Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

luni, 12 noiembrie 2018

12. PRECIZĂRI PRIVIND CUNOAŞTERILE PROFUNDE ALE OMENIRII LA ÎNCEPUTUL EPOCII FIZICE A OMENIRII


I. IDEI PRINCIPALE
1. Venind din evoluţiile cu cunoaşteri avansate ale perioadei anterioare, oamenii acelor vremuri ştiau tot ceea ce ţine de evoluţia spiritelor umane.
2. Urmăreau consolidarea cunoaşterilor lor profunde, odată cu adaptarea lor la manifestările din viaţa fizică, cunoscând faptul că ele se vor pierde în conjuncturile planetare şi sociale din viitor. 

II. DETALII, DISCUŢII
După ce am studiat câteva linii generale ale trăirilor spiritelor umane în epoca acestor începuturi fizice pe Pământ, să detaliem câteva aspecte care ne vor lămuri mai bine asupra celor ce stăteau la baza analizelor şi înţelegerilor umane din acele timpuri, aşa cum le-am discutat până acum. Să nu uităm că de foarte puţin timp avuseseră loc schimbări deosebit de importante pe planetă, aspectul ei total era schimbat, dar schimbări deosebite avuseseră loc în părţile cele mai profunde ale ei: biosistemul schimbase ponderea intrării unor spirite la întrupare, iar populaţiile umane lepădaseră corpurile lor chiar înainte de sfârşitul glaciaţiunii (potopului – pentru regiunile calde ale planetei): prin dematerializarea corpurilor fizice plus eterice şi a tuturor creaţiilor lor anterioare. Din acel moment aproape toate spiritele umane (toţi primarii fără excepţie şi o mare parte din secundari) au rămas ca entităţi astrale în jurul Pământului. În următoarea perioadă, populaţiile fizice umane au fost regenerate, refăcute prin intermediul Moşilor, care aduceau în lume, prin nou-născuţii lor de după glaciaţiune, o corporalitate adaptată tuturor celor care urmau să formeze noua viaţă umană pe Pământ. După intrarea la întrupare a ajutătorilor planetari, s-au întrupat astfel pe rând blocurile spirituale piramidale şi mare parte din ajutătorii lor secundari şi centrali pe toate continentele lumii, dar mai ales pe continentele Cian (Asia de azi) şi A’Tlan (rupt în două prin mişcările naturale ale plăcilor continentale: Europa şi America de Nord). Restul continentelor se îngustaseră mult datorită condensării plafonului ceţos, complet, prin creşterea oceanului planetar, iar toate continentele se îmbogăţeau rapid cu o reţea de noi ape curgătoare, izvorâte din pungile de ape scurse în soluri. 
Vibraţia întregii planete rămăsese la un nivel diminuat mult după ultima glaciaţiune, dar nu atinsese punctul ei de minimă vibraţie imediat după glaciaţiune. Un astfel de punct avea să fie atins în viitorul planetei, privind derulările din perspectiva oamenilor pe care îi studiem. Iar oamenii, toţi oamenii fără nici o deosebire, ştiau bine acest lucru. Ştiau de asemenea şi faptul că, în momentul în care acest minim vibraţional se va instala, oamenii vor trăi în el suficient de mult pentru ca o asemenea vibraţie să impulsioneze toate vieţuitoarele planetei cu cele mai joase vibraţii ce pot fi folosite fără dezorientare majoră în acest punct al universului. Şi în acel moment coordonatorii evoluţiilor din galaxie vor interveni în circulaţiile energo-materiale din subzona universului în care se află Pământul şi vor aduce fluxuri noi, cu vibraţie mare, înaltă, din marile porţi care închid şi deschid cerurile către alte lumi (universuri) – azi noi le numim bariere inter-zonale şi inter-subzonale, prin care au loc întotdeauna schimburile de fluxuri energo-materiale: cele învechite, cu filamente din care s-a consumat energie prin trecerea lor prin corpurile vieţuitoarelor şi planetei, stelei şi altor planete guvernate de steaua locală (Soarele nostru) sunt înlocuite cu fluxuri noi, reîmprospătate, care la rândul lor aveau să reîmprospăteze şi corpurile noastre. 
