Mergeţi cu bine şi cu sănătate în vremurile care vor veni !!!
(Urare getică străveche, primită prin comunicare astrală la Şinca Veche în anul 2001)

...Este blogul unui om care a ascultat mai degrabă de păsările care i-au cântat la ferestre... de florile care i-au crescut în fața ochilor, dimineață după dimineață, de norii care i-au vorbit despre libertate necuprinsă, de îngerii care i-au vorbit întotdeauna despre Moșii pământurilor străvechi și despre tainele ascunse ale omului mereu căutător în trecuturile sale, în prezentul său și în viitorul către care se îndreaptă cu încredere, străbătând valurile eternităților...Roagă-te, mulțumește și taci.
Ajută și taci.
Dăruiește și taci.
Taci și taci.

(adaptare din articolul prezentat de

duminică, 25 octombrie 2009

VIBRAŢII (2): VIBRAŢIE ŞI RESPIRAŢIE

DETALII PRIVIND LUMEA VIBRAŢIILOR
DIFERENŢA DINTRE VIBRAŢIE ŞI RESPIRAŢIE
Despre vibraţii ştim acum câteva lucruri.
Înţelegem în linii mari despre ce este vorba, deşi nu am văzut cu ochii noştri, în această viaţă, multe dintre fenomenele descrise. Dar le simţim, le intuim ca fiind adevărate. Unii chiar le pot descrie în cele mai mici amănunte, văzute ca pe un film, din amintirile vieţilor lor anterioare.
Cunoaştem din scrieri multe lucruri. Putem să înţelegem mai departe faptul că respiraţia lumii este circulaţia energiilor şi materiilor prin corpurile materiale ale universului.
Este poetic să spunem că respiraţia lumii este vibraţia ei!! Şi eu am confundat până acum aceste două elemente. Nu trebuie să ne fie ruşine de confuzii, nici nu trebuie să blamăm pe cei care le fac. Sunt paşi pe drumul cunoaşterilor şi, prin depistarea lor, cunoaştem de fapt mai multe lucruri deodată. Ceea ce este bun pentru fiecare om în parte, fie el cercetător, fie cel care află rezultatele cercetărilor din lume.
Cea mai mare parte a circulaţiei fluxurilor de materii şi energii are loc în interiorul galaxiilor, acolo unde ele sunt atrase de stele, de planete şi de spiritele independente întrupate pe ele. Chiar şi spiritele intraplanetare vehiculează fluxurile de acest fel, chiar dacă sunt micuţe, fără puterea de a-şi constitui încă singure un corp cât de cât complex: planeta le construieşte corpurile, iar spiritele micuţe învaţă pentru început doar să le folosească, până când vor avea mai multă putere pentru a şi le constitui. Planeta nu le gestionează corpurile, mai departe, astfel încât asemenea micuţe vieţuitoare nu constituie parte din “decorul” vieţii pământene a omului.
Tocmai datorită faptului că planeta le constituie corpurile, omul intuitiv în aceste vremuri în vibraţii planetare joase poate crede acest lucru – dar doar până la un punct! Căci a venit vremea să ştim că ele nu fac parte din pământul, din planeta care ne susţine viaţa şi activitatea nouă, creatorilor conştienţi… Şi speciile vieţuitoarelor planetare sunt de origine tot atât de divină ca şi oamenii, şi vom discuta mult despre asemenea lucruri, cândva.
Vibraţia lor este însă mai mică, comparativ cu aceea a mamiferelor şi a omului. Acest lucru se poate observa în lumea astrală: vieţuitoarele astrale mari – mamiferele şi omul astral (adică spiritele retrase în corp astral, după terminarea vieţii manifestate prin corp fizic) se percep cu vederea perifierică de culoare alb-argintie-sidefie (străvezie uneori), în timp ce vieţuitoarele mărunte (până la mamifere) se percep de culoare închisă, negre.
Aceasta nu înseamnă nicidecum că ele ar fi “malefice”; omul înţelept din vremurile anterioare a lăsat moştenire practica afumării (tămâierii) cu plante, sau răşini, sau alte elemente structurale ale planetei (pământuri, prafuri de metale, etc.) prin care se ridică vibraţia mediului înconjurător şi a propriului sistem corporal. Astfel, aceste vietăţi nu se mai percep, aducând liniştirea omului necunoscător, speriat. Este foarte drept că s-a profitat în decursul timpului de astfel de spaime neîntemeiate – dar acestea le vom discuta cu alte prilejuri. Nici nu „fug” de frica tămâii, ci pur şi simplu nu le mai percepem noi...
Poate şi acest lucru ar necesita ceva explicaţii... Să-mi mai aduceţi aminte din când în când că vă tot promit, căci se adună altele şi altele...
Aşadar, respiraţia este procesul de atragere de filamente de energii şi materii în interiorul corpurilor – având la bază acelaşi procedeu din interiorul monadelor, din interiorul grupului de monade din care este format spiritul. Este astfel reliefată pulsaţia, ritmicitatea pulsaţiei radiaţiei spirituale care susţine corpurile: de tragere şi apoi de eliberare în mediu a fluxurilor de filamente care şi-au pierdut, în traversarea corpului, puţin din compactizarea lor superficială, nemaifiind corespunzătoare necesităţilor corporale ale spiritului astfel întrupat.
