri. 
În creaţia fizică: la începutul acestei etape planetare, timpul alocat cercetării nu era foarte mare, dar nu pentru că creaţia fizică ar fi mai simplă (aşa cum şi eu am crezut la început, până când mi s-a atras atenţia să privesc lucrurile altfel), ci pentru că spiritele întrupate cunosc bine cum decurge o asemenea creaţie în condiţiile acelea de trai, din acea perioadă: optime şi din perspectiva condiţiilor de trai, şi a vibraţiei planetare, şi a corporalităţii umane, nouă şi perfect, complex funcţională. În astfel de condiţii, tot ceea ce au oamenii de făcut este să-şi adapteze experienţa personală la realitatea Pământului, a condiţiilor planetare şi a necesităţilor de desfăşurare a activităţilor umane, privind: studiul materialelor necesare, al felului de exploatare a resurselor pământene – la început fiind cu multă grijă, tratând planeta cu atenţie, cu respect, în echilibru pentru a nu exploata excesiv nici lemnul pădurilor, nici metalele, nici pământurile rare şi speciale care ofereau proprietăţi speciale prelucrării metalelor folosite astfel. La fel aveau în vedere defrişările pentru obţinerea de terenuri pentru culturi necesare şi hrănirii proprii, şi proceselor creative (in, cânepă, etc.). Aveau în vedere mai departe modul de îmbinare, modul de armonizare a obiectivului cu mediul înconjurător, cu modul de satisfacere a necesităţilor în cazul schimbărilor de condiţii de trai, şi altele asemănătoare. 
Toate ţineau de o conştientizare profundă a vieţii întregii planete şi întregului său biosistem. Şi toate contribuiau la o calitate deosebită a studiului şi a execuţiei însăşi. 
2. Pregătirea materialelor pentru procesul creativ, în etapa mentală: nu era cazul, întrucât materialele – filamentele materiale şi energetice erau preluate direct din aerul planetar, dar în plus creaţia eşantionară http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/creaie-material-eantionar.html  necesita un timp anume pentru crearea, studierea, reglarea celor care nu erau încă conforme cu necesităţile organice ale creatorului-utilizator. 
Însă pregătirea materialelor pentru creaţia materială fizică era – şi este – timpul cel mai lung al întregului proces de creaţie pentru orice material folosit, pentru orice obiect/obiectiv, şi care practic făcea (şi face) parte integrantă din procesul creativ: erau creaţie în sine – aşa cum de altfel este şi acum încă. Fiecare etapă necesita crearea de materiale pentru etapa în curs şi pentru etapa următoare, iar asamblarea nu era de loc egală cu îmbinarea simplă a materialelor create anterior, ci presupunea prelucrări, ajustări, reglări – etape şi subetape care se întindeau pe o perioadă lungă de timp, după necesitate, şi mai ales după cerinţele calităţii şi funcţionării complexe. 
3. În creaţia materială mentală, după cercetarea şi aplicarea pe eşantion, faza de creare a obiectivului de la cap la coadă nu ţinea decât maximum o secundă, chiar dacă era necesară uneori o remodelare în funcţie de ceea ce simţea creatorul, în funcţie de corporalitatea sa sensibilă la vibraţii şi câmpurile aferente corporalităţii. 
În creaţia materială fizică, pentru acelaşi fel de obiectiv (de aceeaşi natură şi presupunând aceeaşi utilizare) creaţia materialelor, uneltelor pentru prelucrarea materialelor şi asamblare era considerată de creator ca acelaşi fel de creaţie ca şi obiectivul propriu zis. Omul din vechime ştia de la bun început ce avea să necesite pentru realizarea obiectelor şi obiectivelor sale: pentru gospodărie, pentru întreţinerea personală, pentru aşezare. Pregătirile aveau loc prin realizarea propriilor obiecte şi unelte, căci interesul personal era nu să folosească obiecte ale părinţilor, ci altele create de el însuşi pentru a-şi consolida şi obişnuinţa cu munca fizică propriu-zisă, şi priceperea în creaţia cu toate fazele ei de execuţie. Fiecare membru al cuplului familial participa la creaţia tuturor obiectelor, după ce în prealabil avea loc o