Se poate studia spre aducere aminte sau cunoaştere, după cum e cazul fiecărui vizitator de aici, Variaţia vibraţiei zonale
Să mai avem în vedere şi alte câteva lucruri, apoi vom detalia câteva câteva dintre ele. Despre schimbări, oamenii ştiau bine că ele nu au fost numai pentru ei, ci pentru întreg biosistemul planetei; iar cât despre oameni, ştiau că ei erau:
– evoluanţi mult mai avansaţi faţă de restul vieţuitoarelor de pe Pământ, iar în această calitate, oamenii au o memorie activă şi comparativă mult mai mare, amintindu-şi şi folosind activ şi creativ cele cunoscute anterior;
– creatori avansaţi, în curs de universalizare, folosind cunoştinţele vechi drept termen de comparaţie cu noile feluri de experienţă pământeană: în această epocă urma să se instaleze şi să se consolideze experienţa fizică, şi nu cea mentală + astrală, cum fusese până atunci. Creaţia materială mentală a rămas însă un ideal deosebit de activ – chiar dacă devenea cu timpul ceva inconştient. Dar chiar aşa cum este de inconştient, apare sub formă doar de intuiţii, şi stă la baza creaţiei materiale fizice, indiferent cât de greu îi poate fi omului să găsească corespondenţe fizice pentru idealurile lui pe care le poartă în minte: concret-creative, motivaţionale. 
La baza creaţiei, dar şi comportamentului său interior şi exterior, stăteau aşadar comparaţii cu o multitudine de elemente privind schimbările pe care atunci omul le trăia efectiv şi îi afectau viaţa curentă: mai ales schimbările de mediu planetar după ultima glaciaţiune, dar şi schimbările de corporalitate şi schimbările de comportament în faţa semenilor. 
Oficial nu se discută despre adevărata istorie a omenirii – deşi neoficial se ştiu bine multe, foarte multe lucruri, dar se ascund cu dibăcie, căci toate cele ce ar trebui luate în considerare în ultimul secol ar dezorganiza societatea umană producând un haos pe care nici un conducător nu-l poate gestiona. Nu numai în istoria omenirii, ci şi în întreaga istorie a planetei şi în general despre natura evoluţiilor de pretutindeni. Dar se lasă să se deschidă “uşa” adevărurilor intuite – care până mai “ieri” erau interzise cu brutalitate – chiar dacă şi azi suntem sfătuiţi să nu căutăm adevărurile în exterior, ci în interiorul nostru, acolo unde, chiar dacă conceptul ca atare este frumos şi îl credem, şi îl intuim normal, nu ne descurcăm singuri nici dacă am vrea: avem nevoie de ajutătorii noştri astrali – dar majoritatea oamenilor ori nu ştiu asta, ori sunt prea orgolioşi ca să şi procedeze ca atare. De aceea, de cele mai multe ori aşteptăm ca adevărurile să ne vine tot dinafară, iar până atunci ne lăsăm duşi de valurile certurilor pe diferite variante, sau pe valurile dispreţului mondial bine instrumentat de conduceri, pentru a nu găsi cât mai mult timp capătul labirintului. 
Ar fi bine să ne modelăm răbdarea sub puterea bunului simţ: bunul simţ, nobleţea comportamentală, corectitudinea dublată de înţelegere şi echilibru emoţional vor conduce fără îndoială la conlucrarea tuturor celor ce descoperă treptat câte ceva, îşi unesc puterile, nu-şi dispreţuiesc greşelile inerente, ci le consideră trepte ale urcării-împreună pe scările evoluţiilor tuturor. Iar dincolo de toate, entităţile astrale ajutătoare aşteaptă cu mult drag să ne întâlnim şi să conlucrăm pentru binele nostru, pentru evoluţiile noastre pe toate planurile. 