Respiraţia nu este un fenomen cu care spiritele se confruntă pe Pământ pentru prima oară, la fel ca şi cu celelalte fenomene spirituale despre care discutăm. Ele sunt obişnuite din formarea şi creşterea celulelor fundamentale ale monadelor. Toate – monadele şi celulele lor fundamentale sunt deja obişnuite cu pătrunderea lor de către energiile fundamentale. Fluxul şi refluxul cu ritm, cu mişcare + toate experienţele de creştere a conştienţei monadelor conduc la creşterea energiilor interioare ale lor, prin compactizarea energiilor în interiorul celulelor lor fundamentale. Trăirile monadelor se diversifică, se specializează şi cresc în bogăţii de simţiri interioare, pentru care ele necesită, şi îşi cresc treptat energiile astfel vehiculate. Vibraţia lor creşte, dar şi volumul de energii vehiculate creşte în continuare; creşte numărul secvenţelor de vibraţie ale fluxurilor vehiculate, conform creşterii formelor de forţe interioare care se dezvoltă din astfel de îmbogăţiri. Tot ceea ce este mai înalt într-o formă de manifestare devine bază de manifestare pentru secvenţele superioare.
Este de remarcat faptul că ceea ce numim azi iubire este secvenţa emoţională supremă la nivelul omului de azi, pe Pământ. Vibraţiile superioare ale ajutătorilor din mijlocul nostru şi din „cerurile” noastre ajută la crearea şi împlinirea unor sarcini simultane pe care doar cu timpul, cu creşterea vibeaţiei medii planetare, le putem înţelege, treptat. Şi astfel să înţelegem că există simţiri şi mai puternice, mai binefăcătoare, decât cele pe care le înţelegem acum, aici. Dar ca să ajungem „acolo”, trebuie să trecem prin „aici” !!..
Şi vibraţiile prezintă pulsaţii, ca şi respiraţiile marilor aglomerări de materii în corpurile spiritelor întrupate în universuri. Dar ele au rădăcini diferite, şi formează ritmuri diferite, care se suprapun. Multe astfel de ritmuri nu sunt percepute decât luate împleună, deşi în perioadele pe care le numim de vibraţie planetară înaltă, creatorii conştienţi le pot identifica cu uşurinţă – chiar şi rezidenţii, nu numai ajutătorii lor cu mai multă experienţă, obişnuiţi cu simţiri şi lucrări la nivele încă mult mai înalte de vibraţie decât Pământul. O astfel de experienţă mai înaintată în alte părţi le formează aici, pe Pământ o sensibilitate mult mărită la diverse valori ale vibraţiilor, dar mai ales la variaţiile lor, de la o perioadă de timp la alta.
Însă la nivelul evoluţiilor rezidente pe Pământ, aceste spirite rezidente, care au ajuns cu evoluţiile lor exact aici, în aceste sistem stelar, mai precis pe Pământ, au deja puterea să distingă toate valorile vibraţiilor – însă cel mai bine, mai complet în etapele de înaltă vibraţie planetară. Deşi valorile segmentelor specifice acestui sistem stelar sunt mult mai multe, mult mai greu de decelat nu numai în variaţia lor – ci pe fiecare sub-segment în parte, experienţa spiritelor este suficient de mare pentru a sesiza aceste – toate – valori. Trebuie doar să înveţe să-şi cunoască abilităţile de percepţie în diferite stadii de variaţie a vibraţiei planetare, apoi în diferite locuri de pe planetă. Rezidenţii nu au experienţă multă în perioadele în care vibraţia este mică – adică în acele perioade în care valorile intermediare scad şi fiecare sub-segment cuprinde valori mici ale frecvenţei vibraţiilor planetare.
Fig. nr.1: Segmente de vibraţie după specificul sistemului corporal uman, împreună cu sub-segmentele lor. Particularităţi ale împletirii lor în armoniile planetare.
(Faceti click pe imagine pentru a o vedea mărită)
Despre câmpurile: de la fizic până la dumnezeiesc (sau atmic) se cunosc destul de multe lucruri din literatura de specialitate; este de adăugat:
– despre câmpul enesic: cuprinde valori superioare de vibraţii, care întreţin şi amplifică forţa celor de până la ele (de la fizic până la dumnezeiesc (atmic) inclusiv);
– despre câmpul supra-enesic: cuprinde valori maxime ale vibraţiilor sistemelor corporale ale oamenilor pe Pământ: dar nu şi ultimele valori ale dimensiunii noastre structurale; dimensiunea noatră de evoluţie, ca spaţiu universic de evoluţie a spiritelor primare, din cele 7 dimensiuni structurale (spaţii) ale Universului Fizic, este ajutată de elemente de vibraţie şi mai mare, care constituie elementele de bază ale celorlalte dimensiuni structurale de ajutor spiritual oferit nouă, evoluanţilor de aici.
Se poate observa cum secvenţa cea mai înaltă a fiecărui câmp este de valoare aproximativ egală cu secvenţa cea mai mică a câmpului superior (am spus aproximativ, pentru a păstra o linie de precizie destul de mare în exprimare, căci fiecare câmp are în plus particularităţile care îl definesc). Valorile intermediare ale câmpurilor scad mult în frecvenţele lor, în timp, determinând fenomenul de “întunecare a luminii”, adică diminuarea vibraţiei medii cosmice din zona I a universului, în care ne aflăm în prezent. Sub-segmentele superioare ale vibraţiei câmpurilor întaresc în astfel de vremuri vibraţiile lor, ajutând astfel spiritele în străduinţele lor pentru a-şi menţine echilibrul emoţional, mental şi fizic, înţelegerile şi intuiţiile necesare derulării vieţilor lor.
_____________________