împărtăşire a experienţei proprii şi o planificare prealabilă a fazelor de lucru. Totul – de la casa lor, uneltele de întreţinere şi până la obiectele de uz personal şi gospodăresc – erau astfel realizate împreună şi folosite pe rând de fiecare membru: am discutat la un moment dat despre faptul că nu existau deosebiri accentuate între corporalitatea oamenilor în funcţie de sexe, de aceea şi îmbrăcămintea putea fi folosită în mod egal de bărbat şi femeie, dar doar pentru simţirea lor în câmpurile corpului, pentru universalizarea simţurilor – nu şi pentru că nu ar fi avut posibilităţi de creaţie, sau pricepere, sau timp de alocat creaţiei. Unele obiecte erau create în propria gospodărie – altele în spaţiile de creaţie ale maeştrilor (măiaştrilor), spaţii comune de altfel întregii populaţii a aşezării. 
Casa cuplului familial se crea pentru întreaga viaţă a cuplului până la creşterea copiilor la vârsta întemeierii unei familii proprii. În funcţie de numărul copiilor în destinul cuplului se mai construia pe parcurs câte o cameră faţă de camera cuplului parental, atunci când venea vremea – de regulă după prima călătorie spirituală după momentul trăirii împreună. Spun “de regulă” pentru că în unele cazuri copilul pleca din casa părintească imediat ce îşi putea prelua corpurile spirituale de deasupra corporalităţii fluidice a mamei: cazul celor care plecau la Moşi pentru învăţături, care aveau să devină Călători, Învăţători şi Măiaştri. 
În etapa mentală, se creau mai multe case de-a lungul vieţii – viaţă cu o lungime de 10-15.000 ani: se crea direct din fluxurile energo-materiale circulante în aerul local, fără consum de materiale planetare (deci fără a folosi pământuri, metale, cristale, lichide, fibre, etc. ), cu toate cercetările şi creaţile astfel necesare fiecărei în parte. Practic omul crea o casă în funcţie de etapele de dezvoltare ale sistemului său corporal de-a lungul vieţii şi învăţa să creeze extrem de complex în funcţie de propriile variaţii corporale de vibraţie, dar şi de variaţiile circulaţiilor de fluxuri energo-materiale şi de radiaţiile planetare şi cosmice care se modificau de-a lungul unei asemenea lungi perioade de timp. Sunt mai multe direcţii ce pot fi luate în considerare pe această temă a creaţiei mentale, comparativ cu creaţia fizică:
– creaţia mentală generală de diverse obiecte nu exista, omul neavând încă nevoie de ele: nu era necesară pregătirea şi stocarea hranei (hrănirea fiind în general osmotică, rareori fiind necesară hrănire fizică, cu un tubercul şi/sau un fruct luate direct din natură, după cum se derulau ritmurile biologice proprii); nu era nevoie nici de suma obiectelor de întreţinere corporală pe care o cunoaştem azi (spălare, spre exemplu, curăţirea corporală se realiza automat, natural, prin puterea maximă de circulaţie energetică), de legătură între oameni (comunicarea, legăturile şi cunoaşterea fiind realizate mental numai prin forţe proprii mentale şi astrale);
– creaţia de îmbrăcăminte din materiale planetare nu exista, omul creând direct din fluxurile energo-materiale circulante (la fel ca orice creaţie) prin compactizarea lor la suprafaţa corpului – îmbrăcăminte care întărea, hrănea şi proteja câmpurile corpului. De încălţăminte omul nu avea nevoie, întrucât plutea la suprafaţa pământului, apelor şi podelei propriei locuinţe, fără să le atingă vreodată: dar la fel ca şi corpul, laba piciorului până la glezne era înfăşurat într-o teacă subţire, aerisită şi permeabilă, cu structură specială care să permită pe de o parte schimbul de fluxuri între corp şi mediu, iar pe de altă parte pentru a nu deranja vegetaţia şi vieţuitoarele ei, iar în locuinţa proprie să nu preseze asupra podelei, deteriorând circulaţiile energo-materiale pentru care cercetaseră mult înainte de construcţie;