Treptat, ajungem la înţelegerea că urmărind în acelaşi timp şi folosirea celor mai avansate manifestări umane, şi întărindu-ne reciproc încrederea în parcurgerea drumului pe care suntem, dezvoltăm şi consolidăm acele raze spirituale, din radiaţia noastră totală, care au vibraţiile cele mai înalte ce pot fi folosite în aceste vremuri. Pregătim astfel terenul pentru perioadele următoare, când vibraţia planetară va creşte tot mai mult, ceea ce presupune impulsionarea altor raze – corespunzătoare creşterilor vibraţiei planetare, ajutându-ne să ne orientăm pe timp ce trece din ce în ce mai bine, mai clar, în ţesătura planetară de oameni şi evenimente: din care multe nu le cunoaştem – dar avem astfel tot mai multă putere şi pricepere să le trecem cu bine. 
Toate erau bine cunoscute în vechimile pe care le studiem acum – la nivelele pe care fizicul prelua treptat ponderi semnificative în viaţa curentă; dar omul dorea să-şi consolideze aceste comportamente, cunoaşteri, calităţi umane înalte, despre care ştia bine că se vor estompa în viitorul omenirii; şi mai ştia bine că va face el însuşi parte din acest viitor, prin reîntrupare, şi ştia bine că nivelul lui de atitudine, cât mai înalt-spirituală – baza tuturor manifestărilor umane – va influenţa în mod pozitiv ceea ce urma să-i fie viaţă în viitor, dar şi ceea ce avea să fie oferit semenilor din partea sa însuşi. De aceea omul acelor timpuri se străduia cât putea de mult, de conştient în prezentul său, pentru ca o asemenea consolidare să aibă efect cât mai puternic asupra manifestărilor sale viitoare. 
Pentru fiecare om, şi întreaga omenire la un loc, moştenirea pe care o aveau în vedere, care avea să lumineze cât de cât ca stelele pe cerul nopţii, mergea pe două căi principale, ţinând toate celelalte manifestări umane la un nivel cât mai satisfăcător (aşadar... departe de a fi bun şi foarte bun în miezul greutăţilor):
1. Cu pornire de la Făuritorii Pământului (azi numim Făuritorii: entităţile transcedentale) şi ai speciei umane, ai corporalităţii umane (la fel ca şi ai celorlalte specii de vieţuitoare de pe Pământ): OMENIREA SĂ NU-ŞI PIARDĂ NICIODATĂ LEGĂTURA SUFLETEASCĂ CU DIVINITATEA.
2. Cu pornire de la Moşii care au regenerat specia umană după glaciaţiune şi au ocrotit toate vieţuitoarele planetei în perioada de tranziţie de la o epocă la alta (de la o vibraţie înaltă şi o vibraţie mult diminuată, şi aflată în curs de diminuare în continuare după ultima glaciaţiune): OMUL SĂ RĂMÂNĂ ÎNTOTDEAUNA OCROTITORUL TUTUROR VIEŢUITOARELOR PLANETARE ŞI A PLANETEI ÎNSĂŞI. 
O asemenea moştenire care a format baza tradiţiilor umane de-a lungul multor generaţii, chiar dacă se pierd azi pe măsura trecerii timpului, o parte din ce în ce mai însemnată a omenirii se ridică din nou în apărarea, păstrarea şi consolidarea credinţei în divinitate – dincolo de liniile impunerilor religioase (dar corectându-le pe cât poate fi posibil), iar în acelaşi timp consacrând o mare parte din viaţă protecţiei planetei şi a vieţii întregi pe care ea o susţine. 
Alături de cunoaşterea tuturor acestor lucruri, străbunii noştri cunoşteau bine, şi foloseau în străduinţele lor, liniile principale de cunoaştere care formau baza înţelegerii vremurilor lor: 
1. Schimbările mediului planetar: de la plafonul ceţos dinainte de ultima glaciaţiune – la circuitul apei în natură;
2. Schimbările care au avut loc în corporalitatea umană;
3. Schimbările de atitudine şi comportament uman: cu semenii, cu întreg biosistemul planetar şi cu planeta însăşi. 
Le vom studia pe rând în articolele viitoare. 