Fiecare grup spiritual aflat în evoluţii pe Pământ se manifeastă după experienţa pe care o are. Cei care au experienţa cea mai puţină (i-am numit rezidenţi) nu au suficientă experienţă la nivele mici de vibraţie medie planetară. Nu au experienţa suficient de bogată nici la nivelul creaţiei lor, nici la nivelul utilizării creaţiei altora, mai pricepuţi, nici la nivel comportamental. Chiar dacă li se crează ceva pentru uzul personal, ei preferă să utilizeze mereu ceea ce a făcut deja obiectul obişnuinţei lor. Comportamentul lor este de nivel mediu, cu scăpări agresive – dar nu foarte adânci (cum este cruzimea, de exemplu), căci nu au încă formată experienţa rafinamentului nici în partea lui pozitivă (constructivă), nici în partea negativă (distructivă).
Următoarele grupuri pe scara evolutivă au această obişnuinţă. În mod gradat, grupurile cu evoluţie din ce în ce mai multă au înţeles, înţeleg sau vor înţelege, în călătoriile lor prin univers, tot ce pot fi în stare – în sensul răului, distrugerii, şi se străduiesc să nu repete lucruri pe care ştiu bine că pot fi în stare să facă. De aceea tot discutăm despre astfel de grupuri, aflate pe trepte de evoluţie diferită, împletite aici, în populaţiile umane: pentru a înţelege cât de multe feluri de manifestări, de păreri pot fi în lumea noastră, formate din convingerile multor trepte de evoluţie, ale multor grupuri diferite de spirite întrupate pe Pământ. Chiar dacă suntem cu toţii în aceeaşi formă corporal-umană... Şi mai ales pe lângă toate celelalte feluri de vieţuitoare care formează, alături de oameni, biosistemul planetar!..
Da, un biosistem, cu diferite feluri de corpuri, diferite feluri de structuri acumulate în volume uriaşe, vehiculând fluxuri materiale de diferite feluri de filamente, cu respiraţii diferite. Dar volumele fiecărui fel de asemenea elemente produc vibraţii, şi respiraţii perceptibile în mediul de trai – perceptibile treptat, pe măsura înaintării spiritelor în evoluţii. Treptat, ele ajung să-şi conştientizeze propria vibraţie, propria respiraţie, având corpurile drept reprezentare a acestor elemente care le particularizează mersul în evoluţii. Căci direct, fără corpuri, monadă pe monadă – mici şi neexperimentate la început, nu au cum să se perceapă bine, să-şi perceapă structurile interioare, apoi să se recunoască reciproc în lumea complexă care le ajută în derularea trăirilor lor.
Diverse structuri ale corpurilor se află în proporţionalitate unele cu altele, armonizate şi la nivelul lor – genetic vorbind, aşa cum spunem azi – precum şi la nivelele radiaţiilor spirituale, care se desfăşoară peste tot. Toate au vibraţii proporţionale între ele, după cum şi treptele lor de evoluţie sunt la fel, păstrând proporţii care le ajută tuturor înţelegerile: planetele şi stelele sunt în primele lor faze de evoluţie (adică primele faze ale evoluţiilor de tip „stea” şi „planetă”), spiritele intraplanetare (ajutate direct de planetă) – la fel; şi tot la fel treapta mamiferelor (pe Pământ) şi, în sfârşit, treapta rezidenţilor umani planetari. În continuare, vibraţia corporală este aceea care aduce ajutătorilor rezidenţilor puterea de a se manifesta armonios cu ei – indiferent ce treaptă de evoluţie desfăşoară: primară, secundară sau centrală. Prin intermediul corpurilor ei se manifestă la nivelul de vibraţie asemănătoare rezidenţilor, pentru ca nimic să nu le tulbure evoluţiile, armonizarea lor cu mediul de trai şi cu cunoaşterile lor anterioare. Experienţa înaintată a ajutătorilor în creaţie şi comportament, în crearea şi întreţinerea relaţiilor dintre întrupaţi, arată însă sarcina lor de ajutor, exemplul pe care îl pot oferi celor care învaţă, mergând şi ei pe linia evoluţiilor, mereu înainte.