– creaţia mijloacelor de deplasare pe planetă era realizată direct în aerul planetar sub formă de navă (carcasă de protecţie) cu forme specifice atmosferei planetare (densitate, presiune pe loc şi în deplsare, componenţa biologică a atmosferei, etc.) şi armonizării cu biosistemul înconjurător, cu care se circula la suprafaţa pământurilor, apelor, în mediul înalt aerian sau în mediul subacvatic. Deşi omul putea să se deplaseze liber în toate mediile planetare, nava sa era aşadar doar o carcasă necesară protecţiei proprii (pentru praful planetar) şi vieţuitoarelor pe care omul le proteja indiferent de mărimea sau importanţa lor pentru sine însuşi (viruşi, bacterii, spori, insecte). Nava se materializa înaintea călătoriei şi se dematerializa după terminarea călătoriei; pentru o altă călătorie se crea (materializa) o altă navă, nefiind necesară astfel păstrarea ei în preajma locuinţei. 
Din toate cele discutate să înţelegem câteva lucruri cruciale:
1. În etapa mentală, complexitatea structurilor, calitatea execuţiilor şi multifuncţionalitatea erau pe primul plan al existenţei umane. Începând cu etapa fizică de mijloc – adică după adaptarea la viaţa fizică, perioadă de început în care omul a trăit încă cu mare parte a capacităţilor mental-astrale în deplină funcţiune, mai puţin creaţia materială mentală – calitatea şi multifuncţionalitatea medie scade treptat în favoarea cantităţii de creaţii necesare vieţii fizice, trecând în ultimele milenii sub puterea aspectului de interes personal şi de interes comercial. Ceea ce se menţine este calitatea în structura şi funcţiunile creaţiei destinate conducerilor statale şi religioase, rar individuale şi a grupurilor de interese personale şi politice. 
2. Este necesar să discutăm un aspect corelat cu cele de mai sus: acela legat de pregătirea omului pentru diferite aspecte ale vieţii sale curente. Astfel, toţi evoluanţii primari (adică cca 80% din populaţia planetei) se pregătesc intens pentru fiecare ciclu de vieţi, destine, înainte de începerea acestuia; iar apoi, între vieţile din cuprinsul ciclului, există o perioadă de odihnă (totuşi activă) în alte universuri – Universul Astral şi Universul Cauzal. Urmează apoi o perioadă, înainte de următorul destin uman, de pregătire intensă pentru acest următor destin. Este necesar pentru orice spirit ce va avea un destin uman să realizeze şi o întărire + pregătire, în Universul Cauzal, pentru a face faţă primei perioade a destinului următor: perioada dinainte de intrarea în întrupare cu corp fizic, prima perioadă a destinului fizic, care este o perioadă de manifestare prin corpurile spirituale (pe care ajutătorii de destin le creează deasupra corporalităţii viitoarei mame). După această pregătire în Universul Cauzal, viitorul întrupat se întoarce din nou în Universul Astral, în vederea pregătirii de această dată pentru viaţa fizică şi astrală din următorul destin.
O asemenea pregătire ajută substanţial întregul destin, prin desişul complexităţii vieţii umane curente: care nu este de loc ceva nou pentru nici un spirit uman. În vremurile vechi, din perspectiva cărora discutăm, tocmai se terminase prima parte a epocii fizice, când pregătirea locală, fizică, era necesară pentru ca fiecare om să-şi adapteze cunoaşterea personală la realităţile pământene. A fost o perioadă extrem de bună pentru spiritele umane: şi azi noi folosim experienţa de acest fel, chiar dacă nu ştim s-o numim, nu ştim că a existat, dar o folosim, chiar dacă mai mult intuitiv: de atunci se trag toate idealurile cele mai înalte ale umanităţii în ansamblul ei. În plus, nu ştim că îndemânarea noastră este veche nu numai din mileniile petrecute până acum pe Pământ, ci şi din experienţa multor alte planete pe care am evoluat până la venirea pe Pământ. 
Şi conştientizarea era atunci deplină – dar şi azi ea începe să se arate, din ce în ce mai mult, odată cu creşterea vibraţiei medii planetare. Conştientizarea de atunci cuprindea şi faptul că omul se pregătea pentru a face faţă mileniilor nespus de grele ce aveau să vină, dar omul avea şi bucuria de a fi pregătit pentru revenirea la vremuri mult mai bune, şi de a trăi vremurile complexe ale împlinirilor destinelor fizice şi trecerii din nou la destinele mentale, aşa cum erau ele în străvechimi, înainte de ultima glaciaţiune. 