4 comentarii:

Anonim spunea...

Istoria omenirii -stim amandoua ca istoria teranilor e o minciuna de la un capat la altul .Ca sa aflu de ex despre un anume imparat si o anume batalie trebuie sa caut 3 surse una trebuie sa vina de la curtea lui ,alta de la dusmani si daca se poate una din afara si nici atunci nu-s sigura ca adevarul e in totalitate.Certitudinea va fi poate data cand a avut loc batalia si cine a castigat-o .Si astea sunt doar date banale,nici nu are rost sa intram in detalii despre religie ,semnarea tratatelor ,impilari ,manipulatii ,ca sa nu mai vorbim de secretizarea unor dosare de acum 100 de ani in coace si daca ai accesul la ele te trezesti ca ce era important e sters .
Ce nu inteleg este de ce daca s-ar sti adevarul societatea umana ar intra in haos ? Hai pt doua minute sa ne imaginam ca maine vine cineva si zice umanitatii ca ea se intrupeaza ,s-a intrupat de nenumarate ori ,ca a facut si a crezut o porcarie in ultimii 5000 de ani ,ca omul e mai mult decat s-a crezut si ca aici pe Pamant a trebuit sa se descurce intr-o vibratie joasa ,ca a facut un mare rahat dar asta e .Ca s-ar fi putut si mai bine dar piramidalii care suntem noi majoritatea sunt grabiti .Ca cumva li s-a permis unora sa ascunda adevarul atatea milenii si ca asta de fapt a dus la scoala noastra .Iubita sa fim seriosi 80 % nu vor crede,10% vor fi indecisi restul care credem sper ca am ajuns la nivelul in care constientizam ca nu-i putem omora sau face rau celor care au stins si luminita care ne-a ramas pt 5000 de ani.Si pana la urma sa-mi fie cu iertare dar nu te-ai intrebat daca oamenii astia au avut puterea singuri ,n-au fost ajutati de alte entitati si nu ma refer la draci ,demoni sau alti bau-bau inventati ?Pt mintea mea e un mare mister cum eu mi-am facut scenariul vietilor impreuna cu ajutatorii mei si nu m-a dus mintea sa inteleg sau mai bine zis de ce n-am facut un scenariu in care cunosc adevarul asemeni altor 5 milioane de oameni (singur e cam mult de lucru),sau ca in viata mea omul primeste cunoasterea ?
Chiar am face o revolutie planetara?Normal ar fi sa ne facem ”mea culpa ”ca am uitat cel mai important lucru din univers -cine suntem ,si ca ne-am lasat manipulati ,in fiecare moment al vietilor noastre si mai ales ca am acceptat asa ceva .
”Precum in cer asa si pe Pamant ” -asta mi-a adus in minte o multime de intrebari :daca noi babuinii pornim un razboi mondial entitatile astrale fac si ele la fel?
Si daca traim in minciuna mii de ani nu influientam evolutiile de pretutindeni?
Adevarul este ca se putea si altfel .
Sincer ii multumesc Creatorului pt dascalii mei ,care m-au facut mereu sa vreau sa stiu mai mult ,pt cartile pe care le-a adus in viata mea si pt ca existi impreuna cu scrierile tale .Sunt constienta ca azi suntem considerate sarite de pe fix ,ieri poate eram arse pe rug .

Cristiana spunea...