16 comentarii:

Dan Ioanitescu spunea...

Buna seara Cristiana,

Sa-nteleg ca prana este:
"Aşadar, respiraţia este procesul de atragere de filamente de energii şi materii în interiorul corpurilor " ?
Au ba!?

Cristiana spunea...

Da, si eu sunt de parerea ca este vorba despre acelasi lucru, desi ceea ce respiram este, asa cum putem azi sa intelegem, ceva mai complex. Daca am intelege acest lucru, nu ar exista atatea boli pe Pamant. Boli ar exista, de fapt, dar in conditiile in care am avea o viata echilibrata, microbii, virusii, ar trai impletindu-si existenta cu a noastra. Asa traia omul in trecut. Dezvoltarea lor este normala pt. epoca in care traim - nu este normala starea de exces care conduce la afectarea sanatatii noastre.
Dar si excesele au normalitatea lor, in conditiile in care recuperam azi tot ceea ce nu prea am putut face, la toate nivelele, in ultimele milenii.
De fapt aerul este o impletire intre ceea ce credem ca au descris orientalii si ceea ce stim azi: aerul pe care il respiram este format in egala masura si din elemente fundamentale ale universului (fluxuri de filamente care, odata intrate in organism, sunt procesate in mod diferit de fiecare grup de organe in parte), si din elemente structurate deja in mediul atmosferic, ca urmare a activitatii planetare: gaze, praf pamantos, apoi - pana la o anumita altitudine, microorganisme cu specific local. Atat praful, praful planetar (nu praful de bitum, fumul de esapament - desi si ele au un rol foarte important, atata timp cat nu sunt in exces), cat si gazele naturale si microorganismele, au rolul de a crea conditii de trai pentru organismele care traiesc in comuniune cu corpul nostru, de fapt si cu corpul nostru fizic, si cu cel astral (caci exista microorganisme cu corp fizic si microorganisme cu corp astral). Traim cu ele intr-o forma de simbioza necesara pastrarii unei legaturi permanente cu mediul de care ne ferim in fel si chip!!
Asadar, aerul pe care il respiram este mult mai special decat cel pe care il credem format fizico-chimico. Si mai este - deja in cunoasterea noastra, si componenta biologica, asadar. Expresia de PRANA cuprinde de fapt tot acest complex, chiar daca nu-l detaliaza. Cuprinde si elemente vital-corporale (pentru fiecare corp in parte din sistemul uman) si micoorganismele necesare derularii vietii complexe a sistemului nostru corporal.
Si pentru ca a venit vorba, aerul nu este, asadar, numai amestecul fizico-chimic, asa cum invatam, stim asta, dar nu constientizam pana la capat si chiar luptam pt uciderea microorganismelor care traiesc la interfata corp-planeta. Cand omoram microorganismele de un fel, altele trebuie sa le ia locul. Este un sir de procese care se inlantuie cu rigurozitate, pentru ca noi, oamenii, sa ajungem treptat la intelegerea felului in care trebuie sa traim curat si modest in orice conditii de trai.