Aşadar noi avem azi deja şi experienţa atât de veche dinaintea Pământului, şi experienţa adaptării ei la cele tipic pământene din acele vremuri de început a epocii fizicii, şi experienţa ultimelor vieţi din mileniile apropiate; în plus avem intuiţii, clar-intuiţii şi clarsimţuri care se dezvoltă încet – dar sigur, care fac o adevărată bogăţie de pregătiri pentru evenimentele deosebite ale vieţii noastre curente şi ale celor ce vor veni. 
Dar să discutăm şi despre ajutătorii secundari: ei nu se pregătesc – ei ajută primarii să se pregătească pentru destinele următoare şi apoi se întrupează alături de ei pentru a-i ajuta chiar din mijlocul lor. Ei sunt cei care ridică nivelul calităţii, moralităţii vieţii, sub toate aspectele ei. Dar chiar acest fel de ajutor devine o pregătire pentru destinele lor viitoare pe care le vor petrece tot în mijlocul primarilor ajutaţi. Au experienţă multă, orientări avansate, astfel încât pot intra în destinele celor pe care îi ajută, indiferent de calitatea manifestărilor lor: care cuprind manifestări morale, înalt-spirituale, ca şi execuţii cu multe detalii şi de calitate avansată, oferind exemplu personal celor din jur. În general ei nu vor avea sarcini cu obiective de muncă fizică multă, căci munca este nobilă oricum pentru ei – dar şi primarii trebuie să ajungă la pricepere, orientare, detaliu, calitate şi drag de a o desfăşura, la fel ca şi ajutătorii lor. Când însă primarii vor avea nevoie de calitate şi complexitate, vor apela indiscutabil la ajutătorii secundari pe care îi vor intui imediat, datorită priceperii, pătrunderii în specialitatea necesară, siguranţei, calmului lor. 
Dar ajutătorii secundari au acest “handicap” – al dezobişnuirii de pregătirile personale – pe care însă nu trebuie să le piardă din vedere, căci evoluţiile lor cuprind şi consolidează tot ceea ce au pierdut din vedere din manifestările lor primare. În evoluţiile lor viitoare vor avea nevoie de ele, şi pentru ei înşişi, şi pentru a-i impulsiona pe cei ajutaţi – în complexităţile deosebit de importante care vor reveni în viaţa omenirii. De aceea ei chiar au ca sarcină specială în primul rând pregătirile pentru orice este de făcut în viaţa lor fizică, chiar în timp ce o derulează. Pot să facă în linii mari orice fără pregătiri, orientându-se din mers, dar ei au ca impulsuri speciale creşterea calităţii oricăror manifestări personale, chiar şi în cazul unor schimbări bruşte, simultane sau consecutive (serviciu, familie, domiciliu, etc.) pentru care au posibilitatea să se pregătească dinainte, simţind intuitiv schimbările. 
Legătura de destin între primari şi ajutătorii lor secundari din acest punct de vedere este întărirea intenţiei de pregătire pe care secundarii cu putere energetică radiantă foarte mare o radiază în jurul lor. Pe scara evoluţiilor, de la ei o primesc imediat în primul rând spiritele galactice http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/evoluii-spirituale-galactice.html  şi, cu toţii, chiar dacă nu conştientizează acum acest lucru de la bun început, conlucrează direct, pe orice plan, cu primarii piramidali, care se află pe Pământ în călătorii regresive. 
Ne susţinem şi ne ajutăm mereu unii pe alţii, indiferent dacă conştientizăm sau nu. Din subconştientul nostru apar intuiţiile, multora chiar deja clar-intuiţii şi apoi clar-simţuri întăritoare, toate relevându-ne experienţa noatră întotdeauna înălţătoare, viguroasă în felul ei chiar dacă puţin conştientizată la început, în această perioadă de trecere de la o vibraţie la alta.
Tocmai de aceea şi noi, în vieţi de mult trecute, şi alţii care azi ne sprijină în calitate de ajutători astrali, am căutat să ne consolidăm cunoaşterile, priceperile, orientările, implicările în orice fel de condiţii de trai. 

