Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...



Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

duminică, 16 ianuarie 2022

SĂ NE REAMINTIM CÂTEVA LUCRURI NECESARE PENTRU CONTINUAREA STUDIILOR; ȘI O LECȚIE SCURTĂ DE MODESTIE!

I. IDEI PRINCIPALE

1. Nu trecem în alt univers când dormim sau în meditații care determină o călătorie astrală.

2. Visele sunt ceea ce ne amintim din perioada de somn, din activitățile noastre astrale, care sunt – în linii mari:

– recuperarea vibrației pierdute în timpul activităților din starea de trezie;

– deplasări astrale pentru cercetarea proprie a mediului și vieții galactice;

– pregătiri pentru evenimentele vieții fizice: rememorări de planificări, studiul liniilor principale ale efectelor celor trăite în viața proprie și a altor întrupați;

– rememorări ale relațiilor personale cu alți întrupați, atenționări personale privind hotărârile pe care le avem de luat în trăirile fizice.

3. Nu ne amintim activitățile noastre astrale întrucât:

– vibrația medie planetară este foarte joasă și nu avem încă suficientă experiență la acest nivel de vibrație; dar informațiile rămân în subconștient, adică în stare latentă, fără să se piardă;

– diferența mare de vibrație între corpul astral cu care desfășurăm activități astrale și corpul fizic: este valabil doar în această perioadă cu vibrații foarte joase;

– nu avem căi neuronale suficient de dezvoltate și consolidate, datorită preponderenței activităților fizice și emoționale, pentru redarea precisă a activităților astrale, a percepțiilor cu senzorii corpului astral;

– nu avem deschiderea simultană conștientă a mai multor căi neuronale, nu avem avem experiența de a alege rapid între cele cele obișnuite ale vieții fizice și cele astrale, datorită frecvenței rare a gândirilor cu privire la activitățile astrale;

– societatea nu încurajează decât activitățile fizice, în care se includ și gândirile + stările emoționale cu privire la activitățile fizice;

– nu avem experiență suficientă să ne adaptăm, la nivele joase de vibrație, trecerii rapide de la activitatea astrală la activitatea fizică: ea este în curs de formare acum. 

II. DETALII, DISCUȚII

Să readucem precizarea că ”decorporalizare” este o exprimare greșită, întrucât spiritul nu iese sub nicio formă din sistemul corporal propriu întrupării sale, sistem corporal care cuprinde și corpul astral, pe lângă altele, care iese parțial din sistemul corporal: spunem parțial, întrucât el rămâne puternic ancorat în propriul sistem prin partea matriceală, energetică, creată de coordonatorii de evoluție. Pentru corpul astral, această parte energetică este special creată pentru corpul astral, căci:

– el trebuie să se desprindă frecvent de restul sistemului, chiar și numai parțial, în primul rând pentru autostabilizare vibrațională;

– trebuie să aibă o elasticitate de excepție pentru ca să se poată lungi extrem de mult și astfel încât corpul astral să se poată deplasa în deplină siguranță prin întreaga galaxie, în timp ce restul sistemului corporal rămâne în stare latentă (somn) pe planeta de reședință. 

– trebuie să fie puternic întărit energetic, pentru a rezista la diferențele de mediu din întreaga galaxie. Să reținem că el este creat puternic, dar nu atât de puternic încât să aibă puterea de a pătrunde în păturile energetice ale galaxiei. Senzorii de vibrație și de percepție auditivă mai ales avertizează de la distanță spiritul asupra apropierii de păturile exterioare ale galaxiei, dincolo de care corpurile astrale nu au putere de menținere în funcțiune, chiar dacă nu se distrug: practic senzorii nu mai funcționează și călătorul este obligat să se întoarcă spre interiorul galaxiei. Însă la nivelul de experiență a spiritelor umane, ele știu bine, și au conștiența folosirii acestei obligații de a sta în galaxie, nu numai pentru propria persoană, ci și pentru protecția tuturor viețuitoarelor din galaxie: pentru a nu aduce în interiorul galaxiei fluxuri energo-materiale străine, care au vibrații diferite și dezorientează evoluanții începători de pe planetele galaxiei. Fluxurile străine prinse în corporalitatea astrală s-ar împrăștia în mediul galactic interior și, dacă ar fi vorba de câțiva evoluanți de pe câteva planete din galaxie, nu ar fi nicio problemă, dar în întreaga galaxie sunt miliarde de întrupați care ar dori să depășească hotarele galaxiei, iar fluxurile aduse de ele în interior ar destabiliza evoluțiile micilor viețuitoare de pe planetele galaxiei (asemănătoare viețuitoarelor pământene de la viruși la mamifere). 

Este bine să reamintim, pe scurt, câteva idei ale unor lucrări mai vechi (pe care de altfel vă invit să le citiți în detaliu în această etichetă sau să le recitiți, după caz). 