Mulţumesc din suflet printru încredere şi pentru gândurile tale!!!
1. Da, istoria oficială este truncheată, dar asta nu creează condiţii numai pentru speculaţiile celor cât de cât informaţi, ci printre speculaţii se pot strecura în mod pervers – dar şi inteligent – direcţii care abat atenţia spre anumite lucruri ticluite astfel încât să nu se descopere prea repede adevărul. Ei ştiu că adevărul se va descoperi la un moment dat, dar până atunci se ticluiesc altele, care iar creează deviaţii. Şi până atunci cei care au făcut toate aceste netrebnicii nu mai sunt în viaţă sau oricum au ieşit din scena politică. Prinde orbul/mortul – fă-i ce... ce-i poţi face ?? :)) !?...
Aşa a fost cu OZN-urile – de fapt drone în diferite stadii de cercetare de-a lungul timpului – după cum computerele şi alte tehnologii neconvenţionale erau la început, voluminoase (şi aparatele erau uriaşe), iar odată cu miniaturizarea şi-au redus mult dimensiunile. Acum, cu greu mai poţi convinge lumea despre adevăr. Chiar se ştie de mult despre „farfuriile zburătoare” – create de H. Coandă şi perfecţionate de tehnologiile lui Tesla, erau în construcţie şi studiu începând cu anii ’20. Kennedy a pomenit despre „maşina secretă umană” şi „gata”. Nu mai poţi explica şi spera să se accepte, chiar dacă spui omului doar să dea un Search pe Google cu „prima farfurie zburătoare” !!! Să vezi că te termină toate materialele de acolo...

Cristiana spunea...

2. Haosul este o vorbă pentru cei ce conduc – ei nu au bani, chef, timp să stea să schimbe istoria după ultimele descoperiri, care însă apar ici-colo pe Discovery, etc. Procentele avansate de tine, aşadar, sunt valabile azi într-adevăr. Eu văd cum sunt sideraţi oamenii mai în vârstă decât mine, care nu au putere să ţină pasul cu internetul (dar unii sunt, har Domnului!) ei se simt în haos, dar nu mai doresc decât prea puţine acum. Războiul este al conducătorilor, de aceea mai bine fac ei războaie şi alte evenimente, fac presă, provoacă disensiuni politice, etc. Noi suntem avizi de cunoaştere – deocamdată nu ne reţine nimeni (bine, familia, serviciul, etc. – dar ne descurcăm). Viitorul este al cunoaşterilor după care suntem azi noi avizi, doritori, bucuroşi. Viitorul este al unei conştinţe mult mai puternic dezvoltată decât credem acum, iar entităţile astrale ne ajută neimaginat de mult. Ele nu s-au războit niciodată, voi scrie mult de unde vin confuziile cu războiul lor din ceruri: în toate războaiele, sufletele celor decedaţi în luptă au tendinţa imediat după desprindere să se lupte mai departe, iar entităţile astrale vechi sunt acolo pentru a-i potoli, aşa cum părinţii despart copiii care se bat orbeşte între ei. Preoţi şi călugări, sihaştri pierduţi prin munţi, aflaţi în călătorii astrale în modul cel mai conştient, participă şi ei, fără să-i ştie nimeni, după învăţături străvechi, de cea mai înaltă calitate. Multe de spus...
Entităţile astrale, Moşii şi Călătorii lor ne-au ajutat să ne obişnuim cu trăirile fizice pământene, să transpunem în fizic ceea ce percepeam cândva mental şi astral. Aşa a apărut muzica, cu cântecul („cântul” omului în mijlocul naturii cântătoare...), la fel toate efectele arhitecturale (ceea ce numim azi „arce”, „bolţi”, cruci, etc.), decoraţiuni interioare şi exterioare, pe îmbrăcămimte, obiect de uz personal, gospodăresc şi comun, etc. Adică ceea ce numim TRADIŢII.

Cristiana spunea...

3. Revoluţia planetară va veni, cert, noi suntem azi ajutători pentru formarea unui câmp cu vibraţii care impulsionează spre cunoaştere, pătrundere, recuperarea intuiţiilor, mersul hotărât spre încredere, precum şi o viaţă curată, cinstită, cuminte, retrasă în linişte şi cu hrană curată, cu dragoste de animale şi întreaga natură. Insist pe creşterea vibraţiei medii planetară, pentru că ea este cel mai important şi apropiat ajutor pentru REVENIREA NOASTRĂ, deocamdată a celor care au mai multă experienţă de viaţă fizică, mai multe cicluri de vieţi de-a lungul timpurilor universale. Azi NOI influenţăm în plus, chiar dacă cu puteri mai mici acum, dar în creştere, ajutând PRIN CURIOZITATEA NOASTRĂ, PRIN DRAGOSTEA NOASTRĂ DE “ABSOLUT”.