7 comentarii:

Anonim spunea...

Bun ,in mental ne descurcam super ,vine era polara si bum avem alte corpuri ,biosistem schimbat si incepem sa punem in aplicare ce-am invatat .Si totusi nu ti se pare ca am insistat prea mult pe perioada de „covăcie”?Ca sa nu mai vorbim ca si astazi cand vorbim mai exista triburi canibale sau cel putin in 1993 existau sigur ,iar lor li se parea cel mai normal lucru din lume ,si nu-i mancau din lipsa de altceva ci doar pt ca sunt usor de vanat .Parerea mea e ca nu evoluam toti la fel ,ca au existat si exista triburi in continuare care sunt cu mii de ani in urma noastra ,poate ai sa spui ca-n mediul mental nu ,dar in cel fizic practic sunt la mii de ani distanta ,inca n-au covăcie (nu prelucreaza metale ).Ce vreau sa spun e ca au existat si inca exista salbatici poate si noi intr-o alta era am fost salbatici pt altii ,nu stiu ,dar ce stiu sigur e ca nu ne dezvoltam la fel si atunci ma intreb de ce unora le ia mai mult timp decat altora ?Poate au venit mai tarziu pe Pamant ,pt ca daca-i just ce spui tu ei n-aveau ce cauta in epoca de piatra in care traiesc ,haine pe ei au pus cei care i-au descoperit ,nu-si faceau haine .Nu vreau sa fiu rea dar ma intreb nu cumva frigul iti dezvolta intelectul ?Si cum naiba ajungi sa fii canibal dupa ce ai facut era mentala ?Ai sa spui c-am luat-o razna dar de cand mi-am adus aminte de documentar si de bacantele(o data la 9-19 ani noua sau sapte preoteses luau un baiat neinsurat cu falusul mare ,o perioada de timp il hraneu si-i dadeau sa beie ,dupa care faceau sex ca mai apoi sa-l omoare ,sa-l gateasca si sa-i vopseasca oasele in rosu ,invelindu-le in piele si ingropandule) care au existat inca si pe teritoriul nostru ,avem chiar si o pestera cu picturi rupestre foarte explicite .Bun tu ziceai ca asta nu tinea de geti ci de migratori .Bine tine de ei dar totusi si ei aveau Mosii lor (chiar daca i-au parasit la un moment dat),chiar daca veneau pe alte pamanturi ,alte manifestari telurice etc . Si totusi cum lasi copii sa plece de acasa daca nu sunt pregatiti sau mai bine zis astia au decazut primii si trebuia sa urmam noi si ne-au dat un reper ?
Sa fim sincere am fost zei si-am devenit niste salbatici ,carora le-a luat ceva timp sa se ridice si asta doar tehnologic ,dar acest tehnologic te face sa-ti pui intrebari ,sa vrei mai mult .
Stim cu totii ca scoala obligatorie a fost infiintata in Imperiul Austriac ,drept ii ca scopul e cam departe de ce am crede (sa intelegi arta razboiului si folosirea armelor) dar sa fim sinceri asta a dus in doar 80 de ani la bumul tehnologic si la a scrie si citii a oamenilor ,ca sa nu mai vorbim de faptul ca ne-a ajutat sa intelegem ce naiba bolborosea preotul si de aici la a ne pune intrebarile firesti si chiar a ajunge la concluzia finala ”ADEVARUL TREBUIE CAUTAT ALTUNDEVA”.