În primul rând, și vom folosi în lucrările următoare acest lucru foarte important: nu trecem în alt univers când dormim sau în meditațiile care determină o călătorie astrală prin inducerea unei stări de liniștire profundă. Universurile nu sunt paralele, nu determină stări existențiale paralele, există doar unele spații cu caracter aparent de paralelism, dar în calitate de întrupat uman nu poate fi niciun fel de asemenea spațiu de accesat în asemenea situație de întrupare în care ne aflăm noi acum, oamenii obișnuiți. Chiar dacă totul pare a fi depărtat de cunoașterea noastră curentă – nu înseamnă că am accesat un alt univers, nici vreun alt strat dimensional sau interdimensional. Să avem mereu în vedere faptul că universurile sunt creații realizate conștient, și cu foarte mare profunzime a cunoașterilor, realizate de entități cu a căror evoluție nici nu poate fi vorba că ne-am asemăna, chiar dacă suntem pe calea de a ajunge să putem lucra și noi alături de ele, cândva în eternitatea vieții noastre. 

Visele sunt ceea ce ne amintim din perioada de somn, mai concret ceea ce ne amintim din activitățile noastre astrale din această perioadă, care sunt următoarele, în linii generale:

– recuperarea vibrației pierdute în timpul activităților fizice din starea de trezie, recuperare care are loc în structurile astrale special create ale planetei;

– călătorii astrale de cercetare a mediului și vieții din sistemul nostru stelar și, conform evoluției fiecărui spirit, dincolo de sistemul nostru stelar – dar numai în galaxia noastră;

– pregătiri pentru evenimentele vieții fizice din perioadele care vor urma, care și ele pot fi de două feluri: pe de o parte rememorări de planificări ale destinelor noastre și ale tuturor macrostructurilor din galaxie (stele, planete, planetoizi), pe de altă parte studiul liniilor principale ale efectelor celor trăite în viața proprie și a celorlalți întrupați;

– rememorări ale relațiilor personale cu alți întrupați și atenționări personale cu privire la hotărârile pe care le avem de luat în viața fizică curentă. 

Faptul că nu ne amintim visele sau ni le amintim truncheat de cele mai multe ori se datorează unora sau tuturor motivelor de mai jos:

1. Vibrația planetară este foarte joasă în această perioadă și majoritatea oamenilor nu au o experiență suficientă în desfășurarea activităților mentale și astrale în timpul întrupărilor cu corp fizic (cu vibrație naturală joasă), precum și în cunoașterea și înțelegerea legăturilor lor cu activitatea fizică. 

2. Diferențele de vibrație între corpul astral – cu care desfășurăm, ca spirite întrupate, activități astrale în spațiul acestui univers – și corpul fizic sunt foarte mari acum, în această perioadă planetară, ceea ce induce amintirea doar a acelor acțiuni astrale care au o vibrație apropiată de vibrația corpului dublu eteric (apropiată de vibrația corpului fizic), mai precis apropiată de o medie a vibrațiilor lor împreună). Acele acțiuni care dezvoltă vibrații foarte înalte, cu care nu suntem obișnuiți în viața curentă, le pierdem la trezire, nefiind obișnuiți în viața curentă cu atingerea și păstrarea unor vibrații înalte în activități obișnuite diurne;

3. Nu avem căi neuronale suficient de bine dezvoltate și consolidate pentru ca creierul fizic să redea toate percepțiile cu corpul astral. Impulsurile primite deschid simultan mai multe căi neuronale, automat, dar noi nu avem experiența de a alege conștient și rapid între informațiile obișnuite fizice și cele cu frecvență rară. 

Și să nu uităm că nu suntem obișnuiți să răspundem impulsurilor cu vibrație foarte joasă care se amestecă rapid cu impulsuri cu vibrație foarte înaltă, pentru a păstra ideea unor activități de vibrație foarte înaltă: ocolirea informațiilor pe care le credem că ar avea vibrație joasă nu este niciodată o cale de răspuns înalt, ci dimpotrivă, dacă ne confruntăm cu ele, compasiunea, hotărârea de a nu urma exemplul lor negativ, cu bunăvoință sau severitate în funcție de situație, ne va ajuta să ne păstrăm o vibrație înaltă și, cu timpul, să mai înțelegem câte ceva din activitățile noastre astrale. Dar să înțelegem că însăși vibrația joasă a planetei și revenirea foarte lentă (dar necesar să fie lentă) la dezvoltarea straturilor interioare ale corpurilor astral, mental și cauzal conduc la neconștientizarea unei mari părți din activitatea noastră astrală, pentru că nu le prindem suficient timp pentru a le memora și a le recunoaște. 

4. În condițiile pământene de acum, nu avem încă puterea să ne adaptăm trecerii rapide între activitățile fizice și alte activități înafara celor fizice: oricum și cele fizice sunt într-un registru foarte redus comparativ cu vremurile anterioare, din perioada în care erau Moșii în apropierea noastră. Deci lipsa amintirilor din activitatea astrală este o situație trecătoare, conjuncturală, suntem oricum la finalul acestei perioade și vom putea în curând să înțelegem treptat, și destul de repede, toate aceste diferențe. 