Aerul contine, intr-adevar tot ceea ce ii trebuie omului pentru a trai. In trecut, prin osmoza, omul primea prin toata epiderma sa (pielea) elememente sale vitale in fluxuri foarte bogate, cu o circulatie foarte puternica (rapiditate si volum mare vehiculat). Epiderma era extrem de permeabila, structurile corpului fizic fiind mai putin dense (ale tuturor corpurilor, de fapt). Adica cam greutatea noastra de acum (medie intre barbat si femeie) repartizata pe o inaltime de 3 4 metri.
Voi descrie toate procesele.

Anonim spunea...

Eu cred ca nu ar fi lipsit de importanta de punctat "respiratia constienta" ca mijloc terapeutic general (adica pentru toate corpurile). Nu este neaparat vorba despre o respiratie de tip yoga sau alte practici orientale insa, o astfel de respiratie realizata macar in cateva momente ale zilei poate avea efecte benefice asupra corpurilor noastre; respiratia constienta, asa cum o inteleg eu este respiratie prin care pe inspir intentionez sa primesc energie divina pura iar pe expir intentionez sa trimit in univers, pentru reciclare, toxinele si energiile impure din interiorul meu. Intr-o atare respiratie, energia divina pura patrunde adanc in corpul fizic, pana la nivel celular. O alta metoda, poate putin mai dificila este un tip de respiratie oarecum controlata, care induce si o stare meditativa, in care rationamentele mentale sunt incetinite si simtirea, intuitia sunt accelerate. Aceasta consta in relaxare cat mai profunda si respiratia potrivita cu ritmul de numarare de la 1-10 pe trepte (adica 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10) atat crescator cat si descrescator. Daca intervine vreo greseala se reia de la inceput pana nu se mai fac greseli de numarare (nu este de asteptat sa se faca numarare perfecta de la primul exercitiu). Este un exercitiu care ajuta la concentrare si disciplinare a mintii (l-am intalnit intr-o alta forma si intr-o carte despre Initiere in Hermetism). Aceste practici, cred eu, disciplineaza individul si ajuta la o circulatie a energiilor intr-o forma mai armonioasa.
Cu speranta ca nu am inoportunat in vreun fel.
Gabriela

Cristiana spunea...

(1)
Mai mult, Gabriela, iti multumim pentru invataturile tale!! Sperantele sa ti se transforme in certitudini!! Ne esti foarte mult de folos!!
Stiu ca unii oameni sunt destul de reticenti in fata unor exercitii facute fara... scoala: eu am invatat prin anii '90 cateva lucruri deosebite de la dl. Mario Vasilescu, indirect, pe vreme cand publica cateva exercitii simple, si nepericuloase in lipsa unui profesor (eu... mai putin folosesc expresia "maestru" iertata sa fiu!! desi dânsul chiar merită, după părerea mea, acest titlu...). Am invatat respiratia constienta, respiratia prin organe, care ma ajuta si azi foarte mult, in momentele mai delicate. M-a ajutat insa foarte mult acum 5 ani, in perioada cand crizele de angina pectorala nu erau chiar clipe de glumit in viata mea... Azi, pentru ca am o sensibilitate crescuta la frig, momentele cand simt ca nu mai pot suporta sunt atenuate de constientizarea respiratiei. La inceput respiratia se dezordonează un pic, trebuie sa ne invatam sa ne controlam astfel si panica, este normal ca ea sa apara si este unul dintre putinele cazuri de panica pe care le putem constientiza fara pericol, caci suntem pe cont propriu si putem stopa imediat. Cu perseverenta, un minut zilnic - si se rezolvă totul.

Cristiana spunea...

Incarcarea cu energie despre care vorbesti tu, Gabriela, se poate face astfel constientizand foarte clar procesul, ceea ce are implicatii multiple la nivelul adaptarii trairilor noastre la mediul de trai. Pe masura ce vibratia creste, vom constientiza din ce in ce mai multe implicatii ale acestei constientizari.
Daca vom spune: "Bine, dar ce se fac ceilalţi oameni care nu stiu despre asa ceva?! Nu e cinstit ca altii sa nu stie, in mod sigur au si ei nevoie de asa ceva..." De fapt toti facem respiratie, invatam treptat sa ne-o constientizam, cei care prind repede acest exercitiu au experienta in realizarea lui, din alte cicluri de vieti in acest punct al universului. Cei care simt nevoia sa alerge pentru pastrarea siluetei, printre altele invata sa-şi sincronizeze respiraţia cu pasul - este doar un exemplu, innotăm şi învăţăm acelaşi lucru, facem gimnastica, etc. Dansul este acelasi lucru. Pana la obisnuinţă, facem acest exercitiu. Cate putin in fiecare viata, pentru diferite feluri de actiuni, invatam.
Pe urma toate se aduna si se consolideaza. Eternitatea imbogateste si rafineaza.

Anonim spunea...

O metoda foarte buna pentru constientizarea respiratiei este rostirea rugaciunii inimii (sau numita si "a lui Hristos") astfel:
- pe inspiratie : "Doamne Isuse Hristoase..."
- pe expiratie : "...miluieste-ma pe mine pacatosul"
Are o foarte mare putere de echilibrare a energiilor si de protectie.

Cristiana spunea...

Sa avem in vedere ca unii cititori nu sunt de religie crestina.

Am folosit si eu aceasta rugaciune, pana cand am inteles bine ca nu suntem pacatosi in sens biblic si am renuntat la ea.
De asemenea, constientizand ca ajutorul este incomensurabil, fara sa fie cerut, si fara pretentia de a face la fel, caci nu avem puterile celor care ne ajuta, nu mai pot sa cer... Este ca si cum i-as cere lui Dumnezeu sa-si faca datoria, sau sa cer ceva in plus fata de ceea ce face El... ceea ce este un mare nonsens.
As tinde catre ceva de acest fel:

- pe inspiratie : Doamne Isuse Hristoase...
- pe expiratie : multumesc pentru tot...

Suntem protejati, suntem ajutati, doar noi sa fim cuminti...
Echilibrati suntem numai prin fapte, vorbe si cuvinte. Este greu de inteles ca numai rugaciunea poate face ceva, asa cum o facem noi din gura. Multi dintre noi mergem pe ideea ca o rugaciune sterge tot ceea ce am facut, vorbit, gandit... nu e de loc asa...
Cand puterea constientizarii fiecarui cuvant devine mare (sa nu spun chiar totala, modestia nu strica nimanui) poti spune orice cuvant, caci puterea de patrundere ajunge sa fie uriasa. In continuare, doar gandul concentrat catre cer si tot pamantul are puterea echilibrului si... se constientizeaza felul deosebit al protectiilor oferite, dupa destinul personal. Nu mai ai decat sa stai sub ceruri si sa iubesti pamantul, cu toate-toate ale sale...

Trebuie sa imi cer scuze ca intarzii cu reluarea subiectului despre Protectii. Voi avea in vedere si discutia acestui subiect.

Anonim spunea...

Mesajul a fost oferit doar cu titlu "de exemplu", fara a avea intentia de a canaliza pe cineva spre a o folosi sau a crede in ea. Fiecare va aplica conform propriului drum, desigur. Eu ma regasesc in aceasta metoda foarte bine. Chiar si in partea cu "miluieste-ma pe mine, pacatosul". Aduce smerenie in locul mandriei, blandete in locul agitatiei, speranta in vise in locul unei certitudini pe care o stiu mai mult decat o simt.
Iar termenele de "pacatos"/"pacat"
nu ma deranjeaza. Ma ajuta sa-mi constientizez greselile care trebuie corectate, slabiciunile pe care trebuie sa mi le transform in consolidari de experiente.

Cristiana spunea...

Cuvintele pe care ni le-ai scris, si pentru care iti multumesc, sunt pline de bun simt, credinta si angajare. Ma bucur din tot sufletul pentru tine. Si eu am simtit acelasi lucru, ani de-a randul.
Faptul ca am scris ceea ce am scris nu vreau sa fie luat drept lipsa de credinta. Sau ca m-ar deranja ceva.Scriu din tot sufletul, tot ceea ce simt, impartasesc cu voi tot ceea ce simt si ma bucur de voi in fiecare zi pe care o am.
Nu stiu daca ati observat si voi, bucuria sincera pe care o poti avea pentru oameni, orice fiinte, ceruri si pamanturi, aduce modestie, blandete si sperante de mult mai mult bine.
Cu drag, Cristiana

Anonim spunea...

Cat de placut se pot simti vibratiile uneori !
Se simte armonia si iubirea.
Alteori insa...
Se intampla uneori ca dupa un cuvant scris cu drag si cu sinceritate sa vina un raspuns ofensiv, in urma unei interpretari eronate, in sens negativ. Cat de dureros poate fi un astfel de raspuns chiar si pentru cineva care nu este angajat in conversatia respectiva. Se simte vibratia aceea grea si...doare.

Anonim spunea...

Nu am regasit aspectul negativ evocat mai sus pe acest blog.
In general pe unele forumuri sau pe unele grupuri de discutii se pot intalni uneori reactii nepotrivite in raspuns.

Cristiana spunea...

Nu stiu ce sa spun, fratilor (surorilor!!!)
Poate ca doar ar trebui sa multumesc...
...Multumesc...

Ramona spunea...

Bun gasit!
Sper sa nu cobor vibratia celor scrise pana acum, dar trebuie sa cer cateva lamuriri, pentru a intelege mai bine postarile viitoare:
-rezidentii sunt spiritele intrupate pe pamant?
-ajutatorii sunt ingeri sau oameni cu o evolutie spirituala mai inalta?
-o chestiune mai delicata: normalitatea cuprinde si faptele abominabile ale unor oameni? Adica "asa a fost scris sa fie"? Face parte din evolutie? Eu ma pot detasa de rautati si chiar inteleg unele actiuni mai necugetate prin empatie, dar multi oameni aleg sa faca rau mai departe altora, uneori complet nevinovati si care sunt chiar apropiatii lor.
Respiram toti acelasi aer, dar vibratia creste in mod diferit?
Multumesc mult pentru intelegere.

Cristiana spunea...

Buna, Ramona!!
Te rog sa citesti deocamdata studiul intitulat "Lumină din lumină", la adresa: http://cristiana-blogulunuiomcuminte.blogspot.com/2009/05/lumina-din-lumina.html,si daca ai timp si placere, studiile privind evoluţiile de pe blogul Bucuria cunoasterii, adresa este prezentata aici, pe blog.

In al doilea rand, rand este de comentat ceva. Chiar daca se va lua cuvantul meu drept o ... scadere de vibratie, tebuie sa spun ca este modern sa se scrie lucruri radicale (ca sa nu spun ca este modern, foarte modern sa se faca din tantar - armasar...). Si nu e vina oamenilor ca iau totul in mod radical, asa cum li se prezinta. Pana cand toti oamenii vor putea cerceta lucrurile asa cum sunt ele nu va trece mult timp, dar pana atunci luam cu totii lucrurile asa cum ne sunt prezentate... Discernamantul ne ajuta doar in lucruri de mare amploare, in general, apoi nu stim sa ne exprimam decat asa cum citim, cand este vorba despre lucruri noi. De aceea caut sa explic cu atata lux de amanunte fiecare lucru in parte, ca sa intelegem care sunt subtilitatile lumii in care traim.
De aceea scriu despre vibratii, sa intelegem bine de tot ce este acest lucru. Nu avem cunoasterea felului in care vibratia se modifica cu adevarat, si nu in functie de parerile care ne traverseaza sufletul.
Daca insa ne facem o obisnuinta sa judecam lucrurile prin ceea ce ne place, ne convine - sau nu le place, nu ne convine, daca luam seriozitatea, concentrarea, dorinta de a corecta ceva care merge frecvent pe confuzie... s-ar putea ca in timp vibratia sa scada,si sa ne obisnuim sa judecam lucrurile, sa acuzam oamenii, chiar daca lucrurile sunt echilibrate. Si astfel sa contribuim - infim, dar real - la diminuari de vibratie locala, desi ea statea bine fara interventia noastra.
Povestea sarii in bucate este deosebit de elocventa: daca nu e miere - e de rau!! Mierea are locul ei, sarea, si piperul, si ghimbirul, si scortisoara si, in fine, multe altele...
Nu am comentat, ci am aplanat totul la inceput, dar sper sa nu mai fie cazul sa discutam asa ceva pe viitor.
Daca adevarul doare, nu inseamna ca este rau. Dar ne putem face singuri rau, pana ce invatam sa ne echilibram. Totul face parte din invataturile pe care le avem in programul destinului nostru.

Asa ca sa ne lamurim, acesta este un blog foarte serios si echilibrat, in care ne jucam cand e de jucat, ne extaziem atunci cand este de extaziat, invatam lucruri care echilibreaza ceea ce ne-a scapat sau chiar nu am invatat pana acum.
Astfel incat sper ca mesajul meu sa nu fie motiv de suparare; as dori ca fiecare cuvant sa mearga exact acolo unde ii este locul.

Anonim, multumesc pentru prilejul prin care am pus o explicatie in plus aici. Sper sa se inteleaga bine ca pe aici nu sunt motive de suparare si, daca am moderat comentariile candva, am facut-o pentru ca oamenii agresivi sa nu se faca de rusine. Au inteles si mi-au prezentat ulterior imaginea unor oameni care m-au inteles complet. Si multumesc mult pentru asta.
Sa mergem mai departe, bucurosi de oameni si de cunoastere. Multumesc tuturor pentru fiecare cuvant in parte.

Ramona spunea...

Draga Cristiana, ma simt ca un scolar prins cu lectia neinvatata. Voi citi articolele mentionate, dar s-ar putea sa revin cu noi intrebari!!

Acum, ca un om care mai mult a avut de suferit din partea celor din jur si nu raspunde cu aceeasi moneda, inteleg ca suferinta este, printre altele, un dat necesar.

P.S. Te rog sa ma crezi ca tratez acest blog si munca ta uriasa cu tot respectul de care sunt capabila.

Cristiana spunea...

Nu vreau sub nici o forma sa te simti asa cum ai spus, draga mea, caci este foarte normal ca numai treptat sa se cunoasca cele pe care le am de spus, de scris... Vreau sa avem multa liniste sufleteasca, sa putem asimila liberi si bucurosi tot ceea ce avem de invatat in aceasta viata!!
Buninteles, daca se doreste.
Stiu ca esti un om care ia lucrurile in serios si ma bucur mult pentru asta.
Te rog din tot sufletul sa revii cu intrebari, este o mare bucurie pentru mine sa vad ca oamenii doresc sa aprofundeze ceva.
Obiceiul meu este sa raspund pe larg la intrebari, pentru a acoperi o plaja cat mai mare de intelegeri. In timp mai aflu si eu lucruri noi, asa incat ele se completeaza mereu.
In sensul celor discutate impreuna, m-am orientat si am postat povestioara spusa de par. Arsenie Boca. Voi mai posta cate ceva, pana voi reusi sa intru in normal cu postarile, dupa ce termin cu mutarile prin casa. Si ele fac parte din viata noastra!!
Iti urez toate cele bune!!
Tuturor, toate cele bune !!!