Anonim spunea...

In mental inveti reteta ,in fizic trebuie sa o aplici si mai apoi in urmatorul mental iti va fi foarte usor sa inveti mai mult si sa aplici mai repede atat cele vechi dar si cele noi si chiar sa-i aduci imbunatatiri vechii retete avand parte de noi fluxuri energo-materiale .

Cristiana spunea...

Draga mea, eu te înţeleg. Să încerc să explic ceva. În primul rând, eu tot recomand să se citească trimiterile pe site – este special conceput ca să explice părţile mai “tehnice” ale evoluţiilor. M-am apucat să fac idei principale ca să fie mai uşor... învăţ şi eu să prezint ce studiez !!! Ştiu că atrage mai mult capitolul de studii istorice! Dar celelalte explică încă multe lucruri înainte ca eu să ajung cu studiile istorice “la zi”, de aceea explic pe îndelete în acest capitol pe blog – de drumuri spirituale (pe acolo unde am făcut eu studii până acum 4 ani) – cât mai multe din cele ce se leagă de trecutul nostru, al României.
Am scris acolo un capitol întreg de trepte de evoluţie, şi prin dicţionar am explicat mai multe tipuri de evoluţii (litera E) şi voi mai scrie treptat mai multe pe acolo. Îmi rămâne doar să mai răspund la întrebări (aşa cum facem acum, vezi că am căutat să-ţi răspund la toate întrebările, mi-a mai rămas doar una (am făcut răspuns dar l-am pierdut, aşa cum ai păţit şi tu, scriu acum pe un fişier şi îl copiez apoi aici, dar o să fac, să te abonezi să ţi se trimită prin email răspunsurile) şi să mai fac trimiteri. Aşadar, să începem ceva răspuns.

Cristiana spunea...

1. Perioada de după glaciaţiune a fost lungă pentru că au existat condiţii foarte bune pentru consolidări în condiţiile Pământului. Se ia întotdeauna în calcul timpul dintre ultima glaciaţiune şi minimul planetar: pe Pământ a fost un timp suficient de lung pentru asemenea consolidări, şi se ştie foarte clar dinainte cum sunt condiţiile unei planete pentru derulări şi de aceea şi spiritele care sunt planificate să vină în astfel de condiţii sunt multe, dar toate au nevoie de cele ce se pot desfăşura astfel. În acelaşi timp în galaxie mai sunt câteva planete în aceeaşi situaţie, dar această situaţie, acest timp, este mai lung sau mai scurt ca pe Pământ şi sunt planificate grupuri, blocuri de spirite care să facă astfel – nu ca pe Pământ – evoluţiile lor. Deci fiecare planetă care adăposteşte blocuri piramidale are specificul ei. Toate se socotesc în funcţie de necesităţile planetei şi ale piramidalilor. Blocurile venite aici au şi astfel condiţii să trăiască în epoci mai lungi şi condiţii mai grele (biosistemul trebuie să fie numeros pe măsura blocurilor de piramidali, ajutători mult mai numeroţi, etc.).
S-au derulat mult mai multe trăiri ale omenirii decât cele specificate în istoria oficială, şi se ştie acest lucru: simultan cu imperiile, alte grupuri evoluau în condiţii diferite, mai mult sau mai puţin agresive. De aceea epoca de pregătire pentru timpurile grele a fost mai lungă şi vom beneficia astfel de pregătiri bune şi pentru mult mai multe evoluţii prin alte părţi ale universului. Suntem obişnuiţi să luăm în considerare doar ce facem aici – ce facem aici este DOAR deschiderea unui con uriaş de evoluţii ulterioare. Credem că de aici mergem şi stăm etern cântând osanale la poalele lui Dumnezeu sau ardem etern în iaduri, etc. lucru care nu este adevărat şi mulţi ştiu de mult timp asta. O să mai discutăm despre toate acestea.
Astfel nu s-a trecut imediat de la mental la fizic – asta înseamnă o lungă perioadă, iar omenirea, specia umană nu a trăit în “epoca de piatră”, în peşteri etc. Nu au fost oameni canibali în vechime, dar există canibalism şi azi printre noi, în condiţii mai mult sau mai puţin extreme (au fost multe filme artistice cu acţiuni bazate pe realitate – preşedintele Jean Bedel Bokassa e ştiut de noi, nu ar fi singurul, dar şi oameni civilizaţi pierduţi prin pustietăţi care au procedat aşa; supravieţuirea mai presus pentru unii, sau încredinţările, etc.).
A fost un timp lung şi pentru acomodarea BIOSISTEMULUI cu câmpurile umane. Avem tendinţa să uităm micuţii noştri însoţitori de bord !!!

Cristiana spunea...

2. Aşadar ajungem la diferenţele de evoluţie dintre noi, ca spirite, chiar dacă suntem cu corpuri asemănătoare:
– rezidenţi, care nu evoluează acum împreună cu noi, fiind prea sensibili pentru a suporta atrocităţile unei asemenea societăţi;
– blocuri piramidale: adică blocuri formate din grupuri FOARTE DIFERITE DE EVOLUŢIE, CHIAR DACĂ SUNT FOARTE EVOLUAŢI FAŢĂ DE REZIDENŢI. Ei pot suporta răul – chiar ei sunt însă cei mai agresivi dintre toate spiritele umane. Nu toţi sunt agresivi, dar majoritatea. Sunt agresivi, posesivi, perverşi – disperaţi în fond de pierderea condiţiilor optime de trai şi sunt fără experienţă de muncă fizică în orice condiţii;
– ajutători galactici primari, cei mai elevaţi primari, muncitori, atenţi, dar nu foarte iubitori de oameni în condiţiile acestea grele, dar în trecut fiind cei mai apropiaţi de rezidenţi şi piramidali; diferenţele de vibraţie îşi spun greu cuvântul;
– ajutători secundari care au terminat prima fază (primară) de evoluţie şi învaţă acum, în secundariat. să ajute în orice condiţii, optime sau agresive;
– cei despre care scrii şi tu în comentariu sunt SPIRITE ÎN EVOLUŢII PRELIMINARE: preliminare pentru evoluţiile lor personale, spirite care vin în această perioadă pentru că învaţă diversificarea MANIFESTĂRILOR FIZICE. Puţine grupuri de acest fel au fost în perioada dinainte de glaciaţiune, cei mai evoluaţi dintre cei preliminari, având tot manifestări fizice. Ei nu pot face decât 1-2 întrupări, pleacă şi vin alte grupuri asemănătoare ca evoluţie în locul lor. La noi sunt ţiganii, dar peste tot sunt grupuri de preliminari, pe toate continentele, din regiunile polare (cei obişnuiţi cu vibraţii joase) până la cele ecuatoriale (cei obişnuiţi cu vibraţii înalte în rândul altor subzone cu vibraţii generale joase comparativ cu subzona noastră).

Cristiana spunea...

3. Trebuie să facem deosebirea între SUBSPECII şi preliminari. Au fost multe grupuri de spirite întrupate în subspecii, acum au mai rămas doar câţiva indivizi (Yeti, etc.) care folosesc corporalitatea doar ca modalitate de perpetuare a corporalităţii de subspecie, căci în perioada următoare vor intra grupuri mai mărişoare, la fel ca şi înainte. Triburile de canibali, sau nu canibali, dar care nu se pot adapta celor aflaţi pe alte meleaguri, sunt în această categorie.
Preliminarii şi subspeciile speciei umane folosesc corpuri asemănătoare cu ale noastre dar spiritele întrupate sunt micuţe pe scara evoluţiilor.
Deci preliminarii şi spiritele din subspecii NU AU FĂCUT EVOLUŢIE MENTALĂ!!! Chiar dacă unii au trăit paralel cu mentalii evoluaţi, au trăit în locuri retrase, sub protecţia coordonatorilor de evoluţii, monade centrale care au multe sarcini legate de evoluţiile lor. Nu degeaba se spune că ţiganii sunt sub protecţia lui Dumnezeu şi în unele scrieri se spune chiar că ar veni din Agartha. Ei bine, nu vin de acolo, dar sunt sub oblăduirea celor care pot ajunge în Agartha oricând este nevoie de ei...

Anonim spunea...

Deci am intuit corect ,chiar este ceva diferit fata de ceeace am traversat noi oamenii Mosilor fata de ce traverseaza triburile descoperite in insule uitate de lume sau in inima junglei .
Si de mult vroiam sa deschid subiectul asta ~micutii insotitori de bord ~ ,stim cu totii ca Organismul uman e format din celule de mai multe feluri care formeaza diferite tesuturi ,apa ,bacterii si mai nou descoperitii acarieni care de fapt traiesc pe pielea noastra ,in par ,ajutandu-ne la curatarea acesteia .De multe ori am zis ca omul e de fapt un univers cu miliarde si miliarde de celule insotite in drumul lor prin universul uman de bacterii .Si culmea aceste bacterii sunt influientate de ce mancam ,de reactiile care au loc in organism ,de ce ne influienteaza pe noi ,la fel cum noi suntem influientati de vibratiile Pamantului ,a energiilor eterice etc la fel si ele sunt influientate de vibratii .Toate au un rol precis in organism unele curata ,altele ajuta digestia in functie de ce primesc ajuta sau imbolnavesc sistemul in care traiesc .Noi le influientam pe ele si nr lor pe noi .Ca sa nu mai vorbim de apa care face parte din noi si influientele ei asupara organismului si a vibratiilor venite asupra omului care se rasfrang in mod serois asupra apei .Si azi stim bine ca apa are memorie si ca se manifesta diferit la vibratii pozitive sau negative .Iti aduci aminte de cercetarile facute pe apa si cum daca ii vorbeai frumos apei cand inghetai picatura de apa afisa forme de fulgi extraordinari prin forme clare si deosebire tehnica superioara ,iar intr-o vibratie joasa (cand ii vorbeai urat )dupa inghetare se redau figurine care vizau uratul,grotescul care pierd forma superioara .Si acum ma intreb cand eu ma manifest in unde joase apa mea cum arata ?Cum ma influienteaza asta ?Sincer tensiunea mea ma da de gol intotdeauna cand am suparari si piciorul drept.Sunt sigura ca apa organismului e un factor care influienteaza nu doar manifestarea noastra fizica ci si astrala si tot asa cum stiu ca apa spala si diluiaza orice .Si sa nu uitam cum se impleste viata bacteriilor anaerobe cu apa ,bacterii care se formeaza in malul format de frunzele cazute in apa si care produc Fe dizolvat sau in conditii specifice ,presiuni si reactii chimice explodeaza acizii sulfurosi se formeaza manganul care-i va schimba apei nu doar culoarea ca Fe ci si mirosul ,gustul.Si am putea vorbii de bacteriile care produc titeiul ,gazul metan impreuna cu factori telurice bine programate .Sa fim seriosi cati dinozauri au trebuit sa moara in acelasi locuri ca sa extragi sute de mii de barili pe zi si sa nu se termine ? Intr-o tara din Africa s-au extras zeci de ani petrol ,la un moment dat puturile au secat ,au fost umplute cu apa si dupa 30 de ani stupoare specialistii au gasit titei . Pai cum sa existe daca-i trebuie cadavre de dinozaur si milioane de ani pt formare ? Parerea mea reteta-i ceva ADN (dinozaur si nu numaisunt sigura ca si plantele au ceva rol) bacterii ,presiune ,apa ,influiente telurice si eterice . Sunt sigura ca formula-i simpla la fel cum niste bacterii in apa se comporta diferit in cazul in care au aer sau nu(in cazul nostru fara aer ele se hranesc cu ce rezulta din descompunerea frunzelor si culmea Fe dizolvat e de fapt rahatul lor ) ,sunt sigura ca si formarea elementelor din tabelul lui Medeleev sunt ajutate de bacterii. Din pacate am uitat multe dar stiu sigur ca-n ezoterism apa are locul ei si daca o sa ajungi sa-i cunosti secretul poti sa te folosesti de ea pt a schimba multe lucruri in bine pt om .
Am avea atatea de invatat despre apa,pamant,aer ,foc si eter si influientele lor ,sper din tot sufletul ca macar teoretic sa pot cuprinde cu mintea in viata asta .