Să revenim puțin asupra faptului că în stare de somn, de vis, de călătorie astrală, nu trecem în alt univers niciodată, din următoarele motive cu caracter de generalitate:

1. Corporalitatea noastră nu este creată astfel încât să suporte vibrațiile altui univers, nici măcar ale spațiului cosmic dinafara galaxiei noastre (galaxiei natale, la modul general) sau din alte galaxii;

2. Nu se poate să ni se creeze doar nouă, oamenilor, o corporalitate care să se adapteze la alte spații, universuri, întrucât marea majoritate a radiației spiritelor care fac evoluțiile lor începătoare aici (celelalte viețuitoare planetare) nu este suficient dezvoltată pentru a suporta alte vibrații dinafara spațiului lor obișnuit, care le-ar obosi puternic: din cauza lipsei de obișnuință cu alte radiații, datorită căreia încercând să se orienteze, să se adapteze, obosesc puternic și ies automat din întrupare; astfel nu ar mai fi în stare să-și continue evoluțiile lor obișnuite, care se desfășoară lent, dar lin, trecând ușor de la o etapă la alta, doar cu schimbările pe care ele le pot suporta în felul lor. Să avem în vedere acest lucru pentru a înțelege și motivul următor;

3. În timpul trăirilor noastre, prin plexuri (chakre) corpurile noastre fluidice se aprovizionează cu fluxuri energo-materiale din spațiile înconjurătoare. Să reținem că nu pot fi transferate fluxuri energo-materiale din alte spații – nici măcar din spațiile de dincolo de galaxia noastră deci chiar în aceeași subzonă a universului nostru. În alte spații plexurile corpului astral ar prelua fluxuri care au altă vibrație și, revenind în sistemul corporal propriu, ar deversa fluxurile preluate din alte spații, care ar fi preluate de alte viețuitoare, le-ar dezorienta și denatura existența, apoi pentru că acest lucru s-ar perpetua prin somnul nostru zilnic, ar distruge treptat corporalitatea viețuitoarelor mărunte din biosistemul planetei noastre – corporalitatea lor nu are structuri în stare să asimileze alte energii decât cele planetare (uneori chiar numai din anumite regiuni ale planetei), fiind la începuturile evoluțiilor lor și având ele înseși ca spirite întrupate o vibrație naturală joasă. 

Moșii popoarelor, entitățile dimensionale și interdimensionale au forme diverse de ”curățire” a propriei corporalități atunci când fac astfel de treceri și vom discuta în alte capitole despre acest lucru. Pe timpul paznicilor din străvechimi, care efectuau treceri în spațiile interdimensionale, sau în alte vremuri în care ajutătorii planetari circulau pe alte planete din galaxie, ei plecau cu structurile lor corporale pline cu fluxuri energo-materiale pământene, nu se aprovizionau cu fluxuri din locurile vizitate și astfel nu schimbau absolut nimic în exteriorul sistemului nostru stelar, spre protejarea totală a biosistemului planetar. 

Noi, ca spirite întrupate care nu am atins încă evoluția și puterea Moșilor, entităților dimensionale și interdimensionale, nu avem încă pregătirea, evoluția necesară pentru a ne adapta rapid și altor spații, ca și revenirii în spațiul în care am lăsat corpul fizic în stare de somn: mai ales când vibrația planetară este foarte joasă, ca acum – nici măcar pentru cei care au fost paznici în străvechimi și sunt întrupați azi. Corpul nostru astral poate să călătorească în alte spații din galaxia noastră și să se întoarcă pentru a se integra în propriul sistem corporal întrucât structurile sale nu pot prelua fluxuri din exterior decât în măsura în care găsesc fluxuri cu vibrație asemănătoare, care se găsesc în galaxie, chiar dacă nu atât de bogate așa cum sunt atrase din cosmosul galaxiei de către planetă. De aceea o călătorie astrală ține de rezistența spiritului la astfel de schimbări și revenirea imediată odată ce se instalează cea mai mică urmă de oboseală datorată celor pe care le trăiește înafara sistemului corporal; de aceea spunem că ieșirea cu corpul astral în spațiul exterior câmpurilor planetei este proprie doar spiritelor avansate în evoluții, aflate de fapt în evoluții în curs de universalizare. 

Oricum să reținem că nu putem trăi cu corpul astral într-un univers și cu restul corpurilor din sistemul nostru corporal în alt univers. Credem imediat că este vorba despre alt univers, dar în corp astral ne atrag la început atenția alte elemente decât cele curente (și bine știute de noi din viața curentă) și ele ne păcălesc în acest fel. Cu cât ne vom obișnui cu ele mai mult, cu atât vom înțelege că ele sunt chiar în lumea noastră, fără urmă de îndoială. 


Niciun comentariu: